Annonce

Stress forsvinder ikke, bare fordi man lukker øjnene for problemet

Arbejdsgiverne har svært ved at indse, at de har et kolossalt ansvar for medarbejdernes psykiske arbejdsmiljø, mener HK’s næstformand Martin Rasmussen.
Hjertebanken. En endeløs to do-liste på jobbet, der bliver ved med at vokse, selv om man løber stærkere og stærkere. Og bekymringen for, at kollegerne også mærker konsekvenserne af et alt for højt arbejdspres.

Stress rammer alt for mange i Danmark. En undersøgelse blandt næsten 4000 af HK’s medlemmer viser, at fire ud af fem har følt sig stressede indenfor det seneste år. Det er simpelthen ikke godt nok. Så hvordan løser vi problemet?

Danmark har brug for en national handlingsplan mod stress

En del af svaret kræver, som HK før har gjort opmærksom på, at politikerne kommer mere på banen: Danmark har brug for en national handlingsplan mod stress, der styrker samarbejdet mellem arbejdsgivere, fagbevægelsen, beskæftigelsessystemet, sundhedsvæsenet og politikere.

Men en del af svaret hviler i den grad på arbejdsgivernes skuldre: Arbejdsgivere må blive bedre til at kigge medarbejderne i øjnene og anerkende deres ansvar. Enhver arbejdsgiver skal sørge for, at medarbejderne ikke bliver syge af at gå på arbejde.

Ikke desto mindre kan det til tider være svært at få arbejdsgivere til at indse, at de har et kolossalt ansvar for medarbejdernes psykiske arbejdsmiljø.

Arbejdsgivere må tage deres ansvar på sig

Stress er på alles læber, men stadig et tabu for mange. Alt for ofte bliver stress set som et nederlag for den enkelte. Men stress er hverken den enkeltes skyld eller problem.

Det er arbejdspladsens problem og et klokkeklart signal om, at der er brug for at styrke arbejdsmiljøet og organisere arbejdet bedre. Så enhver arbejdsgiver har bare at tage det alvorligt.

Det hører ingen steder hjemme, og det kalder på handling.

Stress er også et samfundsproblem, som hvert år koster statskassen milliarder. Penge som kunne være bedre brugt andre steder, hvis arbejdsgiverne var bedre til at tackle stress og tage hånd om problemet, før skaden sker – og få medarbejderne godt i gang igen.

Vi kan se i tallene, at ansvaret ikke bliver løftet. Det sker for tit, at HK’ere som er blevet ramt af stress, ikke får den hjælp af deres leder, som de har brug for. Det hører ingen steder hjemme, og det kalder på handling. For når ledelsen agerer og træffer valg til gavn for medarbejdernes arbejdsmiljø, giver det resultater – også på bundlinjen.

Stresspolitik på arbejdspladser virker

Vi skal komme stress til livs, ikke bare fordi det er økonomisk godt for samfundet og virksomhederne, men også fordi det i sidste ende gør arbejdspladsen bedre og giver os alle et langt bedre arbejdsmiljø.

Medarbejdere der trives er den bedste forretning for en virksomhed. Det burde stå soleklart. Derfor skal virksomhederne se at få indført en stresspolitik nu.

For det virker. Vores undersøgelse viser det sort på hvidt: På arbejdspladser med en stresspolitik oplever 82 procent at arbejdspladsen prioriterer forebyggelse af arbejdsmiljøproblemer, mens det kun er 48 procent på arbejdspladser uden en stresspolitik.

Arbejdsglæden op og tempoet ned

Stress kan ikke komme bag på arbejdsgiverne og vi skal nedbryde tabuet om stress. Lederne på arbejdspladserne må åbne deres øjne. For ikke nok med, at stress er noget, hver anden af os - ifølge Tryghedsmålingen 2019-20 fra TrygFonden - frygter.

HK’s egen undersøgelse viser også, at størstedelen af HK’s medlemmer har været bekymrede for, om en kollega har været stresset. Dertil kommer, at hver tredje HK’er oplever, at både deres eget og kollegaernes arbejdstempo er for højt i løbet af en typisk arbejdsdag.

Arbejdsmiljøet er og bliver arbejdsgivernes ansvar, så det er nu, I må træde i karakter, vise samfundssind og gøre noget godt for både virksomheden og medarbejderne. Bekæmp stress nu!

Næstformand i HK Danmark.


Flere artikler om emnet

Annonce