Annonce

Danmarks racistiske fortid skal på museum

Busteaktion var ikke hærværk, men et vigtigt opråb om Danmarks koloniale og racistiske fortid.
Det vakte stor opstandelse sidste år, da en gruppe aktivister fra Det Kongelige Danske Kunstakademi - de såkaldte anonyme billedkunstnere - kastede en buste af Frederik V i Københavns Havn.

Den daværende institutleder på Kunstakademiet, Katrine Dirckinck-Holmfeld, tog senere hele ansvaret for Busteaktionen og sagde, at det var hende der, efter et undervisningsforløb omkring kolonitiden i Danmark, havde kastet busten af Frederik V i Københavns havn.

Jeg synes, det er under al kritik, at den nu tidligere kulturminister Joy Mogensen sagde, at Busteaktionen var ren og skær hærværk, og at aktionen var vandalisme mod dansk kulturarv.

Hun gjorde med den udtalelse Katrine Dirckinck-Holmfeld til en simpel hærværkskvinde.

Katrine Dirckinck-Holmfeld blev senere politianmeldt af både Akademirådet på Kunstakademiet og Morten Messerschmidt fra Dansk Folkeparti samt fyret fra sit arbejde som underviser og leder af et institut på Det Kongelige Danske Kunstakademi.

Bare en kopi

Jeg vil gerne tillade mig at gøre opmærksom på, at den buste, der endte sine dage i Københavns Havn, ikke er et kunstværk, men en kopi i gips, der muligvis er brugt i undervisningssammenhæng på kunstakademiet.

Lektor Carsten Juhl, der er tidligere ansat på Det Kongelige Danske Kunstakademi, mener ligefrem, at det er en kopi af en anden kopi.

Gipsbusten af Frederik V er ikke noteret eller kategoriseret nogen steder på Kunstakademiet som et kunstværk.

Man kan faktisk slet ikke finde noget nedskrevet omkring den buste af Frederik V, der endte i Københavns Havn ved Busteaktionen.

Falder i protest mod racisme og koloniherredømme

Rundt omkring i hele verden har der været lignende aktioner, hvor billedhuggerarbejde og monumenter, der hylder kolonitiden, er faldet og endt i havne som protest .

Monumenter, der ikke bare er kopier af gips, men er værker i bronce ! Mandshøje og naturalistiske.

Frederik V var den konge, der gjorde de danske kolonier i Caribien til kronkoloni ved opkøb af hovedparten af aktierne i Vestindisk-guineisk Kompagni.

Han står som en af de største slavekonger i danmarkshistorien. Med racisme, tortur og slavegørelse. Fratagelse af sorte menneskers historie og identitet.

Danmarks koloniherredømme i Dansk Vestindien varede omkring 250 år.

Det faktum har Katrine Dirckinck-Holmfeld gjort os opmærksom på ved Busteaktionen. Det er ikke vandalisme eller hærværk.

Det er en aktion på lige fod med de aktioner, der foregår i hele verden lige nu.

Eneste kunstner som er blevet fyret

Katrine Dirckinck-Holmfeld er den eneste kunstner, der - i global sammenhæng - har været udsat for anklager om hærværk. vandalisme og fyring fra sit job.

Er en kopi i gips af en af Danmarks største slavekonger virkelig værd at ofre for en god og anset billedkunstner som Katrine Dirckinck-Holmfeld?

Emner og retninger som de jo helst så slettet fra de kunstneriske uddannelser i Danmark!

Det er muligt, at Joy Mogensen og andre kulturpolitikere ikke synes, at Busteaktionen var kunst. Og at de fordømmer den form for aktivisme.

Men faktum er, at man stadigvæk den dag i dag kan finde lidelse og fattigdom på de tidligere Dansk Vestindiske Øer, der kan føres tilbage til tiden, hvor Danmark havde kolonialt overherredømme over øerne.

Det ægte kunstværk står tilbage

Det ægte kunstværk er efter min mening de rester af gips fra busten af Frederik V, der blev hentet op fra havnen af Københavns havnevæsen.

Spørgsmålet er, hvad der er sket med resterne?

I 1937 blev kunstneren og surrealisten Wilhelm Freddie anholdt af det danske politi og fik sit kunstværk beslaglagt. Han fik senere en dom for at overtræde pornografiloven

Jeg håber aldrig, at nogen kunstner i Danmark skal udsættes for noget lignende igen. At få en dom og blive gjort kriminel på grund af kunstneriske og aktivistiske udsagn!

Wilhelm Freddie blev senere professor på Det Kongelige Danske Kunstakademi og hans kunstværker anerkendte.

Behov for et dansk kolonimuseum 

Jeg vil til enhver tid sige, at det er resterne af Frederik V’s buste, der blev hevet op af Københavns Havn, der er kunstværket, og at det burde stå på Statens Museum for Kunst. Eller på et læringscenter for erkendelse omkring Danmarks deltagelse i kolonitiden og magten i Europa.

Andre lande i Europa, for eksempel Frankrig og Holland, der også har en fortid som kolonimagter, har oprettet noget tilsvarende.

Kolonicentre der arbejder med fortiden i kolonisammenhæng,  og som erkender landenes skyld i racisme og slavegørelse.

Sådan et center burde vi også have. Et center der kunne fungerer som et læringssted omkring Danmarks fortid som koloni og slavenation. Et sted hvor erkendelsen af Danmarks kolonitid og racistiske holdninger og handlinger kan bearbejdes.

For hvis vi ikke erkender fortiden og arbejder med den, kommer vi aldrig videre med fremtiden.

Helle Bolther Christensen er cand.phil i Kunstformidling, billedkunstner og førtidspensionist

Flere artikler om emnet

Kommentarer

De fleste af vores kongelige gennem tiden har uden tvivl været enten røvhuller, inkompetente eller begge dele og i nogle tilfælde også meget mere og værre end det.

Det ændrer bare intet ved, at aktioner som den her nævnte helt åbenlyst er både vandalisme, hærværk og selvtægt, og at alle involverede naturligvis skal smides på porten omgående og definitivt uden hensyn til, om det er ansatte eller studerende.

Vi andre kan jo heller ikke uden konsekvenser bare gå rundt og smadre ting, vi ikke kan lide, og som vi ikke selv ejer.

Katrine Dirckinck-Holmfelds iPhone er lavet af slaver, fordi Katrine Dirckinck-Holmfeld nægter at betale 35.000 kroner for en danskproduceret økologisk klimavenlig Dan-iPhone lavet på overenskomst med fuld løn under sygdom.

Blot to eksempler fra dette vanvittige indspark.

"Gipsbusten af Frederik V er ikke noteret eller kategoriseret nogen steder ...". Og så må 'man' godt destruere den? Det du her plæderer for er, at er der noget vi andre ikke kan lide på vores institutioner, så må vi godt fjerne og destruere dem.

"Rundt omkring i hele verden har der været lignende aktioner, ...". Nå ja, så må man selvfølgelig godt lave noget tilsvarende i DK. Ustraffet naturligvis. Undskyld Helle Bolther Christensen, jeg bøjer mig for dit argument!

Helle Bolther Christensen, mener du virkelig det du skriver???

På Frederik V's tid var langt størstedelen af befolkningen i Danmark fæstebønder. Fæstebønderne var de facto slaver. Borgerskabet var i vækst og i slutningen af 1700-tallet optaget af kampen for frihed og lighed. Jeg synes at de, der råber og skriger op om at Danmark var en kolonalistisk og racistisk slavenation. skulle sætte sig en smule ind i Danmarks sociale historie.

Hvis nogen nu smed dig i havnen for at vise deres uenighed, så er det vel også et kunstværk, som af den grund ikke skal politianmeldes?
Kendskab til fortiden er vigtigt, som du skriver. Men det gælder også dig. Henvisningen til slaveri kommer op, fordi problematikken er importeret fra USA, hvor racisme er en blodig realitet. I mangel på noget tilsvarende i Danmark må man så gå flere hundrede år tilbage til slaveriets tid, hvor det belejligt overses, at danske bønder faktisk var slaver, samt at slaveri var mindst lige så udbredt i Afrika og Arabien, hvor farvede folk var både ofre og skurke. I flere tusind år har arabere handlede med sorte slaver, erhvervet fra afrikanske stammer, som gjorde hinanden til slaver og i en periode også solgte derers slaver til hvide. Slaveri er stadig udbredt i dele af Mellemøsten i dag. Men det har ikke din interesse. For det er jo farvede folk, og de kan kun være ofre, mens kun hvide kan være skurke. I din tankegang. Som savner kendskab til både historien og nutiden samt proportionssans, når fortidens synder skal træde ind i stedet for nutidens.

"Jeg vil til enhver tid sige, at det er resterne af Frederik V’s buste, der blev hevet op af Københavns Havn, der er kunstværket..."
Det må jeg så forstå derhen, at hvis man laver hærværk på andres ting, så skal man bare kalde det "kunst" og så må man gerne.
Det holder jo ingen steder!

Jeg er komet til at tænke på om ikke Helle Bolther Christensen stod i vejen så busten ramte hende i hovedet inden den ramte vandet.

Nu starter vores historie ikke I 1600- 1700 århundrede. Mit I KBH er der en stor stature af bispen Absalon der var ejer af mange slaver(trælle) som hovedsagelig var fra slaviske eller Keltiske områder. Hvad med at angribe KBHs grundlægger?

Jeg bider mærke i, at der ikke var tale om et originalt værk - det overrasker mig faktisk, for jeg har været ret rystet over aktionen i den tro, at der var tale om en original buste, hvor jeg så aktionen som problematisk i forhold til kunstnerens værk - ikke i forhold til den afbillede. Hvis der er tale om en kopi af ringe værdi, påvirker det mit syn på aktionen. Men. Når man vil være aktivist og aktionere, følger det jo også med, at de handlinger, man udfører, ofte har konsekvenser. Når man har tager en betalt stilling med ledelsesansvar, er man ikke længere defineret ved at være udøvende kunstner og har også fraskrevet sig muligheden for at være aktivist (andet end på ledelsesmøder). Ja, der skal fokus på historisk undertrykkelse og på, at de privilegier vi har i dag, i høj grad hviler på udnyttelse. Ja, resterne af busten har kulturhistorisk værdi og burde stå i arkivet på KBS bymuseum eller måske Nationalmuseet til fremtidige udstillinger. Men nej - en institutleder har ikke per automatik ret til at være aktivistisk kunstner sammen med de studerende. Men hvorfor er der ingen, der i stedet for at smadre den grimme historie, laver supplerende skulpturer, beskrivende skilte eller andet, så historien kommer frem i lyset - i stedet for at smide den i kanalen til evig glemsel?