K vil afskaffe Arne-pensionen og seniorjobordningen

Til gengæld vil partiet give skattelettelse til de rige for 6,8 milliarder kroner: Topskattegrænsen hæves markant og selskabsskatten sænkes
Foto: Netavisen Pio/Jan Kjærgaard
Søren Pape Poulsen, formand for De Konservative
De Konservative vil sænke skatten for de rigeste med 6,8 milliarder kroner.

Det skal blandt andet ske ved at hæve topskattegrænsen med mere end 250.000 kroner. Mere præcist fra de nuværende 552.500 kroner til 800.000 kroner over de kommende år. Allerede i 2022 hæves topskattegrænsen med 50.000 til 602.500 kroner.

Partiet vil desuden afskaffe bo- og arveafgiften. Og sænke selskabsskatten fra de nuværende 22 procent til kun 19 procent. De Konservative vil også sænke skatten på aktier fra 42 til 40 procent.

En del af den meget markante skattelettelse skal skaffes ved at afskaffe Arne-pensionen fuldstændigt.

Det fremgår af De Konservatives finanslovsforslag for 2022.

Vil spare milliarder på Arne

De Konservative mener, at Arne-pensionen er "spild af skattekroner":

“Med Arne-Pensionen har regeringen indført en ny skatteyderbetalt overførselsindkomst, som kommer mennesker, der tidligt er trådt ind på arbejdsmarkedet, til gode – uagtet om de vitterligt er nedslidte eller har haft et fysisk hårdt arbejde. Eksempelvis kan man have arbejdet, hvad der svarer til 21 fuldtidsår i en deltidsstilling på et kontor og stadig have ret til ydelsen. Det er spild af skattekroner,” hedder det i finanslovsudspillet fra De Konservative.

Det er spild af skattekroner

De Konservative vurderer, at man på den konto kan skaffe et “merprovenu på 2,3 milliarder kroner i 2022”.

De Konservative vil yderligere finansiere skattelettelsen på 6,8 milliarder kroner ved også at afskaffe seniorjobordningen.

De Konservative skriver i finanslovsudspillet, at seniorjobordningen ikke kan forsvares:

det er svært at forsvare ordningen ud fra almindelige, sunde økonomiske principper

“Seniorjobordningen betyder, at kommuner skal tilbyde personer over 55 år, som har under fem år til efterløn, et fuldtidsjob. Det er omsonst, at kommunerne på den måde skal oprette jobs og uddele dem som en overførselsindkomst. De økonomiske vismænd har også flere gange påpeget, at det er svært at forsvare ordningen ud fra almindelige, sunde økonomiske principper.”

Ved at afskaffe seniorjobordningen vil De Konservative spare 300 millioner kroner allerede i 2022 i årene fremover.

Vil afskaffe efterlønsordningen helt

Skattelettelsen på de 6,8 milliarder kroner finansieres yderligere ved en fuldstændig afskaffelse af efterlønsordningen fra 1. januar 2024:

Efterlønsordningen trækker erfaren arbejdskraft ud af arbejdsmarkedet

“Efterlønsordningen trækker erfaren arbejdskraft ud af arbejdsmarkedet – arbejdskraft, som kunne have bidraget længere tid til gavn for dansk økonomi. Reformen af efterlønnen var et vigtigt skridt mod et bedre arbejdsmarked, men en fuld afskaffelse kan frigøre en endnu større økonomisk gevinst for Danmark over flere år på arbejdsmarkedet.”

De Konservative vil også efter 2023 fastholde den lavere regulering af overførselsindkomsterne, "da ydelserne i Danmark allerede er høje”. Dog skal folkepension og førtidspension undtages.

Blandt andre spare-forslag, der skal finansiere skattelettelserne, er en fastholdelse af besparelserne på Danmarks Radio, som S-regeringen sammen med støttepartierne har afskaffet. Det skal i 2022 indbringe 120,4 millioner kroner.

S: Grundlæggende asocialt

Socialdemokratiets finansordfører, Christian Rabjerg Madsen, betegner K-udspillet som grundlæggende asocialt:

"Jeg mener ikke De Konservatives finanslovsudspil er godt. Jeg mener ikke det svarer på Danmarks udfordringer. Jeg mener, det er udtryk for en helt skæv prioritering. Det er grundlæggende et asocialt udspil."

Det er grundlæggende et asocialt udspil

Raabjerg Madsen mener, at De Konservative med udspillet giver til dem, der i forvejen har mest:

"Med massive skattelettelser giver man til dem, der har mest. Og dem, der kommer til at betale er dem, der er mest afhængige af et godt velfærdssamfund. Dem, der har mindst og de nedslidte."

Opdateret

Vil afskaffe understøttende undervisning i folkeskolen

De Konservatives finanslovsforslag for 2022 indeholder også en række andre besparelser - Netavisen Pio har samlet nogle af dem her:

  • "Der er ikke behov for at bruge så mange penge på folkeskoler og daginstitutioner, som regeringen har vedtaget. Med vores forslag om at afskaffe den understøttende undervisning kan vi for eksempel alene frigøre 3.800 lærerårsværk."
  • "Desuden tilbagerulles en række øgede bevillinger til organisationer og ordninger, der blev vedtaget af de røde partier i finanslovsaftalen for 2021, herunder øgede midler til KVINFO, Arbejdermuseet, Danwatch, grøn iværksætterpulje til ungdomsuddannelser, Husk-kunsterordningen, Genre- og nichespilsordningen, Nordisk Journalistcenter i Århus, Forum for Mænds Sundhed, indsats for dobbeltminoriteter, nedsættelse af en ekspertgruppe vedrørende demokratiske virksomheder, støtte til rådgivning hos Danes Worldwide og seksualundervisning i folkeskolen."
  • "I forhold til regeringens finanslovsforslag for 2022 ønsker vi ikke at bruge penge på en koordinerende LGBTI-funktion, en dyrere beskæftigelsesindsats og midler til verdensmålsinitiativer (det bør dækkes af ulandsbistanden)."

Kilde: De Konservatives finanslovsudspil for 2022 "En borgerlig retning for et endnu bedre Danmark"

Jan Kjærgaard er redaktør på Netavisen Pio.


placeholder

Kommentarer

Hvis det er noget denne her Søren Pape Povlsen har vist os alle sammen, så er det, at han ikke har den mindste forståelse for almindelige menneskers livsvilkår.

Sådan er det blå svindlerhold.

.................og hvis de få "røde" i Danmark vil finde sig i DET så hører alting op. Det forbavser vel ingen at "det blå magtmonopol" tydeligt viser hvordan alting KUN drejer sig om kroner og ører og kun det.
Flere "trælle" og flere endnu. Job til mindst mulig løn. Knokleri fra ende til anden. Knokleri til du segner.
Så dem med de tykkeste tegnebøger kan få mere og mere. Håbløst og tæt på det umulige at føre "rød" politik.Der står altid nogen parat til at banke ethvert tiltag for den slags i jorden, så snart det drejer sig om noget der gavner samfundets svageste. PAPE POULSEN løber allerede grinende rundt afventende en kommende statsministerpost. Et stramt stramt "strikketøj"...Med "blåt flertal" kommer landets fattigste og enhver puklende lønmodtager til at betale for CORONAKRISE,klimaproblemer,og for et erhvervsliv der bare skal
forgyldes endnu mere. METTE FREDERIKSEN det var en fejl i din nytårstale at du sagde der er begrænset ULIGHED i Danmark. VI HAR IKKE ANDET.

.........DANMARK er underlagt et "blåt komplot". Over hele linien. Et magtmonopol i blå farver.
Snart får vi at se hvordan CORONAEN også snart er "afskaffet" gennem konstant MANIPULERING med folket,fra alle retninger og instanser. Det lyder så stort og idyllisk at "vi kan få vores såkaldt normale liv tilbage om to måneder". "VAND PÅ DEN BORGELIGE MØLLE". Så hjulene kan dreje optimalt eller mere igen. Drejer det sig om andet ? Hvad betyder det så at borgere der IKKE kan tåle CORONAENS smitte, enten bliver enormt syge eller direkte DØR af rædselsvirussen ? Vi "skruer bare ned for smittetal og dødstal". Smart så ingen kan se hvad der er fup eller fakta. "BLÅ MANIPULERING" er tæt på at være omtrent værre end virus.

Den "blå mølle" kører på fulde omdrejninger. Nu skal folket indbildes at OMIKRON ikke er specielt farlig.Men,næsten på højde med en almindelig influenza eller forkølelse.SAMTIDIG oplyses at 18 personer er DØDE af samme virus. Uforståelige kryptiske meldinger. Hvem "betaler" hvem for at komme med den slags mere eller mindre mærkværdige udmeldinger,der mest af alt virker ulogiske. "Bestilt arbejde" for at e.v.t naive må tro alting snart er fuldkommen fantastisk.Så vi alle om et par måneders tid, kan "vende tilbage til livet" igen.Imens drejer "hjulene" og kasseapperaterne snurrer.Alle tror ,på no time,at CORONAEN bliver nedlagt hurra hurra...sådan.De eneste der ikke får del i "FESTEN" er de mange RISIKOGRUPPER. For dem er der andre "regler"...DE kan nemlig stadigvæk risikere LIVET for CORONAENS usynlige bøddel. Den "blå mølle" skal ikke have lov til at bestemme over om samfundets svageste skal leve eller dø. Burde menneskeracen måske ikke stå
"højere" end dyrene med hensyn til ADFÆRD ? I dyreverdnen går de svageste individer til grunde.Så kun de stærkeste dyr klarer sig. Byder vores moral og etik klodens befolkning det samme ? Er det den taktik vi som
menneskehed går ud fra ?

I Danmark skal ingen KNOKLE til de segner.17oo/18oo tallets hoveri/stavnbåndshelvede er forlængst en tid der er forbi. Alt den tid stod for skal ikke plejes og føres videre. Naturligvis skal ARNE PENSIONEN bestå. Blot udbygges og forbedres. Førtidspensioniser,folkepensionister og dem på Arne Pension må eksistere for rene ALMISSER. Uhørt.

Er vi kommet tættere på en ny "NAZITID", som befandt vi os alle ,nu midt i anden verdenskrig ? Er moralen fra dengang genopstanden ? Splittelsen er STOR og størrer end nogensinde mennesker imellem. Menneskeliv har ingen
værdi tilsyneladene.Det oplever man tydeligt kriseramte som klodens samfund er. En hel verden overladt til en virus. I stedet for sammenhold står verdens befolkning med størrer og størrer afstande mellem sig. Ordet næste har udjævnet sig selv.
Det er en HÅN imod alle RISIKOGRUPPER at udbrede den store misforståelse at vi ALLE SKAL smittes med Corona for at opnå "flokimmunitet". Hvem kan man overhovedet tro på ? INGEN i virkeligheden... Forskelligartede opfundne løgne svæver i luften. Den seneste TAKTIK tyder på at man bare lader CORONAEN sejle som den vil.
Og dem der ikke kan tåle mosten kan dø eller lade være. Det er tilsyneladende LIGEGYLDIGT. Er der nogen der overhovedet passer på DEN du er ? Er vi i virkeligheden bare fuldkommen overladt til os selv. Og kun det.
Hvordan kan vi på nogen måde føle os sikre i tilfælde af alvorlig sygdom ? Hvis vi bliver ramte... Er der nogensomhelst "garanti" for at nogen overhovedet "tager sig af dig",når du ligger der hjælpeløs i en hospitalsseng ? Er vi allerede nået helt DERTIL hvor der bliver prioriteret mellem mennesker ? Efter et lev eller lad dø princip. Hvem skal reddes og hvem skal ikke ? I dag 7-1-22 kunne man f.e.x læse nogle i høj grad skræmmende ord fra en overlæge på Rigshospitalet Morten Ziebell,der stiller METTE FREDERIKSEN spørgsmålet "Hvorfor må man ikke dø Mette" ? Spørgsmålet stilles i forbindelse med Coronapatienters og deres
sygdomsforløb. Til dette skræmmende spørgsmål er der kun at sige,at ALLE der lever har RET til et liv. Og at samfundet skal gøre alt for at dets borgere ikke bliver smittet med Corona. Derfor RESTRIKTIONER. Beskyttelse så meget som det er muligt. I RISIKOGRUPPEN er vi ALLE indtil andet viser sig.Og da kan det være for sent.
INGEN aner på forhånd en pind om hvem eller hvad der KAN tåle CORONASMITTEN eller ikke. ...Og da kan man vel nok krympe sig over e.v.t at skulle behandles af en overlæge der kan udtale sig som Morten Ziebell så gør.
Hvad er det for en retning vores samfund drejer og hælder mere og mere mod ? Som en sand GYSER af de allerværste kan man forledes til at tro. Der er grund til at være BANGE. Hvad er der for uhyggelige kræfter mennesker er op imod ? Der er ikke mere nogen grund til at tænke ...."Det er herligt at leve"..men omtrent det modsatte.Livet er blevet UTRYGT og USIKKERT. Og det burde være en MULIGHED for den enkelte borger at kunne komme i besiddelse af en CYANIDKAPSEL,så det enkelte individ SELV kunne afgøre hvornår det var tid til at "komme væk". Når livet en dag bliver så forrykt og farligt at det bliver ulideligt at leve. Der er sandelig stor grund til at være eller blive bange. Alt det der ser så "tilforladeligt" ud er måske i virkeligeheden det allerfarligste.

Sider

Annonce