Provinsens stemmer begejstrede for S-udspil

Interessegrupperne Landdistrikternes Fællesråd og Danmark på Vippen roser det socialdemokratiske nærheds-udspil: ”Vi føler os lyttet til"
”Det er et godt udspil. Det indeholder en lang række punkter, som jeg er overbevist om vil være med til at påvirke udviklingen i landdistrikterne på en positiv måde. Det er gode forslag, som vi kan bakke op om. Vi føler os lyttet til.”

Sådan lyder reaktionen fra formanden for Landdistrikternes Fællesråd, Steffen Damsgaard, på det socialdemokratiske nærheds-udspil ”Nærheden skal tilbage”.

"Det fra Socialdemokratiet flugter meget godt med vores egen fem-punkts-plan. Et af vores fokusområder er uddannelse. Så det glæder mig, at S-udspillet foreslår, at erhvervsuddannelserne skal tættere på de unge. At man skal have flere grundforløb oprettet, at man vil styrke de mindre og små gymnasier, som ligger i yderkommunerne, at man vil flytte velfærds-uddannelserne endnu tættere på – og også at man vil lave erhvervsrettede uddannelses-satellitter,” siger Steffen Damsgaard til Netavisen Pio.

Så det glæder mig, at S-udspillet foreslår, at erhvervsuddannelserne skal tættere på de unge

Det socialdemokratiske udspil opstiller 18 forslag til, hvordan sundhed, uddannelse, politi og beslutninger kan komme tættere på borgerne end i dag.

”Der er visse steder i landet blevet lidt for langt til politiet, så at man vil oprette 20 nær-politistationer og lave en moderne landbetjent-ordning, kan vi kun bifalde. Vi håber så, at nogen af nær-politistationerne vil blive placeret helt ude i yderområderne,” understreger Damsgaard.
Efterlyser endnu større nedrivningspulje

”Nogen kommuner er i gang med at opbygge akut-huse. Det socialdemokratiske forslag om nærhospitaler lyder som noget, hvor man lægger endnu mere oveni. Det lyder rigtig godt,” mener Steffen Damsgaard, der ud over at være formand for  Landdistrikternes Fællesråd også sidder i byrådet for Venstre i Lemvig kommune.

”En større inddragelse af borgerne med borgerbudgetter - det er et godt forslag. Vi bakker op om opgaveflytning fra stat, regioner og kommuner. Jeg tror nye velfærds-centre kan være med til at styrke nærheds-opfattelsen hos borgerne.  Vi kæmper for en større nedrivningspulje. Socialdemokratiet foreslår 115 millioner kroner årligt de næste par år. Vi vil gerne have beløbet endnu højere op, men positivt at man vil sætte flere penge af end i dag.  Vi er glade for at Socialdemokraterne er med på, at man skal have bedre lånevilkår i yderområderne,” siger Steffen Damsgaard.

Landdistrikternes Fællesråd er særligt glade for, at Socialdemokratiet foreslår, at yderligere fire nye skattecentre placeres ude i landet. To i Jylland, et på Fyn og et på Sjælland/Lolland-Falster.

”Vi ville gerne have haft tal på, hvor mange medarbejdere, der skulle placeres på de fire skattecentre – og vi ser meget gerne at de fire centre placeret i yderområderne. Ikke i de største provinsbyer,” lyder opfordringen fra formanden for Landdistrikternes Fællesråd.
”Som talt ud af min mund”

”Jeg er meget begejstret for udspillet. Det er som talt ud af min mund. Centraliseringen har taget overhånd. Lolland har mistet 7.000 borgere – 15 procent af befolkningen – siden kommunesammenlægningerne i 2006,” siger Lollands borgmester, Holger Schou Rasmussen (S), til Netavisen Pio.

Centraliseringen har taget overhånd. Lolland har mistet 7.000 borgere – 15 procent af befolkningen – siden kommunesammenlægningerne i 2006

Holger Schou Rasmussen er tillige bestyrelsesmedlem i Danmark på Vippen – en partineutral organisation, der kæmper for vækst, velstand og lige vilkår i hele Danmark.

”Strukturreformen har bragt nogen gode ting med sig. Men Lolland er jo en af de kommuner, der har ligget længst væk fra de større byer. Derfor har vi mistet funktioner, som vi havde tidligere. Vi er ramt af politi- og domstolsreform. Og sygehusreformen betød at alle vores sygehuse og nærsygehuse er lukkede og centraliserede,” siger Schou Rasmussen.

”Vi har som en af de første kommuner taget hul på det nære sundhedsvæsen ved at oprette sundhedscentre. Nu viser S-udspillet os så, hvordan vi kan komme videre. Ungdomsuddannelserne er ved at forsvinde fra Lolland. Vi har i forvejen ingen videregående uddannelser. De statslige arbejdspladser er også flyttet ud. Så vi står med kæmpe udfordringer på Lolland..”
Uddannelserne skal tættere på

”Danmark på Vippen udgav tirsdag en oversigt over hvor de videregående uddannelser ligger i Danmark. 81 procent af de videregående uddannelser ligger i de fire universitetsbyer, men de fire byer tæller kun 45 procent af befolkningen. Så her kunne man lade de videregående uddannelser lave afdelinger andre steder i landet, så vi fik en bedre balance. Her peger S-udspillet i den helt rigtige retning ved at foreslå at ungdomsuddannelserne skal tættere på,” siger Lollands borgmester, Holger Schou Rasmussen.

”Vi har længe efterlyst et politisk opgør med centraliseringen i vores samfund. Med det her nærhedsudspil kommer Socialdemokratiet med nogle ambitiøse og konkrete forslag, som kan være med til at skabe vækst og udvikling i hele Danmark,” supplerer  Kim Ruberg, der er formanden for Danmark på Vippen i en pressemeddelelse.

Kim Ruberg - adm. direktør hos Jøp, Ove & Myrthu A/S - fremhæver S-forslagene om at åbne såkaldte nærhospitaler, 20 nye politienheder, en decentralisering af opgaveflytningen fra stat til regioner og kommuner, lokale velfærdscentre og en fordobling af nedrivningspuljen.

 

Jan Kjærgaard er journalist på Netavisen Pio.


Flere artikler om emnet

Annonce

Annonce