Inklusion frem for eksklusion: Hvorfor niveaudeling ikke hører hjemme i folkeskolen

I den nye finanslov vedtog regeringen en oprettelse af en Taskforce for fagligt dygtige elever, og der blev sat fire millioner kroner af til formålet i 2023.
Foto: Flickr Commons/Anders Jacobsen
Folkeskole
En del af den nye finanslov er en Taskforce til fire millioner kroner, som skal sikre, at fagligt stærke elever får den rette undervisning.

Og det er også meget fint, der bliver sat fokus på dem, der fagligt er længere fremme end deres kammerater, men det har igen vækket spørgsmålet, om man burde niveaudele folkeskolen.

Selvom det ikke er en idé, der har været flertal for de sidste mange år, vedtog Konservative det som en del af deres politik, at de var for at inddele folkeskolen. Det vedtog de i 2018. Venstres Ungdom har også selv luftet idéen om at dette kunne være en god idé.

Jeg synes at det er mærkeligt at det skal være enten eller. Noget denne taskforce præcis også skal bidrage til er projekter, der udfordrer de fagligt dygtigste, men hvor der samtidig også kan være plads til klassen.

Et alternativ

I Nordsjælland, er der etableret et alternativ, hvor man kan blive nomineret af sin lærer til et program, kaldet ’Spirende talenter’, hvor man nogle gange får en anden slags undervisning, hvor man blandt andet kan vælge forskellige fag som Humaniora eller naturfag.

Det tror jeg er en god ting, da det ikke ekskluderer nogle fra et fællesskab men skaber et ekstra for dem, der fagligt er foran deres klassekammerater.

Måske burde vi som mennesker tænke på, at det ikke er børnenes behov at blive opdelt i forskellige grupper, ud fra deres kunnen inden for noget.

Man kan mene, at det vil blive lettere for lærerne med niveaufordeling

Det er derimod noget de fleste forældre synes, fordi deres børn kommer og siger, skolen er kedelig. I stedet, kunne man lave en tolærerordning, så der er mere fokus på den enkelte elev, men hvor det differentielle fællesskab bliver bibeholdt.

Man kan mene, at det vil blive lettere for lærerne med niveaufordeling.

Jeg mener bare, at dette ikke er realistisk, da jeg tror det vil blive et pres for de forskellige lærere, da de skal undervise på et højere eller lavere niveau, mens de samtidig skal tage sig af alle eleverne, hvorimod i dag er undervisningen udelukkende for den gennemsnitlige elev, og det er også en dårlig ting.

Egne erfaringer

Jeg går også i folkeskolen, og er mærket som en af de fagligt dygtige elever. Jeg synes også selv, at skolen kan være kedelig, men det er lige så meget røv til sæde undervisning, jeg bliver træt at, som det er, at det faglige niveau er for lavt.

Derfor kunne man også snakke om, at man i fællesskab bliver undervist i det samme emne, men man kan bede om sværere opgaver, hvis det er det, man vil.

Jeg kender selv mange, der er fagligt dygtige, men som ikke vil tage de svære opgaver, fordi de er bange for, at de ikke kan, hvilket selvfølgelig er superærgerligt.

Selvom jeg desværre også kender mange, der udelukkende vælger det nemme, fordi man ikke gider at lave en specifik opgave. Det er desværre bare den usagte historie, man hører fra folkeskoleeleverne landet over.

Jeg er ked af at sige det, men mange ordblinde vil høre til B-holdet, hvis der kom niveaudeling af klasserne

Denne idé med niveaufordeling bliver også et benspænd for mange, der ikke indlærer så hurtigt eller har udviklingsbesværligheder. Dette kunne f.eks. være en ordblind.

Jeg er ked af at sige det, men mange ordblinde vil høre til B-holdet, hvis der kom niveaudeling af klasserne.

Selvom der er rigtig mange fagligt stærke ordblinde, ser vi desværre også mange bliver testet for sent eller ikke bliver testet for ordblindhed, før de slutter folkeskolen.

Det er langt fra fair, at nogle bliver sat på et dårligere hold, fordi de har en indlæringsvanskelighed.

Et godt eksempel på dette er: 

Jeg har selv oplevet en episode, hvor der blev spurgt til en gruppe af mennesker, hvor mange der kendte nogle, der var ordblinde. Den eneste, der ikke kendte en, var hende, der gik på en skole for fagligt dygtige elever.

Det er en god grund til, hvorfor vi ikke burde niveaudele folkeskoleklasserne.

Går til dagligt i folkeskole i Hillerød og er formand i Danmarks Socialdemokratiske Ungdom Hillerød.


Flere artikler om emnet

Kommentarer

Da man jævnligt hører at det står sløjt til med børnenes kundskaber når de forlader folkeskolen, og
flere har svært ved at læse og regne. Var det så ikke de mindre kloge børn, man burde niveaudele.

Den fagligt og pædagogisk habile lærer bruger en solid og velbetalt forberedelsestid til at alle elever bliver udfordret i den enkelte time, og med så megen overblik over dagens muligheder, at der bliver tid til alle!

Karakteren afspejler om eleverne tog imod de udfordringer som læreren forventede at den enkelte stod mål med!

Sådan så det engang ud i Danmark!

Men så fik Socialdemokrater og Dansk folkeparti ondt et vis sted fordi deres afkom ikke formåede at bryde den sociale arv!

Helvede på jord var løs!

Og lærerne fik med pisken derefter!

Forberedelsestimerne blev afskaffet!

Den socialdemokratiske folkeskolelærer der laver arbejdere og håndværkere om til akademikere tog sin begyndelse!

Alle blev lige dygtige med hænder og hoved og alle skulle på gymnasiet og alle skulle være akademikere!

Nu mangler vi dygtige hændværkere, sygeplejersker, folkeskolelærere, sosuer, pædagoger, soldater, etc.

Den socialdemokratiske skolepolitik er sejret ad udlandet til!

At være en solid arbejder og håndværker er ikke fint nok i lille Danmark!

Kun alt for sent er endnu en af Mette Frederiksens fiaskoer gået op for hende!

Kun i dygtige private firmaer som Jysk og LEGO er det fint nok at børnene overtager efter forældrene!

Folkeskolen skriger i dag efter dygtige folkeskolelærere!

20% af folkeskolelærerne og deres vikarer er uden faglig eller pædagogisk uddannelse!

Den forberedelsestid som folkeskolelærerne engang havde, og som gjorde at eleverne valgte bredt og målrettet, nær de forlod folkeskolen, er erstattet af utryghed, diagnoser og fortvivlelse!

Hvor skal jeg ende? Jeg kommer aldrig på gymnasiet?

Engang var folkeskolelærerne bredt funderet og havde masser af tid til at jonglere med sin viden til fordel for hele klassen uden at de fattede omfanget af hvad der foregik!

Den tid er slut!

Vi keder os!

Engang hakkede danske børn roer og hjalp i forældrenes virksomhed!

Dengang børn aldrig kedede sig i skolen!

Skolen var en befrielse!

Nu vil Mette Frederiksen befri eleverne fra deres mobiltelefon-afhængighed!

Lad tusinder af lærere blomstre!

Det kræver masser af forberedelsestid!

Engang en Store Bededag til den store eksamen!

Differentieret undervisning kræver seriøse lærere der vil bruge deres forberedelsestid så ingen elever keder sig!

Statsministeren har generelt kedet den danske befolkning længe!

At det i snart ti år er gået ud over folkeskole-eleverne kan vi kun takke Folketingets middelmådige medlemmer for!

Forberedelsestimer kunne for længst være givet tilbage til lærerne!

Hastværk er lastværk!

Det har karakteriseret Mette Frederiksen og hendes beslutninger i hele hendes politikerliv!

Der er aldrig tid til dem der tænker lidt langsommere og vil noget andet!

Det er folkeskolens problem!

Desværre er det kun fru Frederiksen der nu indser sine fejl!

Folkeskolen skal ikke lave om på den sociale arv!

Folkeskolen skal tage udgangspunkt i den sociale arv!

Og det kræver stor forberedelsestid til den enkelte time!

Det forstod Mette Frederiksen ikke!

Folkeskoleelever har betalt prisen i snart ti år!

Nu betaler Danmark prisen!

Alle brancher skriger på fag-uddannet arbejdskraft!

Hvad løn angår er alle faggrupper nu beskrevet!

Og vi må forstå at nu skal alle have det samme i løn!

Så hvorfor lave om på “den sociale arv”?

Alle skal jo have den samme løn!

Og sygeplejerskerne får i hvert fald deres del!

Skal man tro den akademiske lønstruktur komitéen!

Medlemmer der alle har brudt “den sociale arv”!

Sjovt nok har danske sygeplejersker andre prioriteter end løn-struktur-komitéen!

Masser af tid til børn, mand, familie, hus, hjem, motion, have, fritidsinteresser gør at arbejde, hvor andre har fri i 2023 skal betales med det dobbelte, hvor det i år 2000 hed 25% oveni!

Verden har forandret sig!

En sygeplejerske bruger gennemsnitlig fire timer på sociale medier om dagen i sin fritid!

Tror da pokker at de vil have dobbeltbetaling, der hvor andre frit kan glo på sociale medier!

Nu skal sociale medier ud af folkeskolen og ud af sygeplejerskernes liv!

Så bliver alt som i 2000 hvor sygeplejersker og folkeskoleelever gladeligt passede deres arbejde!

Annonce