Højesteret stadfæster forbud mod “en flok forhærdede forbrydere”

For første gang i dansk retshistorie er en forening forbudt af Højesteret. Dermed er vejen banet for, at andre foreninger, eller bander, også kan forbydes.
Højesteret skrev onsdag danmarkshistorie, da dommerne stadfæstede Landsrettens dom om at opløse den københavnske bande Loyal to Familia (LTF).

Dermed er en forening for første gang dømt hele vejen gennem retssystemet på baggrund af grundlovens § 78, der sikrer borgerne retten til “at danne foreninger i ethvert lovligt øjemed.”

“Højesteret fandt, at Loyal to Familia måtte anses for at være en forening,” hedder det i dommen.

Omfattende og alvorlig kriminalitet

“På baggrund af landsrettens bevisresultat fandt Højesteret endvidere, at det kunne lægges til grund, at der som almindeligt led i Loyal to Familias virksomhed var begået omfattende og alvorlig kriminalitet. Højesteret tiltrådte herefter, at foreningen havde et ulovligt øjemed som nævnt i grundlovens § 78, stk. 1, og derfor kunne opløses efter denne bestemmelse. Landsretten var kommet til samme resultat.”

Modsat Landsretten mener Højesteret dog ikke, at der er grundlag for at antage, at den kriminalitet, som LTF har stået for, er sket med det sigte at påvirke ”anderledes tænkende” som nævnt i grundlovens § 78, stk. 2.

LTF har siden 2018 været omfattet af et foreløbigt forbud, som i første omgang blev stadfæstet i Københavns Byret i januar 2020.

Siden forbød Østre Landsret i november LTF, og nu er Højesteret altså også nået frem til, at banden virker netop ved vold.

Hækkerup: “Hærdede forbrydere”

Justitsminister Nick Hækkerup (S) kalder LTF “en flok forhærdede forbrydere, der med vold og kriminalitet spreder utryghed blandt almindelige danskere.”

“Derfor glæder jeg mig også over, at Højesteret har stadfæstet landsrettens dom og slået fast, at LTF skal opløses,” skriver Justitsministeriet for Nick Hækkerup på Twitter.

“Det er godt for trygheden og sikkerheden i Danmark. Nu vil vi sammen med anklagemyndigheden og politiet se på, hvad dommen giver anledning til.”

placeholder

Antifa

Nick Hækkerup har tidligere, efter byrettens afgørelse, oplyst til Folketingets retsudvalg, at han så frem til landsrettens afgørelse – som altså blev anket og nu afgjort ved Højesteret.

“Hvis domstolene i sidste ende kommer frem til, at LTF kan opløses, er jeg indstillet på sammen med anklagemyndigheden og politiet at se på, om der er andre grupperinger, der undergraver trygheden og sikkerheden i vores samfund,” lød det ved den lejlighed fra justitsministeren.

“Men det er også vigtigt for mig at minde om, at sagen mod LTF er baseret på et stort og omfattende efterforskningsarbejde. Københavns Politi har gennemgået over 10.000 siders materiale og nåede forud for indledningen af opløsningssagen ved domstolene frem til, at der var et stærkt bevismateriale til rådighed.”

Blandt andet har Venstre, Liberal Alliance og Dansk Folkeparti tidligere opfordret regeringen til at undersøge muligheden for at forbyde den venstreorienterede gruppe Antifa eller Antifascistisk Aktion (AFA).

Sprede had og vold i gaderne

“Antifa har kun til formål at sprede had og vold i gaderne,” sagde Venstres daværende retsordfører og næstformand, Inger Støjberg, sidste år.

“De er en trussel mod demokratiet, og foreningen bringer ikke noget godt med sig. Jeg mener bestemt, at man bør kigge på, om Antifa bør være lovlig. De burde finde sig et arbejde og tjene samfundet.”

Onsdag Venstre dommen for “vigtigt”.

“Vores retsordfører Preben Bang Henriksen opfordrer nu justitsministeren til at undersøge, om vi kan forbyde andre bander,” skriver partiet på Twitter.

placeholder

Pape stolt

Det var daværende justitsminister Søren Pape Poulsen (K), der i 2017 tog initiativ til, at Rigsadvokaten skulle undersøge, om det var muligt at rejse en sag og forbud mod LTF, fordi antallet af sager, hvor bandens medlemmer var blevet dømt, var så overvældende, at kriminalitet måtte være foreningens omdrejningspunkt.

Tidligere havde Rigsadvokaten undersøgt og afvist, at lignende forbudssager kunne rejses mod den islamistiske forening Hizb ut-Tahrir samt rockergrupperne Hells Angels og Bandidos oven på 1990’ernes Store Nordiske Rockerkrig.

Derfor er glæden stor hos Søren Pape Poulsen.

“Jeg er stolt,” skriver den konservative formand  på Twitter.

“Sådan rigtigt stolt. Over at Højesteret har gjort LTF forbudt, efter jeg nedsatte undersøgelsen som justitsminister. Vi skriver retshistorie og giver beskeden til LTF: I er IKKE velkomne her. Og vi giver politiet ENDNU en mulighed for at sætte dem bag tremmer”

placeholder

Ifølge DR Nyheder var der den 31. juli 100 medlemmer af LTF, som har syv afdelinger. Der er oprettet 116 anmeldelser på baggrund af LTF-forbuddet, siden det trådte i kraft i september 2018.

I samme periode er der rejst 87 sigtelser mod folk, der ifølge politiet har været en del af LTF eller benyttet bandens kendetegn. Hvor mange sigtelser der er endt med en dom, er ikke oplyst.

LTF opstod på Nørrebro i København i 2013, men bredte sig siden til andre dele af landet og endda Sverige.

Fakta: Grundlovens paragraf 78

Grundlovens § 78 sikrer, at der er foreningsfrihed, hvilket er en grundlæggende ret i det danske samfund, hvor foreninger spiller en stor rolle.

  • Borgere har ret til at danne foreninger. De behøver ikke at spørge nogen først. Men foreningen skal være lovlig. Det vil sige, at dens formål ikke må være at begå ulovligheder.
  • Hvis en forening bruger vold eller andre ulovlige metoder for at nå sit mål, skal den opløses. Det skal i så fald ske ved en dom. Og det er justitsministeren, der skal rejse sagen.
  • Statsmagten eller regeringen kan ikke blot opløse en forening. Dog kan regeringen i særlige tilfælde gribe ind og forbyde en forening midlertidigt. Men regeringen skal straks indbringe sagen for domstolene. Og hvis domstolene kommer frem til et andet resultat end regeringen, bliver opløsningen kendt ugyldig. Domstolene har det sidste ord i den forbindelse.

Kilde: Folketinget.

Kim Kristensen er redaktør på Netavisen Pio.


Flere artikler om emnet

placeholder

Kommentarer

Foreningen bag Grimhøj-moskeen burde nu også kunne opløses efter paragraf 78, stk. 2:
"Foreninger, der virker eller søger at opnå deres mål ved vold, anstiftelse af vold eller lignende strafbar påvirkning af anderledes tænkende, bliver at opløse ved dom."
Kom i gang, justitsminister.

En ren symboldom, der ikke vil ændre noget som helst, indtil man indfører bandeforvaring og hjemsendelser af uintegrerbare MENAPT-migranter i hundrede tusindvis. Havde det ikke været lettere ikke at importere alle disse ting, der nu skal forbydes? Alligevel fortsætter vi ufortrødent med at hente flere.

Fint nok, det er svært at være arg modstander af den beslutning.

Hvor stor betydning, det har/får i praksis, kan jeg dog godt have min tvivl om. Hvor mange af medlemmerne har f.eks. været i konflikt med loven i den periode, foreningen indtil videre har været forbudt? De er vel ikke fra den ene dag til den anden blevet lovlydige borgere.

Et opgør med EMRK, statsborgerretskonventionen og statsløsekonventionen og efterfølgende tvangsrepatriering af uintegrerbare MENAPT-migranter i hundrede tusindvis er den eneste løsning på terrorisme, klankriminalitet, voldtægter og gaderøverier. Ellers må vi bare affinde os med dem.

Annonce