Tesfaye opsiger kontrakt med Dansk Flygtningehjælp om hjemrejserådgivning

Hjemrejsestyrelsen skal fremover varetage hjemrejserådgivning og sikre, at afviste asylansøgere rejser hjem: "Der er brug for en fast hånd," siger minister
Foto: Keld Navntoft
Mattias Tesfaye (S), Udlændinge- og Integrationsminister
Den nyoprettede Hjemrejsestyrelse under Udlændinge- og Integrationsministeriet skal fremover overtage ansvaret for at rådgive afviste asylansøgere med det formål at få flere til at rejse hjem. Derfor har udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye besluttet at opsige kontrakten med Dansk Flygtningehjælp, der hidtil har haft til opgave at rådgive afviste asylansøgere om deres hjemrejse.

Styrelsen skal sætte ind med rådgivning om hjemrejse oftere og tidligere, end tilfældet er nu. I dag skal afviste asylansøgere i høj grad selv opsøge rådgivning hos Dansk Flygtningehjælp. Fremover vil Hjemrejsestyrelsen aktivt møde udlændingene, fra første gang de får afslag på asyl og løbende frem mod hjemrejsen.

Udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) understreger, at der er brug for en fast hånd i forhold til afviste asylansøgere:

Så skal folk altså også hoppe på flyet hjem

”Der er brug for en mere fast hånd, når afviste asylansøgere skal sendes hjem. Vi har betalt asylansøgernes advokater og tolke. Efter en grundig behandling har de fået afslag – i sidste ende af et uafhængigt nævn. Så skal folk altså også hoppe på flyet hjem. Der er ikke fri indvandring til Danmark. Det er derfor, at vi nu giver Hjemrejsestyrelsen lidt flere muskler."

Mattias Tesfaye understreger, at afviste asylansøgere netop ikke er flygtninge:

Fremover vil de blive mandsopdækket af Hjemrejsestyrelsen, fra de får afslag, og lige indtil de træder ud i lufthavnen og ind i et fly på vej hjem

"Dansk Flygtningehjælp er fremragende til at hjælpe flygtninge. Men de afviste asylansøgere er netop ikke flygtninge. Derfor er opgaven malplaceret hos dem, og derfor opsiger vi nu kontrakten. I dag bliver afviste asylansøgere overladt for meget til sig selv. Det duer ikke. Fremover vil de blive mandsopdækket af Hjemrejsestyrelsen, fra de får afslag, og lige indtil de træder ud i lufthavnen og ind i et fly på vej hjem.”

Dansk Flygtningehjælp overrasket

Dansk Flygtningehjælp er overrasket over opsigelsen og mener, det skader tilliden og dermed indsatsen, at myndighederne nu selv skal stå for rådgivningen.

"Mange afviste asylansøgere kommer fra lande, hvor de har oplevet, at myndighederne ikke er på deres side," siger generalsekretær i Dansk Flygtningehjælp, Charlotte Slente, til Jyllands-Posten.

Den hidtidige kontrakt med Dansk Flygtningehjælp udgør 15 millioner kroner.

Regeringen har flere initiativer på vej på hjemrejseområdet, som vil blive præsenteret senere på året, oplyser Udlændinge- og Integrationsministeriet.

Opdateres

Opsøgende hjemrejserådgivning

Uvildig hjemrejserådgivning af afviste asylansøgere ydes i dag af Dansk Flygtningehjælp. Størstedelen af opgaven hjemtages af Hjemrejsestyrelsen.

  • En del af styrelsens opgaver vil være opsøgende hjemrejserådgivning, som vil blive varetaget af en ny enhed på ca. 20 nyansatte medarbejdere, der kommer til at arbejde rundt om i landet og have deres daglige gang på bl.a. udrejsecentrene.
  • Hjemrejsestyrelsen forventes med den nye enhed at få i alt ca. 250 medarbejdere fra 2021. Ca. 140 af disse vil beskæftige sig med hjemrejseområdet, mens ca. 110 vil arbejde i Nationalt ID-center og sekretariaterne for hhv. Udlændingenævnet og Flygtningenævnet, der rent organisatorisk overføres fra ministeriet til den nye styrelse.
  •  Der er i dag ca. 1.100 afviste asylansøgere, som opholder sig ulovligt i Danmark.
  • Sidste år kostede det gennemsnitligt over 300.000 kr. at have én afvist asylansøger indkvarteret på et hjem- eller udrejsecenter i Danmark i et år.
  • Af de ca. 1.100 afviste asylansøgere, der er i såkaldt udsendelsesposition, er de 405 fra Iran, 104 fra Irak, 48 fra Afghanistan, 42 fra Rusland og 24 fra Kuwait.

Kilde: Udlændinge- og Integrationsministeriet

Jan Kjærgaard er journalist på Netavisen Pio.


placeholder

Kommentarer

Fint at staten frigør sig fra flygtninge-industrien. Man har indtrykket, at for mange har en interesse i at "holde gryden i kog" og i virkeligheden ikke er særligt upartiske.

Annonce