Markant mørketal: Langt flere udsættes for seksuel chikane

Ny undersøgelse fra Fagbevægelsens Hovedorganisation afslører, at over dobbelt så mange lønmodtagere oplever seksuel chikane, som de officielle tal viser.
Flere ansatte oplever sexchikane på deres arbejdsplads, end tidligere antaget.

Det er konklusionen i en ny undersøgelse foretaget af Epinion for Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH). Hver tiende - eller helt præcist 11 procent - af lønmodtagere er således blevet udsat for seksuel chikane inden for det seneste år.

Undersøgelsen afslører dermed et langt større problem, end det officielle tal viser: Ifølge Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) har kun fire procent af lønmodtagerne været udsat for seksuel chikane.

”Den upræcise måde, man hidtil har spurgt ind til seksuel chikane på, har ikke vist, hvor stort problemet egentlig er,” siger FH’s næstformand, Majbrit Berlau til Netavisen Pio.

 Så afslører der sig et langt større omfang

"Hvis man spørger mere præcist ind til forskellige konkrete former for seksuel chikane, så afslører der sig et langt større omfang. Derfor opfordrer FH myndighederne til at begynde at undersøge seksuel chikane gennem mere konkrete spørgsmål.”

Forskellige spørgsmål

Det høje tal kommer frem, når man spørger ind til forskellige konkrete handlinger, der kan kategoriseres som seksuel chikane.

Når man kun spørger overordnet ind til, om folk har været udsat for seksuel chikane, svarer langt færre ja.

Ifølge Majbrit Berlau kan der være flere grunde til, at en del svarer nej på et bredt formuleret spørgsmål om sexchikane.

“Mange tror, at det de har været udsat for, ikke er seksuel chikane – for hvad er det egentlig,” siger FH’s næstformand.

Måske grænseoverskridende at svare ja

“Andre finder det måske grænseoverskridende at svare ja til, at de har været udsat for seksuel chikane; der kan være skam forbundet med at sige det højt. Andre igen erkender ikke at deres oplevelser er chikane, fordi en erkendelse kræver, at de handler. Og at handle på seksuel chikane kan godt virke helt uoverskueligt i en arbejdspladskultur, hvor det overhovedet at tale om emnet anses som snerpet eller måske ligefrem mindske muligheden for at få timer eller opgaver”.

Opfordrer til andre spørgsmål

Derfor opfordrer FH myndighederne til at begynde at undersøge seksuel chikane gennem mere konkrete spørgsmål.

Også arbejdsgiverne skal blive bedre til at kortlægge og spørge ind, så man kan afdække konkrete handlinger og få en langt mere effektiv forebyggelse, pointerer Majbrit Berlau.

“Ellers bliver vi ved med at have et urealistisk billede af problemets omfang og derfor også forebygge alt for lidt,” siger FH’s næstformand.

”Arbejdsgiverens og ledelsens attitude og handlinger er afgørende for kulturen på en arbejdsplads. En nedfældet politik på området er også vigtig – men gør jo kun en forskel, hvis den praktiseres. Udmeldte værdier og normer om seksuel chikane skal følges op af handlinger. Endelig er både en politik og normer er kun noget værd, hvis de er kendt af alle”.

Yngre chikaneres mest

Seksuel chikane rammer især de yngre på arbejdsmarkedet. Blandt 18-34-årige lønmodtagere udsættes hver femte - eller helt præcist 21 procent - for handlinger, der kan kategoriseres som seksuel chikane.

I denne gruppe går det værst ud over kvinder: 26 procent af de 18-34-årige kvinder oplever seksuelt chikanerende handlinger, mens det samme gælder 16 procent af mændene i denne aldersgruppe. Chikanen kommer fra flere kanter: kolleger, chefer, underordnede og kunder/borgere/klienter.

Når mænd udsættes for seksuel chikane, er det hovedsageligt fra kolleger (64 procent).

Hvorimod kvinder i højere grad udsættes for seksuel chikane af klienter/patienter/kunder (60 procent), hvilket blandt andet hænger sammen med, at der er flere kvinder i sundheds- og omsorgssektoren med borgernær kontakt. Generelt er der flere kvinder, som udsættes for seksuel chikane end mænd (13 procent af kvinderne mod ni procent af mændene).

Unge er den eneste aldersgruppe, der udsættes for seksuel chikane af deres underordnede.

Medarbejdere i hotel- og restaurationsbranchen er særlig udsatte: Her har hele 23 procent været udsat for seksuelt chikanerende handlinger, dvs. langt over gennemsnittet på 11 procent. I bygge- og anlægsbranchen oplever 10 procent at blive inddraget i uønskede eller ubehagelige samtaler om sex – markant over gennemsnittet på tre procent.

Netop nu foregår der trepartsforhandlinger mellem ligestillingsminister Peter Hummelgård ( S), fagbevægelsen og arbejdsgiverne.

Sexchikane

Både Arbejdstilsynet og ligebehandlingsloven har definitioner på seksuel chikane. Arbejdstilsynet  definerer seksuel chikane som en særlig form for krænkende handling:

  • Der er tale om krænkende handlinger, når en eller flere personer groft eller flere gange udsætter andre personer for adfærd, som af disse personer opfattes som nedværdigende. Det er uden betydning, om handlingerne er udtryk for ubetænksomhed eller et decideret ønske om at krænke. Det er personens oplevelse af de krænkende handlinger, der er central.
  • Krænkende handlinger af seksuel karakter er al form for uønsket seksuel opmærksomhed.
  • Det er oftest kvinder, der udsættes for seksuel chikane, men det er vigtigt at være opmærksom på, at mænd også kan udsættes for seksuel chikane.

Kilde: Arbejdstilsynet

Kim Kristensen er redaktør på Netavisen Pio.


Flere artikler om emnet

Annonce