Udvalg sagde ja til at opdele kæmpe lejlighed uden at vide at ejeren var Aggesen

Opdelingen af 420 kvm. stor lejlighed på Frederiksberg Allé i to ejerlejligheder gav borgmester gevinst på 11 mio. kroner: Dokumenter giver sagen ny drejning
Foto: Frederiksberg Kommune
Frederiksbergs borgmester, Simon Aggesen (K)
Sagen om Frederiksberg-borgmester Simon Aggesens bolig-finte tager nu en helt ny drejning.

Netavisen Pio kan således dokumentere, at det byrådsudvalg, der i juni 2018 gav grønt lys for opdelingen af Simon Aggesens og fru Josephine Fie Legarth Aggesens 420 kvm. store ejerlejlighed på Frederiksberg Allé 8, 3. sal i to ejerlejligheder, under udvalgsbehandlingen intet fik at vide om, at medejeren af herskabslejligheden var det daværende konservative byrådsmedlem, Simon Aggesen.

Ekstra Bladet har afdækket at opdelingen af den gigantiske herskabslejlighed i to store ejerlejligheder betød, at ægteparret Simon Aggesen/Josephine Fie Legarth Aggesen i forbindelse med et senere salg af begge ejerlejligheder scorede en samlet gevinst på mere end 11 millioner kroner.

Netavisen Pio’s gennemgang af byggesagsbehandlingen af sagen i Frederiksberg Kommunes afdeling for “By, Byggeri, Ejendomme og Arkitektur” under By- og Miljøområdet dokumenterer, at kommunalbestyrelsens By- og Miljøudvalg behandlede ansøgningen om opdeling af den gigantiske ejerlejlighed i to 4. juni 2018.

Udvalget tiltrådte indstillingen fra forvaltningen og gav deres ja til opdelingen i to ejerlejligheder, men udvalget fik under udvalgsbehandlingen intet at vide om, hvem den gigantiske ejerlejlighed tilhørte.

 

Byggesagsakterne - 57 sider - dokumenterer yderligere, at Simon Aggesens navn slet ikke figurerer på noget tidspunkt i den ellers meget detaljerede sagsbehandling.

Sagen starter i forvaltningen med, at en Josephine Fie Legarth Aggesen - altså Simon Aggesens kone - 25. marts 2018 sender en ansøgning til Frederiksberg Kommunes afdeling for “By, Byggeri og Ejendomme,” om tilladelse til at opdele hendes gigantiske ejerlejlighed i to:

“Der anmodes om byggetilladelse til opdeling af lejligheden i 2 selvstændige ejerlejligheder,” skriver Josephine Fie Legarth Aggesen indledningsvis. Ansøgningen er vedlagt plantegning med videre.

Mvh. Josephine Fie Legarth Aggesen

 

Ikke et ord om Simon

Hverken i forbindelse med ansøgningen og den omfattende efterfølgende korrespondance nævner Josephine Fie Legarth Aggesen noget som helst om over for forvaltningen, at Simon Aggesen - konservativt medlem af kommunalbestyrelsen - faktisk er medejer af den gigantiske herskabslejlighed og også gift med ansøger.

Heller ikke forvaltningens sagsbehandler, en arkitekt, nævner på noget tidspunkt i korrespondancen noget om Simon Aggesen.

Heller ikke forvaltningens sagsbehandler, en arkitekt, nævner på noget tidspunkt i korrespondancen noget om Simon Aggesen

End ikke da forvaltningen indstiller til By- og Miljøudvalget at tiltræde anmodningen om opdeling i to ejerlejligheder, nævner forvaltningen noget om, at ansøgningen de facto kommer fra et medlem af kommunalbestyrelsen.

Af samme grund er By- og Miljøudvalget uvidende om, da udvalget behandler og tiltræder forvaltningens indstilling 4. juni kl 20.45 2018, at Josephine Fie Legarth Aggesen i øvrigt er gift med og samboende med medejer af den kæmpestore ejerlejlighed på Frederiksberg Allé, Simon Aggesen, der tilbage i foråret og forsommeren 2018 er fremtrædende konservativt medlem af kommunalbestyrelse på Frederiksberg.

Det er dog først foråret 2019, at Simon Aggesen bliver borgmester.

Sagsbehandleren, der behandlede ansøgningen fra ægteparret Simon og Josephine Aggesen, er fratrådt sin stilling i 2019

Sagsbehandleren, der behandlede ansøgningen fra ægteparret Simon og Josephine Aggesen, er fratrådt sin stilling i 2019. Det oplyser Frederiksberg Kommunens presseafdeling onsdag aften over for Netavisen Pio.

Ombudsmanden går ind i sagen

Folketingets Ombudsmand har onsdag eftermiddag bedt Frederiksberg Kommune om en udtalelse i sagen.

Det oplyser ombudsmanden.

Jeg beder herudover Frederiksberg Kommune om at oplyse, hvilken sagsbehandling der har fundet sted i kommunen

”Jeg beder herudover Frederiksberg Kommune om at oplyse, hvilken sagsbehandling der har fundet sted i kommunen i forbindelse med den omtalte tilladelse til at opdele den nuværende borgmesters egen lejlighed,” oplyser ombudsmand Niels Fenger og uddyber:

”Kommunen bedes i den forbindelse redegøre for, om den nuværende borgmester har deltaget i eller på anden måde haft en rolle i forhold til kommunens sagsbehandling.”

Udtalelse fra Frederiksberg Kommunes afdeling for By, Byggeri og Ejendomme

  

”Når kommunens byggesagsbehandlere behandler en ansøgning,  er det uvedkommende for afgørelsen hvem der søger, idet det inden behandling af ansøgningen skal sikres at der foreligger en fuldmagt fra den tinglyste ejer af boligen. Det er helt normal praksis.

Da medlemmer af kommunalbestyrelsen skal bo i kommunen jf. den kommunale valglov, vil de naturligvis også kunne være ansøgere på lige fod med andre boligejere i kommunen. Heraf følger, at det ikke har været relevant for sagsbehandlingen i den konkrete sag, at det var et kommunalbestyrelsesmedlem, der ansøgte om opdeling af en lejlighed.

Som en del af sagsbehandlingen bliver nogle byggeansøgninger forelagt By- og Miljøudvalget, hvis de f.eks. kræver dispensationer fra gældende lokalplaner. Udvalget må i deres afgørelse ikke lægge vægt på, hvem der er ansøger i en given sag, da dette vil være et usagligt hensyn. Et kommunalbestyrelsesmedlem har dog pligt til at oplyse om evt. inhabilitet i forbindelse med behandling af sager i udvalg eller ved kommunalbestyrelsesmøde. I den pågældende sag, kan det oplyses,  at Simon Aggesen ikke var medlem af By- og Miljøudvalget, da sagen blev behandlet.”

Netavisen Pio afventer reaktioner og svar fra Simon Aggesen og Josephine Fie Legarth Aggesen.

Opdateret kl. 16.15 med oplysning om, at Ombudsmanden går ind i sagen. Opdateret kl. 20.10 med kommentarer fra Frederiksberg Kommunes afdeling for By, Byggeri og Ejendomme.

Jan Kjærgaard er redaktør på Netavisen Pio.


placeholder

Annonce