“Regeringens ambitioner for klimaet er de samme”

Erhvervslivet vil udskyde klimakampen, men S-regeringen fastholder ambitionerne trods corona-krisen
Store dele af erhvervslivet vil - med henvisning til corona-krisen - udskyde klimakampen.

Men S-regeringen med klimaminister Dan Jørgensen i spidsen fastholder ambitionerne:

Klimakrisen er selvsagt lige så virkelig som før

“Klimakrisen er selvsagt lige så virkelig som før, og regeringens ambitioner for klimaet er de samme,” fastslår Dan Jørgensen i en skriftlig udtalelse over for Politiken.

Grøn omstilling kan blive en motor for ny vækst

Klimaministeren understreger, at den grønne omstilling kan blive en motor for ny vækst i kølvandet på krisen. Han nævner dog også, at for eksempel flybranchen er tvunget i knæ af coronakrisen. Og derfor kan branchen ikke her og nu klare nye afgifter.

Også regeringens støttepartier - de radikale, SF og Enhedslisten - fastholder klimaambitionerne.

En række brancheorganisationer mener stik modsat, at corona-krisen bør betyde, at regeringen og dens støttepartier må udskyde en række forslag som indtil coronakrisen dominerede den politiske debat.

Brancheforeningen Dansk Luftfart mener, at al snak om flyafgift må stoppe med henvisning til, at flåden af passagerfly i ugevis har været permanent parkeret på landjorden:

branchen vil føle det som et slag i ansigtet

“Hvis man i den situation omgås tanker om en flyafgift, så tror jeg ikke bare, at branchen vil føle det som et slag i ansigtet. Men også som et signal om, at man ikke mener, at luftfartsbranchen hører til i Danmark,” siger Michael Svane, direktør i Dansk Luftfart, til Politiken.

På samme måde advarer direktør i vognmændenes brancheorganisation, Dansk Transport og Logistik (DTL), Erik Østergaard, mod at vælte nye afgifter ud over transporterhvervet.

Hos Enhedslisten understreger partiets klimaordfører, Mai Villadsen, over for Politiken, at coronakrisen ikke skal bremse den grønne omstilling.

SF’s klimaordfører, Signe Munk, fastholder på sit partis vegne en flyafgift.

Radikale ønsker grøn genstart

De radikale lancerede torsdag 13 forslag til en grøn genstart af Danmark.

Blandt forslagene er en fremrykning af flere jernbaneprojekter, en kraftig udbygning af antallet af ladestationer til elbiler samt større præmier for at skrotte olie- og gasfyr.

Ifølge den radikale leder, Morten Østergaard, er tiltagene nødvendige for at nå i mål med målsætningen om en reduktion i udledningen af drivhusgasser på 70 procent i 2030. Og samtidig vil det gavne beskæftigelsen, hvor over 40.000 danskere har meldt sig ledige de seneste to uger, lyder det.

Der er behov for en grundlæggende genstart af dansk økonomi

“Det her går ud på at sørge for, at den nuværende sundhedskrise ikke bliver til en stor økonomisk krise. Der er behov for en grundlæggende genstart af dansk økonomi, og vores sigte med det er at tage nogle af de investeringer, vi alligevel kommer til at gøre senere, når vi skal reducere CO2-udledningen,” siger Morten Østergaard til TV 2.

Morten Østergaard forklarer, at det for De Radikale handler om at tage beslutninger nu, der sikrer, at vi efter corona-krisen kommer "et godt stykke ind i en grøn fremtid".

Han peger på, at byggeriet for øjeblikket er ramt i form af mangeaflyste ordrer, og at det derfor vil være oplagt få håndværkere i gang med eksempelvis at skifte ladestandere og oliefyr.

Opdateret 17.01.2022 som led i undersøgelse af citatpraksis

13 grønne initiativer til genstart af Danmark

 • Igangsætte renoveringsprojekter i Landsbyggefonden.

 • Afskaffe afgift på overskudsvarme.

 • Udbredelse af eldrevne varmepumper.

 • Præmie for skrotning af naturgasfyr og oliefyr.

 • Direkte støtte til installering af store varmepumper i landbrug, service og industri.

 • Grøn strøm til grønt brændstof: Flere penge til forskning, udvikling og demonstration af nye, umodne grønne teknologier, herunder elektrofuels.

 • Fuld udfasning af kul i industri og fjernvarme.

 • Flere penge til grønne tiltag i Innovationsfonden

 • Udbygning af ladestandere til elbiler.

 • Fremskyndelse af udbygning af elnettet.

 • Fremrykkede jernbaneinvesteringer.

 • Grøn Garantiordning – attraktive grønne investeringer for de store private investorer.

 • Hurtigere etablering af den grønne fremtidsfond, som blev aftalt med finanslovsaftalen for 2020. Fonden har en samlet kapacitet på 25 mia. kr.

Jan Kjærgaard er journalist på Netavisen Pio.


placeholder

Annonce