DA-analyse: Medarbejder-stress skyldes i høj grad ”perfekthedskultur”

Dansk Arbejdsgiverforening har i en analyse spurgt virksomhedslederne om, om deres medarbejdere er stressede, og hvorfor de i givet fald er stressede – DA bekræfter, at man ikke har spurgt medarbejderne selv
Dansk Arbejdsgiverforening udsendte mandag en pressemeddelelse fra DA’s analyseenhed om medarbejder-stress, der bærer overskriften ”Perfekthedskulturen truer”.

Konklusionen i analysen er, at medarbejdere i stort omfang stiller meget høje krav til sig selv – og det øger risikoen for at udløse stress.

”15 procent af de beskæftigede rapporterer, at de har følt sig stressede inden for de seneste 14 dage. Perfekthedskultur, høje forventninger og store krav til sig selv i både privatliv og arbejde ser ud til at spille en rolle, viser undersøgelse fra Dansk Arbejdsgiverforening samt nyere forskning på området,” hedder det konkluderende i pressemeddelelsen fra DA’s analyseenhed.

Tallet 15 procent har DA hentet fra NFA’s undersøgelsen ’Arbejdsmiljø og Helbred’. NFA står for Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. Desuden baserer DA-analysen sig på et DA-rundspørge blandt virksomhedsledere om, hvorvidt de mener, at deres medarbejdere er stressede – og hvis virksomhedslederne vurderer, at medarbejderne er stressede, hvad der kan være årsag til stress blandt medarbejderne:

”Der er fuld damp på kedlerne i præstationsræset, og danskerne stiller høje krav til sig selv. Både på arbejde og i privatlivet. Det er i hvert fald billedet i en survey blandt danske virksomheder, som Rambøll har foretaget for Dansk Arbejdsgiverforening. Her svarer over halvdelen af virksomhederne, at de oplever, at deres medarbejderne stiller høje krav til sig selv både i forhold til arbejdsliv og fritid. Over halvdelen af virksomhederne vurderer, at medarbejderne i meget høj grad eller i høj grad har høje krav og forventninger til sig selv både i arbejdslivet og privatlivet. Mindre end ti procent oplever det i mindre grad eller slet ikke,” hedder det i DA’s pressemeddelelse.

DA: ”For at få begge sider af mønten”

Chefkonsulent hos DA, Maria Schougaard Berntsen, bekræfter over for Netavisen Pio, at DA’s rundspørge alene baserer sig på svar fra virksomhedsledere om medarbejdernes mulige stress. Medarbejderne selv har DA ikke haft kontakt med:

”Det er for at få begge sider af mønten, så at sige. For at få det fulde billede, så vi både har medarbejdernes og virksomhedernes side af sagen. Hvor medarbejder-siden dækkes af NFA-undersøgelsen, og vores rundspørge dækker så virksomheds-siden af,” forklarer DA-chefkonsulenten.

Men hvorfor spørger I ikke medarbejderne selv om, om de føler sig stressede – og i bekræftende fald hvorfor – i stedet for at spørge virksomhedslederne om, hvordan de tror medarbejderne har det?

Vi spørger, hvordan virksomhederne oplever medarbejderne i mødet mellem leder og medarbejder

”Vi spørger, hvordan virksomhederne oplever medarbejderne i mødet mellem leder og medarbejder, hvis man kan sige det på den måde. Det er jo i fællesskab opgaverne løses ude på den enkelte arbejdsplads. Så vi spørger virksomhederne, om de oplever, at medarbejderne stiller høje krav og forventninger til sig selv.”

Dansk Arbejdsgiverforening beder virksomhedslederne vurdere, om medarbejderne stiller høje krav til sig selv både på jobbet og fritiden?

”Ja, vores spørgsmål er sendt ud til enten virksomhedsejere, virksomhedsledere eller HR-ansvarlige. Vi har sendt ud til virksomheder med mindst fem ansatte. Og spørgsmålet går på, hvordan medarbejderen opleves i forbindelse med opgaveløsning. Har virksomheden en oplevelse af, at medarbejderen har høje krav og forventninger til sig selv. Og så har man mulighed for at svare ”i meget høj grad”, ”i høj grad”, ”i nogen grad”, ”i mindre grad” eller ”slet ikke”, forklarer Maria Schougaard Berntsen.

”Vi gemmer ikke noget væk”

Men hvilken værdi har det at spørge virksomhedsledere om medarbejder-stress – var det ikke mere oplagt at spørge de enkelte medarbejdere selv?

”Det er et spørgsmål om at opgaverne løses i fællesskab ude på virksomhederne. Det er jo et samarbejde mellem medarbejdere og ledelse, der gør, at opgaverne bliver løst. Og derfor er det relevant at spørge begge parter i den sag. Vi gemmer ikke noget væk. Vi præsenterer begge sider. I stedet for kun at høre den ene side,” siger Maria Schougaard Berntsen.

På spørgsmålet om DA vil betegne sit rundspørge blandt arbejdsgiverne om medarbejderstress som et seriøst stykke analyse-arbejde, lyder svaret fra DA’s chefkonsulent:

”Jeg synes det er meget seriøst at høre alle parter, som møder det her: Hvad er deres billede af det, så vi får et fuldt dækkende billede,” lyder det fra Maria Schougaard Berntsen.

Jeg synes det er meget seriøst at høre alle parter, som møder det her

DA-analysen konkluderer på baggrund af resultatet af rundspørgen til virksomhedsledelserne, at medarbejdernes høje krav til sig selv øger risikoen for at udløse stress:

”De høje krav vidner om ambitiøse og engagerede medarbejdere, men perfekthedskulturen har en indbygget risiko for, at kravene til sig selv bliver for høje og samtidig kan opleves som umulige at honorere. Det kan øge risikoen for at udløse stress,” hedder det i DA-Analysen, der også nævner, at generelle samfundsforhold kan være årsag til ”mistrivsel og dårligt mentalt helbred”:

”Nyere udenlandsk forskning indikerer også, at der kan være nogle generelle samfundsforhold, som bidrager til, at flere personer rapporterer mistrivsel og dårligt mentalt helbred. Det gælder f.eks. en artikel fra American Psychological Association udgivet i Psychological Bulletin, der sammenligner unge i perioden 1989 til 2017. Her viser forskerne, Thomas Curran og Andrew P. Hill, at 10 pct. flere unge i 2017 oplever at have urealistisk høje personlige krav og for kritiske selvvurderinger. Desuden viser de, at 16 pct. flere unge i 2017 end i 1989 mener, at andre dømmer dem hårdt, hvis de ikke opfylder de urealistisk krav,” hedder det i DA Analysen.

DA: Stammer stress fra jobbet eller privatlivet?

Pressemeddelelsen fra DA kommer i kølvandet på, at DA i januar udgav rapporten ”Trivsel, psykisk arbejdsmiljø og stresstendenser på det danske arbejdsmarked”.

På baggrund af DA-rapporten stillede viceadministrerende direktør i DA, Pernille Knudsen, spørgsmål tegn ved, om oplevet stress hos lønmodtagere stammer fra jobbet eller privatlivet.

”Kigger man videre på tallene for den samme gruppe – altså dem, der svarer, at de ofte har følt sig stressede inden for de sidste 14 dage – er der noget, der tyder på, at nælden kan have flere rødder.

For selvom flertallet i gruppen i det store hele føler sig sunde, så scorer de lavere end andre, når de vurderer en række ting i privatlivet,” skriver DA’s Pernille Knudsen.

Hun fortsætter:

”Det gælder f.eks. økonomi, sociale relationer, familielivet og dagligdagen i al almindelighed. De føler sig også en smule mere ensomme end dem, der ikke har følt sig stressede.

Det understreger behovet for, at arbejdet med stress og trivsel skal foregå på flere planer. For hvor kommer stressfølelsen egentlig fra? Privatlivet eller arbejdslivet? Vurderer man privatlivet dårligere, fordi man er stresset på arbejdet? Eller stresser man på arbejde, fordi man har udfordringer i privatlivet,” skrev Pernille Knudsen i Altinget 18. januar.

For hvor kommer stressfølelsen egentlig fra? Privatlivet eller arbejdslivet?

FH: Ansvarsforflygtigelse

Næstformand i Fagbevægelsens Hovedorganisation, Ejner K. Holst, er lodret uenig:

”Det er samtidig dybt bekymrende og et udtryk for ansvarsforflygtigelse, at DAmod bedre vidende – tegner et billede af, at medarbejdernes stress i lige så høj grad kan stamme fra privatlivet som fra jobbet,” skrev FH-næstformanden i et svar til DA og Pernille Knudsen i Altinget 29. januar.

dybt bekymrende og et udtryk for ansvarsforflygtigelse

Ejner K. Holst tilføjer i sit svar til Dansk Arbejdsgiverforening, at DA fremlægger tal fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) på ”en uklædelig og tendentiøs” måde, når får det til at fremstå ”som om de fleste stressramte reelt er sunde og fuldt ud i stand til at udføre deres arbejde.”  

Jan Kjærgaard er journalist på Netavisen Pio.


placeholder

Kommentarer

De fraskriver sig ledelsens ansvar for arbejdspres og arbejdsmiljø. Et dårligt arbejdsmiljø har indvirkning på privatlivet/familielivet. DA har uhyrlig travlt med at give den enkelte medarbejder skyld for sin egen situation, jeg finder det dybt usmageligt, men ikke uventet.

Denne tekst om DA´s leders mening om "stress" hos de ansatte medarbejder virker meget som ren SATIRE ! Hvad med den neoliberale albueideologi ? Hvad med ledernes pres om rationalisering og effektivisering af arbejdsprocesserne? Den, i gamle dage mest manuelle og analoge arbejdsstil, som involverede tit faglært håndværkskunnen, kreativitet og kommunikation imellem de ansatte.. er imidlertid meget reduceret og i store dele afhængig af IT ! Og vores menneskelige krop og gejst er følelsesladt og fungerer ANALOG ! Og mange mennesker har det svært, at forholde sig til rationaliserede, effektiviserede og digitaliserede arbejdsprocesser .. og bliver simpelthen stressed , nervøse , "brændt ud" osv!
Jeg antager at de fleste leder i DA har deres hoveder oppe i skyerne, i snak om økonomi og mere effektivisering , og hvordan de ansatte kan presses mere.. og har tit ingen forståelse om årsagerne af "stress" i deres ansatte!
Den engang populære debat om "trivsel på arbejdspladsen" burde komme i gang igen . Men? En ny debat/aktivitet om "trivsel på arbejdspladsen" er i min mening mere en emne for fagforeningerne !

Hvis der er en perfekthedskultur, peger det tilbage på arbejdsgiverne. Det er altid chefen, som skal trække en streg, hvis han/hun mener, at halvgodt er godt nok. Det kan der være gode grunde til, men han skal ikke bebrejde medarbejderne at gøre deres bedste, hvis de ikke får ordre til andet.
DA er dybt manipulerende, i bedste fald amatører.

Annonce