Annonce

Udgiften til ikke-vestlige indvandrere og efterkommere faldet med to milliarder

Tesfaye: “Det er en god nyhed. Den stramme udlændingepolitik virker”
Nettoudgiften til ikke-vestlige indvandrere og efterkommere er på 31 milliarder kroner i 2018. Året før var udgiften to milliarder kroner højere, altså 33 milliarder kroner. Udgiften i 2015 var på 42 milliarder kroner.

Det skriver Udlændinge- og Integrationsministeriet i en pressemeddelelse.

Nettobidraget er et udtryk for, hvor meget de enkelte indbyggere i Danmark på den ene side betaler i skatter og afgifter og på den anden side modtager af serviceydelser og indkomstoverførsler fra det offentlige.

Som noget nyt er ikke-vestlige indvandrere og efterkommere opdelt i oprindelse fra MENAP-lande (Lande fra Mellemøsten og Nordafrika, red.) og oprindelse fra øvrige ikke-vestlige lande.

Rapporten “Indvandrernes netto-bidrag til de offentlige finanser i 2018” viser, at førstnævnte udgør hovedparten af nettoudgifterne til ikke-vestlige indvandrere og efterkommere.

Ud af nettoudgiften på 31 milliarder til ikke-vestlige indvandrere og efterkommere står personer fra MENAP-landene således for 24 milliarder kroner.

Stadig et stort integrationsefterslæb

Udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) understreger, at der fortsat er et stort integrationsefterslæb:

"Rapporten bekræfter de problemer, som vi kender til. Der er stadig et stort integrationsefterslæb. Men jeg er glad for, at den viser, at nettoudgifterne til ikke-vestlige indvandrere og efterkommere fortsætter med at falde. Det er en god nyhed. Den stramme udlændingepolitik virker.” 

Tesfaye føjer til, at udviklingen betyder, at vi stille og roligt kan begynde at betale af på den enorme integrationsgæld, “der er kommet efter årtier med en alt for stor tilstrømning til Danmark”.

Udlændingeministeren understreger, at Danmark fortsat er “langt fra mål”:

alt for mange kvinder fra MENAP-lande står uden for arbejdsmarkedet

“Det gælder eksempelvis på beskæftigelsesområdet, hvor særligt alt for mange kvinder fra MENAP-lande står uden for arbejdsmarkedet. Derfor ønsker regeringen at indføre en 37-timers arbejdspligt, hvor der skal være en tæt sammenhæng mellem borgernes indsats og ydelse. Vi vil erstatte den eksisterende forsørgelseslogik med en arbejdslogik."

Jan Kjærgaard er journalist på Netavisen Pio.


Flere artikler om emnet

Kommentarer

Spis brød til:
"Indvandrere og efterkommere indebærer samlet en nettoudgift på de offentlige finanser på 24 mia. kr. i 2018 (2018-niveau)"
Gruppen af indvandrere og efterkommere dækker over tre (3) forskellige grupper:
1. Vestlige indvandrere og efterkommere (som giver et positivt bidrag)
2. Indvandrere og efterkommere fra MENAPT-landende (primært muslimer)
3. Indvandrere og efterkommere fra andre ikke-vestlige lande
I resumeet læser man følgende:
"Indvandrere og efterkommere fra MENAPT-lande indebærer en nettoudgift på godt 24 mia. kr. i 2018, mens øvrige ikke-vestlige indvandrere og efterkommere indebærer en nettoudgift på ca. 7 mia. kr. For begge herkomstgrupper er nettobidraget steget med ca. én mia. kr. siden 2017."
Altså - bortset fra indvandrere og efterkommerne fra vestlige land, så er prisen gået op.
Jeg tror ikke Tesfaye fik læst nok på lektien.

Eller også fik jeg ikke læst nok. Rapporten blev ikke præsenteret ordentligt, beklager. Se venligst bort fra ovenstående.

Kære Gunnar

Tak fordi du utrætteligt, som vi har lært dig, opretholder fokus på indvandrerdebatten.
Hermed gør du os en stor tjeneste, idet det borleder opmærksomheden fra vort virkelige mål: Skattelettelser for de mest velhavende, og nedskæring på alle velfærdsudgifter.

Tusind tak.
Din Pernille

Det er ikke fra NB leder, da hun kan stave, f.eks bortleder ikke bortleder, og hun er ikke så ubegavet så hun ville skrive det indlæg. Jeg bryder mig ikke om hverken PV eller partiet, men ubegavet er hun ikke

Borleder

'Pernille Vermund', du er et eksempel på hvad der sker man ikke kan argumentere.

Målet helliger midlet.

Dette indlæg er da vist fake. Sørgeligt!

Øvrige Ikke vestlige indvandre kommer her vel mest som studerende, familiesammenførte eller på greencard. De har en hel del bedre forudsætninger for at klare sig selv/blive forsørget end flygtninge fra Mellemøsten og Afrika.så det er vel naturligt at den gruppe vil være større og større udgiftsmessigt.

Men glemmer at fortælle den undrende borger, hvad udgiften rent faktisk består af !

Her er et lille bidrag fra en anden folketingspolitiker.

Finansministeriet har på sin vis pustet udgiften ved migration op ved at indregne fællesudgifter, der på ingen måde skyldes flygtninge og andre migranter.

Det gælder bl.a. braklægning, kystsikring, bidrag til Grønland og Færøerne, udgifter til EU, forsvar, renteudgifter der stammer fra tidligere gæld, tjenestemandspensioner, miljøudgifter, der stammer fra tidligere tiders synder, og forbrug, der ikke kan henføres til flygtninge og migranter.

Listen er endnu længere.

Jeg synes sådan set, at man skylder borgerne, at være ærlige over for, hvad man bruger statens penge på, ganske som med erhvervslivets tilskud og fradrag, samt andre udgifter staten har på at understøtte en opgave.

Desto mere fordækt eller jo flere usandheder vi putter i enhver snak eller debat, jo større problemer har vi med at tale forbi hinanden og det er sågu en politisk arv fra de blå jeg på ingen måde ynder.

Jeg kan ikke helt afvise at "de skrigende arbejdsgivere" er begyndt at se en ide i at ansætte folk der hedder noget andet end Jensen og Petersen. Skulle det forholde sig sådan er det da en glædelig udvikling. Længe nok er ansøgninger på perfekt dansk blevet lagt til side, hvis der var et "fremmed" navn på ansøgeren.

Bjergmand
Så må de fremmede jo integrere sig og tage danske navne i deres nye hjemland, ligesom de danskere der udvandrede til Argentina tog spanske navne. Problemet er imidlertid at islam forlanger, at det kun er ikke-muslimer, der skal integreres.

"Nettoudgiften", og hvad er så bruttoudgiften? Sundhedsvæsen, retsvæsen (fx politi, domstole, fængselsvæsen, skoler), ... : mon alt det er dækket af 'serviceydelser'?

SU er vist heller ikke omfattet. Det største problem er dog, at over halvdelen af de muslimske bosættelser vi har i Danmark reelt bliver talt som "danskere", fordi Folketinget har foræret dem dansk indfødsret i generationer.

Peter, Gunnar og Pernille, hvad med at du/i så for en gangs skyld undersøgte, hvad beløbet rent faktisk indeholder af udgifter direkte beroende på indvandrer og flygtninge ?

Min påstand er, at det kan i ikke, samtidigt med, at i på ingen måde politisk har interesse heri.

Se i øvrigt mit indlæg længere oppe.

Apropos udgifter som ikke direkte regnes med: Et af mine familiemedlemmer boede i en periode i samme opgang som en familie fra Mellemøsten, et fætter-kusine-ægteskab med fire stærkt underbegavede børn. De fire børn blev hentet hver morgen i en taxa og kørt ud til nogle særlige specialtilbud. Fem dage om ugen! Vi andre betaler naturligvis gerne.