Annonce

Mink-minister: Ikke mit bord

DI og Dansk Erhverv er blandt de organisationer, der kan udpege medlemmer til de kommissioner, der skal afgøre hvilken erstatning minkfarmerne kan få - men ingen medlemmer er udpeget af DI og Dansk Erhverv
Foto: Fødevareministeriet/Steen Brogaard
Fødevareminister Jacob Jensen (V)
Sammensætningen af de erstatnings- og taksationskommissioner, der skal afgøre hvor stor en erstatning de enkelte minkavlere kan få, bliver ved at overraske.

Torsdag afdækkede Netavisen Pio, at 72 af 118 medlemmer er udpeget af minkerhvervet og landbruget. Mere præcist Dansk Pelsdyravlerforening (45), Det Danske Minkerhverv (8) og Landbrug & Fødevarer (19).

Det svarer til at minkerhvervet og landbruget sidder på godt 61 procent af pladserne i erstatningskommissionerne.

Det fremgår af Minksekretariatets hjemmeside, at følgende organisationer - ud over de allerede tre nævnte - har ret til at udpege menige medlemmer til kommissionerne: Dansk Industri, Dansk Erhverv, FSR - Danske Revisorer og Finans Danmark.

Formændene er typisk dommere eller tidligere dommere, fremgår det.

En fornyet gennemgang af medlemsoversigterne viser nu, at ikke et eneste af de 118 medlemmer af kommissionerne er udpeget af Dansk Industri eller Dansk Erhverv.

Netavisen Pio har bedt fødevareminister Jacob Jensen (V) svare på, om der er tale om en fejl. Og i bekræftende fald om ministeren vil rette op på fejlen således at erstatnings- og taksationskommissionerne bliver mere mangfoldigt sammensat.

Minister melder hus forbi

I et skriftligt svar melder fødevareministeren, at han ikke har indflydelse på, hvem der deltager i afgørelsen af de enkelte erstatningssager: 

Bekendtgørelsen fastslår blandt andet, at ministeren ikke har indflydelse

”I 2021 indgik en bred kreds af partier i Folketinget en aftale om, at minkavlere skal have fuldstændig erstatning. Derefter blev en bekendtgørelse over de formelle procedurer for udpegning af personer til erstatning- og taksationskommissionerne udformet. Bekendtgørelsen fastslår blandt andet, at ministeren ikke har indflydelse på, hvilke personer der deltager i behandlingen af de konkrete sager.”

Dansk Industri oplyser - overraskende - over for Netavisen Pio, at "man ikke har fundet relevante personer til udpegning".

Torsdag kritiserede SF’s landbrugs-, dyrevelfærds- og miljøordfører Carl Valentin i Netavisen Pio sammensætningen af kommissionerne. Han opfatter de 72 medlemmer udpeget af landbruget og minkerhvervet som inhabile:

“Det er ikke en rimelig måde at sammensætte erstatningskommissionerne på. Det kan være med til at påvirke de afgørelser, som bliver truffet. Af den simple årsag at de her minkavlere eller folk med relation til minkerhvervet er inhabile i erstatningssagerne,” sagde Carl Valentin til Netavisen Pio og fortsatte:

“Det er mit klare indtryk, at de her medlemmer af taksationskommissionerne har en grundlæggende opfattelse af, at minkerhvervet har en større værdi, end det rent faktisk har. Og der er risiko for, at de kan være påvirket af at have tætte relationer til nogen i minkerhvervet.”

Minister: Det er op til formændene at sikre habilitet

Fødevareminister Jacob Jensen (V) understreger i forhold til spørgsmålet om inhabilitet i sit skriftlige svar, at det er op til formændene for de enkelte erstatningskommissioner at sikre, at de enkelte medlemmer er uafhængige og ikke inhabile:

Det er kommissionsformændenes opgave

”Reglerne for erstatnings- og taksationskommissionerne er i bekendtgørelsen skruet sådan sammen, at der skal være nogle medlemmer, der har kendskab til erhvervet. Det er kommissionsformændenes opgave i de enkelte sager at sikre, at medlemmerne er uafhængige og ikke inhabile.”

Ministeren understreger yderligere, at han ikke kan forholde sig til de enkelte vurderinger foretaget af kommissionerne:

“Da kommissionerne er uafhængige, kan jeg ikke forholde mig til vurderingerne i de konkrete afgørelser eller de verserende sager. Fødevarestyrelsen fungerer som statens part i sagerne og kan på lige fod med de involverede øvrige parter påklage afgørelser til overerstatnings- og taksationskommissionerne, hvis de vurderer, det er nødvendigt. Det er allerede sket i flere tilfælde, og derfor er de påklagede sager ikke endeligt afgjort endnu.”

Minister skal i samråd

Den radikale Christian Friis Bach har indkaldt fødevareministeren til samråd om sammensætningen af erstatningskommissionerne.

Det fremgår af et svar til Folketingets miljø- og fødevareudvalg, at udgiften til sagsbehandlingen i erstatnings- og taksationskommissionerne langt fra er gratis.

afsat 500 millioner kroner til sagsbehandlingen

Der er således afsat 500 millioner kroner til sagsbehandlingen. Læg hertil 20 millioner kroner afsat til klagesagsbehandling i Nævnenes Hus og yderligere 700 millioner kroner til sagsbehandling i Fødevarestyrelsen under Fødevareministeriet.

Den totale udgift til operation erstatning til minkerhvervet var oprindeligt vurderet til maksimalt godt 19 milliarder kroner.

Det skøn er nu sat betragteligt op til 29,5 milliarder kroner.

Opdateret kl. 14 med reaktion fra Dansk Industri

Netavisen Pio afventer reaktion fra Dansk Erhverv

Jan Kjærgaard er journalist på Netavisen Pio.


Flere artikler om emnet

Kommentarer

Kender de politiske tåbeligheder da ingen grænser.
Selv for politikkere må der da være en grænse for hvor stupide de må være.
Reglerne for erstatnings- og taksationskommissionerne er vel ikke lavet og vedtaget i Ydre Bøvelses sogneråd.

Minkavlerne får hvad de vil have, sådan ser det ud. Kommisionsteatret er ligegyldigt, da for mange inhabile. Vær så god at blot at betale urimelige erstatninger i forhold til virkeligheden. En god forretning for dem alle, mener jeg. Bliver det sådan?

Hele sagen om minkerstatningerne har udviklet sig en farce og et tag selv bord hinsides al rimelighed.
Først hørte vi, at de værdier farmene opgøres opgøres ud fra en kapitalisering af de forudgående 10 års overskud, en unormal høj værdisætning, især for en periode, der er helt usammenlignelig med en fremadrettet vurdering med langt lavere satser på minkskind, og i en situation, hvor 25% af branchens virksomheder er konkurstruet.
At nogen kan lade dette cirkus forløbe, stinker af en meget korrupt tilstand bag gardinerne.
Men dertil kommer så nu oplysningerne om, at vurderingerne skal foretages af en stor gruppe inhabile medlemmer i erstatnings- og taksationskommissionerne, hvis inhabilitet er indlysende med deres baggrund i branchen.
Når den samlede pris nu estimeres til 29 mia. kr., 10 mia. kr. over første skøn, synes det evident, at skønnene er politiske i et format, hvor erstatningsmodtagerne er inviteret til gilde med tag selvbord ned i statskassens
pengetank. Så hvem betaler staten for hvad??
Hvor er ventilen for almindelige skatteydere til at klage over afgørelserne?

Det stinker. Det er løbet helt af sporet.

Ja, man må jo undre sig over, om en helt abstrakte vanvids erstatning til minken i virkeligheden er et dække over en lokumsaftale.
Først lidt baggrund.
Vi ved jo alle, at Landbrug og Fødevarer har fået CO2 afgiften grundigt i den gale hals, og her: https://lf.dk/aktuelt/nyheder/2022/alvorlige-konsekvenser-af-dansk-enega...
kan man læse, at hele erhvervet er truet af lukning ved den høje sats i Svarre udvalgets tre modeller.
I Danmark er der 2380 besætninger med i gennemsnit 235 køer. Af ovenstående grædebrev fra Fødevarer og Landbrug kan man læse, at tabet pr. bedrift vil være ca. 600.000 kr./år (tabt overskud).
Hver ko producerer idag ca. 10.000 kg mælk pr. år, en bedrift producerer følgelig i snit 2.350.000 kg mælk pr. år, og tabet på 600.000 kr. svarere altså til 25,5 øre pr. kg.
Med de øgede priser grundet inflationen i 22 er l-prisen fra landmanden steget 67 øre , fra marts 2023 til 4,02 kr. i gennemsnit i 2022, medens omkostningsstigningerne grundet inflationen næppe overstiger 10%.
Er vi venlige, er l-prisen altså mindst steget med 34 øre "for meget", hvilket ab landmand vel nok dækker det skrækindjagende tab på 25.5 øre, hvis CO2 afgiften gennemføres.
Sagt med andre ord, skulle påstanden fra L&F sådan set betyde, at ingen mælkeproducent skulle have overlevet frem til inflationens start.
Når al dette er sagt, kommer vi tilbage til min konspirationsteori.
Kan man tænke sid, at bag gardinerne er de 10 mia. ekstra til erstatning for minkene i virkeligheden forhandlet med minkavlerne og landbrugets repræsentanter på en måde, så der også lige er lidt kompensation for de øgede CO2 afgifter.
Det samlede tab for mælkeproducenterne udgør 1.428 millioner kr. pr år, og med 10 mia. som lovet ekstrastøtte, ville det svare til, mælkeproducenterne kan være afgiftsfri i 7 år ved den høje CO2 afgiftssats.

Selvfølgelig skynder fødevareminister Jacob Jensen at meddele at valg af hvem der skulle være medlem af taksationskommissionen ikke er hans "bord", han er jo insolvent fordi hans "chef", den nuværende formand for venstre modtog et stort bidrag til sin valgkamp i 2022 fra minkavlerne. Korruption er ikke et ukendt begreb for medlemmer af pertiet Venstre. Deres store "forbillede" er vel den daværende formand, Lars Løkke Rasmussen, nu moderaterne. Han er jo kendt for "svindel" fra bl.a. sin tid som formand for GGGI.