Annonce

Kommentar: Gå efter posten, Mette

Vi skal være glade og stolte over at der - tilsyneladende - er bud efter vores statsminister på den internationale scene.
Foto: Statsministeriet
USA's præsident, Joe Biden, fik 5. juni 2023 besøg af Danmarks statsminister, Mette Frederiksen(S).
Mette Frederiksens (S) møde med den amerikanske præsident, Joe Biden, i Det Hvide Hus mandag bragte den danske statsminister tættere på jobbet som Nato’s næste generalsekretær.

Pænt længere tid end planlagt

Mødet med Biden tog to timer. Pænt længere tid end planlagt. Ja, faktisk var der afsat blot 30 minutter til mødet med den danske statsminister. Alene mødets længde peger i retning af, at Mette Frederiksen nu for alvor er en af favoritterne til Nato-topposten.

Under mødets første minutter, hvor pressen var til stede, sagde Mette Frederiksen til Joe Biden, at hun så frem til “at arbejde endnu tættere sammen med dig om forsvar og sikkerhed”.

Den bemærkning er straks blevet udlagt som om, at Mette Frederiksen rent faktisk er kandidat til Nato-posten - selv om hun hårdnakket afviser at være kandidat til nogen som helst international toppost. Og understreger, at hun er meget glad for at være statsminister i Danmark.

Efter mødet sagde statsminister Mette Frederiksen flere ting, som også indikerer, at hun både er i spil til posten - og bestemt også er interesseret i at besætte den.

Glad for at nyde international anerkendelse

Da Mette Frederiksen blev spurgt, hvad hun siger til, at international presse fremhæver hende som en, der kan ende på posten som Natos generalsekretær, valgte hun nemlig ikke gentagende at messe, at hun ikke er kandidat til en international post:

“Det skal jeg da være ærlig at sige, at det er jeg da glad for. Jeg er da glad for at nyde en international opbakning i forhold til det arbejde, jeg udfører på vegne af Danmark,” sagde Mette Frederiksen og fortsatte i samme melodi:

“Det er godt for Danmark. For en ret vigtig del i det at være statsminister, det er at repræsentere vores land og gøre vores indflydelse gældende. Og der er bred anerkendelse. Det er der på grund af vores coronahåndtering, på grund af vores udenrigspolitik, på grund af vores rolle i Ukraine og i den grønne omstilling.”

Mette Frederiksen fik i øvrigt også fremhævet, at der er meget stor ros fra USA - mere præcist fra CIA-chefen - til den danske efterretningstjeneste. Hun understregede, at samarbejdet mellem efterretningstjenesterne i USA og Danmark er tæt. Og at der ikke er “en finger at sætte på samarbejdet”.

På den måde fik statsministeren også lige sat på plads, at FE-sagerne mod tidligere FE-chef, Lars Findsen, og tidligere forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V) ikke har slået skår i det dansk-amerikanske samarbejde. Uanset hvad der hævdes fra forskellig side hjemme i Danmark.

Skal vi så være kede af måske at skulle vinke farvel til en markant statsminister, en markant formand for Socialdemokratiet?

Mette Frederiksen skal selvfølgelig - sammen med hendes embedsapparat - gå efter posten

Nej, bestemt ikke. Vi skal være glade og stolte over, at der - tilsyneladende - er bud efter vores statsminister. Mette Frederiksen skal selvfølgelig - sammen med hendes embedsapparat - gå efter posten.

Mette Frederiksen skal ikke - som antydet af udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen (M) - blive på statsministerposten i Danmark, fordi SVM-projektet kun er et halvt år gammelt, og i høj grad “personbåret” af ham selv og Mette Frederiksen.

SVM-projektet - og Socialdemokratiet - skal nok overleve

SVM-projektet skal nok overleve et statsministerskifte. Socialdemokratiet skal nok overleve, at Mette Frederiksen skifter Statsministeriet ud med Nato-hovedkvarteret i Bruxelles.

Nato, Europa og det transatlantiske samarbejde har derimod i den grad brug for den stærkest mulige kandidat til Nato-generalsekretærposten.

Der er krig i Europa. Rusland har brutalt overfaldet Ukraine. Europa - og Ukraine - risikerer at USA’s næste præsident hedder Donald Trump. Og så kan Europa ikke længere være sikker på fortsat amerikansk støtte til Ukraines befrielseskrig mod Rusland. I hvert fald ikke i samme omfang som nu.

Så til Lars Løkke og andre grædekoner i små sko: Lev med det

I den situation er der i den grad brug for en stærk leder i spidsen for Nato-alliancen. Så til Lars Løkke og andre grædekoner i små sko: Lev med det!

Får Mette Frederiksen i sidste ende alligevel ikke Nato-posten, så viser processen under alle omstændigheder, at Danmark har en meget stærk statsminister, som nyder bred international anerkendelse.

Jan Kjærgaard er journalist på Netavisen Pio.


Flere artikler om emnet

Kommentarer

Var der ikke også nogen (røde) der havde MEGET ondt i r.... da Anders Fogh Rasmussen blev generalsekretær for NATO???

Ingen nævnt ingen glemt.

Kommentar:

Jeg går da ud fra, at alle, uanset politisk farve, har/havde en dårlig smag i munden, da Anders Fogh Rasmussen jo talte usandt om NATO-Posten...

Statsminister Mette Frederiksen har indtil nu, ikke udtalt, at Statsministeren er eventuelt kandidat til Nato-Posten, det er forskellen på Statsministeren og Anders Fogh Rasmussen...

God Dag,

Erling Drews...

Jeg er med på, at posten som NATOs generalsekretær er meget prestigefuld og attraktiv, men nøgternt set er generalsekretæren jo bare en embedsmand/budbringer uden nogen reel politisk magt. Og dermed er det i min verden ikke særligt vigtigt, hvem der sidder på den post, blot personen er opgaven voksen.

Om det ender med at blive Mette Frederiksen, er jeg stadig skeptisk overfor, men jeg er ikke nær så sikker, som jeg har været. For hvis det SKAL være en kvinde (og det lyder faktisk ret sandsynligt), så er kandidatfeltet jo straks skrumpet noget ind. Og får hun tilbuddet, både skal og vil hun selvfølgelig også springe til.

Men for mig er det stadig langt, langt vigtigere, hvem der i givet fald så skal overtage posten som formand for Socialdemokratiet. Bliver det en teknokrat eller en "værdikriger"? Det vil få en meget større og mere mærkbar effekt for den almindelige dansker end valget af generalsekretær for NATO.

Kommentar:

Nato - Posten er ikke afgjort endnu, og egentligt er det vel også lige meget, hven som får posten efter Stoltenberg...

Vedrørende dine tre sidste linjer, så er der efter min mening ikke nogen såkaldte "værdikriger" i Socialdemokratiet, de tider er forlængst forbi...

God Dag,

Erling Drews...

Får hun jobbet er det fortjent, flot og godt, men personlig så jeg gerne hun blev valgperiden ud,
Wammen er en udmærket erstatning, og Bødskov som finansminister, men Løkke vil nok skabe problemer, og Ellemann har en lortesag, så pest eller kolera

Tja, hvis hun drager til Bruxelles, bliver der kaos på Christiansborg. Socialdemokraternes kaffeklubber er allerede godt i gang med oprustning, og Lars Løkke, der irriterer “vennerne” i Socialdemokratiet og Venstre, vil puste sig yderligere op og mene, at det er ham, der er chefen.

Jørgen. Det må være det største parti der bestemmer, for Vice Statsminister nej tak

Danmark i verden, hed overskriften på grundlovsmødet på Bovbjerg fyr på dagen, hvor vores statsminister var ude for at sælge Danmark i verden.

Og hvem er mere oplagt at sælge Danmark til end netop USA, hvor interessen for verden har været faldende de seneste år!

Verden er blevet en dyr størrelse og verdens ressourcer er for nedadgående og Paris-aftalen dekreterer at de fossile stoffer skal blive i jorden.

Så hvad skal alverdens befolkninger leve af!

Slagsmålet om de få ressourcer især i den rige verden er allerede begyndt!

Vesteuropa kæmper imod Østeuropa!

Og USA forsøger at holde ressourcerne hjemme i eget land!

Der er mange munde at mætte og oprøret fra de 40% fattigste imod de 20% rigeste amerikanere truer med at sende den 250 år gamle union ud i fornyet borgerkrig!

Sidst ressourcerne skulle fordeles blandt europæerne endte det i verdenskrig!

Og amerikanerne måtte bruge deres overskud af ressourcer til at få Europa på benene igen!

Det lykkedes blandt andet ved opbygningen af NATO og gode fredsaftaler!

I Danmark har vi altid været stolte af vores sønderjyske aftaler, således at Tyskland og Danmark har levet i fred og fordragelighed med hinanden i 50-75 år!

Vi har således noget at byde ind med!

Når fjender skal genforenes efter krigeriske år!

Den dansk/tyske politiker valgt til Forbundsdagen i Berlin var en af dagens talere. Navnet er Stefan Seidler fra Sydslesvigsk Vælgerforening!

Omkring 300 danskere var omkring Bovbjerg fyr og lyttede på!

Flot på en grundlovsdag hvor frihed til forsamling og ytring blev fejret og retten til den enkeltes medbestemmelse og retten til sit eget sprog og kultur!

Talen førtes hele vejen ud over klinten og over Vesterhavet og Atlanten og landede timer senere i Washington!

Hvis altså statsminister Mette Frederiksen kan sin Sønderjyllands historie lige så godt som studierne om et krigerisk Afrika!

Men du der søgte mod fremmed strand
de gamle lig, som mod søen stunded,
hver gang du genser det gamle land,
skal sande, her blev dit hjerte bundet.
Thi dybe minder
og gammel agt
og milde kvinder -
hvor har de magt!

I går Tyskland og Danmark! I dag Rusland og Ukraine!

I Vesteuropa er vi nået så langt videre! Tror vi! Men ressourcerne er få! Inflationen stiger og stiger!

Krigsudgifterne stiger og stiger! Krigs-skadeudgifterne stiger og stiger!

Og milde kvinder, hvor har de magt!

Spørgsmålet er om Mette Frederiksen er “den milde kvinde” som NATO behøver!

“Tear Down that Wall, mr. Gorbatjov!”

2-3 millioner russere bor i Ukraine! Millioner af russere bor overalt i de gamle Sovjet-republikker!

Verden har brug for den sønderjyske løsning, som sejrherrerne efter 2. verdenskrig fastholdt!

Det virkede og i dag er såvel Danmark som Tyskland medlem af EU, af NATO, af alverdens aftaler!

Hvor de milde kvinder kommer ind i billedet vides ikke!

Måske en tilgivende kvinde der helst ser faderen, husbonden, sønnen og evt. barnebarnet i hjemmet frem for på slagsmarken eller i graven!

Overalt i Danmark på grundlovsmøderne lød det at frihed koster! Koster kassen! De mere præcise grundlovstalere sagde: 2% af BNP!

Tænk at Danmarks frihed nu kan puttes i regneark: 2% af BNP!

Hverken mere eller mindre!

Stefan Seidler talte meget om sprog. Det der for alt i verden giver frihed!

Og fra klinten på Bovbjerg og ud over Atlanten lød 300 stemmer:

“I Danmark er jeg født, der har jeg hjemme,
der har jeg rod, derfra min verden går,
du danske sprog, du er min moders stemme,
så sødt velsignet du mit hjerte når.

Da selv en af de to grøndlandske folketingsmedlemmer talte grønlandsk i folketinget og nægtede at oversætte til dansk, blev det for meget for selv humanister i folketinget og en krigerisk side fra de ellers så fredelige folketingsmedlemmer kommer til overfladen!

Besindige folk har nu sat sprog-problemet på dagsordenen i den kommende folketingssamling!

Tænk hvis Ukraine og Rusland allerede for 10 år siden havde løst deres sprog-problemer efter Murens fald!

Nu taler alle om kaserne, våben, tanks, missiler, F-16, etc.

Mette Frederiksen er godt inde i sprogbrugen og det falder hende helt naturligt at snakke med CIA, præsidenter, hærførere, etc.

Spørgsmålet er blot om alle soldaterne ikke skulle omskoles til sprog-officerer!

Så de stille og roligt kunne sidde over for hinanden som Joe og Mette!

Og rose hinanden for hinandens lederskab og fortræffeligheder!

Og måske tilbyde hinanden job, der skaber en fredeligere verden!

Vi mangler sygeplejersker, sosuer, folkeskolelærere, hændværkere, etc. og soldater!

Ifølge grundlovstalerne 2023 står dansk erhvervsliv også og mangler folk der taler tysk!

Vil du købe en øl i Tyskland taler du engelsk! Vil du sælge en øl til tyskere må du tale tysk!

Og måske er det også sådan med freden! Freden i verden!

Danske sprog-officerer må en mass sendes til Rusland og Moskva! Med russisk-sprog-kundskaber i bagagen!

Og sælge freden til russerne!

Gå efter posten, Mette!

Spørgsmålet er blot hvad den internationale scene efterspørger?

Følgende budskab fra Danmark til verden lød klokken 16:20 fra klinten ved Bovbjerg fyr:

“Den danske sang er en ung blond pige,
hun går og nynner i Danmarks hus,
hun er et barn af det havblå rige,
hvor bøge lytter til bølgers brus.
Den danske sang når den dybest klinger,
har klang af klokke, af sværd og skjold.
Imod os bruser på brede vinger
En sagatone fra hedenold.”

Tænk hvis statsminister Mette Frederiksen beherskede russisk lige så godt som engelsk, ja, lige så godt som sit modersmål!

Lev med det!

Og alt det andet som danskerne levede med under coronaen kunne sive ind under hr. Vladimir Putins krigeriske sindelag og at han - Vladimir Putin - på gen-visit 5. juni 2024 - stående ved Bovbjerg klint sammen med Mette Frederiksen - kunne nynne med på afslutningssangen der sluttede grundlovsdagen 2023:

“Du danske sommer, min hilsen tag,
du lyse nat og du lyse dag!
Går tit du kold over landet hen,
jeg véd, du kommer dog hed igen!
Ja, ja, ja,
jeg véd, dit hjerte er guld endda.

Tak til årets talere! Ordet er fortsat frit!

Men det koster!

Uddannede soldater eller sprog-officerer!

Valget er fortsat dit!

Vi slutter som dagen begyndte:

“Hvor smiler fager den danske kyst
og breder favnen, når solklar bølge
og sommerskyer og skib og lyst
står sundet ind i hinandens følge,
og Kronborg luder
ved Sjællands port
mod hvide skuder -
hvor lyst! hvor stort!

“Danmark i Verden” starter ved Kronborg og slutter ved Kronborg!

Kanoner eller frit lejde!

Kan du sproget kan du tale for din syge moster!

Og tider skifter, og sæder mildnes,
men kunst og kamp, kræver stadig stål!

Lød det fra Skagen til Gedser og Esbjerg til Rønne:

“Så syng da, Danmark, lad hjertet tale,
thi hjertesproget er vers og sang,
og lære kan vi af nattergale,
af lærken over den grønne vang.
Og blæsten suser sin vilde vise,
og stranden drøner sit højtidskvad;
fra hedens lyng som fra stadens flise
skal sangen løfte sig, ung og glad.

Bovbjerg fyr!
Et fyrtårn for fællesskabet!
Bovbjerg fyr besøges hvert år af hen ved 50.000 tyskere!

Putin har fået noget at se op til!
Om den nye fyrmester i NATO hedder Mette eller ej,
Så lyser håbet lysegrønt fra Bovbjerg fyr ud over den internationale scene!

“Al Sjællands ynde og Jyllands vælde,
de tvende klange af blidt og hårdt,
skal sangen rumme for ret at melde
om, hvad der inderst er os og vort.”

Tak til alle der arrangerede grundlovs-fest!

“I understand it is your constitution Day, today!?!”

Og Mette smilede som kun Mette kan smile, når nogen har forstået hende!

Joe er en forstående mand! Putin i en hel anden boldgade!

Uden for pædagogisk rækkevidde!

Smilet er den korteste vej imellem mennesker!

Sagde dagens grundlovstaler!

Der selv når ind til hundreder af unge mennesker og deres fremtidshåb hvert skoleår!

Hvem holdt den grundlovstale

Hvem holdt den grundlovstale

Hvem holdt den grundlovstale

Går Mette Frederiksen til NATO, hvilket meget tyder på (ingen for dobbelt tid med den amerikanske præsident for sjov), så skal Danmark til valg igen. Og så er det Game-Over for SVM regeringen. Heldigvis.

Jeppe Lindholm - HVORFOR interesserer det dig???
Du bor ikke i Danmark - du er ikke danske statsborger - HVORFOR???
.

Ingen er uundværlig - Verden går videre.