Menneskerettighedsdom betyder ændring af dansk regel om familiesammenføring

Flygtninge fra eksempelvis Syrien vil fremover kunne få familiesammenføring allerede efter to år i Danmark.
En ny dom betyder, at Danmark skal lempe reglerne for familiesammenføring til flygtninge, der har midlertidig beskyttelsesstatus, fra tre til to år.

Det konkluderer Udlændinge- og Integrationsministeriet og Justitsministeriet på baggrund af den såkaldte M.A.-dom, som den Europæiske Menneskerettighedsdomstols afsagde den 9. juli 2021.

Domstolen konkluderede, at det var i strid med Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, at Udlændingestyrelsen og senere Udlændingenævnet i 2016 gav en syrisk flygtning med midlertidig beskyttelsesstatus i Danmark afslag på familiesammenføring med sin ægtefælle, fordi han ikke opfyldte betingelserne i udlændingeloven om at have haft opholdstilladelse i mere end de sidste tre år.

Det er vurderet, at der fortsat kan fastsættes regler om at udskyde adgangen til familiesammenføring for flygtninge med midlertidig beskyttelsesstatus, men at udskydelsen ikke må være længere end to år, når der ikke er en aktuel massetilstrømning af asylansøgere til landet.

“Et godt redskab at have i værktøjskassen”

Udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) siger, at han er ærgerlig over at dommen gik Danmark imod, men:

"Jeg er samtidig også lettet over, at det ifølge dommen er muligt at have en to-årsregel – også selvom antallet af asylansøgere er væsentligt lavere end dengang, vi indførte reglerne.”

Han understreger dog, at hvis asyltallene igen stiger, så vil man kunne stramme reglerne igen:

"Vi arbejder hårdt på at fastholde de rekordlave asyltal, men hvis vi en dag kommer i en situation, der minder om 2015, vil vi igen kunne skrue grænsen op fra to til tre år. Det er et godt redskab at have i værktøjskassen.”

Ministeriet oplyser, at Mattias Tesfaye i løbet af 2022 vil fremsætte lovforslag om ændring af udlændingeloven. Det vil her blive foreslået at ændre 3-årsreglen til en 2-årsregel.

Det vil samtidig blive foreslået, at udlændinge- og integrationsministeren kan ændre perioden fra to til tre år, hvis der på ny opstår en massetilstrømning af asylansøgere til Danmark.
 

David Troels Garby-Holm er redaktør og souschef på Netavisen Pio.


Flere artikler om emnet

Kommentarer

At være en retsstat indebærer at de af folket valgte parlamentarikere vedtager landets love som uafhængige domstole skal dømme efter.
Når den aktivistiske Europæiske Menneskerettighedsdomstol fortolker lovene efter andre hensyn end landets parlamentarikere, så taler vi pr. definition ikke længere om en retsstat.
I øvrigt mistænkes mange af dommerne at være stærkt influeret af rigmanden George Soros' tanker om "Open Society", se fx https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2020-001137_EN.html

Der er brug for et socialdemokratisk opgør med konventionerne. Sker det ikke (snart), vil masseindvandringen fra stormellemøsten fortsætte ufortrødent og Danmark vil være et totalt shithole om 30 år. Til den tid vil en velfærdsstat slet ikke være mulig længere. Det er meget dumt, at afvikle sig selv. Det der i efterkrigsårene var menneskerettigheder i Europa, er blevet til alle i verdens ret til Europa. Det går galt. Jo senere Socialdemokratiet erkender det, jo mere blodigt bliver det.

Mon ikke snare det er "dit parti", Stram Kurs, der skal tage dette opgør, hvis Rasmus Paludan kan få tid når han ikke er ude og brænde koraner af. Hvis der var nok af personer med din holdning i det nuværende folketing ville alle konventioner for længst havde været afskaffet, men så heldig er du ikke "endnu". Psykopaten Rasmus Paludan kom heldigvis for vi andre ikke ind i folketinget, din kamp for udbredelse af hans "tanker og ideer" har ikke båret frugt, hvorfor ikke? Arbejder du ikke nok i din kamp for opbakning til Stram Kurs?

Kære Bent Menck Andersen
Jeg vidste ikke, at Rasmus Paludan var det eneste alternativ til EMRK. Din verden synes meget sort/hvid. Jeg vil nøjes med at konstatere, at vi nok ikke er enige på området. God dag trods alt.

Konventionerne om menneskerettigheder eksisterer netop for at forhindre, at det er folkestemninger, som løber af med politikerne.

Det kan man så sige er udemokratisk, men det er der jo så meget andet, der også er. For eksempel er jeg som borger aldrig blevet taget med på råd om, hvorvidt vi skal være medlem af NATO, fordi det er noget, som blev besluttet, før jeg blev født.

Det skal jeg bare finde mig i, hvilket jeg så gør, indtil videre. På helt samme måde må xenofoberne bare finde sig i, at vi som nation erkender vort ansvar over for ofrene for den aktivistiske udenrigspolitik ved at tage imod de flygtninge, som skiftende politikere har et ansvar for skabelsen af.

Vi kunne selvfølgelig også bare vedtage, at danske tropper forsvarer danske grænser og afholder sig fra krigseventyr i de varme lande. Det tror jeg faktisk at der vil være et flertal for i den danske befolkning. Men vi bliver bare ikke spurgt.

Demokrati er kun noget, vi får lov til at deltage i, når vore holdninger stemmer overens med de ledende politikeres holdninger. Surt, men sandt.

"...at forhindre, at det er folkestemninger, som løber af med politikerne."
Til gengæld er der meget der tyder på at i Den Europæiske Menneskerettighedsdomdstol er det idealistiske, men urealistiske, stemninger der løber af med en række professionelle drømmere, ikke dommere.

Står porten på vid gab for flere som Daham Al Hasan?

"47-årige Daham Mamoud Al Hasan, som nu bor i Esbjerg Kommune, har nemlig fået lov at blive familiesammenført med hele 17 af sine 20 børn. Det skriver Ekstra Bladet, der fortæller hans historie i dagens avis".
https://www.berlingske.dk/samfund/al-hasan-vil-have-sine-20-boern-og-tre...

"Far til 20 børn udløser krav om børnepengeloft"
https://www.kristeligt-dagblad.dk/danmark/far-til-20-boern-udloeser-krav...

https://www.berlingske.dk/kronikker/syreren-med-de-tre-koner-og-20-boern

Søg selv efter mere fx 'flygtning 3 koner 18 børn'.

Det var i 2016, men hvad er der sket siden for Daham Al Hasan???

Ja, uden et socialdemokratisk opgør med konventionerne, så er Danmark og danskerne frit bytte for hele mellemøsten og Afrika.

"Vi arbejder hårdt på at fastholde de rekordlave asyltal". Når asyl er noget, der per defination gives til legitime flygtninge, så er det en virkelig ubehagelig udtalelse, der dækker over en virkeligt ubehagelig protektionisme og iskoldt syn på politik, internationale konventioner og forpligtelser og på folk i akut nød.
Det banker afsted for dansk økonomi, der er ikke rigtig nogen nyheder om integrationsproblemer noget sted, der kan vedligeholde fremmedthadet eller kulturforskrækkelsen, arbejdsgiverne råber op efter mere arbejdskraft - men vores regering vil arbejde virkelig hårdt for at holde antallet af personer med godkendt, legitimt asyl lavt. Møgregering, møgpolitik og møgvælgere

Nanna, hvad vil du betale for at dit syne på invandringen som enkelt individers rettigheder og ikke en problemstilling for et hele land. Når 10.000 jøder ønsker at holde sig adskilt fra os Danske protestanter er det ikke problemer, men når 350.000 muslim danner ejet samfund i vores gepografisk område er det et stort problem. Konkret har vi set hvordan de muslimske netværk tilsidesætter vores samfunds høje prioritet af vaccination til fare for os alle. Vi har oplevet at vores velfærd ydelser er blevet forringede i takt med at vi er blevet dem og os de sidste 20 år. Det er så nemt at sænke velfærden når man siger det er muslimerne der få mest gavn. Vores velfærd stat er internationalt set et særsyn og betinget for velfærden er at vi her i landet kun er ET os - Danskerne. I øvrigt er vi ved lov og den danske stat lutheranske protestanter. Vil vores børn oplever forhold som i Nordirland, Lebanon, Irak, Sydafrika, Belgien, Myanmar eller andre land med flere samfund i samme stat. Skal vi opleve et nyt holecaust hvor det er nye samfund som bliver dræbt fordi de holder sig adskilt. Dette muslimsk parallel samfund der opstod i 1960erne er grundet til Danmark ikke har plads til dine flygtninger.

Annonce