Socialdemokratiet stemmer for rigsretssag mod Støjberg

Tidligere minister Inger Støjberg skal stilles for en rigsret, mener Socialdemokratiet
Den tidligere udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) skal stilles for en rigsret for hendes rolle i sagen om ulovlig adskillelse af unge asylpar.

Det har Socialdemokratiet besluttet under et gruppemøde torsdag morgen.

En rigsret er det sidste og mest ultimative redskab i Folketingets parlamentariske kontrol med en regering

”At iværksætte en rigsretssag er en meget alvorlig beslutning. Det er kun sket fem gange i historien, senest for snart 30 år siden i Tamilsagen. En rigsret er – og det skal det også være – det sidste og mest ultimative redskab i Folketingets parlamentariske kontrol med en regering," udtaler statsminister Mette Frederiksen (S) i en pressemeddelelse og fortsætter:

"Det er derfor en beslutning, der kræver nøje og grundige overvejelser og en beslutning, der bør basere sig på en klar, uafhængig og gennemarbejdet sagsfremstilling og vurdering. Den foreligger nu i form af Instruktionskommissionens delberetning og den efterfølgende vurdering, der foreligger fra de uafhængige advokater, der er blevet bedt om at rådgive Folketinget i sagen."

Det er en samlet socialdemokratisk folketinggruppe, der står bag beslutningen, oplyser partiet.

Ministre skal fortsat udfordre embedsværket

Statsministeren understreger dog, at beslutningen ikke skal ses som et signal om, at ministre skal afholde sig fra at udfordre embedsværkets anbefalinger og vurderinger:

"Det er samtidig vigtigt for Socialdemokratiet at gøre klart, at en minister både kan og skal sætte den politiske retning, herunder kunne udfordre og sætte spørgsmålstegn ved embedsværkets vurderinger og indstillinger og lade dem afsøge alternativer i arbejdet med politiske løsningsforslag. Dette må dog selvsagt ikke føre til, at en minister – trods flere advarsler – er ansvarlig for, at der iværksættes en klart ulovlig administration," skriver Mette Frederiksen.

Op til rigsretten at dømme

Selv om Socialdemokratiet mener, at der er beviser nok i beretningen og juristernes anbefaling til at Inger Støjberg kan blive dømt, så understreger partiets retsordfører Jeppe Bruus , at selve skyldsspørgsmålet nu er op til rigsretten at bedømme.

Vurderingen er, at ordningen var ulovlig. At Inger Støjberg i sin tid som minister var ansvarlig for den ulovlige ordning

"Vurderingen er, at ordningen var ulovlig. At Inger Støjberg i sin tid som minister var ansvarlig for den ulovlige ordning. At grundlaget for en Rigsret er til stede. Og at det er overvejende sandsynligt, at en retssag fører til dom. Det er den vurdering, som vi tiltræder. Det sagt, er det ikke vores opgave at vurdere, om Inger er skyldig eller ej. Det er nu op til en Rigsret," skriver han på Facebook.

Med Socialdemokratiets beslutning er der flertal for, at Inger Støjberg stilles for rigsretten. Udover Socialdemokratiet støtter også De Konservative, De Radikale, SF, Enhedslisten samt Alternativet og nogle løsgængere, at Støjberg stilles for en risgret. Dansk Folkeparti, Nye Borgerlige og løsgænger Lars Løkke Rasmussen er imod.

Dansk Folkeparti, Nye Borgerlige og løsgænger Lars Løkke Rasmussen er imod

Også et flertal af Venstres medlemmer stemmer for rigsretten, men her er der ikke enighed om formand Jakob Ellemann-Jensens linje.

Det er første gang, at der rejses en rigsret, siden den tidligere konservative justitsminister Erik Ninn-Hansen blev dømt i Tamil-sagen i 1995.

Opdateret klokken 15.00 med kommentar fra Jeppe Bruus.

David Troels Garby-Holm er redaktør og souschef på Netavisen Pio.


Flere artikler om emnet

placeholder

Kommentarer

Ubegavet politisk fnidder. Selvfølgelig skal hun have en stor næse, men at bruge 20 millioner eller mere på en sag, hvor resultatet sandsynligvis er en bøde på kr. 10.000 er meget skuffende og ubegavet.

Det kan vel aldrig være en sag om sagsomkostninger der skal afgøre, om en rigsretssag skal føres. I Støjbergs sag har hun aldrig anerkendt, at hun har gjort noget forkert, og hun har i lang til løjet for folketingets medlemmer. Tillige er det et åbent spørgsmål, i hvilken grad Løkke, som jo stemmer imod at sagen optages, er indlandet i ulovlighederne.
At populisterne i DF og Nye Borgerlige Rasende forlanger Mette Frederiksen for en rigsret, medens de stemmer imod en sag mod Støjberg er bare en trist konsekvens af deres gennemført forkvaklede lejlighedsmoral, hvor vennerne gerne må bryde loven, medens modstanderne bør skydes ved daggry, men Kjærsgårds og Thulesens desperat patetiske optræden skal nok også ses i lyset af DF's historisk katastrofale vælgertilslutning.

Omkostninger eller ej. Lidt sund fornuft har aldrig skadet. Jeg ser ind i en fremtid hvor rigsretssager vil blive mere normalt, når barren sættes lavere end tidligere, og hvor truslen om en rigsretssag bliver en del af de politiske forhandlinger. Næste sag bliver sandsynligvis mod Mette F. hvis ikke de Radikale får nogle indrømmelser. Velbekomme siger jeg bare.

Jeg tror ikke rigtigt på, at en sag mod MF har en fremtid. De to sager er slat ikke symmetriske. Støjberg har over en lang periode med en vis arrogance og kagefestivitas afvist at reagere på en melding om ulovligheden i hendes fremfærd, og i tillæg hertil løjet for folketinget. Mette har efter det forelagte handlet i god tro uden lovgrundlag, men har straks hun blev klar over (efter maks. to dage) fejlen rettet henvendelse til folketingets formand, for af informere om sagen og indkalde til forhandling om lovliggørelse. Intet blev holdt skjult eller benægtet. Tillige gik den ansvarlige fagminister, i modsætning til Støjberg, af som konsekvens af sagen.
I substansen nåede der i denne periode (en weekend) ikke at indfinde sig større eller uoprettelige tab for minkavlerne.

Helt enig, de to sager er vidt forskellige. Og der er ikke i orden at Inger S går ud og gengiver sin sag, som det er Ellemanns fejl. Den minister der har gjort fejl der er hende selv, Lars Løkke, der har tilsynspligten og blev advaret både gennem medierne, samråd og Pind. Men udlændingestramninger og stærke Inger var dengang en vindersag, og sagen med at hjælpe unge piger er sympatisk, men skulle gøres efter loven, det blev den ikke, og hun løj og vildeste gennem lang tid.Hun skulle bare være gået af eller Løkke kunne have fyret hende, men så havde han mistet magten, han sad på DF måde. Og så magtgal som han er, ville det være en katastrofe for ham. Han tabte så alligevel og det samme har de partier der bragte ham til magten.

Det er klart sympatisk at hjælpe unge kvinder i nød :). Men det var vel næppe det hensyn, der var det ledende motiv for Støjbergs fremfærd. Der var nemlig i forvejen rigelig med muligheder for at foretage denne adskillelse. For unge under 15 år var en adskillelse på det nærmeste obligatorisk, men i alle tilfælde kunne adskillelse af unge under 18 år foretages efter partshøring. Det er hovedreglen i alle forhold, hvor myndighederne griber ind i private forhold, for at undgå, at myndighederne pr. automatik laver åbenlyst urimelige indgreb, og er almindelige borgeres beskyttelse mod myndighedsovergreb.
For mig at se er en sådan ordning et minimumskrav til ordentlig myndighedsudøvelse, og Støjbergs indførte regler var en skændsel, der var en billig løsning og betonbureaukratiserede indgreb i stærkt følsomme personlige forhold.
Mon ikke motivet snarere var at lefle for den dengang følsomme afhængighed af kollisionspartnerne i DF og deres opfattelse af, at flygtninge og især muslimer sådan set ikke er rigtige mennesker og bør underlægges vilkårlige stramninger og repressalier.

Helt enig, de to sager er vidt forskellige. Og der er ikke i orden at Inger S går ud og gengiver sin sag, som det er Ellemanns fejl. Den minister der har gjort fejl der er hende selv, Lars Løkke, der har tilsynspligten og blev advaret både gennem medierne, samråd og Pind. Men udlændingestramninger og stærke Inger var dengang en vindersag, og sagen med at hjælpe unge piger er sympatisk, men skulle gøres efter loven, det blev den ikke, og hun løj og vildledte gennem lang tid.Hun skulle bare være gået af eller Løkke kunne have fyret hende, men så havde han mistet magten, han sad på DF nåde. Og så magtgal som han er, ville det være en katastrofe for ham. Han tabte så alligevel og det samme har de partier der bragte ham til magten.

Ja og nej, den er gået for langt, kunne være stoppet for længst af Løkke i sin tid, en stor næse og mistet ministerpost, nu har hun mange samråd med mange forskellige forklaringer, løgne og vildledning og en konklusion der er krystalklar. Dyrt ja, men hun spinner fortsat sagen. Og det synes som om at det mere er en Inger fanklub hun er vild med end sandheden og ingen, gentager ingen ønsker unge under 15 skal giftes , og slet ikke have børn, men læs detektorer undersøgelse af den sag hun pludselig omtaler nu. Der er hendes version og detektors

Må blot minde om, at Støjberg nok så arrogant sagde dengang, jeg har ikke et flertal imod mig. Fejrede nærmest skadefru love med kager. Jeg synes det er godt der kommer en rigsret, og jeg formoder der kommer en dom. Alt andet vil jo være en skandale for demokratiet, set fra min side af

Så lykkedes det alligevel yderfløjene og de radikale at narre Mette Frederiksen og Socialdemokratiet. Lars Løkke fik endnu engang ret! Som en jyde kommenterede debatten om rigsretssagen efter aftenens Aftensshowet på DR1: “a’ tro’d godt nok vi had’ nøj an’t å bråw æ pæng på i di hær tider”. Eller sagt så en fra Enhedslisten forstår det: “Hvor kunne vi have givet mange hjemløse i København et godt logi, mad og en arbejdsplads for 100.000.000 kroner”. Og for en radikal: “ Hvor kunne vi have fået mange indvandrerbander til at overholde loven, hvis vi ansatte for 100.000.000 kr. flere politibetjente”. Og for en SF: “De overbelastede pædagoger kunne have fået rigtig god tid til børnene i disse covidtider, hvis 100.000.000 kr mere blev brugt på pædagogtimer”. Og for en Socialdemokrat: “Hvor kunne vi have fået mange mink gravet op for 100.000.000 kr.” Og for en by-venstremand: “Hvor kunne vi have fået mange elstandere i København og Århus for 100.000.000 kr.” Og endelig for en tilhænger af liberal alliance: “Hvor kunne København have fået et meget bedre infrastruktur for 100.000.000 kr.”
Lars Løkke har fået en åben platform. Serveret på et sølvfad. Danskere der gerne vil bestemme over brugen af 100.000.000 kr. I løbet af kort tid skal der stemmes om brugen af endnu 100.000.000 kr. til endnu en rigsretssag. Lars Løkke sidder sikkert klar ved telefonen! Lars Løkke har skaffet pengene! Det er kun op til dig, hvad pengene skal bruges til? Danmark har brug for vælgere der forstår at spare på pengene og de rigtige ideer til at bruge pengene fornuftigt på. De næste 10 år kommer til at koste rigsretssager for godt 500.000.000 kroner. Med de udfordringer og risici for fejl , som statsministeren og andre ministre står overfor, bliver politik en dyr affære i fremtiden, medmindre fattige vælgeres levevilkår får en større prioritet i dansk politik. USA er skræmmebilledet! Politikerne slås om præsidentposten, rigsretssager, you name it. Alt imens dør folk i kulden udenfor Det hvide hus og ligeledes udenfor Christiansborg. Der mangler læger overalt i Jylland! Der mangler jordemødre i København! Så fyrer yderpartierne 100.000.000 kr. af på en rigsretssag, der har haft meget lille betydning for meget få indvandrere. Maksimum 30. Alt imens dør 30 danskere hver dag af covid 19 og små erhvervsdrivende ved ikke hvor de får penge til næste husleje, og mad på bordet. “ Jeg troede godt nok vi havde noget andet at bruge 100 millioner kroner på i disse tider”.
“Der kommer til at blive begået fejl! “ Sagde statsministeren. Men hvorfor skal vælgerne og skatteyderne betale prisen? 100 millioner kroner! Vågn dog op! Jacob Ellemann sagde: “Pas på at kuren ikke bliver værre end sygdommen! Kuren på Inger Støjbergs eventuelle fejl koster samfundet 100 millioner kroner. Lov er lov og lov skal holdes! Ja, men for hvem? Når bandemedlemmer skyder løs om ørerne på gamle danskere i storbyernes blokkvarterer er der ingen lov, ingen betjente, ingen rigsretssager. Ingen retsordfører der igen og igen og igen gentager: Lov er lov og lov skal holdes! Nogen er lige for loven? Ja i indvandrerkvartererne gælder indvandrenes love. Her har vi givet op! For 30 år siden! Nu går vi så i flæsket på hinanden for at overbevise os selv om at vi har nogen betydning. Pandemien har skabt små selvregulerende bobler! Internt i partierne! På TV2! På Politiken! Men pengene når aldrig ud til boblerne hvor fattigfolk lever! Og så er vi i USA igen! 100.000.000 kroner. Tænk hvis min frisør blot havde 5000 kroner til at betale sin husleje. Under pandemien kan man læse fra forskellige steder i Danmark, at handicappede har kæmpet en hård kamp med kommunerne om at få hvad loven foreskriver. Undskyldningen har ofte været alle kommunernes ekstraudgifter under coronaen. Tænk hvis de radikale hver gang var gået i pressen og havde råbt: “ Lov er lov og lov skal holdes!” Til fordel for de handicappede. Send ekstra 100 millioner kroner til de 98 kommuner. Det vil sige godt en million til hver kommune. 3 ekstra sosuer. Eller tre pædagoger. Eller 3 handicapbiler. Eller. Eller.
De rige boltrer sig i København!
Spring rigsretssagen over og giv Inger Støjberg samfundstjeneste med smitteopsporing i alle weekender resten af 2021. Folkedomstolen har længe råbt “lov er lov og lov skal holdes”. Vi skal alle holde loven, siger folketingspolitikerne herefter. Inger tager gerne straffen og sparer samfundet for 100 millioner. Hvis Inger bliver dømt, bliver straffen højest en bøde på 10.000 kr . Så kære hr. Jacob. Pas på at kuren ikke bliver værre end sygdommen? 100 millioner for at få 10.000 kr tilbage i statskassen.
Jacob Ellemann har krævet en økonomisk plan for fremtiden efter covidnedlukningen. Hvor er Venstres regnestykke for de næste ti års rigsretssager? Økonomisk ansvarlighed?!?
Det spændende bliver om folkedomstolen på Christiansborg, er den samme som folkedomstolen i vælgerhavet?
Vælgere er fornuftige, besindige folk! Og betaler prisen her under coronaen. Folketingsmedlemmerne har deres gode løn, honorar, pension. Forbindelsen med befolkningen er for længst smuttet. Men Folketingsmedlemmer rammes i øjeblikket af stress, den ene efter den anden. Frygten for virkeligheden rammer hårdt. En statsminister der græder når hun møder en minkavler! Spørgsmålet er hvem bliver det næste folketingsmedlem der rammes af stress.
Børn og unge og mange i pressede erhverv bliver stressede og angste i disse år. Turen er kommet til folketingsmedlemmerne. Kravene, forventningerne, smadrer folk i disse år. Så kom coronaen. I er godt på vej til at smadre hinanden. Gode forbilleder? Næppe?
I råber lov er lov og lov skal holdes. 😇Hvordan kører folk her under coronaen🤣 Får de små erhvervsdrivende hvad de bliver lovet.😂 Har minkavlerne fået hvad de blev lovet☹️ Har folk adgang til egen læge🤳🏻🧑🏻‍🦽👨🏼‍🦯 Kan forældre få deres børn passet 👼🏻Der er kun udfordringer! Kom ud og mød virkeligheden. Før I dør af stress.

Danskerne er et "anklagerfolk". Deres hovedinteresse er at gøre sig til DOMMER over andre. Det næste der kommer til at ske nu er at BLÅ FLØJ stiller op til at genoptage "minksagen".For at få vippet Mette Frederiksen af stolen. Politik er ren STRAGTEGI. Snedige udtænkte planer.Hemmelige dagsordner,og en udbygning af MIG MIG kulturen. "Jagt på jagt" for at lægge nogen NED. Konstant et menneske der skal jordes. Danmark er et land hvor alle SKAL ensrettes,og "drejes efter bogen",..og det utopisk perfekte.

Annonce