Rasmus Paludan forfulgte og chikanerede ung mand i årevis

Stram Kurs’ partileder, Rasmus Paludan, fik i 2013 et polititilhold mod at opsøge en dengang 24-årig mand – medie dokumenterer at chikanen var altomfattende
Foto: Facebook
Stram Kurs' partileder Rasmus Paludan

Partileder hos det stærkt højreorienterede parti Stram Kurs, Rasmus Paludan, har igennem flere år forfulgt og chikaneret en ung mand i en grad, så Paludan fik et polititilhold på de maksimale fem år.

Avisen Danmark afslører i dag en række hidtil ukendte detaljer i den opsigtsvækkende chikane-sag, som også mindre detaljeret har været omtalt i andre medier.

Ifølge en lang række dokumenter, som Avisen Danmark er kommet i besiddelse af - blandt andet den konkrete meddelelse om tilholdet til Paludan fra politiet - resulterede flere års systematisk chikane og forfølgelse i, at Københavns Politi 10. januar 2013 tildelte det fem år lange tilhold til Rasmus Paludan.

I tilholdet får Paludan forbud mod at opsøge eller kontakte en på det tidspunkt 24-årig mand, som Paludan havde mødt på latinstudierne på Københavns Universitet.

20 til 40 opkald dagligt

Københavns Politi skriver i tilholdet mod Rasmus Paludan, at der er begrundet mistanke om, at Paludan gennem længere tid har chikaneret den unge mand gennem utallige sms-beskeder og opkald - ifølge avisen Danmarks oplysninger ofte mellem 20 og 40 opkald om dagen.

Det fremgår af tilholdet, at Paludan løbende har skiftet sim-kort i sin telefon, når han har foretaget de mange opringninger og sms-beskeder, og at indholdet har været krænkende og chikanerende.

Avisen Danmark har været i kontakt med ofret for Rasmus Paludans systematiske og årelange forfølgelse. Han ønsker hverken sit navn frem, at kommentere sagen eller bidrage til artiklen. Af samme grund er den chikanerede i Avisen Danmark og i Netavisen Pio alene omtalt som ”den 24-årige”.

I tilholdet står der blandt andet:

Jeg vurderer, at De har krænket den 24-åriges fred

"Jeg vurderer, at De har krænket den 24-åriges fred ved at genere den 24-årige, hans venner og familie ved telefonopkald og sms-beskeder, og at det for at få Dem til at standse chikanen er nødvendigt at give Dem et tilhold," står der i polititilholdet, som er underskrevet vicepolitiinspektør ved Københavns Politi, Kim Lykke Østergaard.

I tilholdet lægger Københavns Politi vægt på, at Rasmus Paludan allerede i september 2012 fik en skrivelse om, at han ikke skulle kontakte den 24-årige hverken skriftligt eller mundtligt, herunder opsøge ham personligt, og at politiet havde en begrundet mistanke om, at Paludan alligevel fortsatte sin chikane.

Forsøgte forgæves at få hjælp

Inden Rasmus Paludan fik udstedt det fem år lange tilhold, havde den 24-årige og hans familie gennem flere år adskillige gange anmeldt chikanen til politiet og forsøgt at blive beskyttet af et polititilhold.

Det fremgår af en klage sendt til daværende justitsminister Morten Bødskov (S), politimesteren på Station City i København og i Esbjerg, som Avisen Danmark har fået aktindsigt i hos Justitsministeriet.

Klagen er indgivet af to personer tæt på den 24-årige og hans familie – klagen beskriver chikanesagens forløb:

Vi frygter, at den 24-årige ikke kan blive ved med at holde til chikanerne og må stoppe studiet

"Den 24-årige er påbegyndt et universitetsstudie i København, der selvfølgelig kræver, at den 24-årige kan koncentrere sig om studiet 100 procent. Vi frygter, at den 24-årige ikke kan blive ved med at holde til chikanerne og må stoppe studiet. Vi frygter samtidig, at den 24-årige ikke fortsat kan modstå den psykiske terror og får et decideret sammenbrud. Familien i Ribe samt et hjemmeboende barn er også hårdt psykisk belastet af chikanerne. Der er derfor også et spørgsmål om, hvor længe familien samlet klarer det voldsomme pres. (...) Han føler sig meget påvirket af situationen, dels på grund af det voldsomme pres, han selv konstant lever i, og dels på grund af at han føler, at hans venner og familie får deres liv ødelagt på grund af ham. Da stalkeren også inddrager den resterende del af familien, ja, sågar forældrenes fætre og kusiner, må man kalde det ret omfattende," står der i klagen.

Venner også ramt

Da stalkeren også inddrager den resterende del af familien, ja, sågar forældrenes fætre og kusiner, må man kalde det ret omfattende

Avisen Danmark har talt med en lang række kilder med førstehåndskendskab til sagen, der bekræfter, at den 24-årige har oplevet at blive forfulgt, stalket og chikaneret af Rasmus Paludan - ikke blot via telefonopkald og sms.

De fortæller, at Paludan og den 24-årige mødte hinanden, da de begyndte på latinstudiet på Københavns Universitet. Den 24-årige observerede, at Paludan virkede udenfor i de sociale sammenhænge på studiet, og da Paludan på et tidspunkt tog kontakt til den 24-årige, blev Paludan ikke affejet som i mange andre tilfælde.

Efterfølgende forsøger den 24-årige at undgå Paludan. Men Rasmus Paludan ønsker at fastholde kontakten, der ellers blot var ganske kortvarig. Herfra begynder chikanen at eskalere.

Paludan begynder at opholde sig både foran den 24-åriges bopæl i Borchs Kollegium i indre København og gårdhaven, der tilhører kollegiet.

En lang række af de andre beboere på det lille kollegium bliver også udsat for chikane af Rasmus Paludan - blandt andet via e-mails til de unges forældre med frit opfundne historier om, hvad deres børn foretager sig i hovedstaden.

Den 24-årige bliver også forfulgt fra København til den årlige Tulipanfest i Ribe, hvor Rasmus Paludan, ifølge Avisen Danmark, filmede eller tog billeder af den 24-årige.

Ligesom Paludan mødte op til fodboldkampe i københavnsområdet, som den 24-årige deltog i for boldklubben KB Ribe, hvor Paludan også filmede eller tog billeder.

Melder sig ind i sportsklubber

Rasmus Paludan har meldt sig ind i eller forsøgt at melde sig ind i en række sportsklubber - blandt andet KB Ribe - som den 24-årige også var medlem af.

Fodboldklubben KB Ribe, der er en klub for spillere med tilknytning til Ribe, forsøgte dog at afvise Rasmus Paludan som medlem.

Det fik ikke Rasmus Paludan til at opgive. I stedet klagede han over afvisningen til Danmarks Idrætsforbund, afslører Avisen Danmark.

I klagen forklarer Rasmus Paludan sit ønske om medlemskab med oplevelser fra en aften i byen i Ribe 19. maj 2012, hvor en unavngiven person skulle have sagt til Rasmus Paludan, at "han er et af de mennesker i verden, han har allermest afsky over for".

I den forbindelse skriver Rasmus Paludan i klagen til Dansk Idrætsforbund:

Det er således ganske afgørende, at jeg bliver medlem af KB Ribe

"Det er således ganske afgørende, at jeg bliver medlem af KB Ribe, så jeg kan blive overbevist om, at ovennævnte personer og deres adfærd ingenlunde er repræsentativt for ripensere eller medlemmer af KB Ribe".

Forlig stopper chikane

Dokumenter, som Avisen Danmark er kommet i besiddelse af, beskriver, hvordan den 24-årige havde svært ved at betale for sagsomkostninger i forbindelse med civile søgsmål fra Rasmus Paludan.

Flere kilder bekræfter over for avisen, at Rasmus Paludans civile søgsmål mod den 24-årige ramte familien hårdt økonomisk.

Efter tilholdet i januar 2013 blev Rasmus Paludan i flere tilfælde sigtet for at have overtrådt sit tilhold.

Ifølge Avisen Danmarks oplysninger stoppede chikanen først, da Rasmus Paludan og den 24-årige i december 2013 indgår et forlig.

Forliget forpligter den 24-årige til at trække sine anmeldelser for Paludans gentagne overtrædelser af tilholdet tilbage, og til ikke at omtale forligets indhold til andre end forældre, søskende og partsrepræsentanter.

Netavisen Pio har forsøgt at indhente en kommentar fra Rasmus Paludan til Avisen Danmarks beskrivelse af chikane-sagen. Men Paludan har ikke reageret på vores henvendelser. Til TV2 Nyhederne siger Rasmus Paludan, at han "absolut ikke har nogen kommentarer". Han ønsker heller ikke at svare på, hvorfor han har forfulgt den dengang 24-årige. Rasmus Paludan understreger i øvrigt, at et polititilhold er en "administrativ foranstaltning", der intet har med en dom at gøre.

Opdateret kl. 19.15 med Rasmus Paludans manglende lyst til at svare på spørgsmål fra TV 2 Nyhederne.

Stram Kurs

  • Rasmus Paludans stærkt højreorienterede, indvandrerfjendske parti, Stram Kurs, blev opstillingsberettiget til Folketinget mandag den 6. maj - dagen før valgets udskrivelse.
  • Ifølge flere meningsmålinger står Stram Kurs til at komme i Folketinget med mellem fire til syv mandater.

Jan Kjærgaard er redaktør på Netavisen Pio.


placeholder

Annonce