Regering vil have arbejdsgivere og fagforbund med til at løse manglen på hænder

“Visse steder er der nu mangel på kvalificeret arbejdskraft. Det gør desværre, at nogle virksomheder går glip af ordrer,” siger beskæftigelsesminister.
Foto: Keld Navntoft
Visse dele af arbejdsmarkedet mangler arbejdskraft, fordi den danske økonomi lige nu buldrer derudaf.

Mange virksomheder har vanskeligt ved at rekruttere medarbejdere, og en del brancher rapporterer, at det er svært at få besat ledige stillinger.

Det er baggrunden for, at regeringen nu indkalder arbejdsmarkedets parter og KL til trepartsdrøftelser.

De seneste måneder er beskæftigelsen gået stærkt frem. Bare i juni 2021 steg beskæftigelsen med 25.000.

Dermed er, skriver Beskæftigelsesministeriet i en pressemeddelelse, beskæftigelsen cirka tilbage på samme niveau som før coronakrisen.

Går bedre end vi håbede på

Beskæftigelses- og ligestillingsminister Peter Hummelgaard (S) siger, at Danmark ikke har råd til, at virksomheder går glip af ordrer:

Det gør desværre, at nogle virksomheder går glip af ordrer.

“Vi har håndteret coronakrisen ved, at danskerne har stået sammen. Derfor har vi økonomisk klaret os meget bedre igennem krisen, end vi havde turde håbe på.” 

“Vi står nu i en situation, hvor beskæftigelsen er på sit højeste, og visse steder er der nu mangel på kvalificeret arbejdskraft. Det gør desværre, at nogle virksomheder går glip af ordrer. Det har vi som samfund ikke råd til.“ 

Håber på hurtig løsning

Peter Hummelgaard understreger, at regeringen håber, at man i fællesskab med parterne hurtigt kan finde løsninger:

Det er min og regeringens klare ambition, at vi hurtigt i fællesskab kan finde løsninger

“Derfor tager regeringen nu initiativ til trepartsdrøftelser med arbejdsmarkedets parter om manglen på arbejdskraft.

Det er min og regeringens klare ambition, at vi hurtigt i fællesskab kan finde løsninger. Vi har en enestående chance for at få de sidste med og ud i beskæftigelse, så virksomhederne kan få opfyldt deres behov.”

Situationen kalder, ifølge Peter Hummelgaard, på en ekstraordinær indsats - også fra jobcentrene:  

“Hvis vi skal have de sidste med, kræver det, at alle lægger en ekstraordinær indsats. Det gælder også jobcentrene, så der kan laves et hurtigt og effektivt match mellem de ledige og virksomhedernes behov. Derfor er KL også inviteret med til drøftelserne.”

Jan Kjærgaard er journalist på Netavisen Pio.


placeholder

Kommentarer

Hej. Forhøj beløbsgrænserne for modregning i pensioner, det vil øge udbuddet af arbejdskraft markant.

Politiker ved jo ikke en skid om hvordan arbejdesløse bliver behandlet af både arbejdsgiver og kommune.

Jeg har oplevet flere gange at blive behandlet som en krimminel ved fyring ( VIKAR )

Det ene sted var jeg i 16 dage, og så kom en kontordame kl 1030 og sagde at hun skulle sige fra chefen at
han ikke mente jeg ville nå det nivo som de forventet, så kl 1030 blev jeg bedt om at forlade virksomheden
og jeg aner ikke hvorfor,og jeg mener at som minimum, kunne chefen haft taget en samtale med mig, og måske
var det noget der kunne gøres bedre fra min side ??? jeg følte mig som en kriminel 5 min efter da jeg stod
på gaden,,,det var i maj-juni

Og efter dette job blev jeg vikar i en anden virksomhed der var jeg i ni dage, da afd chefen sagde at imorgen
fredag er der en maskine der skal laves så jeg skulle ikke komme fredag men igen på mandag
så frdag gik jeg hjemme da vikarberuet ringet til mig de skull sige fra afd chefen at ikke skulle komme mere
og vikarberu sagde at chefen ikke ville se mig slide mig selv op

Så tirsdag tog jeg ud til virksomheden og efter snakken frem og tilbage sagde chefen at jeg var for langsom
og det var der ikke nogle der sagde til mig imens jeg var der i 9 dage
og dagen efter blev jeg ringet op af vikarberu som der gav mig en skideballe fordi jeg var taget ud til virksomheden efter at jeg hade fået at vide at jeg ikke skulle arbejde der mere det var i juni-juli

Så ennu en gang blev jeg behandlet som en krimminel

og lønnen fra begge virksomheder fik jeg udbetalt i juni og juli månde.
og der var også en 3 virksomhed jeg arbejdet i så jeg har optjent mere end 225 timer

Og så kan jeg fortælle at sidste dag i august skal jeg igen have kontanthjælp
men nu siger kommunen at jeg har tjent mere end mit kontanthjælpsloft og det er 2000 kr
og de penge bliver modregnet på min kontanhjælp som skal holde hele september

Så er der nogle der kan fortælle mig hvorfor jeg igen skulle tage et vikarjob

Og al løn blev udbetalt i juni og i juli

så i hele August var der ikke lønindtægt

Og jeg har hele tiden fået at vide at pga 225 timers relen har de, de sidste 3 år taget 1000 kr af min kontanthjælp

og jeg blev fortalt at når jeg har optjent mindst 225 timers arbejde ville jeg få fuld kontanthjælp igen
og de 1000 kr har jeg ikke fået, men 2000 kr fratrukket min kontanthjælp for i juni-juli har jeg tjent mere
end mit kontanthjælpsloft

Så jeg kan kun sige at politikerne ved ikke en skid om vad der sker
og hvis de ved
Så er de fulde af løgn

Stat og kommune er fulde af løgn, 225 timersreglen er en fed løgn

Selv for en som har været på kontanthjælp i mange år, burde det være muligt at finde et job, især nu hvor der er mangel på arbejdskraft. Det kræver nok at man giver det "en ekstra skalle" når man starte i job og måske også at man husker sætningen, gør din pligt og kræv din ret, ikke i omvendt rækkefølge, som det desværre synes at være et udbredt synspunkt for dem som har problem med at fastholde et arbejde.

Ansat en svensker eller hent medarbejdere i syd Europa, de kan frit tage arbejde her i DK.

Man kunne vel også løse den nuværende mangel på arbejdskraft ved planlægning hvor man planlægger at udføre de arbejder man har arbejdskraft og materialer til for nærværende. Det er ingen naturlov at alle arbejder absolut skal udføres nu, de fleste kan sagtens vente til der igen er ledig arbejdskraft. Det så man jo efter finanskrisen i 2008, her gik det meste byggearbejde i stå, det hastede lige pludseligt ikke med at få opført en ny bolig eller få udført renovering af si8n bolig. Det betød arbejdsløshed for mange i flere år efter finanskrisen så hvorfor gentage den succes når planlægning kan fordele det givne arbejde over flere år.

Danske ledige arbejdere skal uddannes/tillæres/oplæres af virksomhederne da det er dem, der skriger på arbejdskraft...

Hallo jeg vil gerne arbejde, men er lige nu sygmeldt pga sår på den ene fod pga sikkehedssko.

Og så fortæller jeg at stat/kommune hele tiden har sagt at 225 timers reglen der tager 1000 kr fra kontanthjælpe
er for at motivere ledige at tage et arbejde og når man har optjent mindst 225 timer vil man få fuld kontanthjælp
igen ( hvis ) man bliver arbejdsløs
Og det er ikke sandt, jeg vil kalde det for en løgn fra stat/kommunes side
Jeg nået at optjene ca 300 timer, 37 timer pr uge da jeg blev fyret fra sidste vikar-job

Og al løn blev udbetalt i juni og juli månde så disse penge blev brugt på husleje og ander udgifter i juli og
august månde plus mad og drikke og nye sikkerhedssko.
Ja og tøj som jeg ikke har haft råd til i meget lang tid
Og i august har jeg ikke haft lønindtægt, så sidste hverdag i august skulle der udbetales fuld kontanthjælp så jeg kan betale husleje osv og til mad for hele september månde

Men nej, kommunen går flere månder tilbage og siger at jeg har tjent mere end kontanthjælpsloftet
og de penge skal modregnes min kontanthjælp så det var en kort stund jeg var glad for at have haft arbejde
Så nu er jeg meget fattiger end før det lykkes mig at finde arbejde
For jeg fik ikke 1000 kr pga 225 timers reglen, nej jeg har 2500 kr minder end før

Så hvor bliver motiversionen af, den kan ligge på et meget lille sted

Og lige en ting til HR Bent Menck Andersen

Jeg er 62 år og har altid arbejdet i industrien, produktione, lager, og truckkørsel
og som 62 årig er det overhovdet ikke let at finde et arbejde
Og jeg kender flere i min alder der har det ligesådan
Så drop dit, Giv den en skalle, og pligt og ret. Arbejdesgiver har ingen pligt overfor 60 årig

Og, stat og kommune er fulde af løgn

Annonce