Boligudspil vil trække Danmark fra hinanden

Regeringens plan om fastfrysning af grundskylden og afskaffelse af den progressiv boligbeskatning er en kompensation til de rigeste fordi der ikke kunne skaffes flertal for at reducere topskatten.
Regeringen forhandler i øjeblikket om en ny boligbeskatning. Umiddelbart er der en række elementer, som vil øge polariseringen i Danmark. Regeringen ønsker et Danmark i balance, men deres politik trækker nærmere Danmark fra hinanden. I boligudspillet er der især to elementer, der vil øge uligheden i Danmark: 1) fastfrysning af grundskylden og 2) en helt flad boligskat.

Fastfrysningen skævvrider
Det er regeringens plan at fastfryse grundskylden frem til 2020. Det er en skattelettelse der gør, at boligejerne i Rudersdal kommune kan se frem til ekstra 22.000 kr. I den anden ende af skalaen finder man Tønder, hvor den gennemsnitlige gevinst er på blot 250 kr. Det er altså et element, der især tilgodeser de rigeste boligejere omkring København.
Samlet gevinst fra fastfrosset grundskyld pr. ejerbolig, 2016-2020
AE grundskyld
Kilde: AE-Rådet på baggrund af Skatteudvalget, SAU 135. Læs mere her. 

Fastfrysningen af grundskylden er dog ikke kun en midlertidig gevinst for de rigeste. Det er en gevinst, som bliver permanent, da grundskyldspromillen ifølge udspillet skal fastsættes, så provenuet ikke stiger. Dermed bliver grundskyldspromillen permanent lavere og gevinsterne fra fastfrysningen af grundskylden vil altså fortsætte efter 2020. Helt konkret gør det, at vi kommer i den aparte situation, at grundskyldspromillen og dermed boligskatten bliver højere i Vestjyske kommuner og på Lolland end i eksempelvis på Frederiksberg.

Afskaffelse af progressionen er en gave til Nordsjællænderne 
Det andet element af regeringens boligskatteudspil er, at progressionen i boligskatten skal droppes. I dag er skatten lidt højere for boliger med en værdi over 3 mio. kr. Nu vil regeringen helt fjerne denne progression.

Hvis man fjerner det progressive element i boligbeskatningen er det en direkte gave til de områder med de dyreste boliger.

Hvis man fjerner det progressive element i boligbeskatningen er det en direkte gave til de områder med de dyreste boliger. Afskaffer man den progressive beskatning af boliger, vil det samtidig puste yderligere til boligpriserne for de dyreste huse og give en yderligere gevinst til de nuværende boligejere.

Siden finanskrisen har vi set, at områderne omkring hovedstaden har oplevet en stigning i markedsværdien af huse. Modsat har vi set et markant fald i markedsværdien i store dele af Danmark uden for de største byer. Helt simpelt betyder det, at det er de rigeste boligejere omkring Hovedstaden og i Nordsjælland, der med det element igen får skattelettelser.

 

Kompensation for fejlslagen topskat
Den tidligere Venstre regering forsøgte forgæves at komme igennem med skattelettelser til de rigeste ved at foreslå en lettelse af topskatten. Det lykkedes som bekendt ikke. Retorikken om topskat blev pakket ind i usikre argumenter om vækst og beskæftigelse. Nu vil VLAK-regeringen så fastfryse grundskylden og fjerne progressionen i boligskatten.

De rigeste får kompensation fordi der ikke kunne skaffes flertal for en reduktion af topskatten.

Det betyder, at de rigeste boligejere kan se frem til store gevinster. Her kan der dog ikke argumenters for vækst og beskæftigelse, men må udelukkende betegnes som en kompensation til de rigeste fordi der ikke kunne skaffes flertal for en reduktion af topskatten.

Erik Bjørsted er cheføkonom i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd.

‘Dagens Pioklumme’ er en fast spalte på Netavisen Pio, der udkommer fem gange om ugen med provokerende, nytænkende og debatskabende indlæg, som sætter dagsorden i arbejderbevægelsen.

Klummen er udtryk for skribentens egen holdning.

Cheføkonom i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd.


placeholder

Annonce