Opskrift på borgmestersucces: Ærlighed, dialog og hård økonomisk styring

Borgmester i Frederikshavn fik landets absolut bedste valgresultat, selv efter at have gennemført en lang række hårde nedskæringer i kommunen.
Da Birgit S. Hansen overtog borgmesterkæden i Frederikshavn kommune i 2014, gik der kun godt en måned, inden hun modtog et ubehageligt brev fra Økonomi- og Indenrigsministeriet: Hvis ikke der blev rettet op på økonomien straks, ville kommunen blive sat under statslig administration.

Kommunen var i massive økonomiske vanskeligheder, og derfor stod borgmesteren over for at skulle træffe en række hårde beslutninger:

”Vi var der, hvor vi var ved at løbe ud over kanten, og så sagde jeg, at jeg gerne ville stå i spidsen for at få genoprettet økonomien. Det krævede hårdt arbejde, samarbejde, knivskarpe prioriteringer. For eksempel krævede det, at vi nedlagde over 400 stillinger og sparede 150 millioner kroner på driften,” fortæller Birgit S. Hansen.

Derfor var det heller ikke givet, at borgmesteren for tre uger siden skulle få landets bedste valgresultat med hele 59 procent af stemmerne til Socialdemokratiet og 42 procent af alle stemmerne – eller 2/3 af samtlige socialdemokratiske stemmer – personligt til Birgit S. Hansen.

Op på ølkassen
Frederikshavn kommune havde i en årrække Danmarks dårligste likviditet. I 2014 havde kommunen, hvad der svarer til 468 kroner til rådighed per borger – alarmklokkerne begynder som regel at ringe, når beløbet når ned under 1000 kroner. Når den 50-årige borgmester alligevel fik så massiv opbakning fra vælgerne, mener hun, at det primært skyldes to ting:

”Dels, at jeg har arbejdet rigtig hårdt. Det tror jeg borgerne ved, for der er ikke noget, der kommer let til os. Vi er pressede på både økonomi og demografi. Men jeg har også været meget bevidst om, at tale åbent om de udfordringer, der er foran os og så at stå på mål for de beslutninger, vi træffer.”

Jeg tror folk tænker, at måske deler hun ikke ligefrem gaver ud, men hun gemmer sig heller ikke.

Birgit S. Hansen fortæller, at hun forsøger at være så synlig og tilstedeværende som overhovedet muligt, og at hun dukker op til arrangementer, og taler med alle dem, der undrer sig over byrådets politiske prioriteringer. For eksempel havde en gruppe lærere på en skole på et tidspunkt valgt at nedlægge arbejdet i frustration over besparelser. Her valgte borgmesteren at køre op til skolen, at banke på lærerværelset og spørge, om de bød på en kop kaffe.

Borgmester Birgit S. Hansen

”Jeg tror, det afføder respekt, at man ikke er bange for det, jeg kalder ”at stå op på ølkassen.” Jeg tror folk tænker, at måske deler hun ikke ligefrem gaver ud, men hun gemmer sig heller ikke."

Imellem samarbejde og betonsocialdemokratisme
Birgit S. Hansen forklarer, at hun i byrådet forsøger at gå efter de brede aftaler og at arbejde på tværs af de ideologiske forskelligheder, da det skaber ro og stabilitet.

Jeg siger tit, at kommunalpolitik er realpolitik. Hvis man vil svinge den ideologiske fane stort og flot så skal man gå efter at komme i Folketinget.

”Jeg siger tit, at kommunalpolitik er realpolitik. Hvis man vil svinge den ideologiske fane stort og flot så skal man gå efter at komme i Folketinget. Ude i kommunerne handler det om at skabe samarbejde og flertal.”

Spørgsmålet er så, hvordan borgerne i Frederikshavn overhovedet skal kunne mærke, at de har fået en socialdemokratisk borgmester. Men Birgit S. Hansen forklarer, at selvom samarbejde er målet, er de alle valgt ind med partikasketter på og kender deres respektive partibøger godt. For eksempel har socialdemokraterne gjort en dyd ud af at prioritere et område som arbejdsmarkedet, fordi man tror på, at det vil medføre en række positive effekter, når folk kommer i arbejde:

”Vi fik på et tidspunkt seks millioner kroner tilbage fra staten på grund af noget pris- og lønregulering. I stedet for at putte dem i kassen, sagde vi i S, at dem skulle vi prioritere til arbejdsmarkedsområdet, herunder videreuddannelse og opkvalificering af nogle af de ledige, så de kan matches til de job, som vores lokale virksomheder kan tilbyde. Vi mener jo, at det er godt for både kommunen, virksomhederne og den enkelte. Det er betonsocialdemokratisk politik.”

 Skal ud at møde borgere og virksomheder
Frederikshavn er ikke den eneste kommune, der har prøvet at stå i en hård økonomisk situation. Blandt andet står Holbæk kommune, med Danmarks yngste borgmester nogensinde Christina Krzyrosiak Hansen i spidsen, over for at skulle rette op på kommunens økonomi. Hun har blandt andet givet udtryk for, at hun vil lade sig inspirere af Frederikshavn.

Man skal ud og forklare, forsvare og tage dialogen. Og så skal man sørge for ikke at feje noget ind under gulvtæppet, kalde en skovl for en skovl og altid have lyttelapperne ude.

Hvis Birgit S. Hansen skulle komme med et par gode råd til de borgmestre, der skal i gang med at rette op på økonomien, så vil det være at komme ud og tale med så mange borgere og virksomheder som muligt:

”Man skal ud og forklare, forsvare og tage dialogen. Og så skal man sørge for ikke at feje noget ind under gulvtæppet, kalde en skovl for en skovl og altid have lyttelapperne ude. Det giver respekt, for vi kan klare mange ting sammen med borgerne, virksomhederne og fagbevægelsen, hvis bare vi tør snakke om det.”

En andet godt råd vil være ikke at starte med at lade byrådet rejse til USA på en luksuriøs inspirationstur, siger Birgit S. Hansen:

”Det kan være fint at søge inspiration, men der skal være balance i tingene. Hvis man siger, at kommunen skal spare, så gælder det altså også byrådet. Det er måske en helt banal ting, men det er sådan en bevidsthed, der skal til, hvis man skal have respekt fra borgerne og virksomhederne.”

 

 

 

 


placeholder

Annonce