Dansk Erhverv vil sælge statens guldæg: Skal betale for grøn omstilling

Staten skal sælge sin ejerandel af energikoncernen Ørsted, mener Brian Mikkelsen. Pengene skal bl.a. gå til at betale danske virksomheders grønne omstilling.
Foto: Radius Pressefoto
Energiselskabet Ørsted er en god forretning, og derfor skal staten sælge sine aktier nu.

Prisen er gunstig, og indtægterne fra salget kan anvendes på at friholde danske virksomheder for at betale for den grønne omstilling, lyder det fra direktøren for Dansk Erhverv, Brian Mikkelsen:

”Dansk Erhverv foreslår simpelthen, at vi afhænder statens ejerskab af Ørsted og med midlerne fra salget etablerer en grøn fond,” skriver han i et indlæg i Politiken.

Det er vigtigt, at man ikke anvender skatte- og afgiftsinstrument som den primære finansieringskilde til at omstille vores økonomi, mener den tidligere konservative minister:

"Højere skatter og afgifter vil forringe vores konkurrenceevne og medføre tab af både arbejdspladser og velstand og derved færre midler til velfærd. Det er vel i virkeligheden også en temmelig fantasiløs finansieringsmekanisme, som kun vil gøre et allerede kompliceret skattesystem endnu mere kompliceret," siger han, uden dog at forklare, hvorfor det at ændre på en skatteprocent nødvendigvis vil gøre skattesystemet mere kompliceret.

Vil investere pengene i grønne startups

Staten ejer i dag 50,1 procent af Ørsted, efter at man i 2014 solgte en del af selskabet, der dengang hed DONG til kapitalfonden Goldman Sachs, ATP og PFA. Et salg der var omgærdet af en del politisk debat.

Et salg af Ørsted vil, med den nuværende kursværdi, kunne indbringe i omegnen af 110-120 milliarder kroner.

Ørsted er vigtig for den grønne omstilling

Ideen om at sælge Ørsted møder til gengæld modstand hos centrum-venstre tænketanken Cevea.

”Ørsted er vigtig i forhold til den grønne omstilling. Vi taler om verdens største selskab inden for havvindmølleparker. Det danske samfund skal da have fingrene nede i den grønne omstilling her. Vi ved ikke, hvem ejerne bliver efter et salg, og hvordan de vil forvalte rollen. Det skal vi ikke gamble med,” siger direktør i Cevea, Per Michael Jespersen, til Berlingske.

Ørsted gav i 2019 et udbytte på knap to milliarder kroner, og selskabet forventer, at det beløb stiger i de kommende år. Per Michael Jespersen advarer om, at man fraskriver sig indtægterne på lang sigt til fordel for et stort engangsbeløb.

Tænketanken er dog enige med Dansk Erhverv i, at der skal oprettes en grøn fond. Men i modsætning til Dansk Erhverv, så mener Cevea ikke, at det giver mening at sælge et overskudsgivende selskab for at etablere en fond, når staten aktuelt kan låne penge til negative renter.

Enhedslisten: Ejerskab sikrer grøn profil

Hos Enhedslisten, der var blandt de mest vokale kritikere af salget af DONG til Goldman Sachs og pensionskasserne, ser man heller ikke den store grund til at afhænde resten af Ørsted til private.

”I dag er staten majoritetsaktionær og ejer 50,1 pct. af aktierne, og har dermed kontrol over Ørsted. Med dette ejerskab kan vi fastholde og udvikle den grønne profil, som selskabet har i dag,” skriver finansordfører Rune Lund i et blogindlæg, og fortsætter:

”Det kan vi ikke være sikre på bliver tilfældet, hvis aktierne i Ørsted sælges til kapitalfonde eller andre private interesser, der tænker i bundlinjen på den kortere bane frem for langsigtede investeringer og bredere miljø- og samfundsmæssige interesser.”

Enhedsliste-ordføreren minder desuden om, at selskabet leverer solide overskud i omegnen af et par milliarder om året.

Regering afviser salg

Hos Socialdemokratiet afviser man også at sælge energi-giganten.

”Ørsteds frasalg af Radius, ændrer ikke på Socialdemokratiets holdning til statens ejerskab af Ørsted. Vi mener ikke, at der er grund til at ændre på statens nuværende ejerandel af Ørsted,” siger finansordfører Christian Rabjerg Madsen til Netavisen Pio.

Ørsted solgte i september måned sin danske eldistributionsforretning Radius til Danmarks næststørste forbrugerejede forsyningsselskab, SEAS-NVE, og med i handlen til 21,3 milliarder kroner fik selskabet også den danske privatkunde- og udendørsbelysningsforretning.

 

David Troels Garby-Holm er redaktør på Netavisen Pio.


placeholder

Kommentarer

Pas nu godt på! Danmark har brug for en entrepenør for landets energipolitik. Sådan har DONG/Ørsted tjent os godt. Selskabets nuværende ledelse har som en slags CEO i løsdrift fået lov til at koncentrere sig om vindprojekterne ude i verden. Men som majoritetsaktionær bør staten holde Ørsted fast på de aktiviteter, der i substansen vil være afgørende i den grønne omstilling. Ved siden af mere vindkraft handler det om mere 3. generations biogas, fortsættelse af kraftvarmen i nye og mere komplekse systemer, smart grids og i det hele taget forskning og udvikling med et langsigtet perspektiv. Salget af Radius var naturligvis på denne baggrund en fejl, men det vil være at føje spot til skade, hvis staten opgiver at se Ørsted som en national ressource i omstillingen. Dem har vi ikke for mange af. Grunden til, at Ørsted vil trække sig fra biogasprojekterne i Kalundborg, Fredericia og Holstebro - som også er vurderet af Ørsted som økonomisk tilfredsstillende og lødige projekter - er, at der kan tjenes flere penge i spillet om internationale vindprojekter. Ejeren bør træde i karakter. Vi behøver jo ikke at se dette som et enten eller. Men hvis staten sælger Ørsted bliver der (bortset fra en éngangsindtægt og en ny forgyldning af nogle få personer i ledelsen af et samfundsejet selskab!) tale om et hverken eller for det danske samfund.

Det kan siges meget kort: At sælge ud af samfundets infra-struktur, er som at pisse i bukserne.

Annonce