Annonce

Kæmpede med næb og klør mod lastbilafgift, men nu har piben fået en anden lyd

”Der er selvfølgelig dele af regeringsgrundlaget, som ikke én til én er Venstres politik,” erkender Venstres fungerende politiske leder.
Foto: Emil Vendelbo Johansen/Netavisen Pio
Troels Lund Poulsen (V) - foran Amalienborg, da SVM-ministerholdet blev præsenteret 15. december
Frem til valget 1. november tordnede Venstre mod en kilometerbaseret vejafgift for lastbiler.

En sådan afgift har ifølge Venstres mangeårige transportordfører, Kristian Phil Lorentzen, “en skævvridende effekt”, og han erklærede sidste år på Venstres vegne “dyb skepsis” over for grundidéen bag en kilometerbaseret vejafgift for lastbiler.

Nu har SVM-regeringen fremsat et lovforslag, som indfører en kilometerbaseret vejafgift, “der i hovedtræk stemmer overens med Aftale om kilometerbaseret vejafgift for lastbiler, der blev indgået af den daværende regering (Socialdemokratiet), Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten den 24. juni 2022,” som det hedder i Folketingets officielle lov-resume.

Med lovforslaget vil SVM-regeringen - altså også Venstre - “fra den 1. januar 2025 at indføre en vejafgift, der er differentieret efter lastbilernes CO2-udledning”.

Ifølge SVM-lovforslaget vil en lastbil på 12 tons, der udleder meget CO2, skulle betale en afgift på 91 øre pr. kilometer. Er lastbilen meget miljøvenlig falder afgiften til 16 øre pr. kilometer.

“Der er kommet andre indrømmelser til Venstre”

Venstres fungerende politiske leder, Troels Lund Poulsen, erkender, at der er tale om noget af en V-kovending:

Det er ikke nogen hemmelighed, at vi har været modstandere af den model

“Det er ikke nogen hemmelighed, at vi har været modstandere af den model, da vi forhandlede bilaftalen for år tilbage. Men ud fra en samlet vurdering kan vi glæde os over, at det regeringsgrundlag, der blev lavet, var et, vi kunne se os selv i. Der er selvfølgelig dele af regeringsgrundlaget, som ikke én til én er Venstres politik, men det her, det støtter vi så op om, fordi der er kommet andre indrømmelser til Venstre,” forklarer Troels Lund Poulsen således over for Jyllands-Posten.

Skatteminister: “Jo mere man forurener, jo mere betaler man”

Skatteminister Jeppe Bruus (S) har tidligere forklaret, at vejafgiften skal være med til at reducere CO2-udledningen fra transport.

Vi skal nå at omstille hele det danske samfund herunder også de store lastvogne

“Vi skal nå vores meget ambitiøse klimamål. Vi skal nå at omstille hele det danske samfund herunder også de store lastvogne, der kører på vejene. Og derfor indfører vi en afgift, der betyder, at jo mere man forurener, jo mere betaler man, og det skal være med til at gøre, at man får en bedre forretning ved at købe en lastbil, der kører på el.”

Tidligere på måneden protesterede en række vognmænd mod lovforslaget ved at parkere mere end 100 lastbiler i gaderne tæt på Christiansborg.

Initiativtageren til trucker-demoen, vognmand Benny Nielsen fra Mors, mener lovforslaget vil kvæle mindre vognmænd:

“Det er svært at administrere for de mindre virksomheder, så det er kun de helt store virksomheder, som fortsat kan tjene penge, hvis det her bliver indført.”

Benny Nielsen foreslår i stedet, at man sætter brændstofsafgiften op.

Vognmænd - inklusive deres lastbiler - protesterede 4. april foran Christiansborg mod den kommende kilometerafgift på lastbiler Foto: Netavisen Pio/Jan Kjærgaard

Den nye vejafgift for lastbiler

Der skal ifølge lovforslaget fra 2025 indføres en kilometerbaseret vejafgift, som betyder, at en lastbil, der kører på benzin eller diesel. I gennemsnit skal der betales 1,30 kroner per kilometer.

  • Regeringen forventer, at aftalen vil reducere CO₂-udledningen med lige omkring 0,3 millioner ton CO₂ i 2025 og cirka 0,4 millioner ton i 2030.

  • Ved at hente 3,6 milliarder kroner fra lastbilkørsel bliver der ifølge regeringen årligt 1,1 milliarder kroner at bruge på grøn transport.

Jan Kjærgaard er journalist på Netavisen Pio.


Flere artikler om emnet

Kommentarer

Jeppe Bruus synes at sætte lighedstegn mellem at forurene og udlede CO2.
Det har han fået helt galt fat på. Gad vide hvor han har gået i skole?
CO2 er en forudsætning for sund og livskraftig plantevækst på jordkloden.
CO2 er ikke forurening, det er kun den saligkårede Greta Thunberg og andre i Klimakirken der hævder sådanne absurditeter. Vi kan slet ikke undvære CO2.
Og vi kan heller ikke undvære lastbilerne. Cykler minister Bruus måske selv til Vestsjælland for at hente morgenmælk til familien?
Næppe, og det ville også være helt urentabelt.

Problemet med CO2 opstår når der udledes for meget af det til atmosfæren - Hvilket sker ved den stigende afbrænding af fossile brændstoffer - der bliver omdannet til energi -
Det er en ond spiral der fører til stigende globale temperaturer - som igen fører til at tundraen i arktiske områder tør op - med den fatale virkning at der frigives store mængder af methangas der er 10 gange kraftigere end CO2 - og det til et i forvejen udfordret atmosfære/ klima system -

CO2 er faktisk ikke den store synder, men CO2-måletallene var det eneste man kunne blive enige om i Parisaftalerne. Et praktisk begreb der skulle sikre en økonomisk omfordeling fra rige til fattige lande. CO2 har ikke nogen særlig betydning for opvarmningen selv om det er en såkaldt klimagas. Vanddamp og metangas, som du skriver, betyder væsentligt mere.

CO2 isoleret set er ikke problemet - men det er til gengæld mængden der udledes - det tror jeg nok der er bred enighed om globalt og blandt klimaforskerne -
Det bidrager heller ikke til at løse problemet - at man tillader skovning og afbrænding af store skovområder der kunne have fungeret som en kæmpesvamp der ville have opsuget/ optaget meget af den CO2 der havner i atmosfæren -
Så efter min bedste mening er der ingen anden vej end at indføre tiltag der kan begrænse brugen af fossile brændstoffer og andet - som beviselig er en stor kilde til den stigende udledning af CO2 -
Hav en god aften -