Statsministeren taler torsdag aften ved markering af 85-året for Krystalnatten

Også Folketingets formand, Søren Gade (V), udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen (M) og formanden for Det Jødiske Samfund holder taler
Foto: Jesper Clausson Vibholt
Statsminister Mette Frederiksen (S)
Statsminister Mette Frederiksen (S) deltager - og taler - ved et arrangement torsdag aften, som markerer 85-året for Krystalnatten.

Det bekræfter Statsministeriet over for Netavisen Pio.

Arrangementet finder sted i Rigsdagsgården ved Folketingets hovedtrappe kl. 18 til 18.30 torsdag aften den 9. november.

Ud over statsministeren taler også udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen (M), formanden for Folketinget Søren Gade (S) og formanden for Det Jødiske Samfund i Danmark, Henri Goldstein.

Arrangementet i Rigsdagsgården er afslutningen på et fakkeloptog, som Det Jødiske Samfund i Danmark har arrangeret.

Fakkeloptoget starter ved Københavns Synagoge i Krystalgade kl. 17.30 og ender i Rigsdagsgården kl. 18.

Mette Frederiksen deltager også, oplyser Statsministeriet, i selve fakkeloptoget. Overrabbiner Jair Melchior holder tale ved synagogen i Krystalgade.

Alle er velkomne

Det Jødiske Samfund i Danmark understreger i sin indkaldelse til markeringen, at alle er velkomne "uanset etnisk baggrund og religiøst og politisk tilhørsforhold":

"I år arrangerer Det Jødiske Samfund et fakkeloptog mod antisemitisme på Krystalnatten.

Fakkeltoget begynder ved synagogen kl. 17:30, hvor der vil være en tale ved (overrabbiner) Jair Melchior.

Herfra går fakkeltoget til Rigsdagsgården ved Christiansborg, hvor der er er taler ved Henri Goldstein, formand for Det Jødiske Samfund, Folketingets formand Søren Gade (V), udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen (M) samt statsminister Mette Frederiksen (S). Der vil være musik ved Henrik Goldschmidt.

Alle er velkomne uanset etnisk baggrund og religiøst og politisk tilhørsforhold

"Alle er velkomne uanset etnisk baggrund og religiøst og politisk tilhørsforhold. Formålet er netop at skabe sammenhold og ikke polarisering."

Arrangørerne understreger af samme årsag, at hverken flag eller kampråb er tilladt under markeringen. Hverken ved synagogen, under fakkeloptoget eller i Rigsdagsgården.

Om markeringen af Krystalnatten

Det Jødiske Samfund i Danmark oplyser yderligere om markeringen af Krystalnatten på sin hjemmeside: 

"Alle er velkomne uanset etnisk baggrund og religiøs og politisk tilhørsforhold. Formålet er netop at skabe sammenhold og ikke polarisering.

Vi ønsker hverken flag eller politiske kampråb. Det skal alle deltagere kunne respektere."

Hvad er Krystalnatten?

Det var på denne dato i 1938, at nazisternes jødeforfølgelse gik ind i den fase, der blev til holocaust, udryddelsen af seks millioner jøder. På Krystalnatten blev der udøvet hærværk på jødiske butikker, hjem, synagoger og gravpladser og deporteret op mod 30.000 jøder til kz-lejre. Inden da var der foregået en massiv antisemitisk propaganda, der gjorde det nemmere at gå efter jøderne.

Det er en vigtig dato for jøder, men også for alle andre, der vil advare mod faren ved antisemitisme og forfølgelse. Budskabet er det samme – i fredstid som i urolige tider: Aldrig igen.

Er der antisemitisme i Danmark?

Antisemitisme kommer til udtryk på flere forskellige måder, men det kan bl.a. aflæses af Rigspolitiets statistik over anmeldte hadforbrydelser. I den seneste statistik fra 2021 udgør anmeldte hadforbrydelser mod jøder 57 procent af det samlede antal religiøst orienterede sager. Jøder udgør omkring 0,1 procent af den danske befolkning.

Siden den seneste optrapning af konflikten i Mellemøsten fra den 7. oktober 2023 er der sket en markant stigning af antisemitiske episoder. Mange af episoderne er foregået online, men der er også eksempler med dødstrusler og tilråb på gaden – og tilfælde af hærværk mod et privat hjem og Holocaust-monumenter.

Hvad er antisemitisme?

Det Jødiske Samfund arbejder ligesom den danske regering og EU med den såkaldte IHRA-definition:
Antisemitisme er en bestemt opfattelse af jøder, der kan udtrykkes som had mod jøder. Retoriske og fysiske former for antisemitisme rettes mod jødiske og ikke-jødiske enkeltpersoner og/eller deres ejendom samt institutioner og religiøse samlingssteder, der tilhører jødiske samfund”.

Lære fra Krystalnatten og Holocaust

Det er naturligvis ikke kun jøder, der lige nu oplever had og polarisering lige nu.  

Vi vil opfordre, at man bruger læren fra Krystalnatten og Holocaust som en advarsel mod racisme, udskamning og stigmatisering af minoriteter. Men formålet med dette arrangement er ikke, at fortælle deltagerne præcist hvordan og hvorledes.

Formålet med denne aften er at skabe en ramme for at mindes og markere Krystalnatten som et antisemitisk overgreb – og overlade det til deltagerne selv at drage en lære.

Holocaust og Krystalnatten har i flere år og fra flere forskellige sider været udsat for trivialisering og relativering. Ingen nævnt, ingen glemt. Samtidig har der i årtier været en længere akademisk diskussion om Holocausts “singularitet”, postkolonialisme og andre undertrykkelseshistorier. Den diskussion er heller ikke formålet med denne aften.

Formålet med denne aften er, at tage mindet om krystalnatten tilbage til det, der rent faktisk skete i Tyskland fra den 9. november 1938 og frem til afslutningen på Anden Verdenskrig.

Budskabet i denne markering er “Sammen mod antisemitisme”. Hverken mere eller mindre.

Vi skal endnu engang minde om, at vi ønsker et arrangement uden flag eller kampråb.

Er der et andet krystalnatsarrangement på dagen?

Nej. Der har tidligere år været et Krystalnatsarrangement på Kultorvet. I år er det aflyst.

Er det sikkert at deltage?

Ja, det er vores vurdering, at det er sikkert at deltage. Vi er i tæt samarbejde med politiet, som har stor erfaring med at afvikle denne slags arrangementer.

Det Jødiske Samfund har inden for de sidste uger afviklet fire arrangementer på gadeplan, som alle er afviklet i god ro og orden.

Vi skal igen nævne, at det er et arrangement uden flag eller kampråb.

Bliver der udleveret fakler? 

Ja. Der vil være et begrænset antal fakler, som udleveres i Krystalgade.

Hvornår er arrangement slut?

Vi forventer, at arrangementet er slut ved Christiansborg omkring kl. 19:00"

Kilde: Det Jødiske Samfund i Danmark

Jan Kjærgaard er journalist på Netavisen Pio.


Flere artikler om emnet

Kommentarer

Samtidig med statsministeren giver dansk indfødsret til Hamas-tilhængere på L 61.

Aldrig igen.

Oslo-aftalerne (nogle gange refereret til under ét, som Oslo-aftalen) er to aftaler indgået mellem Israels regering og Den Palæstinensiske Befrielsesorganisation (PLO): Oslo I-aftalen blev underskrevet i Washington D.C. i 1993

Oslo-aftalerne skabte det Det Palæstinensiske Selvstyre, som fik en begrænset grad af selvstyre over dele af Vestbredden og Gaza. Ligeledes blev PLO anerkendt, som Israels partner i forhold til en permanent statusforhandling om de resterende spørgsmål. Her var nogle af de vigtigste spørgsmål bl.a. grænserne mellem Israel og fremtidigt Palæstina, israelske bosættelse, Jerusalems status, Israels militære tilstedeværelse og kontrol over områder i Det Palæstinensiske Selvstyre, samt palæstinensiske ret til tilbagevenden (engelsk: 'right of return'). Oslo-aftalerne skabte ikke en palæstinensisk stat.[3]
Aftalerne blev fordømt af en stor del af den palæstinensiske befolkning. Således beskrev filosoffen Edward Said berømt aftalerne, som en "palæstinensisk Versailles".

Aldrig igen.

9. november 2023
Norges statsminister, Jonas Gahr Støre, og landets udenrigsminister, Espen Barth Eide, mener begge, at Israels krigsførelse i Gaza er et brud på folkeretten, skriver det norske nyhedsbureau NTB.

De to ministre er fra socialdemokratiske Arbeiderpartiet (Ap), men også partierne Høyre, Venstre, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Rødt deler den opfattelse. Det betyder, at der er et flertal i Norges parlament, Stortinget, der mener, at Israel ikke overholder folkeretten i den igangværende konflikt. De er dog uenige om, hvorvidt det bør få betydning for Norges forhold til Israel.

Udenrigsministeren siger, at israelske ledere kan komme til at stå til ansvar for krigsforbrydelser som følge af angrebene på Gaza.

»Grove brud på den humanitære folkerets forpligtelser til at beskytte civile kan potentielt medføre individuelt strafansvar for krigsforbrydelser«, siger Espen Barth Eide.

»Norge ser med stor alvor på internationale forbrydelser, og vores holdning er, at disse altid skal retsforfølges. Om der er begået en krigsforbrydelse, er et spørgsmål for en kompetent domstol«.

Også Høyres Ine Eriksen Søreide, som er formand for udenrigs- og forsvarskomitéen i Stortinget, mener, at Israel bryder folkeretten.

»Israel har ret til at forsvare sig selv mod terror fra Hamas, men skal følge krigens love, som blandt andet stiller krav til at beskytte civile, skelne mellem civile og militære mål og forholdsmæssighed. De regler brydes nu«, siger hun.

Mangler proportionalitet
Søreide understreger dog også, at spørgsmålet om, hvorvidt der er sket krigsforbrydelser, skal afgøres af en domstol. Netop spørgsmålet om proportionalitet er noget, flere af de norske politikere bider mærke i. Hverken Ingrid Fiskaa, som er udenrigsordfører for SV, eller Bjørnar Moxnes fra partiet Rødt, mener, at Israel lever op til princippet om proportionalitet.

»Det er ikke proportionalt at dræbe over hundrede civile i en flygtningelejr for at prøve at tage en Hamas-leder. Det er ikke at skærme civile mål, når sygehuse og skoler bliver bombet igen og igen«, siger Ingrid Fiskaa.

Derfor mener både SV og Rødt, at Norge bør indføre sanktioner mod Israel.

Krig er reguleret via folkeretten, blandt andet Genèvekonventionen fra 1949. FN’s menneskeretskommissariat (OHCHR) har tidligere udtalt, at det er bekymret for, at israelske luftangreb på Jabalia-flygtningelejren ikke er proportionale og kan udgøre krigsforbrydelser.

Aldrig igen!

I dagens folketingsdebat handler det om et initiativ imod systematisk dyre-mishandling i Danmark!

Bøder indregnes som et cost-benefit, hvorfor dyremishandlinger fortsætter ufortrødent!

I lille Danmark!

Dyreværnsloven paragraf 60 af 2020:

Den, der ved dom findes skyldig i mishandling eller grovere uforsvarlig behandling af dyr, kan ved dommen for bestandig eller for et nærmere fastsat tidsrum frakendes retten til at eje, bruge, passe eller slagte dyr eller i det hele beskæftige sig personligt med dyr. Det samme gælder den, der efter tidligere at have gjort sig skyldig i uforsvarlig behandling af dyr på ny findes skyldig i sådan overtrædelse. Forbuddet kan begrænses til at angå bestemte arter af dyr. Overtrædelse af forbuddet straffes med bøde eller fængsel indtil 6 måneder.

Om menneskers behandling af hinanden melder folketinget ingenting om dags dato!

Aldrig igen.
Statsminister Mette Frederiksen taler med stor sandsynlighed med udgangspunkt i Matador!

I Norge er de verdensførende på udenrigspolitik på trods af tidlige og verdensførende co2 afgifter på flyrejser!

I folketinget snakkede de om at snakke om dyrevelfærden og håbede på at regeringens brede flertal på et tidspunkt efter lange analyser vil komme med et udspil!

Dyr er levende væsener som man skal passe godt på!

Dyrevelfærd er blevet et vigtigt punkt for alle partier!

Men hvis folk ikke evner at have med dyr at gøre, skal de straffes hårdere!

De hjerteløse der ikke behandler dyr ordentlig skal få kærligheden at føle af alle Folketingets partier!

Det er en milepæl, at man for første gang nogensinde anerkender, at alle dyr er sansende væsner. Det ved de fleste mennesker jo godt, men ikke desto mindre bliver Danmark det første land i verden, som skriver det ind i selve loven. Det sender et umådeligt stærkt signal om, at vores politikere tager dyrs velfærd seriøst!

Aldrig igen.

Torsdag den 9. november 2023
Norges statsminister, Jonas Gahr Støre, og landets udenrigsminister, Espen Barth Eide, mener begge, at Israels krigsførelse i Gaza er et brud på folkeretten, skriver det norske nyhedsbureau NTB.

Hvad der for nordmænd er krystalklart har i Danmark med Mettes ordførerskab uld i mund.

Danmark er et landbrugsland og når det drejer sig om dyrevelfærd er vi krystalklare i spyttet!

Menneskelige relationer er et langt mere kompliceret forhold!

Dronning Margrethe elskede sine skiture i de norske fjelde!

Frisk luft og vidder over den krystalklare sne!

Frie tanker om sit folk!

Og andre folk!

Den selvglade mette er glad for at høre sig selv tale.

Det er lidt trist, at den måske bedste statsminister vi har haft i dette århundrede nu er godt i gang med at ødelægge sit eget eftermæle.

Vi taler om den selv samme statsminister, som holdt hånden under både befolkning og erhvervsliv, dengang sagkundskaben anbefalede en nedlukning af Danmark - hvilket med rette gav hende en næsten uhørt opbakning i befolkningen - men som nu hårdnakket nægter at skelne mellem jøder generelt (som ikke er hverken mere eller mindre krigsliderlige end så mange andre befolkningsgrupper), og så den forbryderiske israelske regering, som i disse dage begår den ene forbrydelse mod menneskeheden efter den anden.

Indser statsministeren ikke, at ved at identificere alle jøder med den israelske stat, og omvendt, bærer hun ved til den vrede, som for tiden med rette er vendt mod den israelske regering overalt på kloden, og kanaliserer denne vrede vendt mod individer ind i en usaglig antisemitisme, der rammer alle jøder som en gruppe? Forstår hun ikke, at der blandt danskerne findes mennesker, som ikke er antisemitter, men som er lige så uoplyste om verdens sande sammenhæng som fx xenofoberne her i Pios kommentarspalter, som rask væk skærer muslimer over en kam og beskylder dem for al mulig snavs? Disse mennesker ser, at en retfærdig vrede vendt mod individuelle udøvere af børnedrab bliver kritiseret af det etablerede Danmark og udlagt som et angreb på en hel befolkningsgruppe.

Hvis man er oprigtigt uenig med og modstander af den israelske regerings politik, og så hele tiden får at vide, at denne politiske uenighed er udtryk for antisemitisme - ja hvad forhindrer så et uoplyst menneske fra at sige: "Okay så, hvis det er antisemitisme at være modstander af at dræbe uskyldige børn, så er jeg antisemit"?

Ønsker statsministeren virkelig at blive husket i historiebøgerne som den statsminister, der nægtede at fordømme folkedrab og etnisk udrensning? Som nægtede at holde individerne i den israelske regering ansvarlige for deres drab på mænd, kvinder og børn, hvis eneste forbrydelse var/er, at deres land blev taget fra dem for 75 år siden, hvorfor de nu er tvunget til at leve i en koncentrationslejr, som de ikke kan undslippe fra, og som nu bombes sønder og sammen af israelske bomber, som foreløbig har slået 10.000 civile ihjel, halvdelen af dem børn? Og som den statsminister, som nu på et fuldstændig usagligt grundlag kæder denne manglende fordømmelse af kriminelle individer sammen med et forsvar for en befolkningsgruppe, som intet har at gøre med disse individers forbrydelser?

Vi bruger ikke kollektiv straf her i landet, ligesom vi ikke har et juridisk begreb for kollektiv straffritagelse - hvis individer er skyldige, skal de stilles for retten, hvad enten de er jøder, muslimer, ateister eller hvad ved jeg.

Vi har allerede fordømt Hamas for angrebet mod civile israelere for mere end en måned siden, så hvad er det, der forhindrer statsministeren i nu også at fordømme den israelske regering og IDF, som er de aktører, som for tiden angriber civile palæstinensere og dermed overtræder international lov? Det er ikke et retorisk spørgsmål; det undrer mig virkelig, hvordan en statsminister, som jeg er uenig med på mange punkter, men som jeg alligevel har haft stor respekt for i mange år, nu pludselig ønsker at sætte denne respekt over styr ved at bakke op om krigsforbrydelser. Hun kan selvfølgelig være ligeglad med min respekt, da jeg alligevel ikke stemmer på hende, men jeg er ret sikker på, at jeg ikke er den eneste, og at der også er en del socialdemokrater, som undrer sig over statsministerens ageren i denne sag.

Det er jo ikke fordi der er en modsætning i at fordømme krigsforbrydelser, uanset hvem, der begår dem. Man kan sagtens, som jeg, fordømme både Hamas og IDF. Begge organisationer har begået og begår børnedrab. Så hvad er den saglige grund til, at statsministeren ikke ønsker at fordømme forbrydelser mod menneskeheden?

Man tager sig til hovedet:
Mindeoptoget for krystalnatten blev i dag mødt af en moddemonstration ..

En moddemonstration?? - prøv lige at stoppe op et øjeblik, og tænk lidt over, hvor vanvittigt det egentlig er.

Og tjek lige denne her .. det er helt vildt:

https://twitter.com/CamilleKoeller/status/1722683043305968014

Har vi ikke vigtigere ting at forholde os til her i vores samtid end en yderst symboltung markering af Krystalnatten i 1938, som fandt sted (ikke i Danmark men..) i det daværende nazistiske Tyskland.

Jeg synes, vi burde forholde os til 2023, og her er et større problem den undertrykkelse, som civilbefolkningen i Gaza vedvarende underlægges, fordi den yderligtgående nuværende israelske regering i sin jagt på Hamas fører sig frem med en moderne form for apartheid i strid med international lov og ret.

Så længe Netanyahu og de ortodokse jøder udgør regeringsmagten i Israel, så længe vil Hamas kunne rekruttere alle de hellige krigere de vil få brug for fra nu af og i enhver fremtid..

Vi bør ikke støtte staten Israel, men alene støtte de mange jødiske samfund i andre civiliserede lande...

Annonce