Adskilte asylpar fik alligevel lov til at bo sammen

”Det tegner ikke konturen af det problem, som Inger Støjberg hævdede at ville til livs,” lyder det om nye oplysninger om antallet af adskilte asylpar
Foto: Venstre, FLICKR
Det skulle forhindre barnebrude, som hun udtrykte det.

Men fire år efter at daværende udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) besluttede at adskille asylpar, hvor den ene ægtefælle er mindreårig, afslører en redegørelse fra efterfølgeren, Mattias Tesfaye (S), dog, at nok er fem par efterfølgende blevet adskilt ved ankomsten til Danmark. I ingen af tilfældene er parrene dog forblevet adskilt, efter at Udlændingestyrelsen har revurderet deres sager. Og ingen af gangene har de været adskilt i mere end 99 dage.

Ifølge Mattias Tesfaye har parrene i alle fem sager fået ”fuldt ud medhold” af Udlændingestyrelsen i, at de ikke længere skulle indkvarteres adskilt.

”Derfor fandt styrelsen (Udlændingestyrelsen, red.) ikke grundlag for at begrunde beslutningerne konkret, men fandt det tilstrækkeligt alene at henvise generelt til de oplysninger, som parrene var fremkommet med i forbindelse med styrelsens revurdering af sagerne,” skriver udlændinge- og integrationsministeren.

Støjbergs barnebrude

Inger Støjbergs beslutning om at adskille parrene kom, efter at Berlingske den 25. januar 2016 på hjemmesiden havde bragt en artikel med overskriften »Barnebrude bor med voksne ægtefæller på asylcentre i Danmark«.

I Sverige var det kommet frem, at Malmø Kommune alene i 2015 i 59 tilfælde havde godkendt, at asylansøgere på 15, 16 og 17 år boede på modtagecentre sammen med deres voksne ægtefæller i stedet for de særlige modtagecentre for børn og unge. Og nu berettede avisen, at også i Danmark var mindreårige asylansøgere i »ganske få tilfælde« blevet indkvarteret sammen med deres voksne ægtefælle. Om det skete, blev afgjort fra gang til gang af Udlændingestyrelsen.

»Det afhænger af omstændighederne i den enkelte sag, herunder fx vurderingen af relationen mellem de pågældende ægtefæller samt den mindreåriges alder, om styrelsen finder det hensigtsmæssigt at indkvartere de pågældende sammen,« forklarede Udlændingestyrelsen i en skriftlig kommentar.

Efter at TV2 også havde bragt historien på hjemmesiden, delte Inger Støjberg samme dag denne artikel på Facebook med kommentaren:

Barnebrude indkvarteres sammen med deres ægtefæller på danske asylcentre

 

»Det er fuldstændig uacceptabelt, at barnebrude indkvarteres sammen med deres ægtefæller på danske asylcentre. Det skal stoppes omgående, og det vil jeg omgående meddele Udlændingestyrelsen. Når man opholder sig i Danmark, så gælder danske normer og regler, og det skal gøres meget klart over for asylansøgerne«.

placeholder

Ombudsmanden omgør beslutning

Asylansøgere har dog også ret til et familie- og privatliv, og både dansk lov og internationale konventioner slår derfor fast, at par ikke bare kan adskilles. Eller i hvert fald ikke før, at de netop er blevet vurderet hver for sig.

Måske ikke overraskende modtog Folketingets ombudsmand derfor kort efter en klage fra et syrisk par, som var blevet adskilt. Kvinden var 17 år og gravid, manden 26. Og et år senere, i 2017, meddelte ombudsmanden Udlændinge- og Integrationsministeriet, at selv om han måtte »lægge til grund«, at det ikke havde været meningen at pålægge Udlændingestyrelsen en ulovlig praksis, så havde instruksen alligevel været ulovlig.

Ifølge ombudsmanden var i alt 34 par nået at blive omfattet af Inger Støjbergs instruks. Gennemsnitsalderen for mændene var 23 år, mens gennemsnitsalderen for kvinderne var 16. Den største aldersforskel i et par var 12 år.

SF ser ikke problemet

I dag mener SF’s udlændinge- og integrationsordfører, Karina Lorentzen Dehnhardt, at redegørelsen afslører, at virkeligheden ikke er så sort/hvid, som Inger Støjberg har villet gøre den til.  

Hvis der sker overgreb på børn, så er der selvfølgelig ingen, som støtter det.

 

”Alle er imod barnebrude,” siger Karina Lorentzen Dehnhardt til Netavisen Pio. ”Men hvor stort er problemet egentlig? Hvis der sker overgreb på børn, så er der selvfølgelig ingen, som støtter det. Men tallene viser, at aldersforskellen på de par, som der er tale om, ikke er særlig stor. Det tyder jo også på, at forholdene er indgået frivilligt, og at der ikke er nogen, som bliver krænket. Det tegner ikke konturen af det problem, som Inger Støjberg hævdede at ville til livs.”

Ifølge redegørelsen har den største aldersforskel mellem de fem par siden 2016 – og frem til i dag – været 11 år. I det tilfælde var der tale om en 17-årig syrisk kvinde, som i februar 2017 kom til Danmark og en måned senere blev fulgt af sin 28-årige syriske mand.

Kvinden blev i første omgang indkvarteret på et børnecenter, mens manden efter sin ankomst blev indkvarteret på et andet center. Udlændingestyrelsen indledte dog allerede dagen efter mandens ankomst en sag om parrets fremtidige indkvartering og de blev indkaldt til en samtale for at høre, hvad de selv syntes. Og på baggrund af parrets oplysninger besluttede Udlændingestyrelsen, at de skulle indkvarteres sammen.

I alt var parret adskilt i 14 dage.

Radiotavshed fra Støjberg

Ifølge konstitueret direktør for Institut for Menneskerettigheder,  Louise Holck, er spørgsmålet, om Udlændingestyrelsen i første omgang overhovedet har lov til at adskille parrene.

 Der står altså ikke noget i udlændingeloven om, at man kan adskille parrene

 

”Det handler ikke om Inger Støjbergs instruks eller ombudsmandens afgørelse men den vejledning, som man i dag bruger til i første omgang at adskille parrene,” siger Louise Holck til Netavisen Pio. ”Det handler om der hjemmel i udlændingeloven til et så vidtgående indgreb, som det er, at adskille et par, der er kommet sammen til Danmark. Hvilket jeg mener er tvivlsomt i forhold til menneskeretten. En myndighed må nemlig kun foretage sig noget, hvis der er hjemmel til det i loven, så Folketinget med andre ord har besluttet, at det må man godt. Og der står altså ikke noget i udlændingeloven om, at man kan adskille parrene.” 

Socialdemokratiets udlændinge- og integrationsordfører, Rasmus Stoklund, har ikke ønsket at kommentere redegørelsen. Det sker med henvisning til, at en kommissionsundersøgelse, Instrukskommissionen, for øjeblikket undersøger forløbet omkring den pressemeddelelse, som Inger Støjberg udsendte i 2016 med en instruks til Udlændingestyrelsen om at adskille asylparrene.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Inger Støjberg.

Kim Kristensen er redaktør på Netavisen Pio.


placeholder

Annonce