Minkavlerne står til at få dækket indtægtstab ti år frem

Regningen til skatteyderne kan blive 15 milliarder kroner: Fungerende finansminister Morten Bødskov forhandler med en stribe partier tirsdag aften
Fungerende finansminister, skatteminister Morten Bødskov (S), forhandler bilateralt med en stribe partier - både blå og røde - om erstatning til minkavlerne tirsdag aften, erfarer Netavisen Pio.

På forhandlingsbordet ligger et udspil fra regeringen, der vil koste skatteyderne 13 - 15 milliarder kroner - og som tager udgangspunkt i minkavlernes indtjening de sidste ti år. Med S-regeringens udspil står de godt 1.000 minkavlere til at få en erstatning, der dækker deres formodede indtægtstab ti år frem i tiden.

Det er efter SF’s mening et for højt beløb:

Vi siger nej til overkompensation til minkavlerne

“Minkavlerne skal have fuld erstatning, ingen tvivl om det. Men vi skal også kunne se skatteyderne - herunder ikke mindst de lønmodtagere, som har mistet deres gode jobs på grund af coronakrisen -  i øjnene. Vi siger nej til overkompensation til minkavlerne,” siger SF’s fødevareordfører, Carl Valentin, til Netavisen Pio.

SF: Guldårene skal ud af regnestykket 

SF mener det er forkert at tage udgangspunkt i minkavlernes indtjening de sidste ti år:

“Der er intet, der tyder på, at minkbranchen - hvis den havde fortsat som hidtil, og vi ikke var løbet ind i coronakrisen - ville være gået en lysende fremtid i møde. Alt tyder faktisk på det stik modsatte. Minkavl var allerede lukket ned som erhverv i flere lande omkring os - og flere lande var på vej til at lukke minkavl ned af dyreetiske årsager,” siger Carl Valentin og fortsætter:

Minkavl var allerede lukket ned som erhverv i flere lande omkring os

“Minkavlerne tjente styrtende med penge i perioden 2010 - 2013. Hvorfor tage den indtjening med ind i regnestykket, når intet tyder på at minkavlerne stod over for nogensinde igen at tjene så godt som netop i guldperioden,” understreger Carl Valentin.

Han peger på, at man i Holland, hvor man allerede i 2015 politisk besluttede at afvikle al minkproduktion, i erstatning til hvervet tager udgangspunkt i de seneste fem års indtjening.

Efter planen skulle minkproduktionen i Holland være ophørt i 2024 i landet, men på grund af udbrud af covid-19 på hollandske farme er al minkproduktion - permanent - blevet forbudt fra marts i år.

S-regeringen har senest fremlagt en erstatningsmodel, hvor man tager top og bund ud af beregningen. Det allerbedste indtjeningsår - 2013 - indgår fortsat i beregningen, men man har lige taget toppen af. På samme måde indgår det dårligste indtjeningsår - 2019 - også fortsat i beregningen, men man har lige klippet bunden af.

“Det, der ligger på bordet nu, er for lukrativt,” lyder det fra SF’s fødevareordfører, Carl Valentin, forud for aftenens forhandlinger.

S-V-akse

I Deadline mandag aften vurderede Avisen Danmarks politiske redaktør, Thomas Funding, at der gennem nogen tid har været forhandlet en del mellem S-regeringen og Venstre. Og at man er nået ganske langt i forhandlingerne.

Funding vurderer, at S-regeringen går efter en aftale mellem regeringen og Venstre. Og så får de øvrige partier tilbud om at tilslutte sig S-V-aftalen eller stå uden for forliget om erstatning til minkavlerne og følgehvervene.

I guldåret 2013 var overskuddet 3,3 millioner kroner pr. minkbedrift

Netavisen Pio har tidligere omtalt en analyse, der viser at hver fjerde minkfarm havde kurs mod konkurs i 2019.

I indkomståret 2019 var der i gennemsnit et underskud på 850.000 kroner pr. minkbedrift. I guldåret 2013 var overskuddet 3,3 millioner kroner pr. minkbedrift i Danmark, viser analysen fra analysevirksomheden Experian.

Regningen for erstatning til minkavlerne er i forløbet kun gået en vej: Opad. Oprindeligt spillede S-regeringen ud med en erstatning i størrelsesordningen tre- fem milliarder kroner. Men nu ser regningen til skatteyderne snarere ud til at løbe op i 15 milliarder kroner.

Jan Kjærgaard er journalist på Netavisen Pio.


Flere artikler om emnet

Kommentarer

10 år på offentlig forsørgelse. DET ER FORHÅBENTLIG LØGN.

Klart der skal kompenseres, men rimeligt. Og hvis venstre med deres 42 mandater og s med deres 48, så har de 90, så må man jo se hvor mange af de andre højtråbende blå partier der vil være med. SF og Ø synes det er for højt, radikale?? Du har godkendt den model der ligger på bordet, så det burde kunne afsluttes denne uge.

EU

De skal ikke havde så meget, det var og er et hverv der var på vej mod konkurs, på grund af manglende afsætning af minkene overalt. At hver dansker skal betale 2.500 kr hver til dem er alt alt for meget.
De skal havde en kompensation der er rimelig, men de skal ikke "forgyldes"

Birgit måske delvis ret, men hvad vil du sige til at du får beslaglagt din pensions opsparing og så laves der en aftale om at du skal kompenseres.
Men nu skal vi finde en løsning på dette problem som skyldes andre forhold.
Du skal nu fratrækkes din opsparing fra de gode år, så din kompension, skal og vil blive mindre.
Hvem finder det retfærdige.

Mogens.
Hvis avlerne som alle andre fornuftige folk har oprettet en pension er det ikke et problem.
Jeg ser derfor ikke et behov for at kompensere dem for den

Birgit måske delvis ret, men hvad vil du sige til at du får beslaglagt din pensions opsparing og så laves der en aftale om at du skal kompenseres.
Men nu skal vi finde en løsning på dette problem som skyldes andre forhold.
Du skal nu fratrækkes din opsparing fra de gode år, så din kompension, skal og vil blive mindre.
Hvem finder det retfærdige.

Sidst i løvens hule så vi to iværksættere søge om investering til ekspansion gennem udvidet markedsføring
i deres webshop. Denne forretning er allerede en going koncern med et årligt overskud på ca. 2 mio. kr. og er en attraktiv investering for en investor med en omfattende markedsmaskine og ekspertise til at markedsføre de omhandlede produkter på de mest oplagte markeder i vore nabolande. De aktier der blev solgt i denne lovende virksomhed med stort vækstpotentiale svarer til en markedsværdi for hele firmaet (hvis jeg husker ret) på ca. 8 mio. kr. eller 4 x det årlige overskud.
De priser der nævnes ovenfor er 10 x det årlige overskud i en årrække tilbage, hvor minkavl i en periode var meget lukrativ. I flg. en melding fra Dansk Minkavlerforening i 2018, var der kun udsigt til endnu trangere tider fremover, efter 5 år med stadigt faldende priser og røde tal på bundlinen for branchen som helhed.
Og røde tal på bundlinjen X nok så mange år giver ingen kapitalværdi.
Prøv at spørge et blandet panel hvad de vil sætte disse virksomheders værdi til ved investering, og indse så, at 15 mia. kr. er helt ude i hampen. Selv et livsværk er aldrig mere værd end end bedriftens salgsværdi, og måske skulle beregningen i stedet tage udgangspunk i at erstatte det nu usælgelige produktionsapparat, afløfte
en ikke dækket gældsbyrde sikre hjælp til en ny start og finde et rimeligt niveau for en kontant erstatning, der kan danne grundlag for omstilling til en ny produktion på de gældende ejendomme.
De fremlagte forslag ligner nærmest pengeafpresning og indgår tydeligvis i de to store partiers fælles interesse i af undgå diverse rigsretssager om lovbrud.

De må kunne få erstatning for et produktionsanlæg som ikke kan bruges mere.også afsted til jobcenteret til omskoling som alle andre arbejder som ser deres arbejde forsvinde til andre dele af verden.

Kommentar:

Der er selvfølgelig mange forskellige holdninger til det økonomiske tab; alle landets Mink-avlerer har fået, efter Statsminister Mette Frederiksen og Regeringen; uden lovhjellem fik aflivet mink uden for de såkaldte aflivningszoner...

I anstændighedens navn, burde alle Mink-avlere få 100% dækning af de økonomiske tab de hermed har fået, og man må også i anstændighedens navn finde en sober tilgang til økonomisk dækning fremad-rettet, man har jo uden lovhjellem ødelagt Minkavlernes økonomi fuldstændigt...

Med Demokratisk Hilsen,
Erling Drews...

Alle de smittede besætninger, har da fået en fuldstændig retfærdig
behandling ifølge lov om hold af dyr, og de bekendtgørelser som er vedtaget.
Alle de besætninger som man har vedtaget skal aflives indenfor en radius
på 7,8 km, har vel også fået en behandling som er efter loven.
disse minkavlere har da ikke fået noget ødelagt.
Men de skal vel ikke have en ringere behandling end hvad andre besætninger får.
De smittede besætninger har ikke fået nedlagt deres besætning/erhverv.
Deres besætninger er aflivet for at standse en spredning af zoonotiske smitstoffer.
Skal deres besætninger ikke behandles på samme måde, som de ikke smittede besætninger.
I lov nr. L 77 om aflivning af og midlertidigt forbud mod hold af mink,
er det § 1 stk. 1 KUN i perioden frem til 31-12-2021 et forbud mod hold af mink.
Mig bekendt er der ikke vedtaget et forbud mod minkavl efter denne dato.
Så det med at skule have en erstatning fremover i 10 år, må da kun være fugle på taget.
Undskyld min fremskrivning af noget som ikke er vedtaget.

Jeg vil ikke håbe for vores folketing, at man vedtager
en erstatning som er helt udenfor LOV og RET.
Man må da kunne finde en pris på minkskind, hvor produktions
prisen står i forhold til hvad prisen ville være i virkeligheden.
Den pris som fremkommer ved salg/pelsaktion er vel den virkelige
pris på et minkskind, men der må da have været en produktions
omkostning. Vi som samfund skal vel kun fremover erstatte tabet,
når omkostningerne er fraregnet, foder, bygninger, løn, pelsning o.s.v.
I bekendtgørelse i oktober til minkavlerne, har man en Akonto
afregningspris på 100 kr. pr. skind, både for smittede og ikke smittede.
Det må da være i avlernes interesse, at de kan modtage en sådan afregning,
erstatning på forhånd, de skind der er pelset i 2020 er vel ikke solgt endnu.

Ja, det beløb er alt, alt for højt og hvorfor ikke gøre som i Holland, altså deseneste 5 år? Og hvorfor satse på kompromis med Venstre??
Problemet er også om det bliver retningsgivende for kommende opkøb og konvertering af marginaljord og det skal der være penge til!
Og ingen grund til at forgylde blå kernevælgere.

"Indtægtstab"? Man taler da forhåbentligt maksimalt om "tab af fortjeneste" - der er jo en mængde udgifter, herunder værdien af egen arbejdskraft, som de ikke skal afholde i x år.

Det kan du nok regne med
De fleste af selskaberne er organiseret som personlige selskaber frem for som aktie- eller anpartsselskaber. Overskuddet i selskabet før ejerens udkomme er altså det samme som ejerens indtægt, som vedkommende bliver sat i personskat af, og med mindre der er fradrag for ordninger som investeringsfradrag, afskrivninger, visse rejseomkostninger eller kørepenge, må man sige, at indtægtstabet svarer til hvad ejeren netto får ud af det.
Skal man bedømme de sidste års indtægter, fremgår de således af ejerens selvangivelse. Der bør derfor også beregnes personskat af erstatningen.

Blot lige for at sætte tingene i perspektiv :

https://pov.international/abent-brev-stoppet-minkopdrat/

Annonce