Socialdemokratiet kræver styrkelse af Arbejdstilsynet med 100 mio

Beskæftigelsesminister Troels Lund (V) vil styrke Arbejdstilsyn, men nægter at sætte beløb på. S og fagbevægelsen ønsker mindst 100 millioner
Der er blevet skåret kraftigt i Arbejdstilsynets bevillinger i en længere årrække.

Siden 2007 har tilsynet, der skal sikre at danskerne ikke bliver syge af at gå på arbejde, mistet over 180 millioner kroner i bevillinger.

Men nu melder regeringen og beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) sig klar til tilbageføre en del af de sparede midler og sikre længere bevilliger til Arbejdstilsynet, som en del af de kommende arbejdsmiljøforhandlinger på Christiansborg.

Hvor stor en del af de årelange besparelser, regeringen er klar til at tilbageføre til tilsynet, vil ministeren dog ikke komme nærmere ind på.

“Jeg lægger op til et forstærket Arbejdstilsyn med flere ressourcer, end tilfældet er i dag, og så lægger jeg ikke op til, at vi skal fyre mennesker, når vi laver en aftale. Tværtimod,” uddyber Troels Lund til Politiken.

Socialdemokratiet vil have 100 millioner

For Socialdemokratiet er 100 millioner kroner til Arbejdstilsynet et minimum, hvis tilsynet kan komme på rette køl:  

”I forhold til de forhandlinger vi har haft, der har han (beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen, red.) ikke sagt noget konkret om, hvad han forestiller sig. De eneste, der har meldt noget ud, det er os. Vi siger, at man skal tilbage til 2015-niveau, hvilket vil sige, at man tilfører 100 millioner kroner til Arbejdstilsynet,” siger Lennart Damsbo-Andersen (S) til Netavisen Pio.  

Det er uacceptabelt, og det er ikke godt for arbejdsmiljøindsatsen, og derfor er der faktisk brug for, at politikerne leverer handling

Den opfattelse, at det kræver mindst 100 millioner at genoprette Arbejdstilsynet, deler Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) med Socialdemokratiet:

“Det er nu, der skal komme en politisk aftale, som løfter Arbejdstilsynet med mindst 100 millioner, men også får lagt ro på området, så Arbejdstilsynet ikke hvert eneste år skal sidde bekymret tilbage for, hvad de har at gøre godt med næste år, så de tilsynsførende også skal være usikre på, om de har et arbejde, når vi skriver 1. januar. Det er uacceptabelt, og det er ikke godt for arbejdsmiljøindsatsen, og derfor er der faktisk brug for, at politikerne leverer handling og ikke kun flotte ord på det her område,” siger næstformand i FH, Morten Skov Christiansen, til Politiken.
 

“Der kan være brug for flere penge”

I første omgang vil Socialdemokratiet tilbage til et bevillingsniveau, der svarer til det man havde i 2015, under den sidste socialdemokratiskledet regeringen:  

”Nu nøjes vi med at pege tilbage til det tidspunkt, hvor vi selv bestemte. Det vil vi gerne tilbage til,” siger Lennart Damsbo-Andersen.

De 100 millioner kroner er et minimum. Det kan godt ske, at der er brug for flere penge

Får Arbejdstilsynet brug flere penge, så er Socialdemokratiet dog klar til at se på øgede bevillinger. Det afgørende er, at der kommer stabile rammer om tilsynet, så man ikke mister medarbejdere:   

“Hvis det er sådan, at der er brug for flere penge, så er det jo det, vi må gøre. De 100 millioner kroner er et minimum. Det kan godt ske, at der er brug for flere penge,” uddyber Lennart Damsbo-Andersen.
 

Medarbejdere slår alarm

Arbejdstilsynets ansatte har for nyligt slået alarm, fordi pengene er ved at rinde ud, hvilket betyder, at man står overfor at skulle give op mod 92 medarbejdere en fyreseddel.  

Usikkerheden kan koste erfarne medarbejdere, hvis man ikke snart finder en løsning på Christiansborg:

“Jeg er nervøs – både på mine kollegers og på arbejdsmiljøets vegne. På mine kollegers, fordi de skal leve med en uvished om, hvorvidt de har et job til næste år. Og på arbejdsmiljøets, fordi vi mister erfarne kolleger, der kender til de kneb og kendetegn, der er ved de virksomheder og personer, der er ligeglade med arbejdsmiljøet og de mennesker, de har ansat,” siger Alexander Baadh, der er fællestillidsrepræsentant for medlemmer af Dansk Metal i Arbejdstilsynet, til Politiken.

Kun hver hver tredje af de klager om dårligt arbejdsmiljø, som Arbejdstilsynet modtager, har man i dag ressourcer til at undersøge

Gennem de seneste ti år har Arbejdstilsynet oplevet, at der er forsvundet mere end 300 tilsynsførende, mens antallet af påbud for overtrædelser af arbejdsmiljøloven er faldet med 65 procent.

Kun hver hver tredje af de klager om dårligt arbejdsmiljø, som Arbejdstilsynet modtager, har man i dag ressourcer til at undersøge. Antallet af danskere, som antages at være fysisk og psykisk overbelastede, er steget i samme periode, mens antallet af arbejdsulykker er uændret. Det oplyser Politiken.

Netavisen Pio har forsøgt få svar på, om Dansk Folkeparti støtter Socialdemokratiets ønske om at styrke Arbejdstilsynet med 100 millioner kroner. Beskæftigelsesordfører Bent Bøgsted (DF) er ikke vendt tilbage inden for artiklens deadline.  

Sarah Scheer er podcast-redaktør på Netavisen Pio.


placeholder

Annonce