Palæstinensere er endt i kriminalitet og på offentlig forsørgelse

To tredjedele af dem, der fik opholdstilladelse med palæstinenserloven, har været på kant med loven, viser opgørelse. "Nedtrykkende," lyder det fra minister
Kim Larsen spillede støttekoncert. De fik besøg af forhenværende statsminister Anker Jørgensen (S), skuespilleren Anne Marie Helger, sangeren Poul Dissing, journalisten Gunnar "Nu" Hansen, den katolske biskop Hans Martensen samt kunstneren Leif Sylvester Petersen. Og Københavns daværende biskop Ole Bertelsen anbefalede at samle ind til dem i byens kirker.

Men et kvart århundrede efter at Folketinget ved en særlov gav opholdstilladelse til 321 statsløse palæstinensere fra Libanon, der havde søgt om kirkeasyl eller -besættelse, som kritikerne kaldte det, i Blågårds Kirke, afslører en ny opgørelse, at musikken for længst er stoppet.

Ikke bare er mange af palæstinenserne efterfølgende endt i kriminalitet og/eller på overførselsindkomster. Det samme er – om end i mindre omfang - sket for deres børn.

To tredjedele dømt

Ifølge opgørelsen fra fungerende udlændinge- og integrationsminister Kaare Dybvad Bek (S) til Folketingets udlændinge- og integrationsudvalg er 204 af palæstinenserne således blevet dømt for kriminalitet i perioden fra 1992, hvor den såkaldte palæstinenserlov blev vedtaget, og frem til 2019.

Enten har palæstinenserne fået en fængselsdom i perioden, eller også er de blevet idømt en bøde på mere end 1500 kroner (71 har fået en betinget eller ubetinget fængselsdom).

Samtidig modtog 176 af dem sidste år offentlig forsørgelse, hvoraf de fleste (122 personer) fik førtidspension. Ud af de 321 statsløse palæstinensere var 270 bosiddende i Danmark ved udgangen af 2019.

Når fortidens beslutninger er til last

 

”Der er ingen tvivl om, at vi i Danmark tidligere har været for sløsede med, hvem der har fået permanent opholdstilladelse,” siger Kaare Dybvad Bek til Netavisen Pio. ”En del af dem, der er kommet hertil, er ikke integrerede, og det vidner de her tal jo også om. Det er nedtrykkende når så stor en del af en bestemt gruppe er dømt for kriminalitet eller på offentlig forsørgelse. Men det er desværre ikke nye tal. Det gør det dog ikke mindre frustrerende, når fortidens beslutninger er til last for det samfund, vi har i dag. Tværtimod.”

Bedre med børnene

Billedet er dog bedre, men ikke godt, når man kigger på, hvordan det er gået de statsløse palæstinenseres børn.

Ud af 999 børn, som i dag bor i Danmark, er 337 blevet dømt for kriminalitet (132 har fået en betinget eller ubetinget fængselsdom).

Og sidste år modtog 372 af børnene en offentlig ydelse, hvoraf SU-modtagere dog udgjorde over halvdelen eller helt præcist 194.

Den fungerende udlændinge- og integrationsminister understreger, at at han ikke er en ”tidsmaskine” og kan rejse tilbage til 1992 og gøre beslutningen om.

Det, vi kan gøre, er at lære af fortiden

 

”Det, vi kan gøre, er at lære af fortiden og have stramme regler for, hvem der får permanent ophold i Danmark," siger Kaare Dybvad Bek. "Og det har regeringen sammen med en række andre partier sørget for de senere år med blandt andet strengere krav til selvforsørgelse, beskæftigelse og skærpede krav til kriminalitet. Med de stramninger er der mange af dem, der tidligere har fået opholdstilladelse, som ikke ville leve op til de krav, vi har i dag.”

Forkert politik

De Radikales udlændinge- og integrationsordfører, Andreas Steenberg, mener, at det ”helt åbenlyst” var en forkert politik ikke tidligere at stille krav til flygtninge, samtidig med at man gav rettigheder til dem. Der kom først en integrationslov i 1999.

”Det var først dengang, at man begyndte at lave politik om integration,” siger Andreas Steenberg til Netavisen Pio. ”Frem til slutningen af 1990’erne var holdningen, at integration gik af sig selv. Hvilket det altså ikke gør. De flygtninge, som kom i 1980’erne og 90’erne, blev ramt af, at man ikke interesserede sig for deres integration. Hvilket den her gruppe også er blevet ramt af. Det vigtige er så, at man får gang i efterkommernes integration.”

Udlændinge- og integrationsordføreren hæfter sig ved, at totredjedele af palæstinensernes børn i dag ikke modtager offentligt forsørgelse. Og af dem, som gør det, modtager halvdelen som nævnt SU.

Hvilket betyder, at man skal opføre sig ordentlig og enten uddanne sig eller få et arbejde

”De skulle jo gerne være i gang med at få en uddannelse, så de efterfølgende kan få et arbejde,” siger Andreas Steenberg. ”Hvis folk tager en uddannelse i Danmark, så kommer deres beskæftigelsesfrekvens efterfølgende til at ligge tæt på etniske danskere. Så jeg ser det ikke som et problem, at de statsløse palæstinenseres børn modtager SU. Tværtimod. Nu har vi en integrationspolitik med ret og pligt – for at bruge et socialdemokratisk udtryk – så der følger pligter med, hvis man gerne vil opnå ret til at blive i Danmark. Hvilket betyder, at man skal opføre sig ordentlig og enten uddanne sig eller få et arbejde.”

”Tusind tak, Hans Engell”

De statsløse palæstinensere havde ellers fået afslag i Flygtningenævnet, og daværende justitsminister Hans Engell (K) havde afvist at give dem humanitær opholdstilladelse.

Men efter godt fem måneder i Blågårds Kirke fik de i marts 1992 opholdstilladelsen. Særloven blev vedtaget af Socialdemokratiet, De Radikale og SF imod daværende VK-regering og Fremskridtspartiets.

I dag beklager Hans Engell palæstinenserloven men understreger, at modstanden dengang skyldtes brugen af særloven. En særlov er en lov, som netop vedtages med henblik på at løse et konkret problem eller ramme en bestemt person eller gruppe af personer.

De burde ikke have haft opholdstilladelse og så er den historie sådan set ikke længere

 

”Vi var imod særloven, fordi de pågældende palæstinensere ikke havde noget lovligt opholdsgrundlag i Dannmark,” siger den tidligere justitsminister og nuværende politiske kommentator til Netavisen Pio. ”Men det er først og fremmest ulykkeligt for gruppen selv, at det ikke er lykkes for mange af dem at finde et fornuftigt ophold i Danmark. Der er jo mange, som står uden et arbejde og er havnet i kriminalitet – og falder ud på den forkerte side i statistikkerne. Det kunne man jo ikke vide dengang, så jeg vil ikke sige, at det er Socialdemokraterne, De Radikale og SF’s skyld, at de fylder så meget i kriminalstatistikken. Men de burde ikke have haft opholdstilladelse og så er den historie sådan set ikke længere.”

Hans Engell understreger dog, at der også er eksempler på, at det er gået godt for de statsløse palæstinensere og deres børn. For en uge siden kørte den tidligere justitsminister således med en taxichauffør, som startede med at sige:

”Tusind tak, Hans Engell. Du var justitsminister og gav mig humanitær opholdstilladelse i Danmark.”

”Jeg måtte jo i anstændighedens navn sige, at det var altså ikke var med min stemme, at han var i Danmark, fortæller Hans Engell. ”Tværtimod. Jeg stemte sådan set imod og kæmpede imod med næb og klør.”

Gjorde ikke nok for at hjælpe med integration

Debattøren Fathi El-Abed, der som ung studerende hjalp med at skaffe mad og donationer til palæstinenserne i Blågårds Kirke, hæfter sig også ved, at det trods alt går bedre for deres børn.

”Det er da klart, at der er noget kedeligt i tallene,” siger Fathi El-Abed til Netavisen Pio. ”Men der er også noget positivt i dem. På trods af fortiden ser det ud til, at den sociale arv ikke slår helt igennem. Det er jo et mindretal, som gør, at det fortsætter lidt endnu i næste generation, og det er jo positivt, at mange modtager SU og får en uddannelse - og forhåbentlig forsætter som gode samfundsborgere.”

I dag beklager Fathi El-Abed, at han - og andre - ikke gjorde mere for at hjælpe de statsløse palæstinensere med at blive integreret i Danmark, efter at de fik opholdtilladelse.

Der var bare så meget eufori og håb

”I stedet for at vejlede og hjælpe dem, så overlod vi bare opgaven til det offentlige, som desværre ikke var i stand til at tage sig af en gruppe, som i den grad var hårdt ramt fysisk og psykisk – både før de kom til Danmark og i den lange efterfølgende periode i kirken,” siger debattøren. ”Det er ikke for at retfærdiggøre noget. Det er bare for at forklare. Men der var bare så meget eufori og håb om, at nu gik det bare bedre.”

Pia K.: "Kæmpe fejtagelse"

Dansk Folkepartis udlændinge- og integrationsordfører, Pia Kjærsgaard, som har bedt om opgørelsen, var medlem af Folketinget for Fremskridtspartiet, da palæstinenserloven blev vedtaget i 1992.

”At palæstinenserloven fra 1992 var en kæmpe fejltagelse, viser al efterfølgende erfaring med al tydelighed," siger Pia Kjærsgaard til Netavisen Pio. "Jeg advarede imod særloven dengang. Men naive politikere med Socialdemokraterne og De Radikale i spidsen var behippede på at lade disse mennesker blive i Danmark. Dem døjer vi så med nu med kriminalitet, utryghed og massive udbetalinger af sociale ydelser. Absolut ikke et gode for Danmark. De samme partier har jo magten nu. Så min klare forventning er, at de får ryddet op i deres fortids synder."

Opdateret onsdag den 23. september, klokken 11:25, med kommentar fra Dansk Folkepartis udlændinge- og integrationsordfører, Pia Kjærsgaard.

Kim Kristensen er redaktør på Netavisen Pio.


Flere artikler om emnet

Kommentarer

Ups det var vi nogen som indså allerede for 30 år siden og når ingen andre vil stille en op på et piedestal så må man jo selv gøre det

Og hvad gjorde du så for at hjælpe dem med at blive integreret?

Integration er et personligt ansvar, at man ikke vil indse det ikke en gang efter 30 års katastrofe på området fortæller hvilke tåber som har haft med tingene at gøre

Vi skal straks ud af den forfærdelige og grundlovsstridige statsløsekonvention, så vi kan genoprette grundlovens orden og sikre, at kun Folketinget tildeler dansk indfødsret. En statsløs palæstinenser i Danmark skal idømmes minium 5 års fængsel for at miste sin automatiske ret til dansk indfødsret, jf. den vanvittige og sindssyge konvention. Alle statsløse efterkommere født i Danmark slipper for ethvert krav for naturalisation og stryger direkte ind på lovforslag om indfødsrets meddelelse, uden at røre en finger. De skal ikke lære dansk, de skal ikke være beskæftiget, og de må begå enhver forbrydelse indtil 5 års fængsel, og alligevel får de dansk statsborgerskab foræret betingelsesløst. Intet under at de stener og slår dansk politi på gaden. Hvad i alverden venter Socialdemokratiet på?

Undskyld mig - men hvorfor har skiftende flertal ikkestyrket integrationen - og blot isoleret flygtninge ? Spørgeren er Pia Kjærsgaard, som har årtiers ansvar for den fejlslagne integration.
Hvorfor sætter I ikke fokus på, hvilken bagage statsløse flygtninge har med sig, når de er på flugt?
Vi burde måske også selvkritisk spørge, hvorfor skiftende flertal i DK ikke mere aktivt har arbejdet for en løsning på palæstinensernes ret til eget land.
Jeg gider ikke forsvare kriminalitet - men vil gerne have en nuanceret debat om flygtninge uden land og den måde, de nogle gange reagerer på et fremmedfjendsk Danmark, hvor de er endt uden fremtidsudsigter.
Integration er ikke et personlig opgave, men hele samfundets opgave.

Lad nu bare klimatossen Pia være, hun var medlem af fremskridtspartiet i 1992, det var de radikale der som sædvanlig var tossegode, og kunne slet ikke få armene ned da de havde fået fuppet danskerne, ved at kalde dem statsløse Palæstinensere... De fleste af dem havde brændt deres jordanske pas, og påstod løgnagtigt at de kom fra Libanon.
Det var hende den lille med tasken der stod bag det store palæstinenser fupnummer, og læg mærke til, at de fortsat mener at vi i Danmark har plads til en million indere og en million pakistanere og to millioner tyrkere, samt en helvedes masse andre der kunne tænke sig at få dansk bistandshjælp, og derefter dansk førtidspension og folkepension.

Henrik jeg troede at klimatosserne var de rabiale fra radikale venstre;-)

Nej, De Radikale er mere end tosset, de har presset regeringen til til klimamål og prøver nu at få dem til at komme i mål med de 70% allerede til næste år... eller senest i 2022, så de kan pege fingre ad regeringen og kalde dem økonomisk uansvarlige, ligesom de nu vil ha' alle 5 ugers feriepenge udbetalt til danskerne nu, uden at tænke på, at det på lidt længere sigt ødelægger de budgetter som regeringen prøver at komme i mål med.
De Radikale er Danmarks farligste parti... man ved aldrig hvor man har dem, derfor kan vi risikere at skulle til valg meget snart... har en stille bøn om at Østergaard og Sofie ikke bliver valgt eller ar partiet ryger helt ud !!!

Christian Juhl det er jo ikke lykkedes nogen steder i Europa!

Så måske du skulle tage sølvpapirshatten af og komme med noget konstruktivt, istedet for dine stråmænd!

Christian Juhl det er jo ikke lykkedes nogen steder i Europa!

Så måske du skulle tage sølvpapirshatten af og komme med noget konstruktivt, istedet for dine stråmænd!

Christian Juhl - skrev:
>hvorfor skiftende flertal i DK ikke mere aktivt har arbejdet for en løsning på palæstinensernes ret til eget land.<
EGO: som deres arabiske ledere og deres egne ledere siden forkastelsen af Peel-Kommisionens Delingsforslag fra juli måned 1937 og helt frem til idag - non stop - i nu 83 år konsekvent i ca. 40 tilfælde har forkastet !

C.J.: Hvorfor sætter I ikke fokus på, hvilken bagage statsløse flygtninge har med sig, når de er på flugt?
EGO: Allerede inden afslutningen af WW 2 modtog vi flygtninge fra Europa, og i 1956 flygtninge fra Ungarn som følge af den ungarske opstand mod Sovjet og deres besættelse - flygtninge fra krigen Finland vs. Sovjetunionen, og endnu før den tid til wienerbørn fra Østrig (WW 1) flygtninge fra Vietnam m.fl. Ingen har i den grad som muslimer formået at give anledning til kvaler af alle slags. Synd for de muslimer, der både vil og kan. HUSK DET C.J.

C.J.: . . . >men vil gerne have en nuanceret debat om flygtninge uden land . . . <
EGO: Alle flygtninge er vel uden land - ikke ? Flygtninge af børn født i et andet land, hvis forældre hidrørte fra Det Britiske Palæstina Mandat har jo ret til statsborgerskab i det land, hvori de blev født - ikke sandt Hr. Juhl, og hvorfor glemte du så lige akkurat dette ? De eneste der fik - jordansk pas - var de arabere, der tog ophold på den såkaldte Vestbred, som Jordan i en ulovlig angrebskrig i 1948 erobrede, og ulovligt i 1950 annekterede, og ulovligt i 19 år holdt besat og som Israel i 1967 i sin lovlige selvforskrig befriede for sin ulovlige besætter, Jordan. De fik alle - disse illegale immigranter fra Jordan og andre nabolande - jordanske pas - og HVORFOR ? For at ARABISERE et område, der ikke lovligt tilhørte Jordan.

C.J.: >Integration er ikke et personlig opgave, men hele samfundets opgave.<
EGO: det er ikke et spørgsmål om enten eller, men så sandelig også et BÅDE OG ! Skal denne opgave lykkes skal begge parter gøre en indsats med en positiv vilje og indsats. Alle andre flygtninge til DK har kunnet klare denne omstilling. HVORFOR SÅ IKKE ALLE ARABERNE. Jeg har boet i Gaza Striben i et helt år, og alle de arabere vi havde daglig omgang med - og vi beundrede dem for det - talte et fremragende dansk, og de havde lært det ved blot at lytte. Ingen undervisningsbøger eller undervisning - ikke noget sproglaboratorium - kun deres vilje til at ville. Jeg vil huske dem alle, for de var fantastiske.

Husk dette - Hr. Christian Juhl.

Med venlig hilsen / tmk.

Tak Torben Michael Kaa efor at bringe lidt balance indvi denne skammelige ensidige debat.

Til Hr. Christian Juhl.

C.J. skrev: >men vil gerne have en nuanceret debat om *flygtninge* uden land.<

Når du nu brænder så meget for flygtninge/mennesker uden et land, så vil jeg da tillade mig at henvise til verdens største og også ægte folkefærd (modsat "palæstinenserne", der blev opfundet i 1964, da PLO blev etableret) uden et land, nemlig små 40 millioner kurdere.

Som så mange andre folkeslag gav også Kurdernes repræsentanter fremmøde i Versailles i 1919 for at fremlægge deres krav og ønsker for fremtiden.

Englænderne viste sig positive. og forelagde senere forespørgslen til det *nye Tyrkiet* om en statsdannelse for Kurderne - Dette blev blankt afvist af Kemal Atatürk.

Kurderne lever såvel i Tyrkiet, som også i Syrien, Iraq og Iran i enklaver.

De samme ovenfor nævnte lande ønsker mig bekendt IKKE at afgive områder til en Kurdisk statsdannelse, men samme lande går til gengæld varmt ind for, at lille Israel (mindre end Jylland) afgiver et område på størrelse med Sjælland til et opfundet folk, der ulovligt indvandrede og bosatte sig i et område, der juridisk tilhørte et andet folk, og derefter gjorde krav på dette som værende lovligt deres eget gennem tusinder af år.

Og kaldte sig flygtninge - uden at være det.

Hr. Christian Juhl - her har du en ny livsmission - kæmp for at >Kurderne< - verdens største (40 millioner) og nulevende folkefærd uden egen stat - får deres eget land.

M.v.h. / tmk.

Det vil være et stort fremskridt, når man med rimelig sikkerhed kan forudsige et menneskes kriminelle udvikling.
Den Danske Bank havde haft et væsentligt bedre image, hvis man havde vidst, hvordan direktionen og bestyrelsen ville udvikle forretningen.

Det samme kan man sige om den offentlige sektor!
Skat, Britta, Udlændingestyrelsen og forsvaret!

Eftertiden har meget at takke tidligere statsminister Anker Jørgensen for, det var også ham som fik ondt af familien Levakovic som jo siden har bragt så meget godt med sig

Anker Jørgensen var en katastrofe for Danmark!

Igenem mange år har jeg intreseret mig for at finde en løsning på Isral-Palæstina-konflikten
Og det jeg har oplevet mest, er at de fleste har opgivet troen på at den nogelsinden bliver løst,
og det er en af grunden til den ikke bliver løst for så godt som alle har givet op.
Og der siger jeg, giv aldrig op,denne konflikt der er mere end 2000 år gammel,(BIBELEN) skal løses hvis vi vil have fred på jorden.
Og jeg tror at hvis konflikten blev løst ville isral og palætina være de bedste i hele verden til at løse ander konflikter der er på jorden.

OG mit bedste bud til dato er, at alle lande der støder op til isral-palæstina skal være med i en fredsproces
hvor de sægler noget af deres land til isral eller palæstina (købes af verdens-samfundet)
og isral afgiver nogle af de besatte områder til gengæld
OG ja det kommer til at koste verdens-samfundet mange milliarder af dollars, mange, mange,milliarder
Men husk hvor meget det er værd hvis vi kan løse verdens ældste konflikt

Og hvis det skal lykkes, skal de mene det alvorligt
og en ting Isral kunne gøre for at vise deres godwill
er at når de forlader nogle af de besatte områder lader
de huse og vej osv, blive intakt, så Palæstinæserne kan bo der med det samme.
Husk det er en varig fred hvor Israleler og palæstnænser skal kunne omfagene hinannen
og sige "hvad har vi dog gjordt mod vores børn i alle disse år.

I Danmark hvor vi HELE tiden tudes ørerne fulde om at der skal spares, er der samtidig en lov, som udelukkende gælder for udenlandske. I denne lov som kaldes : Repatriering , er der borgerløn/en slags tidlig pension, til de som er 50 år og for raske til at ku få førtidspension, men for syge til at arbejde, de har så via denne særlige lov mulighed for mod at forlade Dk. at få overført penge til evig tid herfra :Reintegrationsbistand. For Repatriering er skam IKKE noget engangsbeløb.
De undgår derved at skulle pines og plages i det ”barmhjertige” system, som etniske syge danske skal udsættes for med Term model m.m., da de IKKE omfattes af den usædvanlige ordning, hvis de har brug for indtægt, men er ude af stand til at forsørge sig selv pga. sygdom.
Hvorfor kan syge uarbejdsdygtige etniske danske folk ikke høre under samme specielle ordning som 50 årige , altså hvis de f.eks. ligeledes forlader Dk. ?!
Den specielle ordning som længe har eksisteret for personer med anden etnisk baggrund end dansk, er mere end 100% forskelsbehandling, idet det KUN er udenlandske mennesker, der kan høre under denne ordning og fra de er 50 år er det både de syge og de raske udenlandske der kan modtage denne indtægt. Det vil reelt sige, at en udenlandsk kan modtage denne borgerløn/folkepension som 50 årig, mens man som etnisk dansk må vente længere og længere, før man kan gå på pension for statens regning.
De som er udenlandske kan via repatrieringsloven modtage en STOR sum skattefri penge for at rejse fra Dk. og bosætte sig i hjemlandet. Der udbetales alt fra rejsepenge + pensioner af diverse art og endvidere penge til folk som er blevet 50 år og som IKKE har fået tildelt førtidspension fra den danske stat/kommune.
Det er en YDERST DISKRIMINERENDE ordning, der udelukkende rammer syge etniske danske mennesker, som i forvejen er pressede og truet på deres eksistens og som selv om de vil forlade Dk. og bosætte sig i de lande repatrieringsloven omfatter IKKE under nogen omstændigheder kan modtage denne form for indtægt fra den danske stat.
Kan det virkelig være rigtigt, at der skal eksistere den slags specielle ordninger udelukkende for folk med udenlandsk nationalitet ,som kan få tilsendt det der reelt kan kaldes for en slags borgerløn/tidlig pensionering på livstid?!
*Der bør virkelig køres en prøvesag ang. diskriminering og forskelsbehandling vedr. denne særlige ordning.

Annonce