Lad os få en retfærdig pensionsalder

Den højere pensionsalder betyder, at der er stor forskel på, hvor længe en ufaglært og en højtuddannet skal være på arbejdsmarkedet.
Folketinget har netop hævet pensionsalderen. Det er ikke overraskende, da det var en del af Velfærdsaftalen fra 2006, men er det retfærdigt, at alle skal have samme pensionsalder? For os i LO er det ikke kun en spørgsmål om statistikker og besparelser. Vores pensionssystem skal jo gerne passe til virkelighedens verden.

Vores kolleger i de hårde fysisk og psykisk nedslidende job fortjener et ordentligt arbejdsmiljø, når de møder ind på arbejdet hver morgen, og de har brug for at kunne trække sig gradvist tilbage i slutningen af arbejdslivet, i stedet for at forlade arbejdsmarkedet som langtidssyge eller førtidspensionister.

Kun 60 % af LOs medlemmer kan se sig selv arbejde i samme job indtil pensionsalderen

I dag trækker en fjerdedel af 3F’s medlemmer sig tilbage inden deres 60 års fødselsdag. Kun 60 % af LOs medlemmer kan se sig selv arbejde i samme job indtil pensionsalderen. Blandt de største barrierer er højt arbejdspres samt fysisk og psykisk belastende arbejde. Hvert år er der mere end 40.000 arbejdsulykker i Danmark.

For mit eget vedkommende betyder Velfærdsaftalen, at jeg kan trække mig tilbage, når jeg er 71 1/2 år, og mine børn kan se frem til en pensionsalder på tidligst 73 år.

Jeg startede på arbejdsmarkedet som elektromekaniker, og som arbejdsmiljørepræsentant oplevede jeg tidligt, hvordan det krævede en særlig indsats at få vores mester til at etablere den lovpligtige punkt-udsugning. Den røg som loddetinnet afgiver, var fyldt med faglige kemikalier, og derfor en kilde til konstant irritation. Og langvarige mén, hvis der ikke blev handlet på det.

Retfærdigt med ens pensionsalder for alle?
I dag er jeg blevet næstformand for LO, og kan formodentlig se frem til et mindre nedslidende arbejdsliv, men mine kolleger blandt elektromekanikerne møder stadig ind hver morgen til et hårdt arbejdsmiljø og må kæmpe for hver eneste forbedring. Mange af dem holder ganske enkelt ikke til de er 70 år gamle.

Jeg mener, at to vigtige spørgsmål trænger sig på:

1) Er det retfærdigt med den samme pensionsalder for alle, når LOs medlemmer begynder markant tidligere på arbejdsmarkedet end for eksempel akademikere og mange direktører?

2) Og er det retfærdigt med den samme pensionsalder, når der er stor forskel på arbejdsmiljøet, og når især LOs medlemmer er udsat for et hårdt arbejdsmiljø?

Derfor er der også brug for to svar.

For det første har vi brug for en debat om, hvordan vi skaber rammerne for et mere fleksibelt pensionssystem, som på en og samme gang sikrer vores velfærdssamfund i en tid, hvor den generelle levealder buldrer derudaf, og samtidig tager hensyn til, at store grupper på arbejdsmarkedet bliver nedslidt og udbrændt, og ikke kan fortsætte i job frem til de er i slutningen 60’erne.

Vi har brug for en debat om, hvordan vi skaber rammerne for et mere fleksibelt pensionssystem

Vi skal undgå at stå tilbage med et arbejdsmarkedet, hvor vi øger ulighed i sundheden, men i stedet sikre en værdig pension for de kolleger, der har arbejdet i de hårdeste job. Det kræver at Christiansborg forholder sig til den virkelighed, som vores medlemmer befinder sig i.

For det andet må vi investere mere i et markant bedre arbejdsmiljø. Færre arbejdsulykker og skader og mindre nedslidning er en investering i fremtiden. Det er til gavn for den enkelte lønmodtager, bidrager til virksomhedernes bundlinje og mindsker fremtidens udgifter til velfærdsordninger.

Regeringen vil skære ned på arbejdsmiljøet
Især skal vi have styrket arbejdsmiljøet og forebyggelsesindsatsen i de nedslidningstruende brancher. Derfor var der også god ræson i, at Velfærdsaftalen fra 2006 etablerede Forebyggelsesfonden for arbejdsmiljø med 3 milliarder kroner. Godt tænkt, den gang, men nu vil Venstre den stik modsatte vej, selv om partiet var en del af Velfærdsaftalen.

I sit forslag til Finansloven for 2016 foreslår Venstreregeringen pludselig massive nedskæringer i Arbejdstilsynet. Nedskæringerne vil især ramme den målrettede indsats i byggebranchen og indsatsen mod dårligt psykisk arbejdsmiljø.

Det hænger ikke sammen med den stadig højere pensionsalder.

Vi skal den stik modsatte vej. Skal flere holde længere, så er vi nødt til at sikre et markant bedre arbejdsmiljø. Samtidig må vi etablere en mere retfærdig pensionsalder, hvor man - om nødvendigt - kan trække sig gradvist tilbage. Det vil være en investering til gavn for alle.

 

Morten Skov Christiansen (f. 1982) er næstformand i LO Danmark. Han er uddannet elektronikmekaniker og har tidligere været formand for LO Hovedstaden.

Dagens Pio klumme er en fast spalte på Netavisen Pio, der udkommer fem gange om ugen med provokerende, nytænkende og debatskabende indlæg, som sætter dagsorden i arbejderbevægelsen.

Næstformand i Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH)


placeholder

Annonce