Annonce

Vanvidskørsel: Skærper straffen for uagtsomt manddrab markant

”Vi vil ikke finde os i, at vanvidsbilister gør vejene utrygge og bringer andres liv i fare,” siger justitsministeren efter at have landet bred politisk aftale
Regeringen er i fredag sammen med Venstre, Dansk Folkeparti, De Radikale Venstre, SF, Enhedslisten, De Konservative og Nye Borgerlige blevet enige om at gennemføre initiativerne i regeringens udspil mod vanvidskørsel.

Partierne er samtidig blevet enige om en række yderligere tiltag mod vanvidsbilisme, der blandt andet omfatter en markant skærpelse af straffen for uagtsomt manddrab begået i forbindelse med vanvidskørsel og skærpelse af straffen for flugtbilisme.

og skærpelse af straffen for flugtbilisme

Aftalen giver mulighed for, at biludlejere og leasingselskaber kan få indblik i, om en person tidligere er straffet for vanvidsbilisme.

Det skriver Justitsministeriet i en pressemeddelelse.

S-udspil: ”Vanvidskørsel skal stoppes”

Regeringen præsenterede i februar 2020 udspillet ”Vanvidskørsel skal stoppes”, der med en række initiativer skulle sætte hårdt ind over for den ansvarsløse vanvidskørsel, der fører til utryghed og tragiske ulykker på de danske veje. På grund af coronakrisen i foråret blev lovbehandlingen af udspillet udskudt til efteråret 2020.

Regeringen har i den seneste tid haft drøftelser med Folketingets partier om indsatsen mod vanvidsbilisme. På den baggrund har regeringen nu indgået en aftale med Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, SFk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti og Nye Borgerlige om gennemførelse af initiativerne i regeringens udspil mod vanvidskørsel, og partierne er samtidig blevet enige om følgende nye initiativer:

 • Færdselsovertrædelser, der har medført en ubetinget fængselsstraf, vil fremover skulle fremgå af den private straffeattest. Det betyder, at leje-, leasing- og delebilsbranchen fremover vil få mulighed for at undersøge, om en person, der ønsker at lease eller leje en bil, tidligere er dømt for vanvidskørsel.
 • Straffen for uagtsomt manddrab begået i forbindelse med vanvidskørsel mv. skærpes med 150 pct., og straffen for uagtsom legemsbeskadigelse begået i forbindelse med vanvidskørsel mv. skærpes med 100 pct. Strafskærpelserne indebærer f.eks., at uagtsomt manddrab i forbindelse med vanvidskørsel, der i dag som udgangspunkt straffes med fængsel i 16 til 18 måneder, fremover som udgangspunkt vil skulle straffes med fængsel i 3 år og 4 måneder til 3 år og 9 måneder.
 • Straffen for forsætligt at volde fare for andres liv eller førlighed i forbindelse med vanvidskørsel mv. skærpes med 50 pct. Straffen for overtrædelse af straffelovens bestemmelse om flugtbilisme skærpes ligeledes med 50 pct.
 • Eftersyn af sanktionssystem for narkokørsel. Der igangsættes et arbejde med henblik på at se nærmere på muligheden for på sigt at indføre et gradueret sanktionssystem for narkokørsel. I forlængelse heraf vil det blive overvejet, om grovere tilfælde af narkokørsel bør omfattes af definitionen af vanvidskørsel.

Justitsminister Nick Hækkerup (S) og transportminister Benny Engelbrecht (S) vil snarest muligt fremsætte to lovforslag, der gennemfører de nødvendige lovændringer.

På Twitter takker transportminister Benny Engelbrecht alle medvirkende partier:

"Vanvidskørsel skal stoppes - hurtigt og hårdt. Ny bred aftale netop indgået. Tak til alle medvirkende partier."

placeholder

 

Hækkerup: Meget vigtigt værktøj

Fredagens aftale skal sætte en stopper for vanvidsbilisternes egoistiske og uacceptable adfærd, understreger justitsminister Nick Hækkerup:

”Jeg er utroligt glad for, at vi i dag på tværs af Folketinget står sammen om en bred aftale, der skal sætte en stopper for vanvidsbilisternes egoistiske og uacceptable adfærd. Vi skærper straffen for vanvidsbilisme på en lang række områder, styrker politiets mulighed for at beslaglægge biler brugt til vanvidskørsel på stedet og giver samtidig leasingselskaberne bedre redskaber til at afskære vanvidsbilisters mulighed for at lease biler hos dem."

Nick Hææerup betegner dagens aftale som "et meget vigtigt værktøj til at fjerne både vanvidsbilisterne og deres biler fra vejene.”

Retsordfører Inger Støjberg (V):

Nu får vi taget et opgør med vanvidsbilister

“Vi har længe foreslået at kunne sætte hårdere ind over for vanvidskørsel. Nu får vi taget et opgør med vanvidsbilister. De skal langt væk fra gader og stræder. Bilerne skal konfiskeres, og til chaufføren, der kører hasarderet og hensynsløst, kommer der nu en hård og kontant straf.”

Retsordfører Peter Skaarup (DF):

”For Dansk Folkeparti har det været altafgørende med hårdere straffe til vanvidsbilister. I forhold til det regeringen startede på, så har vi fundet et niveau der er tre gange så højt, og det er vi stolte af at have opnået. Vanvidsbilister er som navnet indikerer vanvittige, og de skal behandles derefter. Den her aftale er første skridt på vejen.”

På Twitter understreger Peter Skaarup, at det, der tidligere ville give to års fængsel, nu vil give fem års fængsel.

placeholder

 

Transportordfører Rasmus Helveg Petersen (RV):

Vanvidsbilisme er fuldstændig meningsløst og livsfarligt.

”Vanvidsbilisme er fuldstændig meningsløst og livsfarligt. Derfor er jeg glad for, at vi nu sender et samlet signal om, at vi ikke vil acceptere det”.

Retsordfører Karina Lorentzen Dehnhardt (SF):

”Når man sætter sig bag rettet og kører hasarderet eller voldsomt for stærkt, må man vide, at det kan gå rigtigt galt. Det er utilgiveligt, når man på den måde frarøver et andet menneske sit liv, og det bør straffes meget hårdere end i dag, hvor straffene er ude af trit med forbrydelsens karakter.”

EL: "Vanvittige tåber og bøller"

Transportordfører Henning Hyllested (EL):

"Bilen er i hænderne på vanvittige tåber og bøller en dræbermaskine. Især når der ræses gennem byen med 150 km/t eller mere. Det er vigtigt at få sendt et signal til folk i almindelighed – til potentielle vanvidsbilister i særdeleshed – om, at hammeren falder hårdt, når man forårsager drab og lemlæstelse på uskyldige mennesker, som bare var på det forkerte sted på det forkerte tidspunkt."

Retsordfører Naser Khader (KF):

Vi har set domme, som har været dybt krænkende for retsfølelsen

”Vi har set domme, som har været dybt krænkende for retsfølelsen, fordi de har været alt for milde. Jeg er derfor glad for, at vi nu strammer skruen over for de mest ekstreme og hensynsløse bilister, og de leasingselskaber som ikke er rene.”

Formand for Nye Borgerlige Pernille Vermund:

”Det er en god dag for retsfølelsen. Vanvidskørsel vil i fremtiden komme tættere på at blive straffet på niveau med vold og drab, når sagesløse danskere bliver mejet ned på gader og vej. Det glæder mig. Det skylder vi ofrene."

Stribe af stramninger mod vanvidsbilisme

 Her er et samlet overblik over lovændringer, som partierne med fredagens aftale har forpligtet sig til at stemme for:

Ændringer af færdselsloven:

 • Ændring af konfiskationsreglerne, således at konfiskation skal ske første gang i tilfælde af spirituskørsel med en alkoholpromille over 2,00, de groveste hastighedsovertrædelser og særlig hensynsløs kørsel. Samtidig skal der som udgangspunkt ske konfiskation i de nævnte tilfælde uanset bilens ejerforhold.
 • Skærpelse af straffentil 20 dages ubetinget fængsel i førstegangstilfælde ved de groveste hastighedsovertrædelser, ulovlig kap- og væddekørsel og ved kørsel i frakendelsestiden, når frakendelse er sket på grund af vanvidskørsel.
 • Forhøjelse af frakendelsesperioden til minimum 3 års ubetinget frakendelse af førerretten i førstegangstilfælde ved de groveste hastighedsovertrædelser, ulovlig kap- og væddekørsel og chikanøs kørsel, der hinder politiets arbejde.

 

Ændringer af straffeloven:

 • Udvidelse af straffelovens bestemmelserom uagtsomt manddrab og uagtsom betydelig legemsbeskadigelse under særligt skærpende omstændigheder, så også de groveste hastighedsovertrædelser omfattes. Dermed vil samtlige færdselslovsovertrædelser, der indgår i regeringens definition af vanvidskørsel, blive anset som særligt strafskærpende omstændigheder.
 • Skærpelse af straffenmed 150 pct. for overtrædelse af straffelovens § 241, 2. pkt. om uagtsomt manddrab under særligt skærpende omstændigheder.
 • Skærpelse af straffenmed 100 pct. for overtrædelse af straffelovens § 249, 2. pkt. om uagtsom betydelig legemsbeskadigelse under særligt skærpende omstændigheder.
 • Skærpelse af straffenmed 50 pct. for overtrædelse af straffelovens § 252, stk. 1, om forsætlig fareforvoldelse i forbindelse med færdselslovsovertrædelser.
 • Skærpelse af straffenmed 50 pct. for overtrædelse af straffelovens § 253, stk. 2, om flugtbilisme.
 • Skærpelse af straffenfra bøde til et udgangspunkt om 20 dages ubetinget fængsel i førstegangstilfælde for, ved chikanøs kørsel at lægge hindringer i vejen for politiet, jf. straffelovens § 119, stk. 4.

Jan Kjærgaard er journalist på Netavisen Pio.


Flere artikler om emnet

Annonce