S: Vi ønsker stram, ikke skør udlændingepolitik

S bakker op om at udenlandske forskere i Danmark, ikke længere skal frygte straf for at holde et oplæg om deres forskning, som regeringen foreslår.
Efter en lang række hovedrystende historier, hvor udlændinge der arbejder i Danmark, er blevet straffet benhårdt for at tage bijob eller skal gå igennem helt kafkaske bureaukratiske procedurer, for at få lov at holde et oplæg eller spille en koncert, har regeringen nu besluttet at reglerne for udlændinges bijob skal gøres mere enkle.

Eksempelvis fik den amerikanske professor Brooke Harrington, der er tilknyttet CBS, en bøde på 13.500 kroner for at have mødtes med blandt andet Folketingets Skatteudvalg, Skat og Erhvervsstyrelsen. Og den amerikanske hornist Lauren Robinson, der er ansat ved Aalborg Symfoniorkester, fik en bøde på 10.500 kroner for i tre tilfælde at have spillet tre vikarjob for Odense Symfoniorkester.

Den slags historier skal det være slut med.

Støjberg: Danmark skal være attraktivt
Hidtil har udlændinge skullet søge en arbejdstilladelse for hver enkelt ansættelse, men det har vist sig at være en forældet og ufleksibel måde at gøre det på, skriver udlændinge- og integrationsministeriet. Fremover skal dette kunne klares med én enkelt arbejdstilladelse, så længe det er inden for det samme arbejdsområde.

”Vi skal have gjort de her regler smidigere, så vi opretholder vores status som et attraktivt land for kvalificeret arbejdskraft. Det er klart, at når jeg bliver gjort opmærksom på, at vi har nogle regler, der spænder ben for det mål, så vil jeg gøre, hvad jeg kan for at ændre dem. Det håber jeg, at Folketingets partier vil være enige med mig i,” siger udlændinge og integrationsminister Inger Støjberg i en pressemeddelelse.

Det skal ifølge hende gøre det nemmere, hvis eksempelvis en udenlandsk forsker, der er tilknyttet til et universitet holder foredrag eller på anden måde deler ud af sin viden, for eksempel ved at holde oplæg for folketingets skatteudvalg.

S bakker op. DF kalder det ”underlig særbehandling”
Regeringens forslag om lempelser får en positiv modtagelse hos Socialdemokratiet.

”Vi skal have en stram udlændingepolitik. Ikke en skør udlændingepolitik,” siger udlændingeordfører Mattias Tesfaye til DR og fortsætter:

”Det her kan med nogle få justeringer godt få vores stemmer – og så er der et flertal. Og vi håber det kan vedtages ret hurtigt."

Dansk Folkeparti er til gengæld mere lorne ved forslaget. Udlændingeordfører Martin Henriksen synes det er positiv særbehandling af højtuddannede, som burde kunne finde ud af at overholde reglerne.

Støjberg tæller kun stramninger
Regeringen lægger i sit forslag op til, at udenlandske forskere får ret til bibeskæftigelse i ubegrænset omfang, og at andre udlændinge får ret til bibeskæftigelse i op til 156 timer – eller 12 timer om ugen inden for et kvartal.

Regeringen foreslår desuden en opblødning af karensreglerne i forbindelse med permanent opholdstilladelse. I dag er alle udlændinge, der er straffet for at have arbejdet ulovligt, afskåret fra permanent opholdstilladelse i 15 år.

Lempelserne vil i øvrigt ikke blive modregnet i den stramninge-tæller som Udlændingeministeriet har på sin hjemmeside. Den tæller nemlig kun stramninger, og ikke ændringer i udlændingepolitikken, skriver Inger Støjbergs særlige rådgiver i en kommentar på Twitter.

 

David Troels Garby-Holm er redaktør på Netavisen Pio.


Kommentarer fra Facebook

Annonce