Annonce

Svært at være gul under konflikt

Under lovlige strejker skal medlemmer af Det Faglige Hus og Krifa fortsætte med at arbejde.
Foto: Det Faglige Hus
Det Faglige Hus' hovedkontor ved Esbjerg
I det daglige, når tingene glider uden problemer mellem arbejdsgiver og lønmodtager, mærker man som lønmodtager ikke den store forskel på, om man er medlem af en traditionel, overenskomstbærende fagforening med tilhørende A-kasse - eller om man er medlem af en såkaldt gul, ikke-overenskomstbærende fagforening som for eksempel Det Faglige Hus eller Krifa og tilhørende A-kasse.

Men når tingene spidser til, som nu hvor der forhandles overenskomst på det private arbejdsmarked - og det eventuelt kommer til konflikt i tilfælde af, at arbejdsgiverne og fagforbundene ikke kan blive enige om indholdet af ny overenskomst - så kan det blive mere tydeligt for den enkelte, at der er forskel på at være medlem af en traditionel, overenskomstbærende fagforening og så være medlem af en gul fagforening.

Forskellen træder frem, hvis man nærlæser, hvad de gule fagforeninger selv skriver til sine medlemmer om, hvordan de er stillet under konflikt.

Det Faglige Hus skriver således på sin hjemmeside under afsnittet: “Sådan er du stillet under konflikt”.

Medlemmer af Det Faglige Hus skal arbejde under strejke

“Konflikten omfatter kun medlemmer hos de fagforeninger, der forhandler. Det betyder, at du som medlem i fagforeningen i Det Faglige Hus ikke er omfattet af konflikten. Du skal derfor ikke strejke og kan heller ikke blive omfattet af en eventuel lockout, men skal møde på arbejde som du plejer.”

Du skal derfor ikke strejke

Sagt på en anden måde, så skal medlemmer af Det Faglige Hus altså fortsætte med at arbejde, mens ens kolleger er gået i strejke for højere løn og bedre arbejdsvilkår, som også vil komme medlemmer af Det Faglige Hus til gode.

Man bliver altså - som medlem af Det Faglige Hus - bragt i en situation, hvor ens fagforening kræver, at man arbejder, mens måske alle andre på ens arbejdsplads strejker for bedre vilkår.

Man bliver - set med medlemmerne af en traditionel overenskomstbærende fagforenings øjne - strejkebryder.

Lovlige konflikter

De, der er medlemmer af en traditionel, overenskomstbærende fagforening, får stik modsat medlemmerne af de gule fagforeninger udbetalt strejke-godtgørelse under en eventuel lovlig strejke af ens fagforening.

Konflikt er et lovligt redskab i forbindelse med aftalesystemet på arbejdsmarkedet

Konflikt er et lovligt redskab i forbindelse med aftalesystemet på arbejdsmarkedet. Blot skal strejken være varslet efter reglerne.

Industriens overenskomst udløber den 1. marts. Det gør de fleste andre overenskomster på det private arbejdsmarked også. Konfliktvarslet er typisk på 14 dage.

Det betyder, at der om få uger kan opstå konflikter på det private arbejdsmarked, hvor enten lønmodtagerne varsler strejke eller arbejdsgiverne varsler lockout.

Uanset situationen er man som medlem af Det Faglige Hus, Krifa eller en tredje gul fagforening stillet i en vanskelig situation i en konfliktsituation.

Ikke en del af fællesskabet

Dels står det meget tydeligt for ens arbejdskollegaer, at her er en kollega, som ikke er en del af det fællesskab, der gennem lovlig strejke forsøger at presse en arbejdsgiver til at give lidt bedre løn, end arbejdsgiveren var villig til ved forhandlingsbordet.

Dels kan man som ikke-strejkende opleve, at man alligevel ikke får udbetalt løn af ens arbejdsgiver. Og medlemmer af en gul fagforening kan være nødsaget til at rejse en sag mod en arbejdsgiver.

Det Faglige Hus beskriver situationen således:

ellers rejser vi gerne en sag mod din arbejdsgiver

“Du skal fortsat have løn, fordi du ikke er omfattet af konflikten, ellers rejser vi gerne en sag mod din arbejdsgiver. Under sagens behandling kan du få et forskud i form af strejkegodtgørelse for den periode, hvor du ikke har fået løn pga. strejken. Forskuddet skal tilbagebetales, når sagen er færdig og din løn bliver udbetalt.”

Eller sagt på en anden måde: Som medlem af en gul fagforening kan man i en konfliktsituation komme i konflikt både med ens arbejdskollegaer, men altså også med ens arbejdsgiver.

Det Faglige Hus beskriver også, at ens strejkende kolleger eventuelt sætter barrierer op - fysiske som psykiske - for at forhindre lønmodtagere, der er medlemmer af gule fagforeninger, i at arbejde under strejke.

Skal føre bevis over for den gule fagforening

Er et medlem af en gul fagforening på den ene eller anden måde forhindret i at arbejde under strejke, så opstår et nyt problem for det gule fagforeningsmedlem. For så skal vedkommende nu bevise over for fagforeningen, for eksempel Det Faglige Hus, at man er forhindret i at møde på arbejde.

Det Faglige Hus beskriver situationen således på sin hjemmeside:

“Ønsker du ikke at rejse en sag mod din arbejdsgiver, kan vi også udbetale strejkegodtgørelse i stedet for, hvis du bekræfter, at du har forsøgt at møde på arbejde, men er blevet forhindret af enten en fysisk blokade eller en lockout.”

“Vi udbetaler strejkegodtgørelse, der svarer til  højeste dagpengesats  - dog maksimalt det lidte tab.”

Det er en fordel, hvis din arbejdsgiver bekræfter, at du er blevet forhindret i at passe dit arbejde

“Det er en fordel, hvis din arbejdsgiver bekræfter, at du er blevet forhindret i at passe dit arbejde.”

Strejkebryder og uden godtgørelse

Alt i alt er der en del på spil for et medlem af en gul forening i en eventuel konfliktsituation.

Man risikerer at lægge sig ud med de kollegaer, man normalt har det godt med. Man kan blive opfattet som strejkebryder.

Man risikerer - selv om man som måske den eneste på arbejdspladsen møder op på arbejde under strejken - at ens arbejdsgiver alligevel ikke udbetaler en løn. Og så er man pludselig i konflikt med både ens kollegaer og ens arbejdsgiver.

Man risikerer også som medlem af en gul fagforening, at ens fagforening - for eksempel Det Faglige Hus eller Krifa - ikke anerkender, at man har forsøgt at møde på arbejde. Og så får man ikke udbetalt støtte fra fagforeningen under konflikten.

Det kan ske, hvis ens arbejdsgiver af en eller anden grund ikke kan eller vil bekræfte at det gule medlem er blevet forhindret i at arbejde af ens strejkende kollegaer.

Og så står man der, som medlem af en gul fagforening uden løn fra sin arbejdsgiver, og uden strejkegodtgørelse fra ens fagforening. Mens man samtidig har udstillet over ens kollegaer, at man er strejkebryder.

Situationen for et medlem af Krifa - altså Kristelig Fagforening - er nøjagtig lige så kompliceret, som for medlemmer af Det Faglige Hus og andre gule fagforeninger under konflikt.

Krifa beskriver den vanskelige situation for sine medlemmer her.

Netavisen Pio arbejder på at indhente kommentarer fra Krifa og Det Faglige Hus 

Jan Kjærgaard er journalist på Netavisen Pio.


Flere artikler om emnet

Kommentarer

Det er ikke uden grund gule fagforeninger opfattes som arbejdsgivernes fagforeninger.

De gule er en flok nasserøve og parasitter. På overenskomstdækkede virksomheder har de samme vilkår som de overenskomstbærende organisationer har kæmpet sig til. Frys dem ud. I øvrigt kan de ikke deltage i valg af tillids- og sikkerhedsrepræsentant. Selvfølgelig ikke.

Det går desværre an på hvilken OK man er på, der er flere hvor de kan stemme

De kan nu altså godt deltage i AMR valgene.

- det er fordi arbejdsmiljø er lovstof og ikke overenskomst-stof

Rasmus
Du kan roligt være mere direkte.
Alle de mange ord ovenfor kan kort beskrives sådan:
De gule fagforeninger er arbejdsgivernes trojanske hest med det formål at splitte arbejdstagersolidariteten, der er grundlag for en rimelig fordeling af produktionens værdi i samfundet.

Fuldstændig enig. De gule fagforeninger er sat i verden for at bekæmpe de ægte overenskomstbærende fagforeninger for at give mere magt til arbejdsgiverne over lønmodtagere. De gule vil gerne have tyske tilstande med et føjeligt hold C som bare makker ret og som ikke ejer noget som helst. Det giver deres lave lønninger dem aldrig mulighed for. Og så kan de betale halvdelen af deres løn tilbage til arbejdsgiverne i husleje da det er dem og deres lige, som ejer langt den største del af den tyske bolig masse. Så kan C holdet ikke bare udbyttets en gang, men hele to. Men det er desværre den vej vi stille og rolig i al ubemærkethed går. Og når fælden smækker, så er det for sent. Det burde de ægte overenskomstbærende fagforeninger gøre lønmodtagerne mere opmærksom på.

Ikke alene støtter de undermineringen af egne interesser, de betaler ovenikøbet for det. Måned efter måned. Det er værre end penge ud af vinduet. Hold nu op med at være så dumme, kære KRIFAer og tilsvarende.

undskyld, men ville udfordringen ikke være præcis den samme hvis hvis jeg var medlem at en anden OK fagforening end den der har forhandlings retten.

Hvis jeg forstår dig ret forestiller du dig at være medlem af en FH-fagforening, der ikke forhandler i år? - fx. BUPL på en industri-arbejdsplads?
Det er jeg ikke klar over - men det er noget roderi. Man 'skal' være medlem i den fagforening, der dækker det arbejde man har. Og det er noget sjusk, fordi der, så vidt jeg erindrer, er fri overførsel mellem foreninger under FH.