Annonce

Kan Grundtvig kurere klimaangst?

Ungdommen skal lade være med at gå til i klimaskam og -angst. Det er vigtigt at være fælles om historien og Grundtvig har et bud på, hvordan vi løser stressepidemien.
Foto: Wikimedia Commons/Anders Hellberg
Den svenske klimaaktivist Greta Thunberg, 2018.
Vi har aldrig været rigere. Vi har heller aldrig været friere og haft flere muligheder. Og ingen har det bedre end den ungdom, der kun kan se frem til yderligere fremgang.

Eller hvad? Hvorfor lider ungdommen af angst og depression. Går jorden under på grund af klimaforandringerne? Og når vi er færdige med at storme normer og gøre op med historiens uretfærdigheder, - hvad sætter vi så i stedet?

I udviklingslande taler man om et “paradox of plenty” hvor nem adgang til naturressourcer fører til dysfunktionelle samfund.

I 'Fanget i nuet af klimaangst og historieløshed' forsøger den 26-årige teologistuderende Søren Thomsen at forklare et tilsvarende “overflødighedsparadoks”, hvor unge mennesker i deres formative år ikke kan administrere alle deres muligheder.

En Grundtvigiansk Svend Brinkmann

Bogen giver læseren en god introduktion til Grundtvigs livssyn og hvordan det kan bruges til at overkomme nutidens kriser. Både samfundets kriser og de kriser vi oplever i sindet.

Den unge Thomsen er belæst i en grad, hvor det er svært ikke at blive imponeret og som anmelder forpustet.

Der strøs forfatterhenvisninger fra antikken til nutiden i et hæsblæsende tempo. Bogen er tilstrækkelig kort til at det ikke bliver enerverende, men ofte kunne forfatteren med fordel have uddybet sin egen pointe.

Kritikken af det positive menneskesyn

Centralt for Thomsen står kritikken af det positive menneskesyn. I det af-kristnede og hyperrationelle verdensbillede (mine betegnelser) er det enkelte mennesket godt og myndigt.

Det er jo meget fint, men hvordan forklarer vi så ufred og uretfærdighed? I og med vi har afskaffet alle andre faktorer end mennesket, så falder skylden og skammen tilbage på vores egne skuldre.

Og når vi skulle forestille at være gode, så er fejl i verden ikke bare et svigt af vores medmennesker, men et svigt af vores natur.

Lidt for belejligt at placere sig som dyden i midten

Bogens svage side er dens tendens til at skøjte nemt henover de holdninger den argumenterer imod.

Der er et gran af sandhed i påstanden om, at den progressive venstrefløj anser gamle dage for at være fyldt af uretfærdighed og et gran af sandhed i, at nationalkonservative dyrker fortiden.

Det er samtidig bare også nogle meget forsimplede fremstillinger og det bliver for belejligt, når Thomsen bekvemt placerer sig som dyden i midten mellem yderfløjene.

I en så kort bog er der naturligvis grænser for, hvor udførlig man kan komme omkring et emne, men det er ingen undskyldning for ikke at forholde sig til modpartens stærkeste argumenter. Det gør han ikke altid.

I stedet plaffer han til højre og til venstre på lidt for belejligt placerede stråmænd.

Manglende handling er også en handling

Thomsen argumenterer for hvorfor klimapanik og dommedagsstemning ikke er nogen løsning og primært tjener til at gøre os modløse og moraliserende.

Det gør han godt, men hvor reelt han selv synes klima-problemet er?

Thomsen argumenterer blandt andet for, at politikerne burde droppe klimaambitionerne og i stedet satser på at styrke “livsmodet og livsdueligheden hos de opvoksende generationer”.

Vi kan ikke redde jorden på bekostning af menneskene. Men det modsatte er lige så ubrugeligt.

Det kunne man bestemt, men opgaven er jo at gøre begge dele. Sikre grøn omstilling OG sikre ungdommens åndelige velfærd. Vi kan ikke redde jorden på bekostning af menneskene. Men det modsatte er lige så ubrugeligt.

Thomsens grundtvigianisme gør ham robust over for klimaangst, men her gør den ham også irrelevant for dem der faktisk lider af klimaangst. Og det er næppe bogens hensigt.

Er der kristne elementer i klimabevægelsen?

Bogen er kort og det fortjener altid ros. Men det havde været interessant, om Thomsen med sin teologiske baggrund, kunne spotte de religiøse komponenter i klimabevægelsen.

I dag er det de såkaldte millennials der udgør kernen i klimabevægelsen. Klimabevægelsens apostel og selvbestaltede martyr Greta Thunberg tilhører zoomer-generatione og sammenlignes ofte med Jean d’Arc eller myten om børnekorstoget.

Tjener klimabevægelsens radikale ideologi samme formål for søgende unge mennesker, som kristendommen gjorde på Grundtvigs tid. Og hvor efterlader det Thomsens tro? Det kunne godt havde båret et ekstra kapitel.  

fanget_i_nuet.jpg

Kristeligt Dagblads Forlag
Søren Thomsen: 'Fanget i nuet'

Søren Thomsen: 'Fanget i nuet af klimaangst og historieløshed'. Debatbog. 152 sider. Pris: 199,50 kroner. Er udkommet på Kristeligt Dagblads Forlag.

Anmeldelsen er også bragt i en lidt længere udgave i Kristeligt Dagblad.

Niels Jespersen er chefredaktør på Netavisen Pio.


Flere artikler om emnet

Kommentarer

Uanset årsagen er klimapanikken fremtrædende hos mange unge, og det er helt uden bund i virkeligheden. Isbjørnene stortrives, polar-isen er som den plejer at være. Siden vi begyndte at måle temperaturerne i Danmark, er Danmark blevet under en (1) grad varmere, hvilket vi bør se positivt på. CO2 er en mild klimagas, som tilmed får træer og planter til at stortrives. CO2 er hverken en farlig eller giftig luftart. Ude i verden bygger Indien og Kina kulfyrede kraftværker; de giver ikke fem flade øre for Vestens klimapanik.
Så, kære unge, lad være med at klistre jeres hænder fast til kunstværker eller asfalt, og lad være med at pifte luften ud af Frederiksbergborgenes SUV-biler. Der er ingen fare på færde. Det er ikke selvforsvar, det I gør, det er dybt godnat, uanset Grundtvig og Greta.

De samme personer rejser rundt på store fly og dyre hoteller i Afrika og Asien udelukkende for deres egen fornøjelse og sjov. De har kun angst efter eget forgodtbefindende, når de kommer hjem igen, keder sig og kan få gratis voksenopmærksomhed ved at være kedsomhedskrænkede.

5 tipping point med irreversible forandringer er nu ikke længere kun mulige, men sandsynlige.

1. Nedsmeltning af indlandsisen på Grønland, som vil udløse en havstigning på op til 7 meter.

2. Kollaps af Golfstrømmen med sin hovedpumpe syd for Grønland, grundet den massive ferskvandstilførelse fra den nedsmeltede indlandsis.

3. Forstyrrelse af regnvejr, som milliarder af mennesker er afhængige af.

4. Optøning af permafrosten i nord for polarcirklen med massiv metan/kulstof udslip til følge.

5. Tab af Amazonas regnskoven. Ikke kun grundet skovrydning. Men gennem en destabilisering af regnskoven grundet stigende temperature, som fører til kollaps af regnskoven. Skaden vil være irreversibel. 75% af Amazonas regnskoven menes allerede at være berørt af en destabil situation har satellit overvågning vist.

Og hvad de 5 tipping point vil udløse af yderligere forandringer og hvor hurtigt det vil gå ved ingen. Men en ustoppelig lavine af begivenheder kan være sat i gang, hvor forandringerne kommer som væltende dominobrikker.

Allerede ved en gennemsnitlig temperaturstigning på bare 1 grad celsius kan Jorden have forladt en ”sikker” klimatilstand i balance. Det såkaldte grundklima, som har vekselvirket mellem istid og ikke istid i millioner af år. Måske den sande katastrofe for livet på Jorden. Det siges at Mars engang har haft en atmosfære og vand som begge er fordampet ud i rummet. Forskellen på en Jord med og en Jord uden liv er marginal og afhængig af en række detaljer i samspil, hvor ingen brikker kan undværes. Klimaet og livet på Jorden kan til syvende og sidst vise sig at være langt mere skrøbelig ind vi går og tror.

Lige nu bevæger Jorden sig mod en gennemsnitlig temperaturstigning på 2 til 3 grader celsius, hvis ikke der gribes konsekvent ind. Konsekvenserne er uoverskuelige.

-

Pga. situationens alvor stiller The Guardian en række artikler om klimaforandring til gratis rådighed for at fremme lighed til adgang af informationer. Et par artikler kan du finde her:

https://www.theguardian.com/environment/2022/sep/08/world-on-brink-five-...

https://www.theguardian.com/environment/2022/mar/07/climate-crisis-amazo...

-

Desværre er der fortsat personer, som uforsvarligt forsøger at bagatellisere situationen. Og kommercielle interesser har fået lov til at bremse eller ligefrem stoppe en opbremsning af drivhusgas udledning i år tier drevet frem af en konservativ kapitalistisk politik, som har ladet sig betale for at fremme denne interesse og dermed har gjort sig direkte skyldige i situationen. Og som Det Blå Svindlers hovedargument viser åbent lyst, hvorfor handling ikke er muligt og bliver blokkeret: Hvis vi stopper i Danmark flytter problemet bare videre til udlandet.

Nej. Problemet flytter ingen steder hen. Det forbliver på Jorden, hvor det kan fortsætte sine ødelæggelser.

At stemme på Det Blå Svindlerhold vil gøre Danmark sort. Sort som aldrig før.

Og du flyver stadig frem og tilbage mellem Europa og Sydøstasien?
Mærkelig måde at dyrke din tro på.

JA, Gunnar, det skulle man tro ud fra det Jeppe Lindholm skriver, men er han troværdig, generelt set?
Jeg forsøger at få svar på hans rejse aktiviteter, men det har nok lange udsigter.

Det Blå svindlers
Det Blå Svindlerhold

Jeppe, kan vi ikke få at vide hvad du står for, ikke kun i ord men også i handling???
Er du ikke mand nok til at delagtiggøre os eller er

DU en RØD SVINDLER???

Jeppe Lindholm, som det gode menneske du er (?) og samtidig er et pragteksemplar af en socialdemokrat, går jeg ud fra at du udfører frivilligt arbejde til overflod, at du ikke 'rager til dig' men at du naturligvis deler rundhåndet ud af dine materielle gode og din økonomiske formåen.
Har jeg ikke ret i det?

Og nedenstående er vel fortid, eller løgn eller er du skabs-blå.

Jeppe Lindholm - 18 juni, 2022 - 20:11 - #25113

"... Jeg har lige været et par dage i Kuala Lumpur. Et per flyvetimer fra Thailand. Lige nu nyder jeg livet på min kones og mit sommerresidens i Krabi provisen i det sydlige Thailand med udsigt til den Thailandske Gulf. Storslået. Det er ren og skær paradis. Hvis man har råd".

Jeppe Lindholm - 28 august, 2022 - 18:31 - #27348
Lige nu er jeg i Singapore Kurt. Har lige været ude at gå en tur i 27 grader i regnvejr med torden ud over Singapore Strædet kl. 00.31. En fantastisk by.

Og Det Blå Svindlerholds umiddelbare løsning på problemet. At tage alle værdier fra almindelige mennesker og derved afskære dem fra forbrug og kanalisere værdierne til de mest velhavende, som så kan fortsætte festen.

Det Blå svindlerhold

Jeppe, kan vi ikke få at vide hvad du står for, ikke kun i ord men også i handling???
Er du ikke mand nok til at delagtiggøre os eller er

DU en RØD SVINDLER???

Jeppe Lindholm, som det gode menneske du er (?) og samtidig er et pragteksemplar af en socialdemokrat, går jeg ud fra at du udfører frivilligt arbejde til overflod, at du ikke 'rager til dig' men at du naturligvis deler rundhåndet ud af dine materielle gode og din økonomiske formåen.
Har jeg ikke ret i det?

Og nedenstående er vel fortid, eller løgn eller er du skabs-blå.

Jeppe Lindholm - 18 juni, 2022 - 20:11 - #25113

"... Jeg har lige været et par dage i Kuala Lumpur. Et per flyvetimer fra Thailand. Lige nu nyder jeg livet på min kones og mit sommerresidens i Krabi provisen i det sydlige Thailand med udsigt til den Thailandske Gulf. Storslået. Det er ren og skær paradis. Hvis man har råd".

Jeppe Lindholm - 28 august, 2022 - 18:31 - #27348
Lige nu er jeg i Singapore Kurt. Har lige været ude at gå en tur i 27 grader i regnvejr med torden ud over Singapore Strædet kl. 00.31. En fantastisk by.

Her gik jeg lige og troede at vi ikke skulle høre mere om det lille snotforvirrede svenske pigebarn
Spændende om hun kan påvirke det kommende valg til den svenske Riksdag
.

Det gjorde hun så ikke, - De unge 18-30 stemte borgerligt 50%. Forstår sig de er jo hårdest ramt af indvandring/immigration. Skolevalget gik samme vej. Til Svensk S store irritation.

Klima-angst og/eller -depression gør i hvert fald ingen gavn nogen steder. Men når det er sagt, må vi også holde fast i den virkelige verden, og her er der absolut ingen garanti for, at vi (menneskeheden, kloden, ..) lander et sted, der med nogen rimelighed kan kaldes godt eller bare nogenlunde. Det peger faktisk slet ikke i den retning. Så er det sagt. Beklager.

Om nogle millioner af år har vi forhåbentlig forladt kloden til fordel for en bedre klode. Solen brænder naturligvis op på et tidspunkt, men det synes nu ikke at bekymre de klimaængstelige. De tror der sker slemme ting i deres egen levetid. Det gør der med garanti ikke. Al Gore og hans film skød helt forbi, Jerry Mahlman's hockeystav-teori var ligeledes fup og fidus. I mellemtiden er alle de klimaængstelige til grin for deres egne penge. Jorden går ikke under i deres levetid heller ikke i deres børnebørns levetid. IPCC ser kun på den (mulige) menneskelige påvirkning af klodens klima. Men det er nu engang solen som bestemmer klimaet. Uden solen havde vi en temperatur tæt på det universelle nulpunkt. Hvem ønsker det?

Her er en artikel om den videnskabelige konsensus om klimaforandringer, som forklarer alt om, hvordan videnskaben ser på det. Du behøver ikke vrænge på næsen over, at det er wikipedia, som "alle jo kan rette i", for det er underbygget og bakket op med links, som du kan følge, og som jo ikke hvem som helst kan rette i.

https://en.wikipedia.org/wiki/Scientific_consensus_on_climate_change

Jeg ved godt, at du mener, det hele er en kæmpe konspiration, som også alle kilderne i denne omfattende artikel er med i, men så kan der måske være andre, som sidder derhjemme, og tænker over, hvem der egentlig ved mest om videnskab:

- Er det mon Gunnar Johansen .. eller kunne det måske være
- American Association for the Advancement of Science
- Federation of Australian Scientific and Technological Societies
- United States National Research Council
- Royal Societym of New_Zealand
- Royal Society of the United Kingdom
- African Academy of Sciences
- European Academy of Sciences and Arts
- European Science Foundation
- InterAcademy Council
- International Council of Academies of Engineering and Technological Sciences
- American Chemical Society
- American Institute of Physics
- American Physical Society
- Australian Institute of Physics
- European Physical Society
- American Geophysical Union
- American Society of Agronomy
- Soil Science Society of America
- Crop Science Society of America
- European Federation of Geologists
- European Geosciences Union
- Geological Society of America
- Geological Society of London
- International Union of Geodesy and Geophysics
- National Association of Geoscience Teachers
- American Meteorological Society
- Australian Meteorological and Oceanographic Society
- Canadian Foundation for Climate and Atmospheric Sciences
- Canadian Meteorological and Oceanographic Society
- Royal Meteorological Society (UK)
- World Meteorological Organization
- American Quaternary Association
- International Union for Quaternary Research
- Biology and life sciences
- American Association of Wildlife Veterinarians
- American Institute of Biological Sciences
- American Society for Microbiology
- Australian Coral Reef Society
- Institute of Biology (UK)
- Society of American Foresters
- The Wildlife Society
- American Astronomical Society
- American Statistical Association
- Canadian Council of Professional Engineers
- Engineers Australia
- International Association for Great Lakes Research
- Institute of Professional Engineers New Zealand
- World Federation of Engineering Organizations
- osv. osv.

Bemærk i øvrigt specielt denne sætning i det vedhæftede link:
Since 2007, when the American Association of Petroleum Geologists released a revised statement,[32] no longer does any national or international scientific body reject the findings of human-induced effects on climate change.[31][33]

Prøv at læse op på historien bag IPCC. IPCC vil og skal kun se på menneskelig påvirkning af klimaet. Almindelig klimaforskning er ikke i fokus, og har aldrig været det.
Dermed ikke sagt at mennesker ikke kan påvirke i hvert fald dele af klimaet. Større byer skaber således varmebobler, og masser af vindmøller tager energien ud af vinden.
Jeg ved ikke hvad din lange liste af organisationer er enige om; jeg tror da også gerne at vi mennesker kan påvirke klimaet, men spis lige brød til. Der er ingen menneskeskabte katastrofer på vej, en meteor kan gøre meget mere skade end vi kan.

Som jeg også nævnte, skrev eg ikke det indlæg for din skylddig, Gunnar. For dig kan jeg alligevel ikke nå. Men skulle der sidde andre og læse med, som havde eb tvivl om, hvorvidt det stadig diskuteres blandt forskerne, om det nu "bare" er solen, der er årsag til de klimaforandringer, som alle på 10 år eller ældre kan følge med egne øjne, eller det er drivhusgasser, der har skylden, så er den sag for længst afgjort.

Og så er det altså ikke kun gamle mennesker, der kan lide af klimaangst. Hvis man ikke for længst er gået på pension, kommer man også til at opleve klimakatastrofer selv, hvis ikke man allerede nu sidder på lånt tid med en eller anden grim sygdom, eller måske bliver kørt over af en bil inden. Ja, f.eks. i Pakistan vil de sikkert med rette mene, at de aktuelt har klimakatastrofe i gang.

En anden ting man må forstå er, at indtil nu har verdenshavene optaget en betydelig del af den temperatur stigning den menneskeskabte klimaforandring har medført. Det samme gælder den menneskelige udledte CO2 som verdenshavene i årtier har optaget store dele af. Men verdenshavene er ved at være mættede efter at have optaget store dele af temperaturstigningen og CO2 udledningen. Resultatet er, at vi fremadrettet vil blive ramt af det fulde potentiale af klimaforandringerne som CO2 udledningen medfører. Og det sammenholdt med at den udledte CO2 har en reaktionstid på op mod 50-60 år før den omsættes til mærkbar klimaforandring. Med andre ord. Den klimaforandring vi udsættes for lige nu skyldes CO2 og andre drivhusgasser udledt i 70'erne. At udledningen er steget kraftigt siden den gang er vist ikke nødvendig at nævne. Så om vi så ligger os fladt ned og stopper al menneskelig aktivitet her og nu, så er klimaforandringerne ustoppelige. Spørgsmålet er bare hvor alvorlige de vil ende med at være. Det eneste vi kan håbe på er at der fortsat er muligheder for at stopper katastrofale forandringer ved at sætte fuldt ind med at begrænse den menneskelige drivhusgasudslip. Og at det inden for en nærmere fremtid vil være muligt at opskalerer tekniske forsøgsanlæg til indfangning af CO2 ud af atmosfæren. Lige nu findes der forsøgsanlæg, som kan indfange nogle få ton årligt. Men vi skal op på måske 1.000 milliarder ton eller mere indfanget CO2 samlet set, som så sendes retur ned i undergrunden. Og hvis det ikke lykkedes...

Tidligere var Amazonas regnskoven en netto CO2 optager. Det vil sige den optog mere CO2 end den udledte. Igennem de seneste 9 år har forskere udført systematiske flyvninger i op til 4.500 meters højde over Amazonas regnskoven og målt CO2 indholdet i luften over skovene. Og resultatet har været nedslående. For efterhånden som Amazonas regnskoven er blevet destabiliseret grundet den gennemsnitlige temperatur stigning har Amazonas regnskoven ændres sig til at være en brutto bidrager til omverdenen af CO2. Det vil sige, at regnskoven er begyndt at afgive mere CO2 end den optager. Et eksempel på, hvad det er for nogen gensidige accelererende effekter det her omhandler. Og den omtalte dominoeffekt.

Hvor og hvornår holder I gudstjenester, undskyld klimatjenester? Jeg spørger bare.