Mette F. trækker advarsel til departementschef tilbage

Barbara Bertelsen fik en tjenstlig advarsel for hendes rolle i mink-sagen, men den trækkes nu tilbage i kølvandet på frifindelsen af rigspolitichef Thorkild Fogde
Foto: Justitsministeriet
Barbara Bertelsen, Statsministeriet
Statsminister Mette Frederiksen (S) trækker nu den tjenstlige advarsel, som hun sidste år gav til departementschefen i Statsministeriet, Barbara Bertelsen, for hendes rolle i mink-sagen, tilbage.

Det sker på indstilling fra Medarbejder- og Kompetencestyrelsen - og sker på baggrund af, at rigspolitichef Thorkild Fogde slap for for videre tiltale for sin rolle i mink-sagen.

Det oplyser Statsministeriet i en pressemeddelelse.

10. februar frifandt tidligere højesteretspræsident Thomas Rørdam på baggrund af en tjenestelig undersøgelse rigspolitichef Thorkild Fogde for tjenesteforseelser i mink-forløbet. Af samme grund indtrådte Thorkild Fogde straks efter i jobbet som rigspolitichef.

Rørdam og hans forhørsleder-hold fandt - stik modsat Minkkommissionen - frem til, at Fogde ikke har tilsidesat sine sine pligter efter tjenestemandsloven, og der er derfor ikke grundlag for at idømme rigspolitichefen en disciplinær straf.

På baggrund af Thomas Rørdams afgørelse har fremtrædende jurister og eksperter vurderet, at andre topembedsmænd, der har modtaget sanktioner i forbindelse med minksagen, burde få deres sanktion bedømt på ny.

Det er præcis, hvad der nu er sket i tilfældet Barbara Bertelsen.

Forhørsledere: Pressemøde var ikke en instruks

Statsministeriet skriver i en pressemeddelelse:

"Selvom beretningen angår Thorkild Fogdes tjenstlige forhold, har Medarbejder- og Kompetencestyrelsen med bistand fra Kammeradvokaten konkret vurderet, at beretningen også ændrer grundlaget for den advarsel, som Statsministeriets departementschef blev tildelt."

Statsministeriet understreger, at Thomas Rørdam og hans forhørsleder-hold - modsat Minkkommissionen - vurderer, at det berømte pressemøde den 4. november 2020 ikke retsligt havde karakter af en instruks:

"Det skyldes at forhørsledelsen i modsætning til Minkkommissionen har vurderet, at udmeldingerne på pressemødet den 4. november 2020 og de efterfølgende pressemeddelelser ikke retligt kan karakteriseres som en instruks. Efter vurdering af det ændrede grundlag har Medarbejder- og Kompetencestyrelsen indstillet, at statsministeren tilbagekalder den advarsel, som Statsministeriets departementschef blev tildelt. Medarbejder- og Kompetencestyrelsen har ved vurderingen rådført sig med Kammeradvokaten."

Statsministeriet konkluderer på den baggrund, at advarslen til Barbara Bertelsen er annulleret:

Ansættelsesmyndigheden har fulgt indstillingen fra Medarbejder- og Kompetencestyrelsen. Advarslen er derfor tilbagekaldt.

Statsministeriet oplyser, at Barbara Bertelsen ikke ønsker at kommentere, at advarslen mod hende nu et trukket tilbage.

Justitsministeriet følger trop

Justitsministeriet tilbagekalder samtidig sine disciplinere irettesættelser til departementschef Johan Kristian Legarth og advarslen til ministeriets afdelingschef Anne-Mette Lyhne Jensen.

Det oplyser Justitsministeriet i en pressemeddelelse.

Senest opdateret kl. 15

Mette F.: Ikke længere grundlag for advarsel

Statsminister Mette Frederiksen (S) begrunder tilbagetrækningen af hendes advarsel til Barbara Bertelsen med, at der ikke længere er grundlag for at opretholde advarslen:

"Det er ikke mig, der drager konsekvenser her. Jeg har bedt Medarbejder- og Kompetencestyrelsen om at rådgive mig som arbejdsgiver, og det er klart, at når man vurderer, at der ikke er grundlag for den advarsel, der blev givet, ja så er der jo ikke grundlag for en advarsel, og så skal den ikke oprettes," siger Mette Frederiksen til DR.

Jan Kjærgaard er journalist på Netavisen Pio.


Flere artikler om emnet

Kommentarer

Og vi danskere er stadig så frække, at vi tillader os at pege fingre af Vladimir Putin og hans regering.

Peter, at du ikke kan se forskel på Danmark og Rusland kan nok ikke undre ret mange.

Hvorfor forbavser det ingen at der ikke er nogen, som i slet ingen overhovedet, der har et ansvar i denne sag????
Nu varer det ikke længe, så har der heller ikke været et pressemøde om sagen!
Så var det kun en sammenkomst med udvalgte journalister!!
Velkommen til bananrepublikken Danmark.

Egentlig burde jeg ikke være overrasket - havde dog forventet bare en smule fornuft og realitetssans.

Nu har embedsmændene og kvinderne frit spil - intet ansvar uanset hvor alvorligt det er.
BB burde som den begavede jurist hun omtales at være have stillet spørgsmål ved lovligheden.

Jeg græmmes.

PS: BB står jo så nok nu til en xtra stor bonus
.

Det må man da håbe, for det har Barbara Bertelsen ærligt fortjent, efter sin exceptionelle og uvurderlige indsats under coronakrisen.

Fin sarkasme!

Dorte Nielsen - det forekommer mig at der er noget du slet ikke har forstået

Kurt Jensen, nu skal jeg ikke blande mig i hvad du har forstået,
men set fra mit bakspejl, er det da Dorte Nielsen der har været tilstedeværende,
og du har været fraværende under Corona krisen, var det ikke Barbara Bertelsen,
der "vækkede" sundhedsstyrelsen, inden Covid-19 smitten begyndte at brede sig
i Danmark, var det ikke statsministeren, på opfordring af BB, der
stillede spørgsmål til sundhedsstyrelsen, om beholdningerne af værnemidler
var tilstrækkelige, en fokusering på WHO udmeldinger om den hurtige spredning
af denne Covid-19 virus, og den store dødelighed af smittede patienter.
Senere fik vi billeder fra Italien, hvor det ikke kunne skabe plads i deres
sundhedsvæsen, hvad er det vi andre ikke har forstået.
Var det ikke statsministeren der aktiverede NOST i februar 2020, som iværksatte
en luftbro mellem Kina og Danmark med værnemidler, indkøbt af "Bestseller"
forhandlingsnet i Kina, var det ikke DSV og Mærsk, der sammen skaffede de
største transportfly der findes, var det ikke udenrigsministeriet, der fik
tilladelse til at flyve direkte fra Kina til København, var det ikke NOST
og region Hovedstaden der på "nul komma fem" fik etableret lagerplads og
oprettet et nyt distributions net for værnemidler.
Alt dette jeg skriver, kan du læse i Djøfbladet 25.5.2020 skrevet af
Eva Bøgelund, en meget spændende beskrivelse af hele denne operation,
som blev iværksat inden den 1 marts 2020.

Arne Jensen - burde BB ikke som den sidste bagstopper spørge til lovligheden? Ingen andre havde tilsyneladende ikke gjort det.

Kurt Jensen, som du sikkert ved, så har ansvaret for mink erhvervet,
aldrig været fjernet fra Fødevareministeriet og fra Fødevarestyrelsen.
Den største straf efter granskningskommissionens rapport blevet tildelt
Fødevareministeriets departementschef Henrik Studsgaard, for at undgå
et tjenestelig forhør, har han opsagt sin stilling hos staten, og den
ansvarlige leder af fødevarestyrelsen veterinærdirektør Hanne Larsen,
er sendt på en såkaldt specialopgave i enten Indonesien eller på
Filippinerne. Det var Hanne Larsen der ikke underrettede sit departement,
omkring den vurdering som fødevarestyrelsen havde med den manglende
lovlighed, af aflivning af mink i zone 3.

Der er bare den hage ved hele coronacirkusset, at vi burde have gjort som svenskerne og fulgt de planer vi formentlig allerede havde i skufferne i Sundhedsstyrelsen: Er du syg, så bliv hjemme. Er du læge, så behandl de symptomer dine patienter udviser. Det fik lægerne ikke lov til.
Ingen af de mange tiltag som Barbara Bertelsen og andre alarmister skaffede os på halsen, var særligt virksomme, og i dag ved vi at de var helt unødvendige. Det er vel også derfor at der ikke er foretaget nogen som helst officiel evaluering af hele forløbet.
Jeg er stadig rasende over at jeg som pårørende ikke måtte komme med min kone ind til en lægesamtale som var af en yderst alvorlig karakter. Jeg tabte også al tiltro til Sundhedsstyrelsen da de begyndte at "vaccinere" børnene.

Gunnar Johansen, jeg ved godt i forhold til dig spørger jeg dumt,
hvad skulle de hospitalsansatte gøre, og hvad skulle de sige til
de pårørende, når deres nærmeste lå i respirator, og aldrig kom
ud af den i levende live, skulle de bare leve at de var så hårdt ramt,
at det de fejlede inden Corona, var med til at de ikke overlevede når
de blev smittet, hvorfor var det nødvendig at hospitalerne nedlagde
sengepladser, for at sende deres ansatte til intensivafdelingerne.
Har de ledende på vores hospitaler ikke fatte en skid.
Hvorfor stod der i ret mange dødsannoncer, at begravelsen kun havde
deltagelse af den nærmeste familie, har befolkningen heller ikke
forstået en skid. Jeg kan fortælle dig, at jeg er glad for at det
ikke var dig der skulle rådgive den regering som skulle sikre mig
en mere sikker situation, en den som Svenskerne oplevede .

Nej, du spørger ikke dumt, men jeg er ikke læge, så jeg ved ikke hvilken behandling de indlagte blev tilbudt i starten. I Sverige ved jeg at de gamle syge ofte blev tilbudt en palliativ behandling der inkluderede en respirator, men også et morfinpræparat som fik de syge til at glemme at trække vejret! En dansk læge i Sverige beskrev behandlingen som mord. En svensk S-politiker jublede til gengæld over alle de mange plejehjemspladser og ældreboliger der blev ledige! Så det var ikke lutter idyl på den anden side Sundet.
Det stod hurtigt klart for mange læger, men muligvis ikke for Sundhedsstyrelsen, at et solidt indhold af vitamin D i blodet kunne forebygge dødsfald. Jeg aner ikke hvorfra Sundhedsstyrelsen fik sine retningslinjer, og jeg savner i den grad at der bliver foretaget en offentlig evaluering af alt det der foregik. Ikke for at pege fingre af nogen eller få nogen ned med nakken, men bare for at vi alle kan blive klogere inden den næste pandemi.
Bill Gates, en af de større sponsorer af WHO, har allerede holdt generalprøve på den næste pandemi, som han lader starte i Centralafrika. Dernede gik befolkningen jo stort set fri for nogen Covid-19-syge fordi mange afrikanere forebyggende indtager Hydroxyklorokin mod malaria og/eller Ivermectin mod flodblindhed. Begge midler viste sig at hjælpe mod Covid-19.
Jo mere oplysning og viden, jo bedre. Lad os dog få en ordentlig evaluering af hele forløbet.

Kurt Jensen, hvad er det for en lovlighed, som du ikke mener BB har
forstået, eller som du mener hun ikke har været opmærksom på.
Den mandag 9 november 2020 bliver BB forelagt oplysningerne om at
der ikke er lovhjemmel til at aflive mink i zone 3, den 10 november
2020 bliver der fremsat lovforslag til omkring aflivning af mink
også i zone 3. Hvem mon der har stået bag denne lov, som statsministeriet
først bliver oplyst om er nødvendig, i forhold til mink i zone 3.
Jeg kan oplyse dig om, at det er fødevareminister Mogens Jensen, der
står som underskriver af denne lov som hedder "Lov om aflivning af og
midlertidig forbud mod hold af mink" og forbuddet gælder til og med den
31 december 2021.
Og du har ret i forhold til BB, hun bør have en ekstra bonus.
Men jeg tror hellere at BB ville have fred for de dovne og uduelige
journalister, som ikke har fattet hvad det hele har haft af betydning,
for den danske befolkning, at de har spredt deres uvidenhed.

Julle, du nævner selv ordet pressemøde, hvad skal en statsminister
bruge et pressemøde til, selvfølgelig til at informere hvad regeringen
har tænkt sig skal ske, i den situation pandemien har nået.
Den 17 juli udsendte bekendtgørelse 1172 COVID-19 smittebeskyttelsesplan,
som samtlige minkavlere skulle rette sig efter.
Ingen minkavlere har rettet sig efter denne bekendtgørelse.
Derfor har myndighederne rådet regeringen til at aflive alle mink.
En bekendtgørelse er en påmindelse af/om den lovgivning som gælder for området.
Kåre Mølbak fra SSI har holdt møder med minkavlerne og fortalt,
at efter sundhedsmyndighedernes vurdering var smitten ude af kontrol.
Hvad har medierne foretaget sig, intet, journalisterne er luddovne,
de spreder en fortælling, at regeringen har nedlagt et erhverv.
Selv om loven som er vedtaget, siger at det KUN er et forbud mod minkavl,
frem til og med 31 december 2021. Vagthunden har kun været skødehund
for partierne til højre for midten.

Bare fordi du ikke kan fatte almindeligt dansk, så kommer forklaringen lige igen:
Det skyldes at forhørsledelsen i modsætning til Minkkommissionen har vurderet, at udmeldingerne på pressemødet den 4. november 2020 og de efterfølgende pressemeddelelser ikke retligt kan karakteriseres som en instruks. Efter vurdering af det ændrede grundlag har Medarbejder- og Kompetencestyrelsen indstillet, at statsministeren tilbagekalder den advarsel, som Statsministeriets departementschef blev tildelt. Medarbejder- og Kompetencestyrelsen har ved vurderingen rådført sig med Kammeradvokaten."

Er Danmark mon tæt på at have en diktator nu?

Leif Mikkelsen hvis du vil lade det blive mellem os, vil jeg oplyse dig
om, at der findes en stor flok af debattører, som ikke kan/vil følge med
i hvad der rører sig i samfundet, ikke forstår hvad der rører sig i samfundet,
og ikke har forståelse for den styreform som eksisterer i et demokratisk styret
land som Danmark, så du står ikke alene.

Jeg kan forstå, på de tidligere skribenter, at Thorkild Fogde frifindelse
overrasker, det kan skyldes at man stadig hænger fast i mediernes falske
melodi, at Rigspolitichefen havde noget at gøre med aflivning af mink
i zone 3 at gøre. Det samme gælder for kommissionens opfattelse, at NOST
(National Operative Stab) havde noget at gøre med mink i zone 3.
Fakta er at fra den 5 november 2020 kl.08,00 vidste Stabslederen af NOST,
at det var Fødevarestyrelsens vurdering, at der manglede hjemmel til aflivning
af mink i Zone 3, og der der var ved at blive udarbejdet lovhjemmel så
aflivning i zone 3 var lovmedholdelig. Justitsministeriet oplyser først
den 5 november 2020 om eftermiddagen, at man ikke længere ville tilsidesætte
den vurdering som man havde i Fødevareministeriet.
Medierne har glemt at fokusere på, at ingen ansvarlige i NOST eller rigspolitiet,
har afgivet instruks til aflivning i zone 3. NOST har kun haft til opgave,
at fokusere på aflivning i zone 1 og 2 især i Nordjylland, det har været den
opgave som de er blevet bedt om at medvirke til at skaffe mandskab til.
Fhv. Højesteretsdommer Thomas Rørdam, Landsretsdommer Annette Dellgren og
Landsretsdommer Jens Hartig Danielsen hælder Granskningskommissionens
beretning direkte i skraldespanden, det er der adskillige juraprofessorer
der ligeledes har begået. Derfor bliver de andre 2 departementschefer også
frifundet i minksagen.
Medierne er selvfølgelig ikke enige med forhørsledelsens afgørelse.
Kan det undre nogen.!!!

Nu er det jo medierne og journalisterne der skriver "sandheden"
Journalister er jo de klogeste, det burde selv højesteretsdommere erkende og rette sig efter.
Når det så er sagt, kan det godt undre at slet ingen har ansvar for noget. Sådan et job skulle man have.

hans Jensen, nu er det sådan, at man skal følge de regler som
loven tilsiger, der var en aftale med minkindustrien, at man
kunne aflive mink i zone 3, og sende deres mink på auktion,
der skal ikke lovgives omkring aflivning af mink, inden de skal
pelses, det har minkavlerne altid vidst. Minkavlerne i zone får
ej heller erstatning, for de mink som bliver sendt på auktion.
Men i den lov som blev fremsat den 10 november, står der at
avlsdyr i zone tre skal aflives, og der betales erstatning efter
de gældende regler, for aflivning dyr der aflives efter lov
om hold af dyr, § 30 stk 1.

Hans Jensen, det som du skriver, skal deles i 2.
Ansvaret for aflivning af mink i Zone 1 og zone 2,
er meget nemt at forklare, i "Loven om hold af dyr"
står der, at det er "myndighederne" der har pligt til
aflivning af de dyr som befinder sig i de zoner som
har smitten, og den zone som er "risiko" zone, det er
zoner som er opdelt efter de anbefalinger som kommer fra
"Dansk Veterinær konsortium" og som ministeriet har fulgt.
Så er der de såkaldte "beredskabsplaner" som skal følges,
de nyeste af disse planer, er blevet fremsat af ministeren
fødevareministeriet, Jacob Ellemann Jensen, og vedtaget af
folketinget januar 2019. Så vis vi skal blive i dit billede,
så er det folketinget som har ansvaret for den lovgivning
som er på området. At lovgivningen lod vente på sig var at
V og K nægtede at være med til det som kaldes en "hastelovgivning"
så derfor blev den lov som blev fremsat 10 november først
vedtaget 21 december.
Set i bakspejlet optrådte de 2 tidligere regeringspartier direkte
uansvarlige, når man ser på den seneste udvikling af sagen.

Vi må se i øjnene at vi har en statsminister der ikke er sit ansvar bevidst.

Loven om hold af dyr er vedtaget af folketinget.
Statsministeren skal tilse at loven er overholdt.
Det er den enkelte minister der har ministeransvaret.
Den tidligere vicedirektør i Fødevarestyrelsen, som har været hoved
arkitekten og ansvarlig for udfærdigelse af "Lov om hold af dyr"
Udtaler på forsiden af Politiken den 9 december 2020,
"Der var hjemmel til at aflive alle mink"
Artiklen er skrevet af den politiske journalist Anders Bækgaard.
Så VI må se i øjnene at DU ikke er dit ansvar bevist.
Når DU ikke ved hvad DU skriver om.

Barbara Bertelsen barberer bare bedre.

Annonce

Annonce