Annonce

Arbejdsløse københavnere skal have tryghed tilbage

København skal sadle om. Vi vil investere i flere virksomhedskonsulenter og indgå i mere målrettet, opsøgende og serviceminded samarbejde med virksomhederne
Trygheden skal genskabes på beskæftigelsesområdet i København: Hvis du bliver ledig, skal du være sikker på at få den rette hjælp. Og du skal opleve at blive mødt med respekt og service – og ikke med kontrol og mistillid. For det betaler sig kun at investere i mennesker og bygge på deres ressourcer. Det giver livskvalitet for den enkelte borger, og det er godt for kommunen. Jo flere, der kommer i arbejde og yder det de kan, jo flere penge er der i kommunekassen til børn, ældrepleje og alt den kernevelfærd som kommunen udfører.

Du skal opleve at blive mødt med respekt og service – og ikke med kontrol og mistillid

I foråret kom resultatet af den taskforce, som skulle undersøge hvorfor København er den kommune i landet, der tildeler færrest førtidspensioner og fleksjob. Konklusionerne var ganske klare: Kravene i lovgivningen tolkes for stramt, der er for mange ressourceforløb, for få afklaringer til førtidspension, alt for få fleksjob, og de københavnske sagsbehandlere har alt for store sagsstammer til at kunne yde en ordentlig respektfuld service til borgerne, der føler sig dårligt behandlet og kastet rundt i systemet.

En nedprioriteret beskæftigelsesindsats

Det bekræfter kun det, vi har været vidner til længe: En nedprioriteret beskæftigelsesindsats, hvor ledige borgere sendes i meningsløse ressourceforløb eller rækker af virksomhedspraktikker uden reelle jobudsigter, og hvor sagsbehandlere har langt de største sagsstammer sammenlignet med resten af landet uden mulighed for at gøre en ordentlig faglig indsats. Socialdemokratiet går til dette års forhandlinger med ønsket om at lægge beskæftigelsesindsatsen om.

Ved man ikke hvor man står, er det utrygt!

Vi skal have gjort op med udsigtsløse lange ressourceforløb. Her bliver vi samtidig hjulpet godt på vej med Christiansborgs lovændring, der slår fast, at et ressourceforløb skal have en reel udsigt. Dertil kommer forenklingen af beskæftigelsesindsatsen, der betyder at kommunerne skal kunne afklare syge ledige langt hurtigere. Er du for syg til at arbejde i København, så skal du afklares hurtigt til en førtidspension og ikke sendes i nye ressourceforløb – for det er uværdigt.

I Socialdemokratiet sætter vi trygheden for borgerne højt. Ved man ikke hvor man står, er det utrygt! Derfor foreslår vi, at København investerer i at udvikle en app, hvor borgeren kan følge sin egen sag på tværs af forvaltningerne, så man ikke skal stå i telefonkø i timevis for at få en status på sin sag.

København er bagude på fleksjob

Lovens intentioner var at få udsatte ledige i job, og at selv få timers beskæftigelse kan give mening for både samfundet og den enkelte. Men det hænger jo ikke sammen, at vi i København har så få borgere i fleksjob og samtidig så mange i ressourceforløb. Vi burde have skabt langt flere fleksjob!

Sammenligner vi med andre kommuner, ja, så er de langt bedre til at skabe både fastholdelsesfleksjob og nye fleksjob. Lad os gøre som f.eks. Århus og lave fast track ordninger på fastholdelsesfleksjob. Er du sygemeldt og har en aftale med din arbejdsgiver om et fleksjob, så skal det max tage 3 mdr.! Ligesom Århus, skal vi også blive langt bedre til at indgå aftaler om fleksjob med virksomhederne allerede i begyndelse af et borgerforløb.

Det er trods alt A-kasserne, der kender deres medlemmers faglighed bedst

Med forenklingen af beskæftigelsesindsatsen igangsættes der nu forsøg, hvor A-kasserne overtager de første samtaler med nye ledige. Det er noget vi har efterlyst længe. Det er trods alt A-kasserne, der kender deres medlemmers faglighed bedst, og mest målrettet kan sende borgerne på rette vej mod opkvalificering eller job, der matcher efterspørgslen i branchen. Det er en perfekt mulighed, hvis vi samtidig fra kommunens side investerer i at målrette uddannelsesmidlerne til opkvalificering af ufaglærte - særligt inden for de brancher, der mangler faglært arbejdskraft.

Vi skal sadle om i København

Målet med en beskæftigelsesindsats må og skal være at få ledige i ordinære job. Og lige nu har vi med gode konjunkturer de bedste forudsætninger for at det kan lykkes. Men lovændringerne er ikke nok - det kræver at vi i København sadler om. Vi bliver nødt til at indgå i et langt mere målrettet, opsøgende og serviceminded samarbejde med virksomhederne. Sådan vi får skabt jobs og samtidig matchet virksomhedernes efterspørgsel på arbejdskraft!

Vi er nødt til at investere i flere hænder – det er den allervigtigste forudsætning
 

Endelig er vi nødt til at investere i flere hænder – det er den allervigtigste forudsætning for, at det kan lade sig gøre at ændre den service vi giver borgerne og virksomhederne. Ordinært job er og bliver målet for beskæftigelsesindsatsen, og derfor vil vi investere i flere virksomhedskonsulenter. Samtidig skal der ansættes flere sagsbehandlerne, så de alt for store sagsstammer kan nedbringes. Sådan får borgerne en bedre service, og medarbejderne får mulighed for at udføre et godt stykke arbejde med højnet faglighed, tid til sparring og tværfagligt samarbejde om den rigtige indsats for borgeren!

Klummen er alene udtryk for skribentens egen holdning.
Medlem af Beskæftigelses- og Integrationsudvalget i København for Socialdemokratiet

Medlem af Beskæftigelses- og Integrationsudvalget i København for Socialdemokratiet

Medlem af Beskæftigelses- og Integrationsudvalget i København for Socialdemokratiet


Flere artikler om emnet