Nicolai Wammen: Tid til at se ti år frem

Finansministeren: En af de allerstørste udfordringer er, at der bliver brug for langt flere faglærte
Foto: Morten Fauerby/Finansministeriet
Nicolai Wammen, finansminister
En af de største udfordringer Danmark står over for - nu hvor vi ser ud til støt og roligt at bevæge os ud af Covid-19’s skygge - er at riget kommer til at fattes faglærte.

Det mener finansminister Nicolai Wammen (S).

“En af de allerstørste udfordringer er, at der bliver brug for faglærte. Vores opgave er at give kompetencer til ufaglærte, så de kan komme over i faglærte jobs. Det har vi ikke været gode nok til i Danmark. Og så har vi brug for, at flere unge tager en faglært uddannelse,” siger Nicolai Wammen i et interview med Avisen Danmark, hvor han bebuder, at det nu er tid at se ti år frem.

Finansministeren mener, at den grønne dagsorden og den fortsatte digitalisering betyder, at der bliver brug for titusindvis af unge faglærte.

Vores opgave er at give kompetencer til ufaglærte

En analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd fra tidligere i år viser, at Danmark kommer til at mangle nær ved 100.000 faglærte og cirka 37.000 med korte og mellemlange uddannelser i 2030. Til gengæld vil der være et overskud af ufaglærte på 60.000, og 25.000 akademikere vil også være i overskud.

Et vigtigt redskab i arbejdet for at skaffe flere faglærte bliver såkaldte andengenerationsreformer:

“En vigtig del af reformarbejdet er, at vi gerne vil skabe bedre vilkår for, at erhvervslivet kan skabe arbejdspladser og vækst. Bl.a. ved at skabe mere arbejdskraft, men vi er også parate til at se på skat - vi har allerede givet store skattefradrag til de virksomheder, der vil forberede sig på den grønne omstilling og den ensartede co2-afgift, som kommer,” understreger Wammen.

“Ambitiøst reformprogram”

Meldingerne fra Wammen kommer i slipstrømmen af statsminister Mette Frederiksens afslutningstale i Folketinget 2. juni, hvor hun bebudede, at S-regeringen forbereder et ambitiøst reformprogram:

“Vi vil øge væksten og velstanden. Gøre Danmark til et både rigere og grønnere samfund. Først og fremmest: Dygtigere,” sagde Mette Frederiksen i sinafslutningstale og føjede til, at S-regeringen vil “sætte reformarbejdet i gang med et 10-årigt perspektiv”:

“Vi kommer til at tage fat på de afgørende strukturelle udfordringer for dansk økonomi og for vores samfund som et hele.”

Statsministeren understregede, at Danmark under pandemien er rykket mere sammen, men også at nu skal Danmark videre med “reformer, innovation, uddannelse, jobskabelse og vækst”.

Mette Frederiksen fokuserede i afslutningstale på tre udfordringer:

Flere skal i arbejde, at hver tredje på arbejdsmarkedet i dag er løst ansat, tilkaldevikar, platformsarbejder, på nultimekontrakt eller i ulønnet praktik, og endelig at "ud af ti kvinder med baggrund i Mellemøsten, Nordafrika, Afghanistan, Pakistan eller Tyrkiet er der kun fire, som er i arbejde. Kun fire ud af ti".

Digitalisering vil ændre virksomheder og arbejdsmarked

Mette Frederiksen understregede, at regeringens reformarbejde ikke mindst handler om at ruste Danmark til den digitale revolution, som vil forandre arbejdsmarkedet og virksomhederne:

"Når vi ser fem-ti år frem, vil den digitale revolution forandre arbejdsmarkedet og virksomhederne. Det vil stille nye krav til vores uddannelser. Efterspørgslen på grønne løsninger vil stige. Der åbner sig nye og attraktive markeder. Den fremtid ligger godt til Danmark."

Den fremtid ligger godt til Danmark

S-regeringen vil i den forbindelse udarbejde en digitaliseringsstrategi: 

"Vores stærke position på digitalisering skal understøttes af en ny digitaliseringsstrategi for både det private og det offentlige. Og en langsigtet, bred og ambitiøs plan for at imødegå cybertruslen."

Statsministeren understregede, at Danmark skal fortsætte med at være et produktionsland:

Danmark var, er og skal fortsat være et produktionsland.

"De stolte produktionsvirksomheder, der skaber arbejdspladser herhjemme – i alle dele af landet – ved at sælge dansk topkvalitet ude i verden: I skal have de bedste vilkår. Danmark var, er og skal fortsat være et produktionsland."

En del af reformarbejdet består - ifølge statsministeren - i at styrke Danmarks konkurrencekraft:

"Ny viden og erhvervsliv skal knyttes tættere sammen. Derfor har vi øget forsknings- og udviklingsfradraget for virksomhederne. Hævet de grønne forskningsmidler markant."

Jan Kjærgaard er journalist på Netavisen Pio.


placeholder

Kommentarer

At se 10 år frem og indrette sig derefter, må vel bero på et skøn. Der var vist ingen der i 1997 havde set at der 10 år senere ville komme en finanskrise, som det skete i n2007. Man skal være forsigtig med at spå, men at stile efter et bestemt mål er fint, men man skal være klar til at der kan ske ændringer, som vil ændre muligheden for at nå målet.

Vil regeringen så sætte en stopper for importen af ufaglært arbejdskraft, nu når det swe ud til at der vil være et meget stort overskud af netop ufaglærte eller vil man lytte til de Radikale og fortsætte importen, for at holde lønningerne ned og danske ufaglærte uden for arbejdsmarkedet ?

Annonce