Opråb til venstrefløjen: Vend kanonerne mod Løkke

Det er Løkke-regeringen, der er en trussel mod velfærd og tryghed. Det håber jeg at Skipper, Elbæk og de andre vil huske på.
Snart vender vi ryggen til sommerferien og tager hul på en ny politisk sæson. Det vil endnu engang blive et travlt og begivenhedsfyldt efterår, hvor diskussioner om skat, velfærd og uddannelse vil dominere.

Forudsætningen for at det kan ske er dog, at en række af oppositionens partier fralægger sig den organiserede og vedvarende hetz mod Socialdemokratiet

Her bør centrum-venstre stå sammen om at udstille trekløverregeringens udsultende og fattigdomsskabende politik, der får jorden til at ryste under velfærd, velstand og sammenhængskraft i vores samfund. Forudsætningen for at det kan ske er dog, at en række af oppositionens partier fralægger sig den organiserede og vedvarende hetz mod Socialdemokratiet, som har kendetegnet den sidste politiske sæson.

Drop klapjagten på Socialdemokratiet
Siden årsskiftet har stort set alle partier rundt om Socialdemokratiet brugt en stor del af deres vågne tid på at smadre løs på den politiske kraft i Danmark, som reelt er den eneste der kan få flertallet til at skifte ved næste folketingsvalg. Vi har set Enhedslisten bruge det meste af sit årsmøde i maj på at diskutere hvordan man kunne true – og også vælte – en kommende socialdemokratisk regering. På Alternativets årsmøde isolerede Uffe Elbæk endda Socialdemokratiet fra det øvrige centrum-venstre, og fastslog at Socialdemokratiet gik i ”en særdeles dogmatisk og konservativ retning”. Og i klapjagtens hede har Det Radikale Venstre definitivt vendt ryggen til sin pragmatiske midterposition, ved at kræve at Socialdemokratiet foretager et parlamentarisk valg mellem Det Radikale Venstre og Dansk Folkeparti.

Markante energiressourcer fra disse partiers side er blevet kastet ind i kampen mod Socialdemokratiet, frem for at blive kanaliseret ind i modstanden mod Løkke-regeringens politiske rædselskatalog

Alt i alt må man konstatere at markante energiressourcer fra disse partiers side er blevet kastet ind i kampen mod Socialdemokratiet, frem for at blive kanaliseret ind i modstanden mod Løkke-regeringens politiske rædselskatalog. Det må og skal stoppe nu. For i den kommende politiske sæson er der ikke råd til at kampen mod oppositionens folkelige trækplaster overdøver kampen for et nyt flertal i Danmark.

Ny samling om kampen mod regeringen
Der bliver nemlig nok at stå sammen om at kæmpe for og imod i efteråret. Vi ved at regeringen barsler med en skattereform, og at Liberal Alliances og Det Konservative Folkepartis hede drømme om skattesænkninger i milliardklassen til samfundets velbjærgede lever i bedste velgående. Her skal centrum-venstre bevise at vejen til ny vækst og velstand ikke er brolagt med flere penge til de rigeste, finansieret af lokale velfærdsinstitutioner.

Der bliver nemlig nok at stå sammen om at kæmpe for og imod i efteråret.

I en tid hvor vores fællesskab skal klædes på at til at håndtere fremtidens udfordringer med mangel på arbejdskraft, øget krav om automatisering og for få der får papir på deres kompetencer, er der slet ikke råd til nye ideologiske skattemarkeringer.

Samtidig skal trekløverregeringen fremlægge et finanslovsforslag som højest sandsynligt indeholder nye drastiske nedskæringer på velfærden. Der er intet der tyder på at regeringen er villig til at foretage de investeringer der er nødvendige for at vores velfærdssamfund overhovedet kan følge med de voksende udgifter – bl.a. på social- og sundhedsområdet. Vi kan allerede nu se hvordan eksisterende nedskæringer tvinger kommuner ud i rædselsfulde overvejelser om at skære så hårdt på kernevelfærden at den menneskelige værdighed sættes i fare.

Derudover skal vi nok forvente at regeringens evige jagt på arbejdsløse, syge og nedslidte ikke stilner af, men tværtimod intensiveres i blind tiltro til at det vil udvide arbejdsudbuddet en lille smule og presse overførselsindkomsterne og de laveste lønninger.

Skyd nu på Løkke & Co.
På alle disse dagsordener er der brug for at partierne til venstre i det politiske spektrum vender kanonerne mod regeringen frem for i retning af Socialdemokratiet. Ellers kommer Løkke & Co. til at smyge sig udenom vælgernes hårde dom, som utvivlsomt vil falde når først den politiske spiseseddel rulles ud. Det vil være fatalt.

Socialdemokratiet er ikke en trussel mod velfærd, tryghed og sammenhængskraft i Danmark – det er regeringen. Jeg håber at Skipper, Elbæk og de andre husker på det når vi for alvor tager hul på den nye politiske sæson.

 
Frederik Vad Nielsen er studerende på Roskilde Universitet og forretningsudvalgsmedlem i Danmarks Socialdemokratiske Ungdom.
Klummen er alene udtryk for forfatterens egen holdning.
 

 

 

 

Frederik Vad er folketingsmedlem for Socialdemokratiet og tidl. forbundsformand for Danmarks Socialdemokratiske Ungdom (DSU)


Flere artikler om emnet

placeholder

Annonce