Aftale om kollektiv trafik: Unge og ældre kan rejse billigere

Ikke ord om corona: Med aftalen kommer der flere tog mellem landsdelene og mimrekortet bevares
Regeringen har netop indgået en politisk aftale om den kollektive trafik med støttepartierne de radikale, SF og Enhedslisten. Alternativet er også med i aftalen.

Med aftalen sænkes taksterne for både unge og ældre, der kommer flere tog mellem landsdelene og mimrekortet for hovedstadens pensionister bevares.

Med aftalen prioriteres 180 millioner kroner til takstnedsættelser. Og 181 millioner kroner til andre forbedringer i den kollektive trafik.

Transportminister Benny Engelbrecht understreger, at lige nu er der fokus på COVID-19, men når det igen er hverdag, gælder det om at flere benytter den kollektive trafik:

vi skal have endnu flere til at vælge den kollektive trafik, når vi igen får en normal hverdag

“Regeringen prioriterer håndteringen af COVID-19 meget højt, og det er vores primære fokusområde lige nu. Vi må dog ikke glemme, at vi skal have endnu flere til at vælge den kollektive trafik, når vi igen får en normal hverdag. Derfor er jeg meget tilfreds med denne aftale, hvor vi blandt andet sænker taksten for unge og ældre brugere af den kollektive trafik, indsætter flere tog mellem landsdelene,” udtaler transportminister Benny Engelbrecht ifølge en pressemeddelelse.

Ungdomskort til de 16-19-årige bliver billigere

Med aftalen sænkes prisen på et ungdomskort til 16-19-årige fra 666 kroner om måneden til 606 kroner:

“Hvis vi skal gøre de unges forhold til den kollektive transport så varmt og venskabeligt, som muligt, så de også senere i livet fortsætter med at rejse grønt med bus og tog, så skal vi altså også skele til prisen på deres transport,” udtaler transportordfører Anne Valentina Berthelsen (SF).

Partierne bag aftalen er enige om at afsætte 25 mio. kr. årligt fra 2021 til takstnedsættelser for pensionister. Samtidig skal  DSB, Metroselskabet og Movia, der tilsammen udgør Din Offentlige Transport (DOT), præsentere en pensionist-takstreform, der indebærer at pensionistkortet, der såkaldte mimrekort bevares. Det  glæder Enhedslistens transportordfører, Henning Hyllested:

Enhedslisten har kæmpet hårdt for, at mimrekortet bliver bevaret

“Enhedslisten har kæmpet hårdt for, at mimrekortet bliver bevaret. Det kan vi sikre med denne aftale. Samtidig kan pensionister på Sjælland, der ikke har mimrekort, få rabat i den kollektive trafik, hvis de benytter rejsekort. Og der afsættes penge til yderligere pensionist-rabatter i hele landet.”

Også Ældre Sagen glæder sig over penge til takstnedsættelser til pensionister. Vicedirektør i Ældre Sagen, Michael Teit Nielsen, skriver på Twitter, at han håber trafikselskaberne finder "gode løsninger" med hensyn til takster.

placeholder

Mere nattog og fjern-terminal for buspassagerer

Med aftalen indsættes ni ekstra daglige afgange i myldretiden over Storebælt med Lyntog på hverdage og fire søndagsafgange, ligesom partierne er enige om at etablere et rådgivningscenter for cykelfremme for virksomheder.

Partierne bag aftalen har afsat penge til at medfinansiere og/eller på anden vis fremme indkøb af nattogtrafik mellem Sverige og Tyskland/Belgien med mulighed for ophold i Danmark.

Aftalepartierne er desuden enige om at lade staten bidrage til en ny busterminal for fjernbusser ved Dybbølsbro Station i København. Aftalen betyder også statslige penge til et fælles stationsanlæg med omstigningsfaciliteter og bedre adgangsveje ved Ny Ellebjerg Station, som bliver et nyt centralt knudepunkt.

Københavns overborgmester, Frank Jensen, udtrykker på Twitter stor glæde over, at staten med 20 millioner kroner medfinansierer en ny fjernbusterminal:

"Slut med rejsende, cyklister, gående og busser i én stor forvirring ved busholdepladsen i Ingerslevsgade."

placeholder

Jan Kjærgaard er journalist på Netavisen Pio.


Flere artikler om emnet

Annonce