Kræmmernes nye klæder

Gule fagforretningers falske markedsføring undergraver fair danske løn- og arbejdsvilkår, mener formanden for Danmarks største fagforening, 3F.
Foto: 3F - pressefoto
Per Christensen, forbundsformand i 3F
Kun forvirrede fantaster angriber den danske arbejdsmarkedsmodel og den succes, som er skabt. Vi har virksomheder med konkurrenceevne, der er internationalt i top. Vi har løn- og arbejdsvilkår, som – når de er i overensstemmelse med de frit forhandlede, brancherepræsentative overenskomster – sikrer danske lønmodtagere en ok arbejdsdag og indtjening, man kan leve af.

Men allerede fra fødslen i slutningen af 1800-tallet blev den danske arbejdsmarkedsmodel forsøgt udfordret. En præst etablerede et kristeligt fællesforbund, hvor arbejdsgivere og medarbejdere skulle enes uden konfliktvåben.

Det tog den kristelige lønmodtager-gren godt hundrede år, før man smed håndklædet i ringen, fordi arbejdsgiverne med Krifa’s ord blev tilgodeset ”i så ekstrem grad,” at man måtte sige stop.

I Kristelig Arbejdsgiverforening – der som Krifa slører sine religiøse og historiske rødder i offentligheden med en forkortelse: KA – fandt man dog for nogle år siden en endnu mere villig agent i form af Det Faglige Hus, der gerne skriver under på KA’s discountaftaler.

Færre end hver tiende omfattet af overenskomst

At mindre end hver tiende kunde i Det Faglige Hus er omfattet af ”aftalerne” med KA, markedsfører man dog ikke så kraftigt. Og Krifa – som nu kun har en aftale med den organiserede sociale dumpings fortrop på transportområdet, ITD – tilbyder sig nu over for kunderne med, at de vil varetage ”en helt ny rolle,” hvor overenskomster og løn- og arbejdsvilkår ikke er det afgørende. Nej, men det har det aldrig været for hverken Krifa eller Det Faglige Hus.

Ingen af dem tager noget som helst samfundsansvar

Hvis vildledningen af og den falske markedsføring over for danske lønmodtagere ikke var så alvorlig – og på sigt risikerer at undergrave det organiserede arbejdsmarked – er de seneste fem års trekantsdrama mellem Kristelig Arbejdsgiverforening, Det Faglige Hus og Krifa jo nærmest arbejdsmarkedets svar på en dilettantkomedie.

Ingen af dem tager noget som helst samfundsansvar eller bidrager til udviklingen af virksomhedernes og branchernes konkurrenceevne, de helt afgørende faglige uddannelser eller løsningen af de tusinder af små og større konflikter og udfordringer i dagligdagen på virksomhederne.

Flere aftaler på virksomhederne

Alene i 3F har vi ca. 11.000 tillidsvalgte repræsentanter for deres kolleger, som knokler – ofte i årevis – for at føre en konstruktiv dialog med virksomhedernes ledelser om produktionen, arbejdsmiljøet og vilkår for de ansatte.

Spørger man 3F-tillidsrepræsentanterne selv, så er der gensidig tillid og et godt samarbejdsklima mellem ledelse og medarbejderrepræsentanter på danske virksomheder. Udbredelsen af lokalaftaler er også stigende. Her er det muligt at supplere de generelle overenskomstaftaler og tage hensyn til medarbejdernes og virksomhedens særlige behov. I dag har næsten ni ud af ti danske arbejdspladser med flere end 50 ansatte indgået en sådan lokalaftale.

Vilje til dialog og fælles løsninger gennemsyrer den danske arbejdsmarkedsmodel. Men vi ser ikke bort fra de interessekonflikter, der også er og kan være mellem lønmodtagere og arbejdsgivere. Derfor står vores konfliktvåben heller ikke til forhandling. De er en nyttig og afgørende katalysator for forhandlingsviljen på den anden side af bordet.

Indtager lønmodtagerfjendtlige synspunkter

I modsætning hertil driver de tandløse fagforretninger en discountbutik, hvor man bl.a. sjældent lader stemmen høre i den offentlige debat. Af medieindslag, hvor arbejdsmarkedsorganisationer nævnes,  dukker henholdsvis Krifa og Det Faglige Hus op i én ud af hundrede omtaler.

Argumenterede imod ret til tidlig pension

Krifa gør såmænd ellers en ihærdig indsats for at indtage lønmodtagerfjendtlige synspunkter, som da de argumenterede imod ret til tidlig pension for lønmodtagere med flest år på arbejdsmarkedet. Eller da de gik imod 3Fs fair forslag om et coronatillæg til de ledige på dagpenge, eller når de støtter EU-Kommissionens ønske om en europæisk mindsteløn osv.

3Fs medlemmer savner ikke bevis for at have et stærkt fællesskab i ryggen. Heller ikke, hvis uheldet rammer. En arbejdsulykke, arbejdsskade eller erhvervssygdom er en trist del af dagligdagen på det danske arbejdsmarked, men som medlem af en stærk fagforening er du trods alt bedre stillet efterfølgende. Alene i 2018 fik medlemmer af 3F tilkendt 1,9 milliarder kroner i erstatning, hvilket i det mindste er en økonomisk kompensation i forhold til det triste erhvervsevnetab, mistet lønindtægt med videre.

De har ikke noget tøj på

Vi hører sjældent om fagforretningernes faglige sager for deres medlemmer, hvilket uden tvivl ikke skyldes falsk beskedenhed.

Til gengæld giver deres vildledende markedsføring i lokalradioer og uopfordrede, og lige så vildledende telefonsalg, mig minder om en billig kopi af et af H.C. Andersen eventyr: Kræmmernes nye klæder. De har ikke noget som helst fagligt tøj på, og deres kunder overlever kun i ly af fagbevægelsens områdeoverenskomster.

Vores medlemmer betaler arbejdet med at forny og få respekteret brancheoverenskomsterne og sikrer dermed både direkte og indirekte en lang række af fagforretningernes kunder fair løn- og arbejdsvilkår.

Vores medlemmer bekoster uddannelsen af de dygtige, engagerede tillidsrepræsentanter. De finansierer indsats med at ajourføre erhvervs- og efteruddannelser, står for den massive faglige indsats imod social dumping, udgifterne til dialog med politiske beslutningstagere lokalt, regionalt og på landsplan – herunder i år indtil nu ti afgørende trepartsaftaler om håndtering af den samfundstruende coronakrise osv.

Tilbyder popsmarte lokalradioreklamer

Derfor er der naturligvis ikke noget overraskende i, at Det Faglige Hus og Krifa kan tilbyde deres kunder nogle popsmarte lokalradioreklamer til en langt lavere pris, end vores medlemmer betaler i kontingent til en medlemsstyret organisation, hvor de har indflydelse, tager medansvar og løfter i flok for at sikre sig selv og kollegerne fair løn- og arbejdsvilkår.

På sigt vil en kundetilstrømning til fagforretningerne undergrave det organiserede arbejdsmarked

Plus, at de har adgang til nogle af markedets bedste pensionsordninger og -selskaber samt gennem en fagligt stærk a-kasse i langt de fleste tilfælde kan blive hjulpet i job igen langt hurtigere, end i discountbutikkerne.

Den kristelige arbejdsgiverforening KA og ITD kører i parløb med fagforretningerne frihjul i forhold til lønmodtagernes tryghed og den danske arbejdsmarkedsmodel.

På sigt vil en kundetilstrømning til fagforretningerne undergrave det organiserede arbejdsmarked, og konsekvenserne vil være alvorlige: Ikke mindst for arbejdstagernes løn- og arbejdsvilkår, men også for virksomhedernes konkurrenceevne og for vores traditionelt fredsommelige arbejdsmarked med få strejker og arbejdsnedlæggelser.

Per Christensen er forbundsformand for fagforbundet 3F.


placeholder

Kommentarer

Per Christensen du glemte helt i din iver for at skabe splid og splittelse at nævne at det er FH der kæmper en desperat kamp for at holde de andre gode og respekteret fagforeninger ude for!

3F har i deres politiske kamp glemt deres medlemmer, og prøver nu desperat at lyve om de faktiske forhold på arbejdsmarkedet!

Hvor var 3F i forbindelse med mink demonstrationerne?
De er måske kun interesseret i landbrugets medarbejdere når de kan forhindre ikke medlemmer af 3F og få hentet mælk?

Jeg vil anbefale FH at smide 3F og især Per Christensen ud af FH, inden den slags umenneskelig og uetiske opførelse bredder sig!

Jens, jeg kan ikke lade være med at spørge, hvilke fagforeninger, som det er 3F holder ude?

Jeg ser en formand og en fagforening, som hverdag kæmper for deres medlemmer ude på arbejdspladserne, så vil du ikke være venlig at fortælle, hvad det er for nogle forhold 3F lyver om?

Mht til Minkdemonstrationen, hvorfor mener du så 3F skulle have været der?

Jens, jeg kan ikke lade være med at spørge, hvilke fagforeninger, som det er 3F holder ude?

Jeg ser en formand og en fagforening, som hverdag kæmper for deres medlemmer ude på arbejdspladserne, så vil du ikke være venlig at fortælle, hvad det er for nogle forhold 3F lyver om?

Mht til Minkdemonstrationen, hvorfor mener du så 3F skulle have været der?

Peter læs lige artiklen igen!

3F er jo fuldstændig ligeglad med den danske arbejder, de forsøger at tvinge arbejdsgiver at skrive overenskomst med 3F, selvom de i forvejen har overenskomst!

Og Peter du mener måske at de her stakkels ansatte i landbruget er ligegyldige for 3F? Det er kun når de skal tvinge landmænd til at være i deres overenskomst?

Det er utroligt at du skriver så meget om mink arbejderne hvis du fulgte med i diverse medier ville du også hvide at der er taget udlandske arbejder med sorte penge forsøgt smilet ud af DK. Over 100000.00 kr. men det syndes du vel også er ok.
Det er det der heder den danske model at tage ansvar
På mig virker du ikke til at du tager ansvar når du ikke sætter dig ind i hvad der er op og ned men du hopper på den blå bloks manipulering med grundloven istedet for at læse den selv.
Folk som dig har vi heller ikke brug for i en rigtigt fagforening det eneste du åbentlyst kan er at sprede løgne og skabe splid.

Jens Peder naturligvis skal Du og a
ndre ikke melde Jer ind i en fagforening som I er inderligt imod.Det er Jeres frie valg.
Vi andre som er medlem af en FH fagforening ,har tilsvarende frihed til at vælge hvem vi arbejde sammen med.Så forvent ikke at Du er velkommen på de organiserede pladser.🌹

Jeg gad godt vide, hvilken saftig historie der ligger bag det indgroede had, Thomas har til 3F. Det er jo af en helt grotesk størrelse, og går langt ud over bare almindelig foragt for mennesker med slidsomt og/eller beskidt arbejde.

Thor jeg gad godt at møde ham Thomas du nævner!

Han lyder til at bruge 3Fs metoder til at bekæmpe 3F!

Vi arbejder er ved at være godt trætte af 3Fs lort og foragt for den almindelige arbejder!

nu var minkdemonstrationerne jo som bekendt arrangeret af Venstre, og du vil vel ikke have at vi i 3F skal støtte op om Venstre, Minkavlerne, eller deres billige arbejdskraft fra Øst som underbyder arbejdsmarkedet ;-) dernæst er det jo 100% rigtigt hvad Per Christensen skriver om Krifa & DFH , og det er jo kun til skade for arbejdstagere både os som er organiseret i en rigtig fagforening (3F) men også dem som er medlem af krifa, dfh da de nu benytter 3F overenskomster, men en dag så er de der ikke længere, og så mister vi allesammen vores rettigheder og lønninger :-(

"du vil vel ikke have at vi i 3F skal støtte op om Venstre, Minkavlerne, eller deres billige arbejdskraft fra Øst som underbyder arbejdsmarkedet"

Det er vist desværre lige præcis det, Thomas gerne vil.

Kristian jeg troede 3F var for alle arbejdene!
Men du mener kun det er de røde arbejdere?

Og hvorfor skulle vi alle sammen miste vores rettigheder og lønninger?
Er du ikke din løn hver?

Og Krifa bruger da kun 3F dårlige overenskomst når de er tvunget!

Hvordan mener du de skader arbejdstagerne? Ved at give dem et frit valg? Istedet for 3F som er nød til at bruge trusler, hærværk og vold for at få medlemmer!

JPN. At du er arbejder er den sorteste LØGN, du er en højreradikal skiderik, som er imod alt der har med RIGTIGE fagforeninger og organiseret arbejdskraft at gøre. Så stop hykleriet og bekend kulør, din SKRIGESKINKE.

Bjarne højreradikal?
Skiderik?
Selvfølgelig har jeg arbejde, det er jo derfor jeg er imod de politiske fagforeninger, det er jo mange år siden de har gjort noget som helst for de ansatte i den private sektor!
Hvorfor er du så bange og vred Bjarne?

Godt skrevet Per. Med hensyn til minkbranchen, så var det en branche, som var kendt for at snyde både medarbejdere og vores fælles kasse, skat.
Kommer ikke til at savne denne branche.
De gule er jo også bare et svindel produkt, eller som Karsten Hønge så rigtigt siger, en tandemcykel hvor de rigtige fagforeninger træder i pedalerne, og de gule bare er med på frihjul.

Med det sprog der føres herinde, skulle man ikke tro det var voksne mennesker.

Annonce