Dansk smykkegigant fyrede ansatte, da de stiftede fagforening

”Jeg er slet ikke i tvivl om, at jeg blev fyret på grund af mit engagement i fagforeningen," fortæller fyret på Pandora-fabrik i Bangkok
Foto: Pandora
Fra Pandoras smykkefabrik i Bangkok, Thailand
Få dage efter stiftelsen af den første fagforening på Pandoras fabrik i Bangkok, fyrede den danske smykkegigant størstedelen af fagforeningens ledelse.

Pandora hævder, at afskedigelserne var del af en generel nedskæring, men ifølge en thailandsk domstol har selskabet krænket retten til at organisere sig. Ansatte fortæller onsdag til det undersøgende netmedie, Danwatch, at de nu er bange for at sige ledelsen imod.       

En sen eftermiddag i februar 2018 blev ’Dara’ kaldt ind på HR-kontoret på Pandoras store smykkefabrik i Bangkok. Hun havde arbejdet på fabrikken i mere end otte år og husker, at hun blev overrasket over, at en vagt stillede sig foran kontorets dør, da den blev lukket bag hende.

Derefter meddelte hendes chef, at Pandora blev nødt til at skære i antallet af medarbejdere. Og at Dara desværre var én af dem, der skulle fyres.

”De prøvede at sige, at det bare handlede om nedskæringer, og at det ikke var noget personligt,” fortæller hun til Danwatch.

”Men pludselig behandlede de mig som en kriminel. To vagter fulgte mig hele vejen ud af fabrikken, mens en tredje var blevet sendt ned til mit skab og havde brudt låsen op for at hente mine ting,” siger hun.

Afsløret på Facebook

Tre dage forinden havde Dara og 12 andre ansatte stiftet den danskejede Pandora-fabriks allerførste fagforening. Siden havde den 38-årige alenemor haft succes med at rekruttere sine kolleger via opslag og invitationer på Facebook. Hun havde bare ikke tænkt over, at hun også havde fabrikkens profil blandt sine Facebook-kontakter.

I den efterfølgende uge blev 44 medlemmer af den nye fagforening fyret

I den efterfølgende uge blev 44 medlemmer af den nye fagforening fyret. Iblandt dem var fagforeningens leder, tre medlemmer af fagforeningens øverste udvalg og 38 medlemmer af dens underudvalg. Fagforeningslederens kone og Daras søster blev også fyret. Dara hævder, at en del af fagforeningsmedlemmernes familiemedlemmer og ansatte med samme efternavn blev opsagt i samme ombæring.

”Jeg er slet ikke i tvivl om, at jeg blev fyret på grund af mit engagement i fagforeningen,” siger hun og tilføjer:

”Syv af fagforeningens grundlæggere blev fyret, og det var alle os, der have været aktive på Facebook.”

Fyringer var ulovlige

Det var ikke kun fagforeningsfolk, der blev fyret fra Pandora-fabrikken i februar 2018. Udover de 44 fagforeningsmedlemmer blev 29 andre ansatte fra produktionsafdelingen også opsagt.

Pandora hævder i dag, at alle fyringer skete som led i en generel omstrukturering, og at afskedigelserne var begrundet med de ansattes individuelle arbejdsindsats.

”Alle fyringer var baseret på objektive, mål- og dokumenterbare kriterier som for eksempel performance reviews (præstationsvurderinger, red.),” skriver Pandoras pressechef Johan Melchior i et mailsvar til Danwatch.

Thailandske arbejdsmyndigheder konkluderede få måneder efter, at fyringerne af fagforeningsfolkene var ulovlige

Det vurderede de thailandske myndigheder imidlertid ikke. Thailandske arbejdsmyndigheder konkluderede få måneder efter, at fyringerne af fagforeningsfolkene var ulovlige, og at de ansatte burde genansættes, oplyser Danwatch.

Pandora ankede afgørelsen til arbejdsdomstolen, og mens sagen stod på, indgik virksomheden forlig om kompensation med de fleste fyrede ansatte. Året efter i maj 2019 afgjorde arbejdsdomstolen, at de resterende fyrede arbejdere godt nok præsterede mindre end den gennemsnitlige ansatte, men at fagforeningsaktiviteterne havde været en medvirkende faktor for, at de blev fyret. Det strider mod thailandsk lov, som beskytter mod fyring på grund af faglig organisering, og domstolen pålagde derfor Pandora at kompensere de fyrede arbejdere.

Blev udspurgt om medlemskab

Organisationen Worker Rights Consortium (WRC), som overvåger globale arbejdsforhold for amerikanske universiteter, har interviewet 18 nuværende og tidligere ansatte på Pandora-fabrikken og udgivet  en længere rapport om massefyringen og det retslige efterspil.

Både WRC og thailandske myndigheder noterer, at flere ansatte hævder, at fabrikkens HR-medarbejdere få dage inden massefyringen havde udspurgt dem om fagforeningen og hvem, der havde meldt sig ind i den.

Milliardvirksomhed med 26.000 ansatte     

  • Danskejede Pandora, som har hovedsæde i København, er én af verdens største producenter af smykker under eget brand.

  • I 2017 producerede virksomheden 112 millioner smykker og havde en årsomsætning på 22,8 milliarder kroner.

  • Pandora ejer størstedelen af sine produktionsfaciliteter og kontrollerer dermed størstedelen af sin varekæde. Alle smykkerne bliver produceret på to fabrikker i Thailand i henholdsvis Bangkok og Chiang Mai.

  • Mere end 13.200 af Pandoras i alt 26.000 ansatte er i Thailand.

 Kilde: Danwatch/Pandora

 

Fyringer afskrækker stadig

Danwatch har udover Dara talt med to nuværende ansatte på fabrikken i Bangkok. De er begge aktive i fagforeningen, der i dag er officielt registreret på fabrikken, og som er vokset meget siden 2018. Men begge siger, at forrige års massefyring stadig spøger blandt de ansatte.

”Ledelsen har ikke sagt direkte, at de vil fyre os. Truslen er ikke så direkte. Men vi kan mærke, at de ikke gider høre på os, hvis vi protesterer. Og så tænker vi på vores kolleger, der er blevet fyret, og tør måske ikke rigtig sige mere,” siger ’Charong’, som har arbejdet på fabrikken i 10 år.

Samme budskab lyder fra ’Isra’, som har været på fabrikken i Bangkok i mere end 13 år:

Hvordan skal vi så forsørge vores familier

”Det fylder meget i folks bevidsthed. Det gør folk bekymrede. Hvad nu hvis de fører sag mod os, hvad skal det ikke betyde for vores arbejde? Hvordan skal vi så forsørge vores familier? Sådan noget tænker vi over, hver gang vi gerne vil sige noget til ledelsen," siger hun.

Ville ikke genansætte arbejdere

Fyringernes afskrækkende effekt på resten af fabrikkens ansatte er netop noget, som Worker Rights Consortium har fokuseret på i deres rapport om sagen og det retslige efterspil.

Efter afskedigelserne indgav 45 af de fyrede ansatte en klage til Thailands arbejdsmarkedsstyrelse. Styrelsen gav få måneder efter de 44 fagforeningsmedlemmer medhold (de undtog fagforeningslederens kone, som ikke havde været formelt medlem af foreningen) og krævede, at de 39, der ønskede genansættelse, blev genansat på fabrikken med fuld løn, mens de resterende fem skulle modtage erstatning.

Pandora ankede sagen til arbejdsdomstolen, som et år senere kom frem til samme konklusion som arbejdsmarkedsstyrelsen – men med den ændring, at Pandora nu fik lov til blot at betale kompensation frem for at genansætte de fyrede arbejdere, skriver Danwatch.

Strider mod internationale retningslinjer

WRC forholder sig stærkt kritisk til det udfald af sagen. Organisationen henviser blandt andet til FN’s Internationale Arbejdsorganisation, ILO, som siger, at arbejderes organiseringsret ikke respekteres, hvis virksomheder kan nøjes med at betale erstatning til ansatte, der er blevet fyret for fagforeningsaktivitet, frem for at ansætte dem igen.

WRC fremhæver, at det amerikanske udenrigsministerium blandt andre har kritiseret den thailandske arbejdsrets praksis med ikke at kræve genansættelse af ulovligt fyrede arbejdere med henvisning til, at det krænker arbejdernes ret til organisering.

“Domstolen, som Pandora appellerede afgørelsen til, er notorisk berygtet for at tillade, at arbejdsgivere ikke behøver at genansætte ulovligt fyrede arbejdere,” siger Ben Hensler fra WRC til Danwatch.

Han kritiserer, at Pandora tilsyneladende pressede på for at indgå aftaler om kompensation med de fyrede arbejdere i løbet af det år, som det tog at få sagen anket, og hvor arbejderne altså stod uden arbejde. Det endte nemlig med, at 30 af de 39 arbejdere, som ifølge WRC oprindeligt ønskede genansættelse, tog imod en økonomisk erstatning i stedet.

Man udnyttede arbejdernes økonomiske desperation og svaghederne i det thailandske retssystem

”Man udnyttede arbejdernes økonomiske desperation og svaghederne i det thailandske retssystem til at undgå at genansætte de fagforeningsaktive,” siger Ben Hensler.

Flere ulovlige fyringer

Siden fyringerne i 2018 har der været andre sager på fabrikken i Bangkok, som arbejdsmyndighederne har blandet sig i.

Sidste år vurderede Thailands arbejdsmarkedsstyrelse, at 17 medarbejdere og medlemmer af den nye fagforening var blevet ulovligt fyret i en anden massefyring i februar 2019. Igen endte sagen med, at Pandora indgik forlig med de fyrede arbejdere og kompenserede dem økonomisk.

Tilbage i 2013 bekendtgjorde Thomas Nyborg, daværende topchef for det thailandske datterselskab Pandora Productions,  i Berlingske, at han var glad for, at de thailandske Pandora-arbejdere ikke var organiseret i en fagforening.

Min personlige holdning er, at det vil skabe mere uro end godt er, hvis der kommer en fagforening ind

”Min personlige holdning er, at det vil skabe mere uro end godt er, hvis der kommer en fagforening ind," sagde topchefen dengang og understregede, at medarbejderindflydelse er vigtigt, men at de thailandske fagforeninger er politiserede og ”svarer til, hvad man oplevede i Danmark i 50erne og 70erne”.

Pandora bemærker over for Danwatch, at Thomas Nyborg forlod virksomheden i 2015, og i Pandoras politik for social ansvarlighed skriver virksomheden i dag, at man vægter ”Foreningsfrihed og retten til at indgå i kollektive forhandlinger”.

Vi respekterer vores kollegers ret til at organisere sig og har underskrevet en kollektiv aftale for 2019

I Pandoras årlige ‘etik-rapport’ for 2019 fremhæves den nystiftede fagforening på fabrikken i Bangkok også: “I 2018 blev Pandora Thailand for første gang kontaktet af en fagforening. Vi respekterer vores kollegers ret til at organisere sig og har underskrevet en kollektiv aftale for 2019,” skriver virksomheden i årsrapporten.

Ingen steder bliver det imidlertid nævnt, at Pandora i forbindelse med fagforeningens oprettelse er blevet dømt for at overtræde medarbejdernes ret til foreningsfrihed og til at organisere sig.

Jan Kjærgaard er redaktør på Netavisen Pio.


Kommentarer fra Facebook

Kommentarer

Fint, så ved man da hvor man ikke skal handle. I øvrigt ville det klæde det faglige fællesskab at invitere til en generel boykot af firmaer som optræder sådan. Gerne internationalt.

Jeg er også blevet truet til at skifte fagforening, op til flere gange, 3F er ret usympatiske i deres tilgang til andre fagforeninger, men de bliver ret tamme når man går i dialog med dem, 3F vil jo i bund og grund skide på deres medlemmer!

Annonce