Nedskæringer udhuler reform af erhvervsskoler

Sidste års reform af erhvervsskolerne lagde op til store investeringer får at sikre mere kvalitet i uddannelserne. Men de ekstra penge bliver nu stort set ædt op af regeringens nye omprioriteringsbidrag.
I de kommende år vil erhvervsskolerne få tilført penge med den ene hånd, mens de skal spare med den anden. Det står klart, efter at regeringen forleden fremlagde sit udspil til finanslov, der indeholdt massive besparelser på landets ungdomsuddannelser.

Sidste år besluttede et bredt flertal i Folketinget, inklusiv Venstre, ellers at afsætte flere milliarder kroner til erhvervsuddannelserne i forbindelse med den meget omtalte erhvervsskolereform, ”Aftale om Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser”. Men Venstres såkaldte ’omprioriteringsbidrag’ betyder, at de ekstra investeringer stort set vil blive spist op af besparelser over de næste fire år.

Erhvervsskoler skal spare 1.500 millioner kroner
Aftalen indeholdt fire konkrete mål for fremtidens erhvervsskoler. Det drejer sig om, at 1) Flere elever skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse, 2) Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse, 3) Erhvervsuddannelserne skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan, og endelig 4) Tilliden til og trivslen på erhvervsskolerne skal styrkes.

Det er selvfølgelig ikke gratis, men koster penge. Derfor blev det også besluttet, at afsætte i alt 3,6 milliarder kroner i perioden 2014-2020. Pengene skal blandt andet gå til mere og bedre undervisning, til bedre vejledning og til en ny kombineret ungdomsuddannelse, som er blandt indsatsområder, der skal sikre, at reformens mål bliver opfyldt.

Men samtidig betyder regeringens omprioriteringsbidrag, at erhvervsskolerne de næste fire år skal aflevere mere end 1,5 milliarder kroner. Penge som næppe vender tilbage til erhvervsskolerne, men skal gå til andre områder. I samme periode betyder erhvervsskolereformen, at erhvervsskolerne får tilført cirka 1,8 milliarder kroner (se atalens afsnit 12 om økonomi).

Tabel 1 viser hvor mange penge erhvervsskolerne over de næste fire år for tilført fra erhvervsskolereformen, hvor meget de må aflevere på grund af omprioriteringsbidraget, og hvordan nettoresultatet for erhvervsskolerne herefter ser du.

Tabel 1: Investeringer og besparelser på erhvervsskolerne 2016-2019
besparelser erhvervsskoler

Når der justeres for omprioriteringsbidraget, er nettoresultatet, at de planlagte investeringer på 1.800 millioner reduceres til blot 300 millioner kroner. Og ser man på 2019, er nettoresultatet faktisk, at erhvervsskolerne taber penge.

Formålet med erhvervsskolereformen var at gøre det mere attraktivt at tage en erhvervsuddannelse ud fra en erkendelse af, at det danske samfund også i de kommende årtier vil være afhængig af kvalificeret, faglært arbejdskraft. Desværre tyder meget på, at ambitionerne får meget svært ved at blive realisteret, hvis de planlagte besparelser gennemføres.


Kommentarer fra Facebook