Vil sætte København forrest i klimakampen

København har som storby et særligt ansvar for den grønne omstilling, mener Socialdemokratiets spidskandidat.
Foto: Socialdemokratiet
Sophie Hæstorp Andersen, spidskandidat for Socialdemokratiet i København
Flere ladestandere til el-biler, bedre forhold for cyklister og større krav til kommunens indkøb. Det er nogle af de forslag som skal sætte København forrest i klimakampen.

Det er i hvert fald ambitionen hos Socialdemokratiets spidskandidat til overborgmesterposten, Sophie Hæstorp Andersen.

Hun lancerer fredag et nyt klimaudspil forud for efterårets kommunalvalg.

"Jeg er bekymret for udviklingen med en varmere klode, og hvad det betyder for os, der lever i byen," skriver Sophie Hæstorp Andersen i et Facebook-opslag og fortsætter:

"Vores generation er den første, der for alvor ser konsekvenserne af klimaforandringerne. Samtidig er vi nok også den sidste, der for alvor kan gøre noget ved dem."

Et særligt storby-ansvar

Hun mener, at kommunen i forvejen har et godt udgangspunkt.

"Fordi grønt ikke er nyt for os - og vi har før inspireret andre i verden. Men det kommer ikke af sig selv.

Skal det fortsat lykkes, skal vi have højere ambitioner for den grønne omstilling - og sikre, at det sker på en social retfærdig måde. I København skal vi påtage os det særlige ansvar, vi har som storby."

Tre nybrud

Udspillet kalder det tre nybrud i klimaindsatsen.

Det første nybrud er, at Københavns bundlinje skal være grøn og skabe et marked for grønne løsninger.

"I København skal klimaet have samme tyngde som økonomien. Kommunen skal derfor ved fremtidige budgetforhandlinger have to bundlinjer: Den økonomiske og CO2-bundlinjen. De årlige budgetter i København skal fremover kun godkendes, hvis de samlet bidrager til, at byen leverer sine CO2-reduktionsmål frem mod 2035."

Partiet foreslår, at der nedsættes et københavnsk klimaråd, med et panel af eksperter, der skal rådgive kommunen i klimaspørgsmål og kommunen skal også have en klimarådgiver-funktion.

Det andet nybrud handler om transporten, som skal være mere grøn.

"Københavns kommune skal gå forrest i den grønne omstilling af den samlede vognpark ved at sikre etableringen af el- og lynladestandere.

Og ved at forbyde gamle dieselpersonbiler i 2025 og udfase alle diesel- og personbiler samt dieseldrevne lastbiler senest i 2030. Og så vil vi fortsat styrke cykelbyen. Det skal være lige let og attraktivt for byens borgere at tage cyklen," står der i udspillet.

Klimaforandringer truer både kældre, ældre og natur

Som tredje nybrud skal København klimasikres for de næste hundrede år:

"Således skal vi i fremtiden tage proaktivt tage hånd om alle de risici, som vi i dag blot oplever sjældent og med begrænset styrke. Men som i en ikke alt for fjern fremtid kan blive hverdagen for alt for mange københavnere.”

“Havvandet vil stige, og kældre oversvømmes. Ekstrem hede kan bringe særligt de ældste medborgere i stor fare. Lange perioder med tørke kan udpine vores grønne områder, true naturmangfoldigheden og – i yderste konsekvens – adgangen til drikkevand," står der i udspillet.

Konkret mener partiet, at der skal udvikles en klimaberedskabsplan i samarbejde med regionen og de øvrige hovedstadskommuner.

Endelig skal anlæggelsen af den nye kunstige ø, Lynetteholmen, sikre København mod stigende vandmasser i Øresund, lyder det i udspillet.

Der er kommunalvalg den 16. november 2021.

David Troels Garby-Holm er redaktionssekretær, debat-redaktør og souschef på Netavisen Pio.


placeholder

Kommentarer

"Jeg er bekymret for udviklingen med en varmere klode ...".
Og jeg er bekymret for Kbh med en politiker der har så lidt erhvervserfaring uden for det offentlige. Og det vil jeg være uanset hvilket politisk tilhørsforhold der end måtte være tale om.
SHA får i sandhed malet fanden på væggen, men men, hun har jo løsningen så det skal nok gå: 'så stem på mig'.

Erhvervserfaring er jo ikke alt. Sofie har ledelseserfaring. Det med at har du ikke stået i netto eller
Lignende, så dur du ikke. Sikke noget vrøvl. Folk er mange ting. De er et produkt af opvækst og egne livserfaringer, mange har rejst rundt i verden, som purunge. Jeg tror hun bliver glimrende som overborgmester. Og hun er ikke i lommen på nogen, hun er helt sin egen. C

Helle, det duer jo ikke SHA ikke har kendskab til den del af samfundet som hun skal betjene, og samarbejde med.
Vi mangler regler for at folketingsmedlemmer, ministre og fx regionsformænd max kan sidde 'x' år og først efter 'y' år kan genvælges.

Flyt København til provinsen i stedet for det socialdemokratiske monster der hedder Lynetteholmen. Den jyske højderyg er klimasikker i modsætning til Lars Løkkes Gødstrup der skulle piloteres i tre år før der kunne bygges og hele projektet er nu forsinket på tredje år.

Løkke og de socialdemokratiske topledere er to alen ud af samme stykke.

Ø-Århus er også skabt af socialdemokrater.

I stedet for at bygge øer, kan socialdemokraterne nøjes med at pilotere de vådområder de nu tager ud af landbrugsdriften. Områder der ofte allerede er sikrede af diger.

Mennesker vil med fandens vold og magt samle sig i storbyer som New York, der allerede af klimaforskere er dømt til undergang.

Noget jysk sund fornuft! En jysk højderyg kunne have reddet Lars Løkke!

Nu står Socialdemokraternes naivitet for tur!

Højderyggen er skabt af Vor Herre, istiden om man vil!

Men kun al menneskeskabt gælder i den socialdemokratiske arbejderjargon!

Der ligger allerede fantastiske byer langs den jyske højderyg!

Området der i forvejen er centrum for lille Danmark. Det Danmark der opstod efter 1814, 1864 og 1920.

Men som københavnerne endnu ikke har taget bestik af!

Flyt det meste af København til provinsen. Det er at klimasikre hovedstaden.

Århus er allerede dømt til havets bestemmelse! Planlæggerne var allerede forud for Sophie Hæstorp Andersen.

Stem på en politiker der vil flytte det truede København til højderyggen. Et sikkert sted! Geografisk og kulturelt!

Hvis Danmark skal gøre noget ved klimaudviklingen er det danske landbrug den største synder. Og det på et absurd grundlag. Årligt produceres der ca. 2.500.000 tons svin i Danmark. Hele 1.950.000 tons eksporteres. De 550.000 tons spiser vi selv.

I landbrugsavisen kan man læse, at der i 2019 var en eksport af svinekød på 33,63 milliarder kr. https://landbrugsavisen.dk/v%C3%A6rdien-af-dansk-svineeksport-tager-stor.... Samtidig har dansk landbrug modtaget 44 milliarder kr. i EU støtte. I gennemsnit ca. 5.000.000 kr. pr. landbrug. Eller ca. 14.000 kr. hver dag inkl. weekend og helligdage.

Eller sagt på en anden måde. Hele den danske eksport af svinekød bliver 100% betalt af EU støtte, dine og mine skatte kroner. Dertil kommer så regningen for et ødelagt miljø, som nærmest ikke kan gøres op økonomisk og som vil tage år hundrede at genoprette.

0,6% af befolkningen (landbruget) ejer 60% af alt landjord i Danmark. Og det kan de så svine til til destruktion med blåbloks velsignelse - Det er den mekanisme, som har drevet Jorden ud i livstruende åndenød.

Det er jo et komplet latterligt cirkus og viser kapitalismen og markedsmekanismens absurditet.

Den blå løgn ødelægger verden og fremtiden for vores børn.

De 44 milliarder i landbrugsstøtte burde jo forsvinde når vi forlader EU, så det gør vi da bare. Den er jeg med på.

Landbruget er kun en del af klima-problemet, men hvor meget ved jeg ikke.

Tilgængæld ved jeg med sikkerhed at vi siden 70erne har snakket om den forurening
vi mensker er skyld i og at vi skal gøre noget ved det.

Og vi snakker stadigvæk, og som jeg ser det er det olie,kul,og gas, der er den største synder.

Og hvis vi skal gå helt ind til benet,så er det kapitalismen der er den største synder.

Og i meget klar tale, så er det turist-flyvning,turist-krydstogtskibe,og export-import af vare fra den anden ende af jorden,,,altså utrolig store mængder, af milliarder tons CO2 udslip.

Og det er det kapitalismen har været god til at snakke,snakke,snakke,og snakke om uden der er blevet skruet ned for forbruget af forssile brandstoffer.

Alle ved godt at der skal ske noget, men er vi klar til at sige vi flyver ikke mere,vi tager ikke på krydstogt med skib,og den næste bil jeg køber er 100 % EL-drevet

For det er det der skal til hvis vi skal stoppe tempraturstigningen på vores eneste moder jord vi har

Annonce