Annonce

Barsel til fædre giver mere ligestilling

Kvinderne tager langt størstedelen af barslen, og er derfor ikke til stede på arbejdspladsen, når der uddeles forfremmelser og lønstigninger.
I dag er det kvindernes Internationale Kampdag. Så hvad kunne være mere aktuelt end at spørge, hvordan det egentlig går med ligestillingen i Danmark?

Ifølge den seneste statistik fra World Economic Forums (WEF) over ligestilling i 144 lande går det rigtig dårligt. Her finder vi Danmark på en pinlig 19. plads. Fra vores 19. plads kan vi kigge op på alle vores nordiske naboer: Island, Finland, Norge og Sverige, der befinder sig der, hvor vi burde befinde os – i toppen. Men vi kigger også op på lande som Rwanda, Nicaragua og Namibia, som har overhalet os på ligestillingsområdet.

Vi kigger også op på lande som Rwanda, Nicaragua og Namibia, som har overhalet os

Vores 19. plads fortæller historien om en lønforskel på 16 procent mellem mænd og kvinder. Den fortæller historien om, at kvinder ofte bliver tvunget ud i et arbejdsliv på deltid. Og den fortæller historien om sølle 27 procent kvindelige ledere.

Hvordan er vi endt her på den pinlige 19. plads? Det er vigtigt, at vi forsøger at forstå årsagerne, hvis vi skal kunne udpege de løsninger, der kan bringe os op til vores skandinaviske venner i toppen af ligestillingslisten.

Kvinderne er hjemme med børnene, når lønstigningerne uddeles
For mig at se, er der ingen tvivl om, at en væsentlig årsag til lønforskellen er den ulige fordeling af barselsorloven. Fædre har ret til 2 ugers barsel, mødre har ret til 4 ugers barsel før fødsel og 14 uger efter fødslen. Derefter er der 32 uger, som kan fordeles frit imellem moren og faren.

Men 90 procent af mødrene tager de 32 uger. Det betyder, at kvinderne er længst tid væk fra arbejdsmarkedet. Sagt anderledes: De er simpelthen ikke til stede på arbejdspladsen, når der uddeles forfremmelser og lønstigninger. Forklaringen på, hvorfor så stor en andel af kvinderne tager al barslen kan være økonomiske grunde, for eksempel at mændene tjener mere end kvinderne. Mænd vælger ofte barslen fra, hvis de ikke får løn under barslen.

Mere barsel til fædrene – mere ligestilling til mødrene
I Sverige, hvor der er 3 måneders øremærket barsel til fædre, tegner der sig et helt andet billede. Her er der 40 procent kvindelige ledere. Øremærket barsel til fædre kan give samfundsøkonomiske gevinster. Ifølge rapporten Det kønsopdelte arbejdsmarked udarbejdet af Tænketanken Cevea vil ligestilling på arbejdsmarkedet skabe en økonomisk gevinst.

Uligheden kalder til kamp for fællesskabet

De vurderer, at bruttonationalproduktet (BNP) vil vokse med hele 11 procent, hvis kvinder arbejder og får samme løn som mænd. Så skulle jeg udtrykke mig med regeringens retorik ville jeg sige, at uligheden er ”en tabsgivende forretning” for Danmark A/S. Men som forbundssekretær i FOA falder det mig mere naturligt at sige, at uligheden kalder til kamp for fællesskabet mellem mænd og kvinder i Danmark.

Derfor bruger jeg kvindernes internationale kampdag på at kæmpe for øremærket barsel til mændene!

 
Helena Mikkelsen er forbundssekretær i fagforbundet FOA.
‘Dagens Pio klumme’ er en fast spalte på Netavisen Pio, der udkommer fem gange om ugen med provokerende, nytænkende og debatskabende indlæg, som sætter dagsorden i arbejderbevægelsen.
Klummen er alene udtryk for skribentens egen holdning.

Helena Mikkelsen er forbundssekretær i fagforbundet FOA


Flere artikler om emnet