Debat: Her er den historiske kontekst, Mette Frederiksen

Det er ubærligt, at de danske socialdemokrater nu så ensidigt og historieløst stiller sig sammen med Netanyahu og den israelske højrefløj, som gennem alle årene har gjort hvad de kunne for udradere arven fra Oslo. Det skriver historiker i dette debatindlæg.
Foto: regeringen.dk
Statsminister Mette Frederiksen (S)
Det er historieløst, hvis man ville tale om palæstinensernes lidelser i den aktuelle konflikt mellem Israel og Hamas. Det fik vores statsminister sagt forleden, i en meget citeret bemærkning.

Man kan måske forstå Mette Frederiksens ord som en umiddelbar, følelsesmæssig reaktion på den modbydelige terror fra Hamas.

Men senere, under mere velovervejede former, fastholdt Socialdemokratiets politiske ordfører, Christian Rabjerg Madsen, samme synspunkt i et interview med Information: Det er historieløst at se den historiske konflikt mellem Israel og Palæstina som konteksten for de aktuelle kamphandlinger.

Svært at se logikken

Rent logisk er det svært at se logikken i, at det skulle være ahistorisk at betragte noget historisk. Som historiker vil jeg tværtimod mene, at man faktisk kun kan blive klogere af at se på vores samtid med historiske briller.

Det gælder også den nuværende, ulykkelige krig. Man behøver såmænd ikke at gå helt tilbage til staten Israels oprettelse, og fordrivelsen af de oprindelige palæstinensiske indbyggere i 1948, selvom det kunne være fristende.

Vi kan nøjes med at gå tilbage til 1993.

Dengang blev den første Oslo-aftale indgået. Jeg er så gammel, så jeg selv oplevede det, og stadig husker det.

Måske husker Mette Frederiksen det også, selvom hun var en ung DSU’er på 16 dengang? 

Ikke mindst det ikoniske foto af Israels socialdemokratiske premierminister, Yitzhak Rabin, som trykker hånd med PLO-formand Yasser Arafat, iklædt palæstinatørklæde, på plænen foran det Hvide Hus, mens en synlig tilfreds Bill Clinton breder armene ud til omfavnelse i baggrunden.

Måske husker Mette Frederiksen det også, selvom hun var en ung DSU’er på 16 dengang? 

For det var jo hendes egen partifælle som stod der, og trykkede Arafat i hånden som tegn på, at han og Israel ville freden.

Mest hensigtserklæringer

Set i bakspejlet, og såmænd også i samtiden, er der meget kritisk at sige om Oslo-aftalen. Respekterede, palæstinensiske venstreintellektuelle som Edward Said og Hanan Ashrawi har kritiseret den for at give principielle indrømmelser til Israel, uden at palæstinenserne fik ret meget konkret igen.

Det er nok rigtigt. I det hele taget var aftalen karakteriseret ved hensigtserklæringer.

Men alligevel forekom den for mange i min generation at være et håb i mørket. PLO anerkendte staten Israels ret til at eksistere. Til gengæld anerkendte Israel PLO som repræsentant for det palæstinensiske folk.

Det blafrende lys af håb som Oslo-processen havde tændt, blæste imidlertid meget hurtigt ud

Samtidig udpegede Oslo-aftalen målet: En to-statsløsning, med en Israelsk og en Palæstinensisk stat som fredelige naboer.

Skridt på vejen skulle være afviklingen af de folkeretsligt ulovlige Israelske bosættelser på besat område, etablering af palæstinensisk selvstyre på Vestbredden og i Gaza og afholdelse af frie og demokratiske valg.

Det blafrende lys af håb som Oslo-processen havde tændt, blæste imidlertid meget hurtigt ud. Israel trak sig ganske vist ud af Gaza, men ikke fra Vestbredden. Der blev etableret en form for selvstyre, men i stedet for at afvikle bosættelserne som lovet, intensiverede Israel dem.

Den anden Intifada

De manglende fremskridt i processen underminerede PLO’s og selvstyrets autoritet, og i 2000 udbrød den såkaldte anden Intifada, et militant oprør blandt palæstinenserne, som Israel besvarede med kampvogne og luftangreb.

Mens det sekulære PLO og dets hovedkraft, Fatah, mistede anseelse og opbakning i takt med de manglende resultater, opstod nye, islamistiske grupper, herunder Hamas. Og da der i 2006 blev afholdt valg til det palæstinensiske selvstyre, fik Hamas 74 ud af 137 pladser.

Man kan med rette bebrejde palæstinenserne

Vesten nægtede at anerkende valget, og internt udbrød der en regulær borgerkrig mellem Hamas og Fatah. Resultatet blev, at Hamas satte sig tungt på magten i Gaza, og Fatah på Vestbredden. Valg har der ikke været noget af siden.

Man kan med rette bebrejde palæstinenserne, at de på den måde har forkludret og undergravet deres egne politiske organisationers legitimitet. Men skylden for, at Oslo-processen kørte af sporet, ligger i endnu højere grad på Israel. For ligesom blandt palæstinenserne var der grupper i Israel, der anså Oslo-aftalen for et forræderi.

Højrefløjens strategi

I 1995 blev Yitzhak Rabin skudt, ikke af en palæstinenser, men af en jødisk ekstremist. Året efter stillede højrefløjens Netanyahu op på et program om slut med forhandling med palæstinenserne, og blev valgt med 50,5 procent af stemmerne.

Selvom Arbejderpartiet kortvarigt var i spidsen for et forsøg på at genoplive processen i 2000-2001, så blev den reelt lagt død fra Israelsk side.

I stedet blev det højrefløjens strategi der blev herskende: at udvide bosættelserne, etablere en mur af beton og pigtråd mod de palæstinensiske områder, og i det hele taget slå uforholdsmæssigt hårdt ned på enhver form for palæstinensisk modstand, som man blandt andet har vist det ved gentagne bombninger i Gaza uden hensyn til civile tab.

Og i den Israelske regering indgår nu åbenlyst racistiske partier

På Vestbredden har det efterhånden i mange år hørt til dagens orden, at bevæbnede bosættere terroriserer lokale palæstinensere, ødelægger deres huse og afgrøder og fratager dem deres jord, mens Israelske sikkerhedsstyrker ser passivt til.

I selve Israel behandles indbyggere af arabisk herkomst på en måde, som respekterede menneskeretsorganisationer har karakteriseret som apartheid.

Og i den Israelske regering indgår nu åbenlyst racistiske partier, og politikere som omtaler palæstinensere som ”menneskedyr”.

Politiske lunser til Hamas

Flere israelske analytikere anklager ligefrem Netanyahu for, gennem sine sammenlagt 16 år ved magten i Israel, at have været med til at fremme Hamas.

Rationalet skulle være, at man ved på den ene side at undergrave selvstyrets autoritet på Vestbredden, og på den anden side smide små politiske lunser til Hamas, som midlertidige opblødninger af blokaden af Gaza, kunne opmuntre splittelsen mellem palæstinenserne indbyrdes.

Netanyahu og højrefløjens politik har været en ulykke

Uanset om man mener det sidste er sandt, eller smager for meget af konspirationsteori, så er det en uomtvistelig kendsgerning, at Netanyahu og højrefløjens politik har været en ulykke, ikke bare for palæstinenserne men også for israelerne.

Netanyahus løfte til israelerne var, at han, med sin nådes- og kompromisløse politik overfor palæstinenserne kunne ”håndtere konflikten” og garantere sikkerhed.

Men som den israelske krigsveteran og nuværende leder af fredsorganisationen ”Bryd tavsheden”, Avner Gvaryahu, har sagt det, så var det denne illusion om at ”håndtere konflikten”, som brød sammen den 7. oktober.

Ansvaret hos besættelsesmagten

Der er kun én realistisk måde at ”håndtere konflikten” mellem Israel og Palæstina på, og det er at få processen henimod en internationalt garanteret to-statsløsning tilbage på de skinner, den har været afsporet fra gennem mere end tyve år.

Og her kommer man ikke uden om, at ansvaret først og fremmest ligger hos besættelsesmagten.

I stedet for bestandigt at udvide de ulovlige bosættelser, må Israel begynde at afvikle dem. I stedet for at terrorisere palæstinensiske civile må Israel leve op til menneskerettigheder og international lov. I stedet for at undergrave og destabilisere selvstyret, må Israel indgå i et reelt samarbejde.

Fra Vesten kan vi hjælpe til, både ved at lægge pres på begge parter og facilitere en forhandlingsproces

Naturligvis skal der også stilles krav til palæstinenserne. Først og fremmes om, at enhver form for terror mod civile israelere ophører. Dernæst om, at væbnede angreb mod Israel i det hele taget indstilles, så længe der forhandles. Og endelig om, at der indføres demokratiske tilstande i både Gaza og på Vestbredden.

Fra Vesten kan vi hjælpe til, både ved at lægge pres på begge parter og facilitere en forhandlingsproces. Men også gennem massiv humanitær hjælp til Gaza og Vestbredden.

For hver gang vi viser en ung palæstinenser en vej ud af elendigheden, gennem uddannelse og arbejde, svækker vi ekstremisternes rekrutteringsgrundlag.

Det er den historiske kontekst

Kravet til palæstinenserne lyder i disse dage, at de skal holde op med at støtte de islamistiske ekstremister, som kun vil agere gennem vold og terror. Det er fair nok. Men det er mindst lige så relevant at stille det samme krav til Israelerne.

Når israelere siger de vil leve i fred, så er det på tide at vi svarer: det lyder rimeligt – men så skulle i nok ikke have skudt den statsleder, som faktisk arbejdede for freden.

Og først og fremmest skal I holde op med gang på gang genvælge de politikere, der står for vold, uforsonlighed og i sidste ende krig.

Og det ubærlige er, at de danske socialdemokrater nu så ensidigt og historieløst stiller sig på den modsatte side

Det er den historiske kontekst, man kunne have håbet, at Mette Frederiksen og Christian Rabjerg Madsen havde haft indsigt og forståelse nok til at forholde sig til.

For det ironiske er jo, at det var netop deres egne partifæller i det israelske Arbejderparti, med Rabin i spidsen, som i sin tid havde modet til at vælge fredens vej med Oslo-aftalen.

Og det ubærlige er, at de danske socialdemokrater nu så ensidigt og historieløst stiller sig på den modsatte side, sammen med Netanyahu og den israelske højrefløj, som gennem alle årene har gjort hvad de kunne for udradere arven fra Oslo.

Historiker, dr.phil.


Flere artikler om emnet

Kommentarer

Ja, det var så ikke d e n historiske kontekst, men e n historisk kontekst.
Når de stærkt racistiske "palæstinensere" er i hopla, råber de ofte "Khaybar Khaybar ya yahud" der refererer til et slag mellem jøder og arabere i 600-tallet, så hvor historikeren begynder med Oslo-aftalen, så spiller islams tidlige historie stadig en rolle for "palæstinenserne".

Det gør alle sosser heller ikke, MF har også ændret retorik. Det der sker nu er så sørgeligt og tragisk både for jøder og for palæstinensere. En to stats løsning er løsningen. Og fredsaftale. Og Natanbjhaho bør afsættes omgående sammen med sin regering, nyvalg udskrives, og våbenhvile aftale indgås.

Tak for en fin faktalogisk historisk perspektivering.

"Kravet til palæstinenserne lyder i disse dage, at de skal holde op med at støtte de islamistiske ekstremister, som kun vil agere gennem vold og terror. Det er fair nok. Men det er mindst lige så relevant at stille det samme krav til Israelerne".

Så kan det vist ikke siges mere diplomatisk. Hvis man går ind for en "regelbaseret international orden", som vores statsminister jo siger, at hun gør, må man som minimum anerkende international lov. Og både Hamas og IDF har i denne konflikt overtrådt international lov, og bør derfor begge være genstand for kritik. Med mindre man er islamofob og racist af princip - og det er statsministeren forhåbentlig ikke?

Nu er det ikke sikkert Putin kan klare et fængselsophold. Når det bliver sammen med Biden kan det være han overlever sit hjertestop.
Begge vil af menneskeretsdomstolen blive dømt til flere års fængsel for deres gerninger i hhv Ukraine og Palæstina - sjov tanke egentlig

Jeg tror, du forveksler Biden med en anden. Joe Biden er præsident i USA.

"I selve Israel behandles indbyggere af arabisk herkomst på en måde, som respekterede menneskeretsorganisationer har karakteriseret som apartheid."

Her må jeg så spørge: hvad er en respekteret menneskeretsorganisation, og hvem skal respektere den?

Og føler du som historiker slet ikke den mindste trang til at råbe "historieløst", hver gang nogen sammenligner Israel med apartheid? Virkelig?

Men ja, Netanyahu er ikke bare en klovn, han er vel nærmest en kvart- eller måske endda halvfascist, bosættesespolitikken har været en katastrofe fra dag ét, hvilket hele tiden har været åbenlyst, og især blandt bosætterne kan man finde religiøse og politiske ekstremister, som ikke lader den muslimske verden meget tilbage.

Men samtidig skal Netanyahu stadig vælges for at sidde på magten, det skal Hamas ikke, og han har ikke udryddet sine politiske modstandere, som Hamas gjorde - b.a. ved at smide Fatah-folk ud fra hustagene. Og så bekymrer han sig meget mere om de civile palæstinensere liv, end Hamas gør, hvilket dog ikke siger så meget. Og hvor Netanyahu er noget tvetydig omkring en tostatsløsning, gider Hamas ikke engang lade som om, de er åbne for den ide. De ved jo godt, at de alligevel ikke vil blive holdt til den samme standard som israelerne.

De respekterede organisationer er bl.a. Human Rights Watch, Amnesty International og FN's særlige rapportør om menneskerettigheder. Læs evt. også denne sammenligning af en journalist, som har boet i både Sydafrika og Israel: https://www.theguardian.com/commentisfree/2023/aug/19/israel-apartheid-s...
Hvad Netanyahu angår, så blev han som nævnt oprindeligt valgt på at være imod Oslo-aftaler. Siden har hans position svinget mellem at være direkte imod en to-statsløsning, eller stille betingelser som i realiteten vil umuliggøre den. Se f.eks. dette interview: https://edition.cnn.com/2023/02/01/middleeast/netanyahu-palestinian-sove...

Jeg gik ind ti artiklen med forventningen om en opgørelse af lovparagraffer og officielle politikker til at underbygge apartheid-sammenligningen, men fik i stedet en masse (sikkert berettiget) kritik af Israel samt en række anekdoter og eksempler på diskrimination fra individer og firmaer/organisationer.

Men det er så også fra en journalist, som lægger ud med at klargøre sin opfattelse: "Now I believe that is where it is heading". Og det synspunkt kan jeg sagtens både respektere og sætte pris på.

Men det ændrer intet på, at det er udtryk for historieløshed at kalde Israel i sin nuværende form - selv med Netanyahu ved roret - for en apartheidstat.

Jamen dog. Jeg skal undlade at kommentere Human Rights Watch, som jeg ikke rigtig kender noget til i praksis, men Amnesty International mistede jeg tiltroen til for mere end 25 år siden, og hvad FN angår, så er organisationen jo gået bananas i adskillige sager i de senere år. Guterres kender jo tydeligvis ikke til sund fornuft, hverken når det gælder klima eller Mellemøsten.
Men selvfølgelig, læser, ser og hører man kun den globalistfinansierede presse, så finder man sikkert respekt for disse organisationer.

En Sønderjyllands-løsning krævede et par krige og en verdenskrig!

Samt det forhold at landene forstod hinandens sprog!

Også på de mest finurlige vinkler!

Der opstod en dialog!

Et tillidsforhold!

Og hvis ikke en hel verden udenom havde forandret sig, ja, så ville grænserne være piv-åbne!

Og i dag er Danmark og Tyskland medlemmer af stort set de samme internationale organisationer og sammenslutninger!

Vi er i høj grad turister i hinandens lande og har rekordhøj vareudveksling!

Tilliden imellem danskere og tyskere nærmer sig tilliden imellem danskere og danskere!

På trods af den fælles geografi har israelere og palæstinensere ikke et fælles sprog, der vil kunne bære tilstræklkelig med bibetydninger til at de nogensinde kan nå til en fælles forståelse!

Det kræver endnu et par krige og formodentlig endnu en verdenskrig!

Om Putin i sine fredsbestræbelser slår til allerede nu, ja, det vil morgendagen vise!

Russisk, hebræisk og palæstinensisk uden smil og binotationer!

Intet spilselskab ville kunne sætte odds på andre udfald end:

Kaos, splid, krig og ødelæggelse!

Odds bygger som bekendt på tidligere velkendte udfald!

Kunstig intelligens med fjernelse af al fortidigt, ville nå til det samme resultat!

Forskere har studeret fænomenet Palæstina i århundreder!

Sprog hvori fred og fordragelighed er en beduinby i en ørken uden vand men kun kameler og dromedarer!

Men så sprøjtede olien pludselig op i nabolandene!

Og alle talte arabisk!

Sproget som forstås af alverdens bedste sportsfolk og forretningsfolk!

Gensidige dollartegn i øjnene!

Og aftalen er i hus mundtligt som skriftligt!

Ofte i løbet af forbavsende kort tid!

To-partsløsninger indgås overalt i Mellemøsten!

Det kræver blot et fælles sprog!

Efter 2. verdenskrig sendte franskmænd og tyskere unge ind over hinand3ns grænser for at lære dybden og kulturen i hinandens sprog!

Begge landene var med da EF blev oprettet!

Med et fælles sprog når man langt!

Blot ikke i Palæstina!

På trods af de korte afstande!

Ørkenvandring har af gode grunde den samme bibetydning på dansk som tysk!

Palæstina er en lang ørkenvandring!

DR ogugu er simpelthen den bedste troldmand og hjælper. Mit navn er Loreta Emilio, af respekt for dig og dine besværgelser må jeg gøre dette vidnesbyrd kendt for alle. Jeg har været hos andre guider uden at se nogen resultater. Jeg ville bare komme til dig før, jeg fik det bedste fra dig. Min eksmand var væk i et år, og jeg var over det hele og andre trylleformularer for at få hjælp, men intet resultat, før min ven introducerede mig for Dr. ogugu, efter at kærlighedsformularen var færdig, fik jeg endelig et opkald fra ham. Hans besværgelser gjorde underværker, og min mand kom tilbage fuld af kærlighed. Det er et mirakel! Han kom pludselig tilbage med blomster og sagde, at jeg skulle tilgive ham, jeg var virkelig chokeret og chokeret, da min mand faldt på knæ og tiggede om tilgivelse og om at acceptere ham tilbage, og det var efter 48 timer, hvor han gjorde jobbet og ærligt talt kærligheden og lykken blev genoprettet. Mange tak Dr. Ogugu For alle, der leder efter en sand trylleformular, bør kontakte DR ogugu hans e-mail: solutiontempledr@gmail.com du kan også whatsappe ham på +2347011196745

Annonce