Annonce

Formand: Vi er nødt til at slanke fagbevægelsen for at redde den danske model

Behøver vi være så mange politikere? Behøver vi en så dyr adresse? Vi har brug for en smallere politisk struktur. Det skriver formand for HK Sydjylland, Finn Sølvdahl
Foto: David Troels Garby-Holm
Fagbevægelsens demonstration "Bevar store bededag" på Christiansborg Slotsplads i København søndag den 5. februar 2023.
Jeg har kun været afdelingsformand for HK Sydjylland i en måneds tid, så nogle vil sikkert mene, at det er lidt hurtigt, at jeg kaster mig ind i debatten om fagbevægelsens struktur og fremtid.

Men jeg vover nu alligevel et øje, for selvom jeg kun har været formand kortvarigt, så har jeg tilbragt det meste af mit arbejdsliv i fagbevægelsen og været helt tæt på medlemmerne.

Og hvis vi skal redde den danske model, har vi simpelthen ikke tid til at sidde på hænderne længere.

For de forlader os, medlemmerne.

Gennem det seneste tiår er 100.000 medlemmer skiftet fra en overenskomstbærende fagforening til enten et gult alternativ eller til at være uorganiserede.

Når vi ringer dem op, siger de som regel, at de skifter på grund af prisen. De synes, vi er for dyre.

Her skal det naturligvis indskydes, at den primære grund til, at vi er lidt dyrere end gule alternativer, er, at vi har alle udgifterne til at tegne og vedligeholde overenskomster.

Behøver vi være så mange politikere?

Men der er også andre årsager. Områder, hvor vi kan skære ned for at give medlemmerne et billigere kontingent og en mere effektivt kørende fagforening.

Jeg vil foreslå, at vi starter med at kigge på sådan nogle som mig: De fastansatte, medlemsvalgte politikere.

Det vrimler med os i den overenskomstbærende fagbevægelse. Og vi er i al beskedenhed vigtige, fordi vi sikrer medlemsdemokratiet og sørger for politisk indflydelse til medlemmernes bedste.

Men behøver vi at være så mange?

Får medlemmerne for alvor valuta for de mange millioner kontingentkroner, der årligt går til politikerlønninger? 

Folk måber ofte, når jeg fortæller dem, at vi i HK har hele 45 fuldtidsansatte politikere, der kun har få opgaver i den daglige drift.

Vi arbejder alle hårdt og gør vores ypperste for medlemmerne. Men får medlemmerne for alvor valuta for de mange millioner kontingentkroner, der årligt går til politikerlønninger? 

Det mener jeg ikke.

Jeg mener, at hvis vi skal redde fagbevægelsen og den danske model, så er det bydende nødvendigt, at vi skaber en smallere politisk struktur.

Behøver vi en så dyr adresse?

Vi kan også med fordel kigge på vores fysiske rammer. Da HK for mange år siden placerede vores hovedkontor på én af Danmarks dyreste adresser i København, var det sikkert en god idé.

Men både arbejdsmarkedet og vores medlemmers behov har ændret sig i takt med den digitale udvikling, og i dag er der ikke længere behov for massiv fysisk tilstedeværelse i hovedstaden.

Det skal vi også turde sætte i spil.

Vi er i fuld gang med drøftelserne i HK. Ingen af os har en flyvefærdig plan endnu, men vi må være klar til at træffe de svære beslutninger.

Ingen hellige køer, vi skal hele vejen rundt

Jeg vil opfordre til, at vi vender hver en sten for at finde ind til det, der er vores kerneopgave.

Ingen hellige køer, vi skal hele vejen rundt.

Også over det administrative og politiske ledelseslag. Også når det er vores egen taburet, der er i fare for at blive sparket væk under os.

Skal vi så ikke være politiske? Jo, selvfølgelig! Vi er en politisk bevægelse og skal med stolthed altid søge den politiske indflydelse til medlemmernes bedste.

Men politisk indflydelse og måden at udøve den på har ændret sig gennem tiden. Det skylder vi medlemmerne at tilpasse.

Formand for HK Sydjylland.


Flere artikler om emnet

Kommentarer

Uden fagforeninger er danske lønmodtagere uden en videregående uddannelse fortabte. De ved det bare ikke helt endnu. Men det kommer til dem, når faneflugten fra de overenskomstbærende fagforeninger fortsætter. Bare spørg d nederste 2/3 af det amerikanske samfund af lønmodtagere, hvis real lønninger i dag stort set ikke er større end da Ronald Reagan blev præsident i 1981 og straks iværksatte fundamentet til den store økonomiske ulighed USA i dag, som har ført USA ud i en dyb krise og delt befolkningen i to i en grad, så der nærmest er tale om to lande. Et land med 1/3 af højtuddannede og rige og et land med 2/3 af befolkningen af faglærte og ufaglærte, som må nøjes med det der kommer til dem fra foroven - Der er ca. 240.000.000 stemmeberettigede i USA. Heraf stemmer ca. 100.000.000 ikke. Og de er overvejende at finde blandt de 2/3 som ejer mindst. Blandt den 1/3 som har mest stemmer de fleste. Og det er blandt de 2/3 som ejer mindst Donald Trump overvejende får sine stemmer fra.

Ronald Reagan's Trickle down effekt (På dansk: Når det regner på præsten drypper det på degnen) fungere ikke. Men det er efter den opskrift Liberal Alliance vil styre Danmark og for at undgå dette er de overenskomstbærende fagforeninger absolut nødvendig.

En ordentlig løn til alle og en lille økonomisk ulighed er fundamentet for et stabil og fredeligt samfund. Og her er overenskomstbærende fagforeninger en vigtig hjørnesten.

Fagbevægelsen skal droppe alle deres mange konsulenter. Da jeg var medlem af Dansk El-Forbund gav jeg 1.800 kroner om måneden for en fagforening og a-kasse i et fag, hvor arbejdsløsheden var under 1 procent. Pengene gik til en hær af konsulenter, der bare gik rundt og hyggede sig. Ofte dukkede de frem på teknisk skole eller på forskellige arbejdspladser, hvor vi bare hilste på dem af høflighed, men hvor der ikke var noget formål med dem. Det var så tydeligt, at de bare pjattede og lallede rundt og prøvede at ligne nogen, der var berettiget til deres ansættelse. Jeg ved at der i de senere år er ansat endnu flere konsulenter, bl.a. LGBT-konsulenter, Ukraine-konsulenter, mangfoldighedskonsulenter og ligestillingskonsulenter. Det seneste nye er, at disse konsulenter rejser rundt og piller plakater med letpåklædte kvinder ned og belærer lærlinge på tekniske skoler om, at de ikke må sige "pik" og "patter". Konsulenterne er meget sjældent uddannet inden for det fag, som de repræsenterer. De fleste af dem har læst ligegyldige uddannelser på RUC og KUA og har typisk en kandidat i strukturel og systemisk racisme, queer, transseksualitet, kulturforståelse eller etnologi. Selvom de var ansat i Dansk El-Forbund, så anede de ikke, hvad en lige kærv var. De vidste kun noget om racisme, feminisme, LGBT, Enhedslisten og Marx. Det gad jeg ikke betale kontingent for, så jeg meldte mig ud af DEF og havde derefter næsten 2.000 kroner mere til mig selv om måneden som elektrikersvend.

Og forresten, Pia: Du får langt mere i løn som svend, hvis du selv forhandler direkte med din arbejdsgiver. DEF's overenskomstsikrede grundløn er der ingen, der får, udover lærlinge. Alle smede og elektrikere har alligevel selv været inde hos chefen og gjort forhandlingsarbejdet bedre end B&R og DEF har gjort hos TEKNIQ. Arbejdsmarkedet må være meget fremmed for dig, hvis du tror, at arbejdstagere ikke selv har noget at sige over for deres arbejdsgiver.

At man selv kan forhandle sig til en højere løn end den overenskomstmæssige løn komme nok lidt an på hvem man er og hvad arbejdsgiveren mener om den indsats man udføre på arbejdspladsen.

Idlg. de oplysninger jeg kan finde er kontingent til El-forbundet kr. 685,00/måned i København og lidt billigere i provinsen.
Kontingent til arbejdsløskassen udgør kt. 558,00/måned, dvs. samlet kontingent i København incl. arbejdsløskassen udgør kr. 1.223,00/måned og ikke de kr. 1.800,00 du skriver.

Iflg. Peter koster en herreklipning også 600,- hvis det skal være med skat og moms.

Tak til Finn Søvndahl for at åbne en nødvendig debat på en god måde.

Jeg glæder mig til at følge denne her debat.

Organisationen skal selvfølgelig løbende tilpasses - ligesom andre virksomheder...

- Skal vi så ikke være politiske? Jo, selvfølgelig! Vi er en politisk bevægelse og skal med stolthed altid søge den politiske indflydelse til medlemmernes bedste.

Ja, fagbevægelsen - som jo repræsenterer medlemmerne - skal være politiske. Men KUN på de områder, som naturligt følger foreningens formål og eksistensberettigelse, altså det som handler om fag, arbejdsliv, løn, arbejdsvilkår, social dumping, løntrykkeri o.l.
For der er INTET andet end det, der samler medlemmerne. Hvis en forening - og det kan være en hvilen som helst forening - begynde at udtrykke meninger om Gaza, transkvinder i sport eller noget andet udenfor foreningens interessesfære, falder medlemmerne fra. Det er helt enkelt.

Der er uhyggelig mange blå mennesker her på piopio's kommentarspor, som forsøger sig på,at gøre sig kloge på rød socialdemokratisk politik.