Annonce

Ny lov mod smittespredning i udenlandske arbejdstageres boliger

Baggrunden for loven er bl.a. et stort corona-smitteudbrud blandt indkvarterede polske byggearbejdere, der arbejder med at opføre boliger i fashionable Carlsberg Byen
Ny lov skærper krav til boligens indretning og myndighedstilsyn, når arbejdsgivere stiller bolig til rådighed for deres ansatte.

Et flertal i Folketinget har netop vedtaget ny lov, der skal forebygge smitte med covid-19, når arbejdsgivere stiller bolig til rådighed for ansatte.

Baggrunden for loven er det bekymrende smittetryk, som gør det nødvendigt at tage en række yderligere greb i brug for at inddæmme de alvorlige konsekvenser af spredningen med covid-19 i det danske samfund. Bag loven står et bredt flertal bestående af regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, SF, Enhedslisten og Alternativet.

Der har været flere eksempler på smitteudbrud på bl.a. slagterier og byggepladser, hvor typisk udenlandsk arbejdskraft er blevet indkvarteret af deres arbejdsgivere.

Indenrigs- og boligminister Kaare Dybvad Bek siger: 

“Vi står som samfund i en særlig situation, som kræver særlige tiltag. Vi ved, at boligforhold har betydning for smittespredning blandt beboerne, som også kan bringe smitte videre til kollegaerne på landets arbejdspladser og i samfundet generelt. Vi må derfor gøre, hvad vi kan for at mindske denne form for smittespredning.”  

Hummelgaard: Der skal være styr på boligforholdene

Lovforslaget er udarbejdet i samarbejde med Beskæftigelsesministeriet.

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard siger:

“Det er afgørende, at vi får styr på smitten. Først og fremmest af hensyn til folkesundheden, men også fordi kontrol med coronaen er forudsætningen for, at vores økonomi og arbejdsmarked kan komme på ret kurs. Derfor har vi bl.a. skærpet testkravene til vandrende arbejdskraft. Ligesom der også skal være styr på boligforholdene, så man ikke smitter hinanden, som vi har eksempler på blandt medarbejdere, der er indkvarteret sammen af deres arbejdsgiver. Det skal vi undgå, så vi kan holde gang i vores økonomi, hvor vi kan, uden at gå på kompromis med sikkerheden.” 

"Nej til slumforhold i Danmark"

Under sloganet "Nej til slumforhold i Danmark. Mere kontrol med udenlandske arbejderes boligforhold," skriver Peter Hummelgaard på Facebook, at regeringen også vil se nærmere på udenlandske arbejdstageres boligforhold efter coronakrisen:

"Vi har set mange uacceptable sager og det har længe været tydeligt, at det er et område som kræver handling."

placeholder

 

Med den nye lov vil der blive fastsat en række minimumskrav til de boliger, en arbejdsgiver stiller til rådighed for sine ansatte. Det vil bl.a. være krav om afstand og instruktion i rengøring.

Arbejdsgiver skal udarbejde en plan for indkvarteringen af de ansatte

Arbejdsgiver skal udarbejde en plan for indkvarteringen af de ansatte, der bl.a. skal indeholde oplysninger om boligens størrelse, antallet af beboere, og instruks i rengøring.

Arbejdstilsynet vil i forbindelse med de almindelige tilsyn på arbejdspladser gennemgå den udarbejdede plan. Hvis planen ikke er udarbejdet eller mangelfuld, kan Arbejdstilsynet underrette bopælskommunen, der kan foretage et tilsyn i de enkelte boliger. Kommunen vil på baggrund af tilsynet kunne påbyde, at boligforholdene bringes i overensstemmelse med lovens krav, og i yderste konsekvens påbyde, at de ansatte midlertidigt flyttes til en anden bolig.  

Loven gælder frem til og med 30. juni 2021. I de første 14 dage efter vedtagelsen vil Arbejdstilsynet kun vejlede om de nye regler. Det er for at give arbejdsgiverne tid til at omstille sig til de nye krav.

Indkvarteret i tre gamle ejendomme ved Haslev

Baggrunden for den nu vedtagne lov, er flere udbrud af Covid-19 blandt især polske byggearbejdere, som i deres fritid bor tæt sammen - typisk ude på landet. Ofte er det netop deres arbejdsgiver, som har indkvarteret dem i de billige boliger.

Statens Serum Institut bekræftede tilbage i oktober, at der var opstået et stort udbrud af corona-smitte blandt udenlandske byggearbejdere på Midtsjælland.

Ud af 143 testede var cirka en tredjedel konstateret smittet. En stor del af de smittede var polske byggearbejdere.

25 af de smittede polske byggearbejdere boede sammen med andre mindst 115 migrantarbejdere på tre adresser i og omkring den midtsjællandske by Haslev.

boede tæt sammen i den nedlagte kro i Terslev, en tidligere landbrugsejendom ved Skuderløse og en nedlagt skole

Migrantarbejdere boede tæt sammen i den nedlagte kro i Terslev, en tidligere landbrugsejendom ved Skuderløse og en nedlagt skole nordøst for Haslev.

Omkring 70-80 af dem blev - og bliver - dagligt kørt til København i pænt pakkede busser for at arbejde på prestigebyggeriet Carlsberg Byen for det polske firma Budomex. Et polsk byggefirma, som for nogle år siden blev afsløret i at have begået omfattende lønsnyd over sine ansatte. Budomex står blandt bag opførelsen af Bryghus-projektet ved siden af Det Kongelige Bibliotek.

I sensommeren var der et stort coronasmitte-udbrud på Danish Crown-slagteriet i Ringsted, hvor 177 medarbejdere blev smittet med virussen.

Her var langt de fleste også polakker. Mange af dem boede tæt sammen på en nedlagt landbrugsskole. I dette tilfælde havde de udenlandske slagteriarbejdere dog selv - og ikke deres arbejdsgiver - stået for indkvarteringen.

Opdateret med beskæftigelsesminister Peter Hummelgaards Facebook-opslag

Jan Kjærgaard er journalist på Netavisen Pio.


Flere artikler om emnet