Hvis jeg skulle skrive regeringsgrundlaget

Danmark har brug for et regeringsgrundlag, som tager hånd om udfordringen med at kvalificere vores arbejdskraft, som styrker vores velfærdssamfund sikrer at befolkningen kan bidrage til den positive udvikling.
Danmarks nye VLAK-regering fremlagde i søndags et regeringsgrundlag baseret på en fælles vision om et stærkere Danmark. En vision, der griber fremtiden, og som også rækker videre end denne valgperiode.” Det virker dog en anelse paradoksalt, at vi skal gribe fremtiden med milliardnedskæringer i uddannelse og SU, længere tid på arbejdsmarkedet for de nedslidte, slækkede klimaambitioner og en langsom udsultning af vores fælles velfærdssamfund alene for at uddele skatterabatter til de rigeste.

Hvis Danmark skal gribe fremtiden er der brug for et regeringsgrundlag, som tager hånd om udfordringen med at kvalificere vores arbejdskraft, så vi kan konkurrere med omverdenen og have vækst i fremtiden, og som styrker vores velfærdssamfund, så uligheden begrænses og hele befolkningen kan bidrage til den positive udvikling. Derfor har jeg tilladt mig at komme med et alternativt socialdemokratisk bud på hvordan et optimistisk regeringsgrundlag kunne se ud:

Uddannelse er nøglen til en kvalificeret arbejdsstyrke

 • Omprioriteringsbidraget på uddannelsesområdet skal fjernes. Danmark har ikke råd til at gennemføre milliardnedskæringer på alle ungdoms- og videregående uddannelser.
 • Massiv investering i erhvervsuddannelserne. Danmark står til at mangle 40.000 faglærte allerede i 2025. Det er en udfordring, vi ikke må overse.
 • Virksomhedernes bidrag til Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB) skal øges, så det kan dække hele praktiklønnen. Dermed øges virksomhedernes incitament til at levere det maksimale antal praktikpladser.
 • Opkvalificering af voksne ufaglærte på 110 procent af dagpengene. Hvis man opkvalificerer sig fra ufaglært til faglært under arbejdsløshed, skal man kunne modtage 110 procent af dagpengesatsen.
 • Fastholdelse af den frie og lige adgang til hele uddannelsessystemet. Det betyder et stop for øget brugerbetaling og nej til nedskæringer i SU’en.

Et styrket velfærdssamfund skal begrænse uligheden

 • Kontanthjælpsloftet og integrationsydelsen skal rulles tilbage. Ingen skal leve på fattigdomsydelser i Danmark, og fattigdom er det dårligst mulige grundlag for en succesfuld integrationsindsats.
 • Gratis psykologhjælp til unge under 25 år. Det skal forebygge, at psykiske problemer i ungdomsårene ikke udvikler sig til svære psykiske lidelser gennem hele livet.
 • En offentlig vækst, der som minimum modsvarer de demografiske udfordringer, så større generationer af ældre ikke betyder ringere service i den offentlige velfærd.
 • Der skal indføres en fleksibel tilbagetrækningsalder afhængig af, hvor mange år man har været til rådighed for arbejdsmarkedet samt hvilken branche man har arbejdet i.

En solidarisk finansiering af velfærdssamfundet

 • Der skal arbejdes for at flytte beskatning fra arbejde til arbejdsfrie gevinster, som aktiegevinster, boliggevinster og arv. Samtidig skal det samlede skatteprovenu øges.
 • Boligskattestoppet skal afskaffes.
 • Danmark skal gå med i en europæisk skat på finansielle transaktioner.
 • Skattemyndighederne skal styrkes for at bekæmpe skatteunddragelse.

Danmark forrest i klimakampen

 • Danmark skal igen have verdens mest ambitiøse klimamålsætninger. Det betyder en CO2-reduktion på 55 procent i 2030 i forhold til 1990-niveau. Målsætningen kunne have været på 60 procent, hvis ikke V-regeringen havde sænket ambitionen fra 40 til 34 procent i 2020.
 • Vi skal igen hæve bevillingerne til grøn forskning, de såkaldte EUDP-midler. De nuværende kæmpebesparelser svækker den grønne omstilling og dansk eksport på energiområdet.
 • Skattefradrag til virksomheder for investeringer og forskning i ny grøn teknologi.

Mit bud her er ikke 86 sider langt, men jeg mener, at det er mere ambitiøst og optimistisk på Danmarks vegne end regeringens nedskæringspolitik.

 
Lasse Quvang Rasmussen er forbundsformand for Danmarks Socialdemokratiske Ungdom (DSU).

Dagens Pioklumme er en fast spalte på Netavisen Pio, der udkommer fem gange om ugen med provokerende, nytænkende og debatskabende indlæg, som sætter dagsorden i arbejderbevægelsen. Klummen er alene udtryk for skribentens egen holdning.

‘Dagens Pio klumme’ er en fast spalte på Netavisen Pio, der udkommer dagligt med både provokerende, nytænkende og debatskabende indlæg. Klummen er alene udtryk for skribentens egen holdning.

Flere artikler om emnet

Annonce