Annonce

SF-profil: Regeringen bør indse, at oliejagten skal stoppe nu

Hvis vores fremtid skal være grøn, må regeringen indse at oliejagten i Nordsøen skal stoppe nu, mener SF's klimaordfører Signe Munk.
Danmarks ambitioner om være en grøn stjerne på den internationale klimascene kræver et stop for ny oliejagt i Nordsøen.

Derudover vil ny oliejagt både være klimaskadeligt og en stor økonomisk risiko.

Størstedelen af de tilbageværende fossile brændselsreserver skal blive i undergrunden, hvis vi globalt skal overholde vores CO2-budget. Det gælder også for Nordsøen.

Og når ikke engang den største og mest oliegriske investor i Nordsøen tør binde an med den ottende udbudsrunde, er det et kæmpe vink med en vognstang til regeringen om, at investeringen er for usikker, og at ny oliejagt i Nordsøen skal stoppe nu.

Forældede og tyndslidte argumenter imod

”Danmark har verdens mest klimavenlige olieproduktion, og hvis Danmark droppe olie og gas fra Nordsøen, så vil andre lande bare producere mere”. Sådan lyder modargumentet til olieudvinding typisk.

Et stop for olieboringer vil have en positiv klimaeffekt.

Men det er mildest talt nogle forældede og tyndslidte argumenter.

Et stop for olieboringer vil have en positiv klimaeffekt. Det er budskabet fra Klimarådet og de miljøøkonomiske vismænd.

Derudover vil det også have en positiv global effekt. Hvis Danmark går forrest i kampen mod olieboringer, sender vi et klart signal til resten af verden om grøn ansvarlighed.

Faldende oliepriser og højere klimaambitioner

En dugfrisk analyse fra Rystad Energy viser, at Danmark placerer sig i den dårligste halvdel af verdens olielande, når man ser på CO2-belastningen per produceret olietønde.

Det må være slut med at bruge argumentet om, at Danmark er et klimavenligt olieland.

Faldende oliepriser og højere klimaambitioner i hele verden taler sit klare sprog.

Det er en påstand som ofte kommer frem i debatten om dansk olieudvinding og stammer fra et studie lavet på data fra 2015.

Olie- og gasudvinding har gavnet staten, økonomien og de involverede virksomheder. Men faldende oliepriser og højere klimaambitioner i hele verden taler sit klare sprog.

Olie og naturgas bliver en mere og mere risikabel investering. Vi bør i stedet fokusere på grønne investeringer, der både gavner staten, økonomien og virksomhederne; men også klimaet.

Afvis ottende udbudsrunde

Jeg er godt klar over, at vi ikke bare kan stoppe den nuværende udvinding fra dag til dag. Det er heller ikke det, jeg beder om.

Men vi skal begynde at lukke hanerne og afvise den ottende udbudsrunde.  

Når slutdatoen så er sat, kan vi også se frem til en ordentlig regning for oprydningen.

Gør klar til oprydning

Det er afgørende, at undergrundsloven overholdes og regningen ender hos dem, der har tjent milliarder i Nordsøen i årevis og ikke hos skatteborgerne.

Det skal regeringen allerede nu sikre sig imod ved at sørge for, at oliegiganterne lægger milliarder til side til oprydningen.

Vi bliver nødt til at tage omstillingen til grøn energi seriøst. Derfor bør regeringen indse, at for at vores fremtid kan være grøn, skal oliejagten stoppe nu.

 

Signe Munk er klima-, energi- og forsyningsordfører for SF.


Flere artikler om emnet

Kommentarer

Hvor ER jeg træt af argumenter om, at Danmark skal gå forrest i dit og dat. Det eneste vi får ud af vores radikale korrekthed, og vores "vi er bedre," er en lavere levestandard end den øvrige vestlige verden.
Klima skal løses globalt, og ikke lokalt på Nørre Dummerups overdrev.

Hans Jensen
Der er ikke nogle der er dumme
Men der er nogle der bekymmer sig over hvad vej vores alle sammens klima går hen
Og denne artikkel er bare godt skrevet

Desværre er klimaet helt og aldeles uberørt af personer, der bliver trætte.
Danmark har i årtier tjent kassen på at ligge helt fremme som en af de største CO2 svinere målt pr. indbygger, hvilket placerer os med et særligt ansvar for også at gøre noget ved effekterne heraf.
Bekæmpelse af den truende udvikling har to hovedspor. Vi kan efter bedste evne rydde op i egne dårlige vaner, og vi kan arbejde for, at andre gør det samme.
Det er på fremragende vis bearbejdet i den nye klimaplan, der netop er behandlet i Klimarådets nye kommentering af regeringens klimaprogram 2020, den første årlige opfølgning på, hvordan det går med at leve op til klimalovens mål og strategier på de to spor.
Dette skrift er en fremragende vej til at forstå op og ned i klimadebatten, og burde være obligatorisk læsning for alle borgere – trætte eller ej.
Det man ser udspille sig her, er et billede af et dybt seriøst samspil mellem viden og politik, der står i dyb kontrast til den Trumpske realitetsbenægtende karnevals opfattelse af, på hvilket grundlag seriøse politiske beslutninger bør træffes.
Så tro mig, denne moralske oprustning handler meget mere om hjælp til selvhjælp end skinnet fra glorien.

Klimaproblemet er bare et aspekt af en langt mere omfattende fortælling, hvor en befolkning i verden, der er fordoblet bare i min levetid og pr. individ har øget forbruget voldsomt, nu slider så faretruende på det naturgrundlag vi lever af, at vi som gærcellerne i en vinballon risikerer at skabe en tilstand, hvor livsgrundlaget for samfundene bryder sammen.
Vi har nu nået et CO2 indhold i atmosfæren på 420 milliontedel (PPM). Det har været set før – for én million år siden – men det var altså før der overhovedet eksisterede mennesker og samfund på jorden, og der er jo ikke et øje, der kan overskue de fulde konsekvenser heraf.
Ved siden af klimaforandringens effekter ser vi dertil en faretruende erodering at naturlige levesteder for den vilde natur ved arealinddragelse til ”nyttige formål” og en hast i tilbagegangen i vildtlivet, der nu af seriøse fagfolk betegnes som den 6. masseuddøen af livet på jorden.
Vi har på 200 år formået at kompromittere den vilde natur, som er resultatet af en udvikling over mange 100 millioner år, i et omfang, der kun kan sammenlignes med de helt store kendte naturkatastrofer.

Personer der ikke ser problemer i den udvikling er enten drevet af et kortsigtet personligt profitmotiv, eller en enorm evne til fortrængning, og kun en vilje hos os alle til at gøre vores til at vende skuden vil nytte for at klare disse udfordringer. Så derfor bør vi alle af bedste evne gå foran – også for vor egen skyld.

Godt skrevet
Og man kan starte med at offenliggøre olieselskabernes løgne og manipulationer
som har stået på i ca 50 år, som også er med til at vi er der, vi er i dag (Klima-Forandringer)
OG det forsætter,,nu er det el-biler der forurener lige så meget som bensin og disel-biler
pga batteriet
løgne og manipulationerne fortsætter
OG luk olie-hanerne
OG kom så igang med at bruge VIND-SOL-OG BRINT-ENERGI 100% OG det kan kun gå for langsomt

Inden man løfter fanerne så højt for den grønne omstilling at benene slipper jorden, skulle man måske lige undersøge hvor meget fremstilling af vindmøller og solceller påvirker klima og miljø.
De store havvindmøller står på et fundament af beton og stål som vejer 17- 18 tusinde tons og er placeret 20 - 3o meter under havoverfladen. Cementfremstilling indgår jo ikke i den grønne omstilling og hvad skal der så bruges?
Vingerne til vindmøllerne fremstilles af PVC og styren som er mistænkt for at være kræftfremkaldende og give hjerneskader og desuden fremstillet på basis af olie. Her ønsker man at stoppe produktionen og hvad så?
Til den nye havvindmøllepark ud for Grenå skal der nedlægges et 25 kilometer langt 3 leder søkabel med en diameter på 26 cm. Materialeforbruget hertil er stort og nok heller ikke godt for klima og miljø.
På landjorden skal der i nær fremtid opstilles el-master til mere end 100 km- luftledninger for at strøm fra havvindmøllerne kan komme ud til forbrugerne. Plac. af el-master vil nok blive mødt med protester, for selv de mest "grønne" ønsker ikke at få el-master plac. tæt på deres boliger.
Hertil kommer udbygning af det nuværende el-net til boliger og el-biler som iflg. el-producenterne vil koste et sted mellem 32 og 48 milliarder over de næste 10 år.
Når det gælder solceller bliver der anvendt sølv som en forsker i medierne har udtalt at med det nuværende forbrug ville være opbrugt om 29 30 år med de forekomster man i dag har kendskab til, d.v.s. inden år 2050.

Der skulle stå "ville være opbrugt om 20-30 år".

Gad vide om det er olie-selskaberne der har fundet på det med sølv.
Men ellers så kan jeg ikke se hvor al den CO2 skulle komme fra ved
at bruge vind-møller og solcelle-anlæg
Beton er meget energikrævende og den energi skulle jo gerne fra
fra vind-møller eller fra sol-energi, og så vidt jeg ved kommer der ikke
CO2 fra de 2 energikilder
Og det er CO2-forureningen vi skal have kraftigt reduseret,hvis vi (bare)
skal bevar noget af klimaet
Så skru ned for oliehanerne og med tiden helt lukke olie hanerne og det kan kun gå for langsomt

CO2 udledningen ved fremstilling af vindmøller er velbeskrevet f.eks. her.
https://videnomvind.dk/svar-paa-rede-haand/hvor-meget-c02-sparer-en-vind...
Som det ses indhentes belastningen ved produktionen af møllerne efter 6-12 måneder afhængig af størrelse (kortest for de største). Tillige øges levetiden i nye møller, og en stadig større andel af møllerne kan ved skrotning nedbrydes og genanvendes, f.eks. vingerne. Allerede nu er møllerne konkurrencedygtige på kW- prisen i forhold til sorte løsninger, men der er udsigt til, at møllernes effektivitet med et hop kan øges væsentligt, når overskudsproduktionen kan gemmes ved, at den anvendes til at fremstille brint ved elektrolyse af havvand. Siemens arbejder på et sådant projekt, hvor elektroderne fremstilles af rustent jern, stadig med virkningsgrader over 90 procent.
Når alt dette er sagt, handler dette kun om én teknisk løsning på det fundamentale problem, at CO2 udledningen skal ned. Denne opgave er bunden, og så er det da gunstigt, at der faktisk allerede findes teknologier med stort potentiale før løsning heraf, og som tegner til at blive et dansk eksporteventyr.

Det var jo lige det jeg ville haft skrevt

Godt skrevet og så er det sandt