Aftale om erstatning til minkavlerne klappes af mandag aften

Pris op til 18 milliarder kroner: Før erstatning udbetales skal hver enkelt avlers sag gennemgås af taksations-komite - aftale om gældssanering også på plads
En aftale om erstatning til minkavlerne er lige på trapperne.

Forventningen både hos Venstre og S-regeringen er, at en endelig bred politisk aftale kan strikkes sammen mandag aften. Alle partier er indkaldt til afsluttende forhandlinger i Finansministeriet kl. 19.

Offentliggørelse af aftalen kan dog trække ud til tirsdag formiddag - simpelt hen fordi aftalen er meget omfattende.

Der afsættes et rammebeløb til erstatning til minkavlerne og følgehvervene, som kan løbe helt op i 18 milliarder kroner, erfarer Netavisen Pio.

Det ligger i aftalen, at hver enkelt minkavlers sag skal igennem en taksations-komite, som på ren bogholder-vis skal gennemgå hver minkavler-firmas poster. Både på udgifts- og indtægtssiden. Den endelige erstatning kan altså tage tid.

Tempo-bonus for medvirken til aflivningen af mink udbetales særskilt

Tempo-bonus for medvirken til aflivningen af mink udbetales særskilt. Og i løbet af de kommende uger. Siden følger så selve erstatningen.

Her i sidste forhandlingsrunde er det kommet med i aftalen, at de mest forgældede minkavlere, der rent faktisk stod foran en konkurs, kan få lettet adgangen til gældssanering.

Den komplicerede aftale er på regeringssiden forhandlet på plads af fungerende finansminister, skatteminister Morten Bødskov, og minister for fødevarer, landbrug og fiskeri, Rasmus Prehn.

Et bredt flertal bestående af Socialdemokratiet, Venstre, de radikale og SF står - efter det oplyste - bag aftalen. Om de konservative og Dansk Folkeparti tilslutter sig aftaleskitsen fem minutter i tolv er pt. usikkert.

Mulighed for at genoptage minkavl står åben

Det indgår også i aftalen, at minkavlere, der måtte ønske det, kan genoptage minkavl efter ophør af den lovbestemte dvaleperiode, der ophører med udgangen af i år.

Venstres hovedforhandler, Troels Lund Poulsen, udtalte op til weekenden, at han ikke forventer, at mange vil vælge at genoptage minkavlerhvervet, fordi også følgehverv, som minkfoderfabrikker, minkgrossister, der sælger minkudstyr, og pelserier, er "udryddet fra jordens overflade". Dog har en af landets helt store minkfarmere, en kinesisk-ejet mink-virksomhed, der ejer tolv minkfarme i Midt- og Vestjylland, bebudet, at de vil genoptage minkavl i Danmark, hvis det bliver muligt.

Det er især de konservative, der har presset på for at minkavlerne får mulighed for at genoptage driften. Hvis man genoptager minkdriften, bliver der alene udbetalt erstatning for de aflivede mink og manglende indtægter i  de 14 måneder, som udgør dvaleperioden.

Får erstatning for indtægtstab ti år frem

Aftalen om erstatning til minkavlerne indebærer, at avlerne får erstatning for tab af indtægter ti år frem.

avlerne får erstatning får tab af indtægter ti år frem

Beregningen af hvad minkavlerne skal have i erstatning for tabt indtjening har været en af de helt store knaster i forhandlingerne. Som det ser ud nu, tager man udgangspunkt i de seneste ti års indtjening, men man har klippet toppen af guldåret 2013 væk, hvor indtjeningen var langt højere end de øvrige ni år. Også bunden af det dårligste indtjeningsår - 2019 - er klippet af.

Den gennemsnitlige indtjening for minkavlerne var i 2019 minus 850.000 kroner pr. bedrift. I guldåret 2013 tjente minkavlerne derimod hele 3,3 millioner kroner i snit.

De seneste år har indtjeningen været støt faldende, mens det var en god forretning at være minkavler i årene 2010 til 2013. Hver fjerde minkfarm havde i 2019 kurs mod konkurs.

Torsten Schack Pedersen, som har været til at forhandle aftalen på plads for Venstre, meldte i weekenden ud, at det for ham og Venstre er vigtigt, at "avlerne hverken forgyldes eller forgældes":

"Vi har det klare ønske, at ingen avlere efterlades efter tvangslukningen med en personlig gæld. Og måtte der være nogle få, så skal de hjælpes videre," skrev han i et opslag på Facebook - på baggrund af udtalelser til TV 2 Midtvest.

Vi har det klare ønske, at ingen avlere efterlades efter tvangslukningen med en personlig gæld

Jan Kjærgaard er journalist på Netavisen Pio.


Flere artikler om emnet

Kommentarer

Hvad var det Margrete Vestager udtalte da sparekniven blev svunget over dagpenge /sygedagpenge og diverse pensionsordninger og mennesket i tusinde tal faldt ud af systemet ( jeg var der selv) og søde Margrete sagde. Sådan er det bare!
Ak ja man skulle være minkavlere.

"Aftalen om erstatning til minkavlerne indebærer, at avlerne får erstatning for tab af indtægter ti år frem."

Så går jeg så sandelig også ud fra, at dagpengeperioden sættes op til 10 år...

Ja det lyder som om at man har sat minkavler
på dagpenge de næste 10 år, MINDST ( tab af (indtægter) i 10 år )
FULD LØN I 10 ÅR så mere end dagpenge

Eller va

Men så har de også tid til at rive alle minkfarme ned (10 år med mukkert og koben )

Eller va

Det kan I simpelthen ikke være bekendt ! De ellers fallerede minkavlere griner hele vejen til banken med alle ikke minkavleres penge. Er jeg nu medejer af en expropieret farm - eller har de den stadigvæk og kan starte den op igen ? Jeg er vildt forarget og ville ønske at jeg kunne være kopskatteyder !

De har iværtfald fået så hatten passer

Men glem ikke at det er regeringen der siger undskyld MED STORT

At få aflivet de mink hurtigt var det rigtige at gøre af hensyn til alle os andre, læs folkesundheden. At det blev tacklet klodset fordi det skulle gå så stærkt er det der er undskyldt. Der er lovhjemmel nu. Og om der ikke også var er et åbent spørgsmål fortsat eller om nødret er berettiget her. Det er jura. Grundlovsbrud har der ikke været. Der er ej heller vildledt eller løjet. Om erstatningen er for stor eller for lidt, aner vi lægfolk faktisk intet om. Vi kender ikke de 1000 minkejeres faktuelle forhold. Men forgyldes skal de ikke, men ej heller snydes. Jeg synes og tror på de partier som har brugt mange dage og timer på at forhandle, har lavet et sobert forlig. Se på England, USA, Frankrig, Holland, vi kunne have risikeret det samme, hvis ikke regeringen hele tiden har handlet rettidigt og lyttet til sundhedsstyrelsen. Minkavlerne havde megen østeuropæisk arbejdskraft som var smittede i stort antal, mens de arbejdede der, det kunne være fortsat. På fredag kommer udvalget med Jørgen Grønnegård med en rapport om håndteringen af covid 19 indtil nu.
Så alle de der konspirationsteorier, stop dem

Tænk at betale de næste 10år for alle de kommende konkursbo eller virksomheder under afvikling. De kinesiske medejere må være glade for knowhow overførelsen eftetbetalt via erstatninger ydet af den danske stat. De kloge danske ejere få først betaling af kineserne og så igen af den danske stat. Man må være valgt i nord Jylland for at går med til denne skandale.

Annonce