Debat: Folkets skole er truet

Opsplitning og polarisering af landets skoler er med til at undergrave forståelsen, sammenhængskraften og integrationen, mener folketingsmedlem Jens Joel.
Foto: Colourbox
I disse år oplever vi en polarisering af vores folkeskoler, fri- og privatskoler. De bliver mere og mere opdelte. Socialt og etnisk. I stedet for at mødes på tværs af forskellige baggrunde i ”folkets skole” så går vi mere og mere i skole med nogen der ligner os selv.

I det sydlige Aarhus ligger både Skåde Skole og Søndervangskolen. To folkeskoler og alligevel to forskellige verdener. På den Søndervangskolen har 85 procent anden etnisk baggrund. Og forældrene er blandt byens fattigste.

Kun godt fire kilometer derfra i Skåde har skolen primært etnisk dansk baggrund og forældrene tjener i gennemsnit tre gange så meget efter skat.

Skolen ikke kun er et sted, hvor vi lærer at læse, men også et sted, hvor vi lærer at forstå hinanden

Der er ikke noget galt med hverken elever eller ansatte på de to skoler. Men politisk skal vi diskutere, hvordan opsplitning og polarisering af byens skoler er med til at undergrave forståelsen, sammenhængskraften og integrationen.

Mellem direktørernes børn og arbejderklassens børn. Mellem indvandrerbørn og os blege, der har været her i flere generationer. Skolen ikke kun er et sted, hvor vi lærer at læse, men også et sted, hvor vi lærer at forstå hinanden og respekterer, at ikke alle er født med samme sølvske i munden.

Flest på privatskoler

Danmark er et af de OECD-lande, hvor flest går i fri- og privatskole. I denne uge viste en ny undersøgelse fra AE-rådet, at andelen er steget fra cirka hver syvende til hver femte over de sidste 12 år.

Forældrene her er længere uddannede og bedre lønnede. Færre og færre folkeskoler har en blandet elevsammensætning. Vi er blandt de OECD-lande hvor elever med indvandrerbaggrund er mest opdelt og isoleret på bestemte skoler

Det giver faglige problemer for de unge. Det koster milliarder i tabte samfundsgevinster, når skolerne ikke er blandede. Og det gør integrationen vanskeligere.

Derfor er der også brug for, at Christiansborg tager problemet alvorligt. De nuværende regler og reguleringer har skabt polariseringen og gjort det næsten umuligt for kommunerne at sikre blandede skoler.

Det er veldokumenteret - også i forskningen.

Hensyn til helheden

I min nye debatbog, ’Fællesskaberen’ foreslår jeg en model, hvor forældrenes ønsker og frie valg spiller en stor rolle, men hvor vi også tager hensyn til helheden og sikrer blandede skoler.

Jeg tror, at mange forældre ville reagere negativt, hvis deres børn skulle gå på en skole, der er pilskæv og har vanskeligt ved at lykkes fagligt, socialt og integrationsmæssigt.

Derimod ville de fleste finde det naturligt, at børnene kommer i en blandet klasse, fordi vi jo godt ved, at vi er forskellige, og at det kan være en styrke at lære det, så længe balancen ikke går ud over skolens kvalitet.

Det handler vel i virkeligheden om det ret banale, at vi i fællesskab skal beslutte at løse problemet, så vi ikke står med det hver især.

Skal løfte deres del af ansvaret

Det er en gevinst at have fri- og privatskoler. Men det er ikke en gevinst, hvis det er skoler for de rige, de fattige, de hvide eller de brune.

De frie skoler skal også være blandede og bidrage til at understøtte et fællesskab blandt børnene på tværs af forskellige baggrunde.

Jeg mener løsningen må være, at hæve tilskuddet til dem, der har en blandet elevgruppe. Og skære ned for dem, der ikke har.

Folketingsmedlem og beskæftigelsesordfører for Socialdemokratiet.


Flere artikler om emnet

Kommentarer

Personligt tror jeg ikke rigtigt på ovenstående analyse og løsningsmodellerne. Jeg var selv en artig og stille dreng i skolen; derfor fik jeg ofte en uvorn knægt til sidekammerat. Det lærte jeg mindre af fordi de skiftende sidekammerater stort set altid distraherede mig. Jeg lærte aldrig at få nogen form for respekt eller forståelse for deres opførsel.
Skolen i dag stiller for få krav om ordentlig opførsel, så resultatet er derefter.
Dertil kommer at politikerne ikke har sørget for at islam ingen rolle spiller i Danmark, snarere det modsatte. Integration er derfor en umulighed der får lov til at fortsætte indtil Danmark ikke længere er en kristen, vestlig stat.

Privatskoler bør tildeles færre penge, da de end ikke ønsker ordblinde børn (erfaring fra en ordblindeefterskole), fordi de formindsker skolens karaktergennemsnit.

Folkeskolen ligger desværre som politikerne - ikke mindst Socialdemokratiet - har redt.

Hvorfor skal skatteydere overhovedet betale til private skoler? Betaler vi til andre private virksomheder?
Besynderligt, at betale offentlige midler for at opretholde tolerance, når tolerancen netop ikke bliver gengældt, uanset om det er fordi elever er for dumme, handicappede eller er vantro.

Danskere har deres egen forståelse af Flygtningekonventionens praktiske, pædagogiske og udviklingsfremmende indflydelse på livet i Danmark.

Den politik som nye grønne, alternative m.m. ønsker med hensyn til at danskere skal stå med åbne arme og lade alverdens børn integreres i Danmark, samtidig med at egne børn mister den grundlæggende og nuancerede opfattelse af danskhed, dansk humor, dansk lavpraktiskhed, dansk madlavning, dansk historie, dansk kultur, danske omgangsformer, danske politiske traditioner, danske lege, danske almene traditioner, ja, kort sagt det vi i generationer har givet til hinanden, således at den geografi, den jordbundethed, det hav vi er omgivet af og vores årtusinde lange søfartstraditioner kan videregives således at de nicher der har været kendetegnende for vores overlevelse, kan udfyldes påny, så at alle bidrager til fællesskabets bedste.

Med Clement Kjersgaards Debatten i snart et årti, står det soleklart for danskerne, at vores historiske nicher KUN igen kan sikres i reducerede nicher, hvor nichen dyrkes påny for nichens overlevelse.

Menneskets evne til overlevelse er nøje bundet til geografi, vind, vejr, klima, sprog og kultur!

Der er lavet mange forsøg på at tvinge mennesker fra en egn og kultur og sprog til at skulle leve og overleve i en anden egn og kultur og sprog! Sjældent lykkes det før i 3. eller 4. generation.

Flygtningekonventionen er med nutidens transportmidler en eklatant fiasko!

Ingen er forpligtet over deres evner!

Ej heller til at modtage flygtninge fra alverdens lande!

Krage søger mage!

Netop for i sprogligt fællesskab at udvikle hinanden stille og roligt og med selvtillid indtage og forstå den geografi, den omverden, den kultur, den historie som man i fællesskab er født ind i.

At møde andre kulturer kan være berigende! Især i den sene teenagealder, hvor nye verdener skal opdages!

Antallet af forskelligheder i en klasse betyder noget!

For indlæring!
For forståelsen!
For hvilket sprog man opererer i!
For fælles normer!
For omgangsformer!
For alt!

Danske forældre og deres børn gider ikke længere være racistisk affald!

De vil dyrke eget sprog, egne traditioner, egne omgangsformer, egen historie, egen kultur….

Præcis det som små private skoler er så gode til!

Nuanceret sprog, fortrinlig læseevne, hurtigt til at sætte sig ind i nyt, dialog på højt plan, alsidig viden.

Og oven i det kommer så alle fagene, viden, forståelse, kritisk sans, omgang med andre.

Danske forældre har igennem forfejlet folkeskolevelmenethed og folkeskolereformer endelig forstået hvad god gammeldags skolegang indeholder.

Krage søger mage. Og aldrig har så mange børn været så glade for at gå i skole!

Flygtningekonventionen siger at alle børn i hele verden “har ret til at blive integreret” i en dansk skoleklasse, hvis de har flygtningestatus!

Flygtningekonventionen har blot aldrig givet anledning til at undersøge med hvilken succes den kan føres ud i livet!

Jordklodens mennesker lever i millionvis af nicher, som det tager generationer at tilpasse sig.

Defor taler ni ud af ti folketingspartier i dag om fænomenet “nærområde”!

Hvad det i pædagogisk, sproglig, kulturel, religiøs, historisk, praktisk henseende betyder i en ganske almindelig dansk 1. klasse, tør ingen reelt tale om.

Til gengæld vælger enhver fornuftig forælder i dag derefter!

Forældre der er første eller anden generations medelev til en 30 årig forfejlet dansk integrationspolitik!

De kender prøvelsen på egen krop! Kedsommeligheden over alle de spildte timer hvor medelever ikke fattede en brik på grund af manglende sprog, almen viden, danske vaner, osv., osv.

Danske elever der har kedet sig i 30-50% af deres skoletid i venten på dem der lige skullet have forklaret det mest nødvendige!

Kloge forældre med kloge børn, der tager kloge og fremsynede valg!

Integrationen imellem folkeskoler og privatskoler, bliver et nyt udviklingsprojekt, som Folketingets partier vil elske at debattere.

Og alt imens de skændes videre i Clemt Kjersgaards programmer, hvor der ikke er styr på en skid, og hvor man aldrig kommer nogen vegne, bortset fra at hr. Kjersgaard hvert uge scorer kassen, ja, så lever kloge skolefolk i deres egne nicher til glæde for alle de nicher der igennem århundreder har været basis i dansk indtjening og overlevelse.

Fornyelse i form af kartoffeltyskere, polske landarbejdere, jødiske taltalenter, tyrkiske industriarbejdere har igennem årene skabt fornyet overlevelseskraft, men integrationen har ofte taget 3 til 4 generationer uden at det har ødelagt danske folkeskoletraditioner og pædagogiske læringsmønstre.

Danske forældre er i dag så veluddannede og skolede at de ved godt hvad der er bedst for egne børn!

Politikerne er sat uden for døren!

I klasselokalerne arbejdes der som aldrig før! Og børnene kommer glade og tilfredse hjem!

Men det var jo ikke det der var meningen?

Vel hr. Jens Joel.

Verdens næstlykkeligste folk må ikke have lykkelige børn!

Thi de skal redde integrationen, klimaet, sammenhængskraften!

Thi det klarede socialdemokraterne jo ikke!

Forståelsen for Putins udnyttelse af klimakrisen missede socialdemokraterne!

Polariseringen i verden har aldrig været større! Det missede socialdemokraterne også!

Pandemien klarede socialdemokraterne heller ikke!

Nej folkeskoleelevernes hygiejne, renlighed, holden afstand, opholde sig i små grupper, lytte til de voksne.

Det gjorde forskellen!

Hvor befriende! Succesen kører blot videre!

Små velintegrerede grupper! Hvor alle taler det samme sprog! Det virkede!

Blot ikke på Vestegnen!

Sprogets betydning er under pandemien gået op for danske forældre!

Og børnene nyder det! Hvor befriende! Hvor kan vi i fællesskab nå langt!

I Jylland arbejder der ukrainere på hver 3. gård eller landbrug.

Deres familier og venner hjælper jyderne nu i stor stil!

Selv på Christiansborg er budskabet sivet ind!

Er man en del af nichen modtages ligesindede med åbne arme!

Nye grønne kalder det “racistisk affald”!

Hvad det racistiske affald består af skal man have mindst 3 generationers raffineret dansk forståelse for at erkende!

Folkets skole har længe været truet!

Danskerne rejser sig nu imod Putin og enhver anden form for overherredømme!

Jøderne fik spontan særbehandling af danskerne, da Hitler slog til!

Ukrainerne fik spontan særbehandling af danskerne, da Putin slog til!

Det danske DNA videregives i nicher, som det tager 3 til 4 generationer blot at forstå dybden af.

Tænk hvad enkeltindivider har gjort for ukrainere allerede!

Intet dansk politisk parti har endnu sendt en bus afsted til den polske grænse!

Hvordan skulle noget dansk parti -endsige Socialdemokratiet- nogensinde få skovlen under hvad dansk skoletradition egentlig består af.

Lad tusinder skoler blomstre! Lad børn være glade!

Danskeres forståelse for ukrainernes situation, landets manglende sammenhængskraft med Putins Rusland og umuligheden af integrationen imellem russere og ukrainere, ja, det forstå enhver dansker.

Selv børn i første klasse. Uanset om de går i folkeskole eller privatskole!

Det danske DNA lever hvor der er danskere!

“Alle har lige rettigheder i det her land!”, siger Nye Grønne.

Når danskere hurtigt vil hjælpe ukrainere betegner Nye Grønne fænomenet “racistisk affald”.

Danskernes taknemmelighed for vort eget land er grundlæggende og navnkundigt!

Vi ved instinktivt hvem der passer ind i nichen! Det har givet os vores overlevelseskraft!

Instinktivt ved danskere at Putin er en krigsforbryder!

Vi kender lusen på sin gang! Fem forbandede år sidder i vores DNA.

Det kan man ikke forlange af en 1. generationsindvandrer.

Heller ikke hvis vedkommende skulle være så heldig at komme på privatskole!

Men retten til at kunne lytte til læreren, muligheden for at forstå lærerens sprog og chancen for at læreren får givet nichens DNA videre med større chance for overlevelse er med de seneste folkeskolelove in mente så meget større i privatskolen, at valget afhænger kun af forældrenes formue og indtægt!

Clement Kjersgaard og danske politikere har kørt folkeskolen så langt ud på et sidespor, at kunstig åndedræt kun kan gives af privatpraktiserende veluddannede danske skolelærere.

Og det ved forældrene alt for godt !

De lytter nemlig til ekspertisen. De danske lærere!

Hjælp til selvhjælp for ukrainere!

Og for skolen!

Nichens DNA bestemmer!

Det skete i 1943! Det sker i 2022!

Samarbejdspolitikken afløses af det muliges kunst!

Og i dag er der kun en fjende! Putin! Modstandskampen spirer overalt!

I privatskoler! I folkeskoler! Et fælles sprog! Modstandskampen!

Danmarks fremtid! Europas fremtid!

En tur over Øresund i lejet båd!
En tur til Polen og Ukraine med lidt af hvert!

Nichen skal igen forsvares!

Tiden er ikke til en gang Clement Kjersgaard uenighed og stillen til skue for fjenden!

En ydre fjende er over os!

Verdens næstlykkeligste folk har Europas næstulykkeligste børn!

De fem forbandede år er over os! Det ved forældre og børn!

Der lyttes og arbejdes som aldrig før! Taknemmeligheden for lille Danmark har aldrig været større!

Men lykken er borte! Måske venter befrielsen igen en 4. maj!

Når…

ALLE børn har en tændt indre flamme. Og det gælder om, at holde ild i den flamme, så nysgerrigheden og entusiasmen for at lære, dygtigøre sig, selvværet og troen på sig selvbibeholdes.

Det er her nøglen til at bryde den sociale arv ligger.

En ødelagt folkeskole er afslutningen på ødelæggelse af det danske samfund og de danske værdier og starten på det klasseopdelte Danmark.

Velbekomme.

Annonce