Løkkes velfærds-bluff

Venstre pynter sig med lånte fjer. Den offentlige beskæftigelse vil falde med 11.000 personer frem mod 2025.
Lars Løkke Rasmussen og Venstre gør sig klar til en valgkamp, hvor de kan fortælle om alle de lyksaligheder de har gjort for velfærdsdanmark. Venstre har bl.a. i annoncer fortalt om, at der er tilført 75 milliarder kroner mere til velfærd siden 2001.

Venstre pynter sig med lånte fjer. Siden 2010 er det offentlige forbrug nemlig kun øget med godt 3 milliarder kroner og siden 2010 er det offentlige forbrug samtidig ikke fulgt med det demografiske træk. For at sikre et uændret serviceniveau pr. bruger burde det offentlige forbrug være steget langt mere. Det betyder, at der ikke bliver investeret nok i vores velfærdssamfund.

Venstre pynter sig med lånte fjer

Siden 2015, hvor Løkke igen satte sig i statsministerstolen, har væksten i det offentlige forbrug været ca. 4,5 milliarder kroner lavere end det demografiske træk.

De sidste mange år har den offentlige sektor faktisk været på skrump. Ser man bort fra sundhed, har det offentlige forbrug i procent af strukturelt BNP ikke været lavere end det er i dag i løbet af de sidste 25 år.

Ældreplejen beskåret med 3.700 fuldtidspersoner under Løkke

Men ikke kun på det offentlige forbrug kan vi måle på vores velfærd. Et konkret sted at måle på velfærden er på ældreplejen. Her er der siden Løkke blev statsminister blevet 3.700 færre fuldtidspersoner inden for branchen ’ældreplejen med mere’. Samtidig er der kommet markant flere ældre. Samlet er antallet af ældre over 80 år, vokset med cirka 17.500 personer. Dermed er der blevet færre medarbejdere og flere ældre.

Den offentlige beskæftigelse falder med 11.000 personer frem mod 2025

Men det stopper ikke her. I de nuværende politiske planer fra regeringen bliver velfærden heller ikke prioriteret fremadrettet. Det fremgår af regeringens seneste mellemfristede fremskrivning frem mod 2025.

Regeringen planlægger blot at løfte det offentlige forbrug med 0,4 pct. om året. For det første er det ikke nok til at følge med befolkningsudviklingen. For det andet, så viser Finansministeriets fremskrivning, at et så lavt offentligt forbrug vil medføre, at den offentlige beskæftigelse falder med 11.000 personer frem mod 2025.

De tørre tal viser, at der er tale om bluff

Det sker i en periode, hvor Danmarks Statistiks tal viser, at der kommer knap 79.000 flere 80+ årige og 47.000 flere 0-5-årige frem mod 2025. Det betyder, at der pr. bruger af den offentlige sektor bliver markant færre offentligt ansatte.

Når Lars Løkke går til valg på et styrket velfærdsdanmark, så viser de tørre tal, at der er tale om bluff

Sundhedstilstanden på de offentlige finanser tillader ellers, at man godt kan lade det offentlige forbrug vokse med befolkningsudviklingen, så det offentlige serviceniveau pr. bruger ikke forringes. Det er en politisk prioritering. Når Lars Løkke går til valg på et styrket velfærdsdanmark, så viser de tørre tal, at der er tale om bluff.

‘Dagens Pio klumme’ er en fast spalte på Netavisen Pio, der udkommer dagligt med både provokerende, nytænkende og debatskabende indlæg. Klummen er alene udtryk for skribentens egen holdning.

Erik Bjørsted er cheføkonom i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd og beskæftiger sig primært med makroøkonomiske analyser af dansk og international økonomi. Han er uddannet cand.scient.oecon. fra Københavns Universitet.


placeholder

Annonce